Életrajzi művek

Főkategória >ISMERETTERJESZTÉS >Életrajzi művek

ÚJ
ÚJ
A. Z. Manfred: Napóleon
A napóleoni korszakot számosan feldolgozták már. E téma iránt a szüntelenül megújuló érdeklődést most Manfred, neves szovjet történész munkájával igyekszünk kielégíteni.
A tudós szerző Bonaparte Napóleon életrajzának elkészítésekor eredeti forrásokból merített. Objektív képet festett Napóleonról, de az egész napóleoni korszakról is történelmi áttekintést ad. Egyes történetírók és Napóleon néhány életrajzírója hajlik annak feltételezésére, hogy Bonaparte mindig, de legalább...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Ambrózy Ágoston: Borostyán
Schubert életének regénye

A ​szerző Schubert lelkivilágának, emberi és művészi portréjának legjellemzőbb vonását, a magányosságot állította a regény középpontjába. A cselekmény kiinduló pontja az a magányos délután, amikor a zeneköltő agyában a h-moll szimfónia első vázlatai megfogannak. Innen tér vissza az író Schubert gyermekkorára, arra a sok méltatlanul elszenvedett bántalomra, a szigorú apától és a hűtlen szerelmestől rázúdúló csapásokra, amelyek Schubertet oly magányossá, az emberek k...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Andrew Morton: Vilmos & Catherine
Hogyan lesz egy polgárlány hercegné? Mesébe illő történet.... Jóllehet, a királyi esküvőhöz vezető út nem volt mindig zökkenőktől mentes. A tragikusan elhunyt Diana walesi hercegné életrajzírója ezúttal Vilmosról és menyasszonyáról írt könyvet, amelynek ihletője az álompár küszöbön álló, szenzációs esküvője. A nem mindennapi, csaknem 300 fotóval illusztrált, 224 oldalas könyv bemutatja a hercegi pár kapcsolatának történetét, titkait, szakításuk majd kibékülésük történetét, az eddig nem ismert...
1 600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Barabás Tibor: Mozart párizsi utazása / Beethoven
Előszó
1777. szeptember végén, Salzburg terein, a Salzach partján már sárgul a fákon a levél. Az Alpok felöl hűvös szél fúj, korán szökött be az ősz... Most megkondul a székesegyház nagyharangja. A keskeny utcákon néha egy-egy hintó vagy szekér hajt át, a kerekek megreccsennek a durva, egyenetlenül rakott utcaköveken... Az utas azt hihetné, hogy északolasz kisvárosba tévedt. A Salzach szürkén, sebesen, tajtékos hullámokkal zúg a város alatt. A Löcherplatz zárt négyszögében olasz építőmestere...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Benvenuto Cellini mester élete
És munkássága, amiképpen ő maga megírta firenzében
A tizenhatodik században élt Benvenuto Cellini nagyhírű önéletírását, melynek világsikerét később Goethe figyelme és elragadtatása alapozta meg, méltán nevezik a "reneszánsz önéletrajzának" is. Nemcsak egy nyugtalan, energiákkal megáldott és megvert ötvösművész sorsfordulóinak, kalandjainak, szerelmeinek, alkotói terveinek, öndicséretének, jogos vagy jogtalan panaszainak, önigazolásának és emberi természetrajzának foglalata ez a mű: egy...
3 100 Ft
Raktárkészlet:  1 db
3 100 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Fekete Sándor: Széchenyi István
A magyar történelem egyik legjelentősebb alakjának életrajzát veszi kezébe az olvasó. Ez a regényes életrajz egy nagy tehetségű ember szellemi kibontakozását és történelemformáló tevékenységét mutatja be. A tiszti pályán katonai babérokra törekvő tizennyolc éves mágnásfiúval ismerkedünk meg 1809 júniusában, a győri szégyennap éjszakáján, és a haza legsúlyosabb gondjait magáénak valló, miattuk szenvedő férfitól búcsúzunk 1860 áprilisában, Döblingben. A szerző méltó emléket állít a nagy magyar ...
500 Ft
Raktárkészlet:  2 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Gál György Sándor: Majális
Szinyei Merse Pál élete

A Majális, a Lilaruhás hölgy és sok más jelentős festmény alkotójának életével ismerkedik meg Gál György Sándor könyvében az olvasó. Felfelé ívelő, majd családi okok, sőt családi tragédiák miatt megtörő karrier, szerelmi csalódás és önmagára találás jellemzi Szinyei Merse Pál, a kiváló magyar festő életét. A regényes események mellett a kötet szerzője elvezeti az olvasót a XIX. századi festészet műhelyeibe, és bevezet az akkor új festészeti irányzat, az impresszionizm...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Hámori Tibor: A Schirilla-sztori
"Ne áltassuk magunkat.
Amikor a híradóban az emberek megpillantották a fekete, göndörhajú fiatalembert, amint jobbra-balra taszigálva maga körül a jégtáblákat a dermesztően hideg vízben úszott, minden előadáson felhangzott a mosolygós megjegyzés: - Ez se bolondul már meg!..."
1968

143 old, 16 cm x 12 cm
3 900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
3 900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Kertész Erzsébet: Csipkebolt Brüsszelben
Podmaniczky Júlia nyolc esztendőt várt bízó türelemmel, míg szerelmével Jósika Miklóssal, a kor legünnepeltebb írójával egybekelhetett. Házasságuk boldog derűjét hamarosan a forradalom, a szabadságharc és a bujdosás viharos eseményei kavarták fel, majd az emigráció nehéz esztendei következtek. Jósika Júlia bátran és boldogan támogatta férjét politikai szereplésében, s a számkivetettség évei alatt nemcsak a lelket tartotta a csalódott és közönségétől megfosztott íróban, hanem kenyérkereső fogl...
800 Ft
Raktárkészlet:  4 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Maurice Lever: Isadora Duncan
1909. ​május 22-én este a későbbi híres francia írónő, Colette is ott ül a nézőtéren a Gaité-Lyrique Színházban, ahol Isadora Duncan lép fel. Az előadás hatása alatt otthon azon nyomban papírra veti az élményt.
"Az egész, feltűnően naiv személyiség – mondjuk ki – az antik kecsesség erőteljesen angolszász felfogását tükrözi… De amikor táncolni kezd, egész valójával táncol, szabadon omló hajától kemény, meztelen sarkáig. Micsoda bájos és derűs vállmozdulatok! Milyen szép,...
1 400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Méray Tibor: Nagy Imre élete és halála
Ezt a könyvet 1957 nyarán kezdtem el írni, akkor amikor Nagy Imre még élt. Az előszóban, amelyet terveztem hozzá, a következő néhány mondatot vetettem papírra: "El szeretném mondani, amit róla tudok s főként annak a negyven hónapnak a történetét, amely hatalomra jutását a végső bukástól elválasztja. Ha csak valamelyes kézzelfogható remény is volna arra, hogy őmaga mondja el majd szabadon mindezt, akkor másról írnék. De nincs rá sok remény. Nem tudom, mi vár rá és azt sem: mi vár énrám. Manaps...
400 Ft
Raktárkészlet:  2 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Németh László: Lányaim
Egy szenvedélyes regénye e könyv, amelyből kitűnik, hogy tör föl és rendeli maga alá a "pedagógusi mámor" egy sokoldalú íróember minden műfaját és képességét.
Csak nagy író képes arra, hogy miközben választott témáját - leszűkítve: a családi élet boldog derűjét - fejti ki, magával ragadja az olvasót számtalan más pályára: kibontakozik előttünk a történelmi kor, amely Magyarország - és Németh Lászlóék számára is - emberpróbáló történéseivel a családot is hol szétszakítja, ho...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Otto Schneidereit: Lehár
Operett ​az Operaházban! Kevés szerző dicsekedhet ilyen sikerrel. Lehár, a világhírű magyar zeneszerző megérte azt, hogy több művét, így a Giudittát, A víg özvegyet, A mosoly országát a világ több operaházában játszották. Kellett ehhez az egykori katonakarmester mindig újra és jobbra törekvése, fokozodó igényessége a zenekarokkal és énekesekkel szemben, kellet, hogy Alpár Gitta, Richard Tauber mutassa be rokonszenves alakjait. Muzsikájának varázsa feledtetni tudta szövegkönyveinek gyenge szín...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Roger Gough: Kádár János, a jó elvtárs?
Törvénytelen ​gyerekből illegális kommunista, körön belüli főelvtársból és belügyminiszterből börtönlakó, majd rehabilitált, a népfelkelés elismerőjéből annak elnyomója, tömeggyilkosból, Moszkva kiszolgálójából keleten és nyugaton elismert politikus, a nép „Jancsi bácsija”. Az új gazdasági mechanizmus megfojtója, a hetvenes évek puha diktátora, aki sokak szerint akkoriban megnyerte volna a szabad választásokat is. Voltak, akik a két világrendszer közti lavírozás nagymesterét látták benne; más...
1 800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
S. Gordon – T. Allan: Egy sebészorvos hősi élete
"Kanyargós, keskeny ösvényeken vitték le a hegyekből, még lóval alig járható úttalan utakon, ahová az ellenség nem merte betenni a lábát.
Sebesültszállító hordágyon vitték. Először bosszús fejmozdulattal félreparancsolta a hordágyvivőket, felkapaszkodott barna kancájára, s bár balkarját csak nehezen tudta tartani, valahogy megült a nyeregben. Alig hagyták el azonban az Égcsókoló csúcsot, halálosan mély ájulásba esett. Amikor felocsudott, már a hordágyon találta magát, mely a sebe...
1 800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Varga Domokos: Herman Ottó
„Az angolok egyik legnagyobb tudósa, Faraday, könyvkötő volt, most az angol tudomány büszkesége. Ohm lakatosműhelyből indult. És elsorolhatnám egy óráig azokat, akik a karzatról hallgatták a tudományt, és végtére a katedrára kerültek” – írja Herman Ottó valamelyik cikkében e sorokat, melyek nagyon is ráillenek a saját életútjára. Géplakatos meg fényképész volt kezdetben, s még a „karzatról” sem hallgathatott tudományt, de Brassai Sámuel múzeumában Kolozsvárott páratlan tehetséggel és vasszorg...
1 700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Z. Szabó László: Kazinczy Ferenc
"Tudják-e, ki volt önmagának, Magyarországnak s a nemzetközi humanizmusnak és kultúrának ez a Kazinczy?
Szabadkőműves, Martinovics társa, könyörtelen író, újító, nemzetét ostorozó európai szellem, szociális forradalmár... ha nem is nagy magyar író, de olyan nagy, szomorú magyar ember, hogy összeszorul a szívünk, ha rágondolunk" - így jellemezte Ady Endre 1907-ben. Ma már tudjuk, ha nem is mint író, de mint irodalomszervező, mint a magyar szépirodalom megteremtésének apostola, mint nyel...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A. I. Gesszen: Így élt Puskin
A klasszikus orosz irodalom legnagyobb költőjének életrajza kerül most az olvasó kezébe. Százegynéhány oldal egy olyan pályáról és életműről, amely irodalomtudósok százainak nyújtott kutatási lehetőséget, és amiről könyvtárnyi anyagot írtak – bizony nem sok. Mégis elég ahhoz, hogy nagy vonalakban betekintést nyújtson A. Sz. Puskin rövid, mozgalmas életébe, és érdeklődést keltsen költészete iránt. Ennek a kis kötetnek külön nevezetessége, hogy szerzője, a kilencvennyolc éves A. I. Gesszen, jel...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A. P. Levandovszkij: Jeanne D'Arc
Jeanne d'Arc írástudatlan, fiatal parasztlány, aki elindul, hogy megmentse hazáját, Franciaországot az angol hódítóktól. Fegyverrel a kezében vesz részt a harcokban, csodálatos ügyességgel, bátorsággal és éleslátással irányítja a hadműveleteket, s páratlan lelkesedést keltve eléri, hogy az ostromlott Orléans városa felszabadul, és a reményét vesztett francia nép új erőre kap. Ez a fiatal lány, aki az inkvizíció törvényszéke előtt bátran és éles elmével kerüli el a teológusok és jogtudósok kör...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Alex Ferguson: Managing My Life
My Aztobiography

angol nyelvű

2000
520 old, 18 cm x 11 cm
Borítója töredezett
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Alfred Amenda: Eroica
Beethoven életének regénye

1827. március 26 halt meg Ludwig van Beethoven, a zenetörténet egyik legnagyobb alakja. Grillparzernek a temetésén elhangzott gyászbeszédéből idézünk: "Művész volt, - ki állhat meg mellette? Mint a behemót a tengereket, úgy száguldotta be művészetének határait. A galambbúgástól a mennydörgésig, a mesterség agyafúrtan kifinomult műfogásaitól addig a félelmes határig, ahol a formába-kötött szellemharcos természeti erők alaktalan önkényévé alakul, mindent felmért, m...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Anatolij K. Vinogradov: Stendhal élete
1949

528 old, 21 cm x 15 cm
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Arthur Miller: Kanyargó időben 1. 2.
A világhírű amerikai drámaíró, Az ügynök halála, a Pillantás a hídról, a Salemi boszorkányok és más népszerű darabok szerzője önéletírásában éppoly kiemelkedőt alkotott, mint színpadi műveiben. Hallatlan tudatossággal megkomponált írása bepillantást nyújt a színházi világ és Hollywood kulisszatitkaiba, s föltár annyit a Marilyn Monroe-val kötött, tragikus végű házasságából, amennyi a nyilvánosságra tartozik, vagyis kielégíti a kíváncsi olvasót. Ez a mű ugyanakkor több szenzációs sikermemoárná...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Avar János: Carter útja a Fehér Házba
Avar János könyve felidézi, hogy indult el az Egyesült Államok egyik leghosszabb és alighanem legkövetkezetesebb elnökválasztási hadjárata, amely végül is James Cartert a Fehér Házba juttatta.
A televízió külpolitikai műsoraiból ismert szerző a Magyar Nemzet washingtoni tudósítójaként megismerte és az olvasónak riportszerűen bemutatja Carter elnökké választásának minden részletét. Egyúttal a „politikacsinálás” mechanizmusát az Egyesült Államokban.
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Balla Ignác: Edison
Ez a könyv az első, amely magyar nyelven Edison életét és munkásságát méltatja. E zseniális emberről már annyit írtak, hogy csupán az őróla szóló irodalom egész könyvtárt megtölthetne. így hát azt lehetne hinni, hogy egy magyar könyv, amely Edisonról szól, csak növelné a már eddigi fölösleget és így minden jelentőség nélkül való volna.
Pedig a dolog nem így áll. A magyar vállalkozó szellemnek és szorgalomnak kimagasló része volt Edison sikereiben, különö...
4 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
4 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Balogh Edgár: Acéltükör mélye Félszáz igaz történet
145 old, 20 cm x 13 cm
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bánfalvy Ágnes: Aranycsillagom
"Kora reggel még fürdőköpenyben téblábolok, amikor csenget a postás: forgatókönyvet kapok. Hetven lányszereplő, én meg valami Torma Piroska vagyok. Nekikezdek, már a negyvenedik oldalnál tartok, de még mindig Gina, Gina, Gina... Mikor jövök én?! Egyébiránt nagyon jó forgatókönyv volt, együltömben végigolvastam. Mulattam Tormán, annyira aranyosak voltak a beszólásai. Nagyon tetszett, hogy mindenkit megvédett. Emlékszem, aznap este nagyon boldogan feküdtem le. Jó kis film lesz ez az Abigél - go...
2 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Baracs Dénes: Teng hsziao-ping
258 old, 21 cm x 13 cm
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Barát Endre: Bergamói ballada
Donizetti életregénye

Ki ne ismerné a Don Pasquela híres férfi-duettjét, a Lammermoori Lucia őrülési jelenetét, a Szerelmi bájital hősének, Nemorinóniak románcát, Az ezred lánya, A kegyencnő, a Linda di Chamounix behízelgő dallamait? Mindig szívesen hallgatjuk a XIX. század eleji olasz operák egyik legnagyobb mesterének, a Bellini-Rossini-Donizetti triász világhírű tagjának hol édes-bús, hol vérbő, sodró lendületű melódiáit. Jó ismerőseink közé tartozik Dulcamara, a kuruzsló, Malatesta dokto...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Benedek Elek: Nagy magyarok élete
Benedek Elek népszerű történeti jellemrajzokat tartalmazó könyvsorozatának, a nagy magyarok életének, utolsó hat könyvét foglalja egybe második kötetünk.E könyv honfoglalásunk 1100. évfordulóján különösen aktuális. Segítségével felidézhetjük nemzetünk jelentős személyiségeit, s történelmünk kiemelkedő korszakait.

734 old, 22 cm x 15 cm
Hátsó 2 lapja, és a hátsó borító kissé foltos.
1 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bernáth Aurél: Utak Pannóniából
Az ifjúsági tündérálmait felidéző, emlékezetes sikerű Így éltünk Pannóniában folytatása ez a kötet, amely egyúttal a Kor és pálya címmel készülő emlékirat-trilógia második része. Emlékezzünk még, ahogy az első kötet végén a fiatal Bernáth Aurél - kijárván Ödön bácsi "iskoláját" - elindult Nagybányára. Az "Utak Pannóniából" tehát előszörre Nagybányára, a századelőn megújuló magyar festészet nagy iskolájába vezettek. A nagybányai emlékek megidézése után a világháború utolsó éveinek hányattatása...
480 Ft
Raktárkészlet:  1 db
480 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bertók László: Így élt Vörösmarty Mihály
Bertók László pécsi költő és irodalomtörténész a szónak nem a szokványos értelmében rendhagyó vörösmarty-portrét állít elénk könyvében. Mint más életrajzoknál, itt is időrendi sorrendben tárgyalja a költő életét és munkásságát, de alkalmat talál arra is, hogy a mai olvasó szemszögéből mutassa be történelmünk egyik legváltozatosabb korszakát, a reformkort. A szerző nagy figyelmet fordít arra, hogy Vörösmarty költészetének ne csak a mindenki számára ismert remekeit mutassa be, hanem olyan kevés...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bertrand Meyer-Stabley: Caroline, Monaco First Lady-je
Caroine hercegnő, Grace Kelly és Rainier herceg elsőszülöttje egyszemélyben romantikus hősnő és ízig-vérig mai asszony. Amerikai céltudatosság keveredik génjeiben mediterrán szenvedélyességgel.
Caroline életregénye izgalmasan tudósít egy lélekben erős, nagylelkű, humoros, művelt asszony mindennapjairól - a társasági élet forgatagában, a provence-i faluban, ahová férje halála után visszavonult. És végül Caroline életének nyitott fejezetéről, szerelmi kapcsolatáról Vincent Londo...
700 Ft
Raktárkészlet:  2 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Buday Tibor – Budayné Mosonyi Klára: „A fizika fejedelme”
Eötvös Loránd élete és munkássága

Kötetünk, amely számos kiemelkedő jelentőségű fizikai felfedezés szerzőjének, Tudományegyetemünk névadójának élet- és családtörténete (édesapja Eötvös József, a nagy író, gondolkodó és államférfi volt), jellemképe, tudományos és közéleti pályájának fejlődésrajza, felívelések és letörések, világraszóló eredmények és fájdalmas csalódások részben eddig közzé nem tett dokumentumok alapján történt bemutatása – hézagpótlónak mondható. A tanulságokban bővelked...
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
C. Fehér Ferenc: Patkós Irma
Botrányok. Minden napra akad valami galádság: a miniszter lakásügyködése, békés polgárok telefonjának lehallgatása, bukott vezetők panamái. E könyvben viszont nincs szenzáció. Hacsak az nem, hogy a Tisztelt Olvasó csodálhatja az immár kilencvenéves művész memóriáját. Aki szaftos színészpletykákat remél, azt ki kell ábrándítanom.
1990

146 old, 15 cm x 9 cm
580 Ft
Raktárkészlet:  1 db
580 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Cándido de Dalmases: Loyolai Szent Ignác
Ignác, atya és mester - a jezsuiták rendszerint így emlegették Jézus Társasága alapítóját. Ignác 1535. március 14-én nyerte el a párizsi egyetemen a "tudományok mestere" (maitre des arts) címet. Kortársai bizonyára az akkori szokásnak megfelelően fűzték nevéhez ezt az egyetemi rangjelzést. Az "atya" vagy "atyánk" megjelölés viszont többet jelentett számukra puszta formaságnál. Semmi kétség, hogy mindannyian szellemi atyjukat látták Ignácban. Ez egyértelműen kiderült azon ünnepélyes alkalom so...
1 700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Claude Mauriac: A mozdulatlan idő
A neves francia író, Francois Mauriac fiának naplója igazi irodalmi szenzáció. Rendkívüli családi és baráti környezete folytán – a háború után évekig De Gaulle személyi titkára volt, a leghíresebb francia és külföldi művészek, írók körében nőtt fel és élt, szoros barátság fűzte Malraux-hoz, Cocteau-hoz, Gide-hez stb. – korán megérezte, hogy érdemes följegyeznie, ami körülötte és vele történik. A fél évszázadot magában foglaló páratlanul gazdag anyagú napló egyfajta merész montázstechnikával k...
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Csiha Kálmán: Fény a rácsokon
Csiha Kálmán 1929. szeptember 17-én született az Érmelléken, Érsemlyénben. Iskoláit Érmihályfalván kezdte, majd Sárospatakon, Debrecenben, Érmihályfalván, Zilahon, Nagyváradon végezte. Az utolsó iskolai éveket otthontalanságban töltötte el, maga kereste kenyerét, miután szüleit 1949-ben kényszerlakhelyre vitték. Lelkészi képesítést 1954-ben Kolozsváron, az Egyetemi Fokú Protestáns Theologiai Intézetben nyert. Aradra nevezik ki segédlelkésznek, ahol megszervezi az Arad-Gáj-i egyházközséget, am...
1 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
D.H.Lawrence: Szülők és szeretők
A Szülők és szeretők, Lawrence önéletrajzi trilógiájának első része 1913-ban jelent meg. A regényben, amely viszonylag lazán kapcsolódik a Szivárvány-hoz és a Szerelmes asszonyok-hoz, a ciklus két szorosabban összetartozó részéhez, az író tulajdon gyermek- és ifjúkorát mondja el a főszereplő Paul Morel történetében. Bemutatja a bányászfalut, ahol családja élt, s fájdalmas mélységgel elemzi kapcsolatát szüleivel. A puritán, szigorú anya műveltebb a bányász apánál, aki a családi feszültségek el...
300 Ft
Raktárkészlet:  2 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Dalos László: Pausztovszkij világa
Konsztantyin Pausztovszkij a huszadik századi orosz széppróza egyik legeredetibb tehetségű mestere. Írói alkata a maga teljességét tekintve rendhagyó jelenség: életművében sajátosan ötvöződnek a romantika szemléleti és stílusjegyei, az orosz realizmus lélekábrázoló képessége és kifinomult détail érzékenysége, a természet megjelenítésének legjobb orosz (turgenyevi, bunyini, prisvini) hagyományai, s mindezt eszmei és esztétikai egységbe fogja az író mély humanizmusa, szocialista nép- és hazasze...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Eberhard Hilscher: Thomas Mann élete és műve
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Eősze László: Forr a világ
Kodály Zoltán élete

„Minden zeneszerző megírta életrajzát, kottában: csak tudjuk elolvasni. Igazabb képet kapunk róla, mint az akár maga, akár mások által írt kötetes életrajzokból. De érteni kell a zene nyelvén.” A zenét tolmácsolni más nyelven valóban szinte lehetetlen, a szó keveset mond… Ez a kis könyv mégis próbát tesz, hogy szavakban mutassuk be Kodály Zoltán gazdag munkásságát. Az ő töretlen élete nagyszabású program: olyan zenei műveltség megteremtése, melyben az egész nép részes....
250 Ft
Raktárkészlet:  2 db
250 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Fehér Lajos: Így történt
„…több mint negyedévszázad, sőt fél évszázad (kimondani is sok) távlatából kell rögzítenem a későbbi pályafutásomra, politikai fejlődésemre meghatározó, általam lényegesnek tartott családi, társadalmi körülményeket, személyi elhatározásokat, döntéseket. Emiatt szüntelenül ellenőriznem, pontosítanom kell az említésre szánt eseményeket, hogy a valóságtól valahogy el ne rugaszkodjam, el ne tévelyedjek a mikszáthi messziről minden hegy kéknek látszik csábos, megtévesztő ingoványába, ami mostanába...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Földes Anna Így élt Jászai Mari
Régi igazság, hogy a legtöbb ember élete: regény. Hatvan-hetven év alatt a történelem regénnyi eseménysort produkál, és az előtérben mozgó ember élete ehhez kapcsolódik. Különösen érvényes ez egy nagy színészre, aki a kiegyezés körüli években kerül színpadra, és hat évtizedet tölt ott. Jászai Mari élete változatos, színes és tanulságos, mégis ami a kézirat alapján leginkább megragadja az olvasót: a munka- és hivatásszeretet. Nem didaktikusan derül ez ki, hanem a hősből, az emberből fakadóan, ...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Franz Mehring: Marx Károly élete
Ennek a könyvnek megvan a maga kis története. Amikor arról volt szó, hogy Marx és Engels levelezését ki kellene adni, Laura Lafargue asszony ehhez azzal a föltétellel járult hozzá, hogy én mint bizalmiférfi vegyek részt a szerkesztésben és egy Draveilben 1910 november 10-én kelt meghatalmazással feladatommá tette, hogy a szükségesnek találtam megjegyzéseket, magyarázatokat és törléseket foganatositsam.
Ezzel a fölhatalmazással a valóságban azonban nem éltem. A kiad...
1 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Gál György Sándor: Hazám, hazám, te mindenem
Erkel Ferenc életregénye

Gál György Sándor regénye Erkel Ferenc küzdelmes életét jeleníti meg. Erkel a magyar nemzeti muzsika egyik megteremtője, aki úgyszólván elődök nélkül hozta létre a magyar operát (Báthori Márai, Hunyadi László, Bánk bán, Névtelen hősök, Brankovics, Dózsa György stb.). E hatalmas alkotó munkája mellett megteremtője a magyar szimfonikus játéknak is, hiszen a százéves múltra visszatekintő filharmóniai zenekarunk első karmestere. S az ő nevéhez fűződik a Zeneművészeti Fői...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Gál György Sándor: Honthy Hanna
Egy diadalmas élet regénye

Együtt dolgozott és együtt aratta sikereit Kálmán Imrével, Lehár Ferenccel, Szirmai Alberttel és Fényes Szabolccsal. Élete hátterében feltűnnek a magyar színjátszás feledhetetlen óriásai: Csortos, Hegedűs Gyula, Góth, Góthné Kertész Ella, Somlay Arthur, Fedák Sári, Lábass Juci, Kosáry Emmi, s mindazok, akik az elmúlt évtizedek magyar színjátszását megteremtették. Ma már több, mint nagy színésznő; jelképe zsenialitásnak és szorgalomnak, a gyengéd és erőteljes jellem...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Gál György Sándor: Messiás (Handel életének regénye)
Aligha van zeneszerető ember, aki nem gyönyörködött a Xerxes Largójában vagy a Vízizenében, akinek a szíve nem dobogott gyorsabban a Judás Makkabeus Győzelmi kórusa hallatán, vagy akit nem ragadott magával a Messiás Halleluja-kórusának fenséges szépsége.
E gyönyörű dallamok szerzője George Friedrich Händel. Minden idők egyik legnagyobb zeneszerzője, aki „angolul beszélt, németül gondolkodott, franciául levelezett és olaszul énekelt”, aki egyformán nagyot alkotott a bravúr...
420 Ft
Raktárkészlet:  1 db
420 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Galsai Pongrác: Csortos Gyula
Ki ​​volt Csortos Gyula? Egyre többen lesznek, akiknek ez a név keveset mond, hiszen színpadon soha nem láthatták már. „Mintha csontjai és izmai lassan üvegesedtek volna… Úgy vigyázott magára, ahogyan egy nagy váz óvakodhatik ismeretlen veszélyektől… Azt mondják, hogy az ostrom után gyalog nem merészkedett az utcára, tolókocsival közlekedett” – idézi fel végső, megrendítő jelenlétét Illés Endre. Hatalmas testét, porcelánmerev tekintetét, bádogos, rekedt hangját-külsejét megőrzi néhány filmsza...
520 Ft
Raktárkészlet:  2 db
520 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Gárdonyi Géza egri otthona
Részlet: "A Heves megyei múzeumi szervezet irodalomtörténeti gyűjteménye, az egri Gárdonyi Géza Emlékmúzeum, hazánk egyik jelentős irodalmi hagyatéka. Azzá tette néhány egyedülálló körülmény, amelyek következtében az író sok bútordarabja, használati tárgya, okmány és kézirata halmozódott fel benne. Ilyen körülmény, hogy a mostani emlékmúzeumot magába foglaló, három helyiségből álló lakóházat Gárdonyi teljesen a saját elképzelése szerint alakította ki és egyedül ő használta. Senki sem léphetet...
2 300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
 

prev
next

Sorrend:

Webáruház készítés