Életrajzi művek

Főkategória >ISMERETTERJESZTÉS >Életrajzi művek

ÚJ
ÚJ
A. P. Levandovszkij: Jeanne D'Arc
Jeanne d'Arc írástudatlan, fiatal parasztlány, aki elindul, hogy megmentse hazáját, Franciaországot az angol hódítóktól. Fegyverrel a kezében vesz részt a harcokban, csodálatos ügyességgel, bátorsággal és éleslátással irányítja a hadműveleteket, s páratlan lelkesedést keltve eléri, hogy az ostromlott Orléans városa felszabadul, és a reményét vesztett francia nép új erőre kap. Ez a fiatal lány, aki az inkvizíció törvényszéke előtt bátran és éles elmével kerüli el a teológusok és jogtudósok kör...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Alex Ferguson: Managing My Life
My Aztobiography

angol nyelvű

2000
520 old, 18 cm x 11 cm
Borítója töredezett
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Anatolij K. Vinogradov: Stendhal élete
1949

528 old, 21 cm x 15 cm
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Barabás Tibor Michelangelo élete
Barabás Tibor a regényben kronológiai hűséggel és a tények iránti alázattal követi a szobrász- és festőóriás útját, a gyermekkori kísérletektől egészen haláláig. S nemcsak életrajzot ír,hanem művészi pályaképet is rajzol, a magánélet változásait, a történelmi-társadalmi eseményeket, a külső erők hatását, a belső viharzásokat, a kivételes művészi teljesítményeket s a tehetség dimenzióit egyidejűleg és izgalmas összefüggésükben bemutatva. Különösen érdekesen érzékelteti és elemzi, hogy Michelan...
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
  Buday Tibor – Budayné Mosonyi Klára: „A fizika fejedelme”
Eötvös Loránd élete és munkássága

Kötetünk, amely számos kiemelkedő jelentőségű fizikai felfedezés szerzőjének, Tudományegyetemünk névadójának élet- és családtörténete (édesapja Eötvös József, a nagy író, gondolkodó és államférfi volt), jellemképe, tudományos és közéleti pályájának fejlődésrajza, felívelések és letörések, világraszóló eredmények és fájdalmas csalódások részben eddig közzé nem tett dokumentumok alapján történt bemutatása – hézagpótlónak mondható. A tanulságokban bővelked...
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Cándido de Dalmases: Loyolai Szent Ignác
Ignác, atya és mester - a jezsuiták rendszerint így emlegették Jézus Társasága alapítóját. Ignác 1535. március 14-én nyerte el a párizsi egyetemen a "tudományok mestere" (maitre des arts) címet. Kortársai bizonyára az akkori szokásnak megfelelően fűzték nevéhez ezt az egyetemi rangjelzést. Az "atya" vagy "atyánk" megjelölés viszont többet jelentett számukra puszta formaságnál. Semmi kétség, hogy mindannyian szellemi atyjukat látták Ignácban. Ez egyértelműen kiderült azon ünnepélyes alkalom so...
1 700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Eősze László: Forr a világ
Kodály Zoltán élete

„Minden zeneszerző megírta életrajzát, kottában: csak tudjuk elolvasni. Igazabb képet kapunk róla, mint az akár maga, akár mások által írt kötetes életrajzokból. De érteni kell a zene nyelvén.” A zenét tolmácsolni más nyelven valóban szinte lehetetlen, a szó keveset mond… Ez a kis könyv mégis próbát tesz, hogy szavakban mutassuk be Kodály Zoltán gazdag munkásságát. Az ő töretlen élete nagyszabású program: olyan zenei műveltség megteremtése, melyben az egész nép részes....
250 Ft
Raktárkészlet:  2 db
250 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Gál György Sándor: Hazám, hazám, te mindenem
Erkel Ferenc életregénye

Gál György Sándor regénye Erkel Ferenc küzdelmes életét jeleníti meg. Erkel a magyar nemzeti muzsika egyik megteremtője, aki úgyszólván elődök nélkül hozta létre a magyar operát (Báthori Márai, Hunyadi László, Bánk bán, Névtelen hősök, Brankovics, Dózsa György stb.). E hatalmas alkotó munkája mellett megteremtője a magyar szimfonikus játéknak is, hiszen a százéves múltra visszatekintő filharmóniai zenekarunk első karmestere. S az ő nevéhez fűződik a Zeneművészeti Fői...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
  Giorgio Vasari: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete I-II.
„Kiváló ​és hőn szeretett művészeim! Miközben legjobb tudásom szerint munkálkodtam az ábrázolás nemes művészetének javán, a munkámmal járó haszon és megbecsülés mellett oly nagy gyönyörűségben volt részem, hogy nemcsak a művészet hírének terjesztésére, dicsőítésére és erőm szerinti felmagasztalására támadt heves vágyam, hanem igaz szeretet ébredt szívemben azok iránt, akik ugyancsak ismerik ezt a gyönyörűséget, s akik talán nálam nagyobb sikerrel gyakorolták e hivatásukat. Így hát szeretetem,...
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Giovanni Boccaccio: Dante élete
Részlet a könyvből:
"Solon, akinek kebelét az isteni bölcsesség emberi templomának tartották, s akinek szentséges törvényei még ma is a régi népek igazságérzetének ékes tanúbizonyságai, úgy mondják, nemegyszer hangoztatta, hogy a köztársaságok is, éppúgy, mint az emberek, két lábon állnak és járnak; érett megfontolással állította, hogy a jobb láb az, amely semminémű vétket nem hagy megtorlatlan, a bal pedig az, amely minden jó cselekedetet megjutalmaz; s ehhez hozzáfűzte, hogy ha a két fent...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Henri Perruchot Renoir élete
Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) az örök nyár festője.
Derűs természet volt, semmi sem tudta megtörni az életbe vetett bizalmát. Renoir a művészettörténet egyik legizgalmasabb korszakában élt, az impresszionizmust megteremtő művészekhez tartozott. A regényben nyomon követhetjük életének fordulatait, tanúi lehetünk művészete – a fényben feloldódó formák és színek – kibontakozásának.
350 Ft
Raktárkészlet:  2 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Henri Perruchot: Gauguin élete
Festőgéniuszok a szereplői a Kossuth Kiadó új regénysorozata első köteteinek. Mindannyian tehetségesek voltak, de nem mindig sikeresek. Némelyikük élete kész kaland, mások bánatok, csalódások, olykor tragédiák közepette éltek, de semmi sem vette el kedvüket a világ szépségeinek megörökítésétől. Az izgalmas, olvasmányos életrajzi regények az ő alakjukat idézik meg, művészetük és sorsuk összefonódását mutatják be.

Paul Gauguin (1848–1903) a déltengeri...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Illyés Gyula: Ebéd a kastélyban
A címadó kisregény - Ebéd a kastélyban - a földjét-rangját vesztett gróffal és családjával való történet nem sokkal a felszabadulás utáni időkből, és az alcím - egy életregény fejezetei - mely egy kézirat jellegéről árulkodik, nyomban megbízhatóan tájékoztatja az olvasót az új Illyés-kötet tartalmáról. Lényegében véve Illyésnek az utóbbi 15-20 esztendőben szétszórtan megjelent, emlékező jellegű prózáját gyűjti egybe, kiegészítve az 1942-ben napvilágot látott Mint a darvak-kal, az alcímben jel...
320 Ft
Raktárkészlet:  1 db
320 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Indro Montanelli · Marco Nozza: Garibaldi
A szerzőknek ez a műve Olaszországban már-már bestseller. Igen rövid idő alatt 13 kiadást ért meg. E siker magyarázata főleg abban keresendő, hogy az olvasó nem professzoros, a Hőst mértéktelenül heroizáló könyvet kap kezéhez, hanem olaszosan szellemes, friss, humoros írást, mely az igazi Garibaldit, mondhatni, lesétáltatja a magas piedesztálról. És nemcsak a Hőssel kószálgatunk el nagy tettei színhelyén, hanem a Risorgimentónak szinte valamennyi főszereplőjével. A szerzők születésétől a halá...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Jakov Szvet: Kolumbusz
Domenico ​Colombo genovai takács felesége Susanna Fontanarossa aligha gondolhatta, amikor 1451-ben – a pontos nap ismeretlen, csak annyit lehet kideríteni, hogy augusztus és október között történt – meghallotta elsőszülöttje sírását, hogy erről a fiúról évszázadokon át könyvtári irodalmat írnak össze, és városok tucatjai versengenek azon, hogy melyiket illeti azon tisztesség, hogy Kolumbusz Kristóf a falai között látta meg a napvilágot. Az anya akkor arra gondolhatott, hogy a fiúból takács le...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Kerényi Mária Neményi Lili
Volt könyvtári könyv


Ez a könyv nemcsak sztárokról divatos nagy nevekről szól, hanem a színészet sok-sok alázatos szolgájáról, akik leírhatatlan nyomort is vállalva, erős-szívós gyökereikkel a haza földjébe, az anyanyelvbe kapaszkodva segítették a magyar színészet virágbaborulását. Kis névtelenekről, akik nagy művészek voltak.
Neményi Lili
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Kertész Erzsébet:  Szonya professzor
Szofija Vaszilevna Kovalevszkaja életéről

Szerelem vagy hivatás? Boldogság vagy tudomány? – ezek közt őrlődik egy törékeny asszony, Szofija Kovalevszkaja, a világ első női matematikaprofesszora. Tehetségét elismeri egész Európa, de újabb s újabb sikerek után is boldogtalan, mert az otthoni „négy fal között” nem találja meg asszonyi hivatásának értelmét. Színhely: a XIX. századi Európa. Oroszországból, apjának palibinói házából indul a világhír felé a kis Szonya, patinás hangulatú német egy...
650 Ft
Raktárkészlet:  1 db
650 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Kertész Erzsébet: A ​fejedelemasszony
Zrínyi Ilona élete

Mindnyájan őrzünk képet magunkban II. Rákóczi Ferenc anyjáról, Munkács várának hős védőjéről, Zrínyi Ilonáról. A régebbi életrajzok kissé idealizálták alakját, így igazi lénye, érző, vívódó személyisége ismeretlen maradt. Élete valóságos regény, de korának legtöbb asszonyával ellentétben nem sodródott az eseményekkel, hanem igyekezett irányítani. Céltudatos, határozott jellemének kialakulásában döntő szerepe volt családi környezetének: nagybátyját, a költő és hadvezér Zrín...
750 Ft
Raktárkészlet:  3 db
750 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Kőszegi Imre: Isteni Beatrice
A történelmi regény krónikás hőse egy szegény nápolyi fiatalember, Roberto. Fiatalon Aragoniai Beatrice íródeákja lesz, vele utazik Magyarországra, és úrnője oldalán közeli szemlélője Mátyás király politikai törekvéseinek, a nagyravágyó királyné intrikáinak, majd Mátyás halála után a hatalom birtoklásáért folytatott cselszövéseknek. Ő írja a királyné sok száz olasz és latin nyelvű leveleit, így talán mindenkinél többet tud a nápolyi királylány titkaiból. ...
400 Ft
Raktárkészlet:  2 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Kuczka Péter (szerk.): A rejtélyes Verne Gyula
1978

321 old, 24 cm x 16 cm
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Láng György: Primavera
Sandro Botticelli élete
Láng György az 1930-as években hosszú időt töltött Botticelli hazájában, Firenze városában, s valósággal lenyűgözte őt a korai reneszánsz, a quattrocento kiemelkedő festőjének és grafikusának élettörténete, mélyen filozofikus lelkülete és páratlan szépségű művészete. Szenvedélyesen kutatta, majd nagy írói és képzőművészi tehetséggel e könyv lapjain megelevenítette Botticelli egyéniségét, életének eseményeit, a kortársaihoz fűződő kapcsolatát. Nagy hozzáértéssel avatja ...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Láng György: Primavera
Sandro Botticelli élete
Láng György az 1930-as években hosszú időt töltött Botticelli hazájában, Firenze városában, s valósággal lenyűgözte őt a korai reneszánsz, a quattrocento kiemelkedő festőjének és grafikusának élettörténete, mélyen filozofikus lelkülete és páratlan szépségű művészete. Szenvedélyesen kutatta, majd nagy írói és képzőművészi tehetséggel e könyv lapjain megelevenítette Botticelli egyéniségét, életének eseményeit, a kortársaihoz fűződő kapcsolatát. Nagy hozzáértéssel avatja...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Lengyel Dénes: Jókai Mór
Jókai életrajza legalább olyan izgalmas, mint legjobb regényei.Hosszú pályafutása, sokoldalúsága és páratlan munkabírása következtében rendkívül gazdag életművet hagyott hátra.
1968

201 old, 19 cm x 10 cm
Könyvtári könyv volt.
250 Ft
Raktárkészlet:  1 db
250 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Manfred Kliem Engels ​élete dokumentumokban
1820-1895

Visszaemlékezésekből, hivatalos iratokból, barátok, harcostársak, családtagok leveleiből és Engels saját írásaiból, feljegyzéseiből és leveleiből áll ez az árnyalt, színes, kortörténetileg is rendkívül érdekes dokumentumbeszámoló Engels életéről. A kötetet száznál több képmelléklet teszi még elevenebbé, hozzáférhetőbbé korunk embere számára. A szerző számos eddig nem közölt tényt, körülményt és szöveget ad közre tudományos alaposságról tanúskodó művében, mely éppen dokumentumszerűség...
1 100 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 100 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Marlene Dietrich Tiétek az életem
Marlene Dietrich önéletrajzi írása a művésznőről rajzolt portrék között az egyetlen hiteles dokumentum – hű krónikája a hollywoodi filmcsillag és énekes világsztár eseménydús magánéletének és színészi pályájának; izgalmas háborús történetek sorozata, sajátos színpad, melynek szereplői híres pályatársak, művészek, politikusok. Barátai: Hemingway, Remarque, Noel Coward, Jean Gabin, Giacometti, Piaf, rendezői: von Sternberg, Orson Welles, zongorakísérője: Burt Bacharach mind szerették vagy szere...
300 Ft
Raktárkészlet:  2 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Murányi-Kovács Endre: Anatole France
1965

390 old, 20 cm x 15 cm
Védőborítója hiányzik, eleje beragasztva a könyvbe.
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Nathalie Sarraute: Gyerekkor
Nathalie Sarraute gyermekkorát ingázva töltötte Franciaország és Oroszország között, míg végül 1909-ben családja véglegesen le nem telepedett Párizsban. Az írónő gyermekkorára emlékezik vissza, mindezt belső monológban teszi. A történet előrehaladásával egy belső hang folyamatosan vitatkozik, érvel és kétségbe vonja az írónő kijelentéseit. Ezt a könyv kiadója ironikus kritikai önelemzésnek mondja.
1986

271 old, 19 cm x 13 cm
A lapok felső sarkai víztől kis...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Passuth László: Tíz esztendő, tető alatt
Az ​író vallomása: „Próbálom végigszámolni: csaknem tizenötezer napot töltöttem hivatali munkarendben – az órák összeadására nem is vállalkoznék. A negyvenegy évet 1919 nyarán városomban, Kolozsvárott kezdtem, s 1960 júniusának utolsó napján mondtam búcsút annak az életformának, mely a maga hagyományos ritmusával szabályozta mindennapjaimat. Ha mindent summázok, azt mondhatom, hogy legutolsó munkahelyem – az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda – volt számomra a legemberibb, olyanféle...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
  Sara Harris – Barbara Mosallai Bell: Hercegasszony voltam Teheránban
A ​lány még alig nőtt ki a bakfiskorból, amikor rászakadt a szerencse. Megismerkedett egy Amerikában tanuló perzsa herceggel, aki nemcsak elképzelhetetlenül gazdag volt, hanem jóképű, kedves is, és főleg nagyon szerelmes belé. Hívó szavára elutazott vele Iránba, ám ott igen hamar fény derült rá, hogy a herceg ugyan változatlanul jóképű, de se nem kedves, se nem szerelmes, s ha mégis, a legkevésbé sem a naiv, ábrándos lelkű lánykába. Mindössze egy amerikai feleség kellett neki, hiszen a sah Ir...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Szalay Károly: Karinthy Ferenc
A tény, hogy valaki mert és tudott monográfiát írni Karinthyról, rendkívül örvendetessé teszi a fiatal kutató vállalkozását. Az összes alkotójában és egész folyamatában egyáltalán nem egyszerű huszadik századi irodalomnak egyik legösszetettebb jelensége Karinthy Frigyes. A szándék és az eredmény, a képesség és a teljesítmény sokszor szinte szédítően elválnak nála, de még többször harmóniában egyesülnek; az az író volt, aki mint lírikus és elbeszélő is egyéni szóval van jelen kora irodalmában ...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Szekeres István: Hegedűs Csaba
Hegedűs Csaba Szófiában \tuskirály és világbajnok lett.
Ő kapta meg a legjobb birkózónak járó különdíjat, pedig még tizenkilencen nyertek aranyérmet, s felvonult a sportág színe-java, minden klasszisa.
A Nemzetközi Birkózó Szövetség megválasztotta az év birkózójának.
Münchenben olimpiai bajnokságot nyert, s ez volt a magyar sport századik olimpiai aranyérme.\
Európa Bajnokságot is nyert.
1979-ben szövetségi kapitány lett…
1981

230 old, 19 cm x 13 cm
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Szekeres-Varsa Vera: Szalamandra a tűzben
Regénybe ​illő kalandos életút, regénybe illő hősi, nagy jellem: „sápadt, karcsú fiatalember, világos szemű, szép, mint a romantika hősei”. Szekeres György a 30-as évek közepén utazott Párizsba, s csaknem másfél évtizedig élt Franciaországban. Nemcsak részt vett az ellenállásban, hanem egyik alapítója volt annak a a legendás mozgalomnak, amely Libération Sud néven oly dicsőségesen vonult be a francia történelembe. Szervezte és irányította a külföldi bevándoroltak ellenállói mozgalmát. A fasiz...
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Téchy Olivér: Buddha
Az ​olvasó a Buddha-életrajzok sorában szokatlan művet tart a kezében – a magyar szerző munkája az ősforrásokhoz visszanyúló, szuverén alkotás. Egy elfogulatlan kívülálló összegezte e könyvben fél évszázados kutatómunkája eredményeit: eredeti páli és szanszkrit nyelvű források alapján írt olyan életrajzot, amely hitelesebben és emberközelibb megvilágításban mutatja be Buddhát, mint a külföldön megjelent monográfiák többsége.
Téchy Olivér végigkí...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Tomáš Borec: Jó napot, Ampère úr!
Tudjuk-e, ki volt Ampère, Celsius, Hertz, Kelvin, Ohm, Watt, hogy csak néhányat említsünk azok közül a tudósok közül, akiknek nevét szinte naponta emlegetjük, amikor a hőmérőre pillantunk, egy villanykörtét vásárolunk, vagy rádiónk keresőgombját forgatjuk. Mintegy kétszáz éve vált szokásossá, hogy a fizikai mennyiségek mérésére szolgáló egységeket a törvényszerűségek felfedezőiről nevezték el. Sokkal közülük mindenki találkozik, másokat csak a szakemberek ismernek. A mértékegységek egységesít...
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Varga József: Ady Endre
Pályakép vázlat
1966

633 old, 19 cm x 13 cm
Védőborítója hiányzik
850 Ft
Raktárkészlet:  1 db
850 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Végh György: Mostoha éveim- A garabonciás diák - Eszter
Az önéletírás első kötetében (Mostoha éveim) harmincöt éves fejjel tévedt vissza az író "az önéletrajzok édenébe", a gyermekkorba. De vajon éden-e ez annak, aki ötéves korától nagykorúságáig a nyomor szinte minden fokozatát átéli egy ördögien kapzsi és közönséges mostoha "kegyelemkenyerén"? Annak, aki szinte egy romatikus ponyvaregénybe beillő törvénytelen származás részleteiről kamaszkorában értesül? Aki csupán egy álomvilágot, mélybe süllyedt emlékképeket őriz az elveszett paradicsomról: an...
380 Ft
Raktárkészlet:  1 db
380 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Xavier Rivoire: Arséne Wenger The Bibliography
Angol nyelvű

2008
322 old, 20 cm x 13 cm
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Zolnay László: Hírünk és hamvunk
A váratlanul elhunyt kiváló régész könyve körkép,korkép, kórkép. Nem egy írás kapcsán elsütötték ezt a szójátékot – de soha igazabban el nem mondható, mint Zolnay László párját ritkítóan gazdag, színes önéletírásáról szólva. Persze szólhatunk róla másként is: a szabadságszeretet és humánum, nemesi öntudat és dekadencia, polgári liberalizmus, játékosság, sőt frivolság jellemzi – mindenekfölött pedig: a való élet hiteles dokumentációja. Mulattató és megrendítő, olykor rémregény- vagy krimiszerű...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A. I. Gesszen: Így élt Puskin
A klasszikus orosz irodalom legnagyobb költőjének életrajza kerül most az olvasó kezébe. Százegynéhány oldal egy olyan pályáról és életműről, amely irodalomtudósok százainak nyújtott kutatási lehetőséget, és amiről könyvtárnyi anyagot írtak – bizony nem sok. Mégis elég ahhoz, hogy nagy vonalakban betekintést nyújtson A. Sz. Puskin rövid, mozgalmas életébe, és érdeklődést keltsen költészete iránt. Ennek a kis kötetnek külön nevezetessége, hogy szerzője, a kilencvennyolc éves A. I. Gesszen, jel...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Alfred Amenda: Eroica
Beethoven életének regénye

1827. március 26 halt meg Ludwig van Beethoven, a zenetörténet egyik legnagyobb alakja. Grillparzernek a temetésén elhangzott gyászbeszédéből idézünk: "Művész volt, - ki állhat meg mellette? Mint a behemót a tengereket, úgy száguldotta be művészetének határait. A galambbúgástól a mennydörgésig, a mesterség agyafúrtan kifinomult műfogásaitól addig a félelmes határig, ahol a formába-kötött szellemharcos természeti erők alaktalan önkényévé alakul, mindent felmért, m...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Arthur Miller: Kanyargó időben 1. 2.
A világhírű amerikai drámaíró, Az ügynök halála, a Pillantás a hídról, a Salemi boszorkányok és más népszerű darabok szerzője önéletírásában éppoly kiemelkedőt alkotott, mint színpadi műveiben. Hallatlan tudatossággal megkomponált írása bepillantást nyújt a színházi világ és Hollywood kulisszatitkaiba, s föltár annyit a Marilyn Monroe-val kötött, tragikus végű házasságából, amennyi a nyilvánosságra tartozik, vagyis kielégíti a kíváncsi olvasót. Ez a mű ugyanakkor több szenzációs sikermemoárná...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Avar János: Carter útja a Fehér Házba
Avar János könyve felidézi, hogy indult el az Egyesült Államok egyik leghosszabb és alighanem legkövetkezetesebb elnökválasztási hadjárata, amely végül is James Cartert a Fehér Házba juttatta.
A televízió külpolitikai műsoraiból ismert szerző a Magyar Nemzet washingtoni tudósítójaként megismerte és az olvasónak riportszerűen bemutatja Carter elnökké választásának minden részletét. Egyúttal a „politikacsinálás” mechanizmusát az Egyesült Államokban.
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Balla Ignác: Edison
Ez a könyv az első, amely magyar nyelven Edison életét és munkásságát méltatja. E zseniális emberről már annyit írtak, hogy csupán az őróla szóló irodalom egész könyvtárt megtölthetne. így hát azt lehetne hinni, hogy egy magyar könyv, amely Edisonról szól, csak növelné a már eddigi fölösleget és így minden jelentőség nélkül való volna.
Pedig a dolog nem így áll. A magyar vállalkozó szellemnek és szorgalomnak kimagasló része volt Edison sikereiben, különö...
4 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
4 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Balogh Edgár: Acéltükör mélye Félszáz igaz történet
145 old, 20 cm x 13 cm
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bánfalvy Ágnes: Aranycsillagom
"Kora reggel még fürdőköpenyben téblábolok, amikor csenget a postás: forgatókönyvet kapok. Hetven lányszereplő, én meg valami Torma Piroska vagyok. Nekikezdek, már a negyvenedik oldalnál tartok, de még mindig Gina, Gina, Gina... Mikor jövök én?! Egyébiránt nagyon jó forgatókönyv volt, együltömben végigolvastam. Mulattam Tormán, annyira aranyosak voltak a beszólásai. Nagyon tetszett, hogy mindenkit megvédett. Emlékszem, aznap este nagyon boldogan feküdtem le. Jó kis film lesz ez az Abigél - go...
2 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Baracs Dénes: Teng hsziao-ping
258 old, 21 cm x 13 cm
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Barát Endre: Bergamói ballada
Donizetti életregénye

Ki ne ismerné a Don Pasquela híres férfi-duettjét, a Lammermoori Lucia őrülési jelenetét, a Szerelmi bájital hősének, Nemorinóniak románcát, Az ezred lánya, A kegyencnő, a Linda di Chamounix behízelgő dallamait? Mindig szívesen hallgatjuk a XIX. század eleji olasz operák egyik legnagyobb mesterének, a Bellini-Rossini-Donizetti triász világhírű tagjának hol édes-bús, hol vérbő, sodró lendületű melódiáit. Jó ismerőseink közé tartozik Dulcamara, a kuruzsló, Malatesta dokto...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Benedek Elek: Nagy magyarok élete
Benedek Elek népszerű történeti jellemrajzokat tartalmazó könyvsorozatának, a nagy magyarok életének, utolsó hat könyvét foglalja egybe második kötetünk.E könyv honfoglalásunk 1100. évfordulóján különösen aktuális. Segítségével felidézhetjük nemzetünk jelentős személyiségeit, s történelmünk kiemelkedő korszakait.

734 old, 22 cm x 15 cm
Hátsó 2 lapja, és a hátsó borító kissé foltos.
1 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Benvenuto Cellini mester élete és munkássága, amiképpen ő maga megírta firenzében
A tizenhatodik században élt Benvenuto Cellini nagyhírű önéletírását, melynek világsikerét később Goethe figyelme és elragadtatása alapozta meg, méltán nevezik a "reneszánsz önéletrajzának" is. Nemcsak egy nyugtalan, energiákkal megáldott és megvert ötvösművész sorsfordulóinak, kalandjainak, szerelmeinek, alkotói terveinek, öndicséretének, jogos vagy jogtalan panaszainak, önigazolásának és emberi természetrajzának foglalata ez a mű: egy izgalmas kor lüktet és lélegzik benne, a reneszánsz vilá...
1 000 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba
 

prev
next

Sorrend:

Webáruház készítés