Történelmi regény

Főkategória >IRODALOM >Történelmi regény

ÚJ
ÚJ
Alexandre Dumas: Akté
Néró rabnője

Meglepetés ​ez a könyv azoknak az olvasóknak, akik ismerik és szeretik Dumas felbecsülhetetlenül értékes munkásságát.
Az emberiség legsorsdöntőbb korszakát eleveníti meg Dumas előttünk, s szereplő személyei – részben legalább – történelmi nagyságok. Talán Akté az egyetlen főszereplő, akit a regényíró képzelete teremtett, a többiek: Nero császár, Agrippina, Pál apostol, Galba, Sporus, Britannicus stb. valamennyien történelmi figurák. A küzdelemben pedig, mely a regén...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Bernhard Schlink: A felolvasó
Egy kamasz fiú és egy nála jóval idősebb asszony furcsa szerelmének és elválásának története szolgál keretül ahhoz, hogy a regény hőse szembenézzen a náci múlttal, amely voltaképpen nem is az övé, hanem szülei nemzedékéé. Ez a soha ki nem hevert szerelem, Hanna évekkel később feltáruló múltja döbbenti rá Michaelt arra, hogy a jelen nincs múlt nélkül, felejteni nem lehet, feldolgozni sem – talán megérteni.
A felolvasó az elmúlt évek egyik legnagyobb néme...
2 150 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 150 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Dimitrij Szergejevics Mereskovszkij: Leonardo da Vinci
Első kötet

Leonardo da Vinci személyisége, élete hálás regénytéma, nagy regényíró
számára kincsesbánya ez embercsodának alakja, és Merezskovszkij (1866-1941) kibányászott belőle minden értéket.
A nagy művész korának teljes képét kapja az olvasó e nagyregényben.
A hős körül ott virágzik a teljes reneszánsz. Az író felvonultatja Sforza herceg udvarát, a maga csodás tarkaságában, a milánói népet, vásárteret, korcsmát, tudósok gyülekezetét, Borgia Cézárt, a pápát, a firen...
1 100 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 100 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Dymphna Cusack: Ketten a halál ellen
Dymphna Cusack ausztrál írónő világhírű regénye két fiatal szerelmes, a dzsungelháborút megjárt Bart Templeton és az árva, nővére biztonságos,de szerény és szegényes hátterében nővé érett Janat Blakeley története. A romantikus szerelmi történet a szegények kiszolgáltatottságáról és a szerelem mindent elsöprő hatalmáról szól.
1970

365 old, 20 cm x 14 cm
Védőborítója hiányzik
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Erich Maria Remarque: Éjszaka Lisszabonban
1942, ​Lisszabon. A város, az ország: utolsó menedéke azoknak, akik a hitlerizmus elől menekülnek zárt határokon, őrségen, rendőrkopók és nyomozók gyűrűjén át. Portugália azért menedék, mert onnan nyílik az út a biztonság felé: Amerikába. A világszerte népszerű, sok millió példányban olvasott író regénye színhelyén is életműve nagy, izgalmas és tanulságos témáját bontja ki, vizsgálja tovább: a háborúét és az emigrációét. A történet éjszakáján két német emigráns férfi beszélget. Egyiküknek vág...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Ernest Hemingway: Búcsú a fegyverektől
A ​huszadik századi amerikai próza klasszikusa számára a Búcsú a fegyverektől (1929) hozta meg az ismertséget és az elismertséget, majd hamarosan a világhírt is. Tömegsiker volt: a megjelenését követő négy hónap alatt nyolcvanezer példány kelt el az első amerikai kiadásból. Kétszer is megfilmesítették. 1934-ben magyar fordításban is megjelent. A Búcsú a fegyverektől „háborús regény”, egyike azoknak a szépirodalmi feldolgozásoknak, amelyek az első világháború értelmét vagy értelmetlenségét fir...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Földes Péter: A karvalyos zászló
Álmos fejedelem és Árpád nagyfejedelem életregénye

Kettős ​életregény ez. Az ábrázolt két nagy történeti személynek – apának és fiúnak – élete, nagyszabású működése szorosan összefonódik. Keménykezű, fortélyosan bölcs keleti fejedelem az egyik; a hatalomba és a diplomácia művészetébe már beleszületett, éleslátó politikus a másik. Regényük az ősi magyarság sorsdöntő korszakára világít: mint válik a széthúzó, forgácsolódó Etelközi törzsekből egységes és független magyar nép. Levedi, Álmos ...
1 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Giuseppe Tomasi di Lampedusa: A párduc
„A párduc” maga Salina hercege, akinek élete és halála, a hercegi sarjak ötven esztendőt felölelő krónikája talán az olasz arisztokrácia hanyatlásának legszebb leírása. Salina herceg ifjú unokaöccse szenvedélyesen beleszeret egy vagyonos polgár leányába. Az öreg herceg beletörődik sorsába, és maga is az új rend mellett szavaz. Mély emberismeret és kellő öngúny kell ahhoz, hogy a herceg belássa: „…mindent meg kell változtatni ahhoz, hogy semmi ne változzon.” A szicíliai herceg egyetlen regényé...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Heinrich Mann: Az alattvaló
A ​nemrégiben elhunyt kiváló, a Szovjetunióban és a haladó német közvéleményben egyaránt nagyrabecsült antifasiszta német író, Heinrich Mann első magyar fordításban veheti kezébe az olvasó. „Az alattvaló” „régmúlt” időbe, az 1914/18-as imperialista világháború előtti korszakba, Vilmos császár Németországába vezeti vissza az olvasót. De ha témáját nem is a jelenből, vagy a közelmúltból meríti, mégis aktuális könyv. Azért is, mert könyörtelen, gyilkos szatírával leplezi le az első világháború v...
250 Ft
Raktárkészlet:  1 db
250 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Hunyady József: A kék hegyek kapitánya
A XVI. század históriája a magyar nép történetének talán legsötétebb korszaka. Mátyás király dicsőségének tündöklő napja már rég aláhanyatlott, Werbőcziék bandája kegyetlenül vérbe fojtotta a Dózsa György vezette parasztlázadást, és Szolimán roppant hadai pozdorjává zúzták a pártoskodó, önmagával meghasonlott magyar nép színevirágát. Erdélyben a töröklakáj János király, a Duna-Tisza közén a szultán uralkodik, a keskeny földkaréjjá zsugorodott Pannóniát és Észak-Magyarországot a Habsburg-dinas...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Illyés Gyula: Kora tavasz / Mint a darvak
Mint minden történelmet ábrázoló műben, ebben is két korszak van bezárva: az, amelyről, és az, amelyben íródott.
Az 1918-1919-es esztendőkről tárgyilagosan írni Magyarországon jóformán csak két évtized múltán lehetett. Akkor keletkeztek ezek a lapok, mégpedig azzal a szándékkal, hogy rögtön hassanak, vagyis nyilvánosságra jussanak. A korszak egyik legolvasottabb napilapjában, a Pesti Napló-ban jelentek meg. Ez természetesen nemcsak korlátot szabott számukra, hanem végül - keretet i...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
J. D. Gilman – John Clive: KG 200
Egy amerikai B-17-es bombázó bravúros kényszerleszállást hajt végre a brit partoknál, egyenruhás pilótája azonban egyetlen túlélő társát a sikeres földetérés után tarkón lövi...
A KG 200, Hitler Fantom-légiereje nyomába ered két vadászrepülő - egy angol és egy amerikai -, s az utolsó pillanatban leleplezik az Ulysses tervet, amely a nácik javára fordíthatta volna a világháború menetét.
1990

286 old, 20 cm x 14 cm
Könyvtári könyv volt, utolsó lapjainak alsó sar...
450 Ft
Raktárkészlet:  1 db
450 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
  Jankovich Ferenc A ​világverő (Világverő Mátyás király 1.)
A regény cselekménye Mátyás királlyá választását követően és a nápolyi királyi családból származó Aragóniai Beatrixszal kötött házasságáig tartott. Történelmünk lapjairól megelevenednek a cseh hadjárat eseményei, a humanista főpap Vitéz János körüli összeesküvés bonyodalmai, a török ellen vívott harcok diadala. Az eseményeket átszövi Mátyás és a titokzatos boroszlói polgárlány, Borbála romantikus szerelme. Jankovich Ferenc színes képekben vetíti elénk a bonyolult, ellentmondásokkal teli kort,...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
  Jankovich Ferenc: A budai napkirály (Világverő Mátyás király 2.)
Mátyás, a magyar Napkirály pályája fénylik fel e regényben delelőjétől napnyugtáig. Ragyogó korszaka ez nem éppen felhőtlen történelmünknek. Mátyás, a messze jövőbe tekintő uralkodó energikusan valósítja meg nagy államkoncepciós terveit, s a nemzet pedig nemcsak kevesei jobbjában, de vezetőrétege nagy részben is együtt lélegzik Európával. Jankovich Ferenc a művészi ábrázolás sokrétűségével állítja elénk az udvari életet, Mátyás ravasz és konok ellenfeleit, az itáliai hétpróbás cselvetőket, a ...
250 Ft
Raktárkészlet:  1 db
250 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
  Jankovich Ferenc: A fáklya kilobbant (Világverő Mátyás király 3.)
A fáklya – aminek fényénél a gyors és harmonikus fejlődés útjára lépett a XV. század Magyarországa – Mátyás halálával kilobbant. Fekete füstje mögött egy vulkáni világ – a megzabolázott főurak – roppant ereje feszült. Ezeknek az elszabaduló történelmi erőknek kegyetlen tobzódását látjuk megelevenedni Jankovich Ferenc regényében. A trónkövetelők harca, az apja nyomába lépő, de fiatal és tapasztalatlan Corvin János bukása, a kiskirályok nekivadulása, végül a tehetségtelen, gyenge akaratú Ulászl...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Katherine Anne Porter: Bolondok hajója
A „Bolondok hajója” a mi világunk, amely az örökkévalóság felé halad. Én is a hajó utasa vagyok – mondja az írónő, e világsikert aratott regény szerzője. A „Bolondok hajója” több nyelven számos kiadást megért, s ma már olvasók százezrei kísérik feszült figyelemmel a Veracruzból kifutó hajónak huszonnyolc napos útját Bremerhavenig. Kritikus történelmi időpontban, 1931-ben kerülnek kényszerű összezártságba a hajó utasai – a tengeri szélbe a fasizmus faji előítélettel szennyezett levegője vegyül...
200 Ft
Raktárkészlet:  2 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Keszi Imre: Elysium
Az 1944-es nyár gonosz zűrzavarában a csendőrök a budai utcán elfognak egy tízéves kisfiút. Szekeres Gyurka apja ismert tudós, nemrég még tekintélyes ember, mindent megpróbál a gyerek megmentésére, de még akik nem is hagyják cserben jó barátai és befolyásos ismerősei közül, azok is tehetetlenek az országra nehezedő nyomással szemben. A kisfiút útnak indítják, és elkerül egy rejtett, észak-németországi különleges lágerba. Itt sajátos, torzan paradicsomi viszonyok között él egy egész gyereksere...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Leon Uris: A királynő törvényszéke
A koncentrációs tábort is megjárt Adam Kelno, a kiváló sebész és lengyel hazafi Londonban telepedik le a háború után. Szédítő szakmai karrier előtt áll, amikor a kommunista lengyel kormány kiadatási kérelemmel fordul az angolokhoz. A vád: dr. Kelno háborús bűnös. Kelnónak sikerül bebizonyítania ártatlanságát, de a meghurcoltatások miatt családjával Borneóra költözik.
Abraham Cady, a sikeres író könyvet jelentet meg Holocaust címmel. Megtörik a felejtés és ha...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Lion Feuchtwanger: A csúnya hercegnő
1978

221 old, 21 cm x 14 cm
250 Ft
Raktárkészlet:  1 db
250 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Lion Feuchtwanger: Rókák a szőlőben
Feuchtwanger nagy történelmi regénye 1776-78-ba viszi az olvasót, Párizsba. Középpontjában Beaumarchais, a nagy drámaíró és Benjamin Franklin, a szabadságharcukat vívó amerikai államok franciaországi követe áll. Mindkettejük közös célja az amerikai függetlenség - ennek pedig alapfeltétele, hogy Franciaország szövetséget kössön az Egyesült Államokkat, pénzzel, felszereléssel, csapatokkal támogassa Franciaország nagy vetélytársa, Anglia ellen.
Eközben már a...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Lion Feuchtwanger: Rókák a szőlőben
Az egész világirodalom számára ösztönző volt a történelmi elbeszélő műfajok elterjedésére. Ennek az újra divattá váló műfajtípusnak talán legművészibb és legnépszerűbb szerzője a német Lion Feuchtwanger…

A Fegyvert Amerikának című (magyar fordításban: Rókák a szőlőben) Beaumarchais kalandos, némileg kalandor élete kapcsán idézi a francia felvilágosodás és Amerika szabadságharcának korát."

1965

Az első kötet lapjainak egy része foltos a sarkánál, v...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
M. E. Matje: A művészinas
A káprázatos szépségű és hatalmú egyiptomi város, Théba mellett egy völgykatlanban húzódott meg a hívásra hallgatók települése, itt laktak a Holtak Városának építői, kőfaragók és építészek, szobrászok és festők. Ezek között a mesterek között élt az elbeszélés kis hőse, Kari, a művészinas. Kari és barátai akaratlanul is szereplőivé válnak egy titokzatos bűnügynek, melynek nyomát egy papiruszon fennmaradt óegyiptomi bírósági jegyzőkönyv őrizte meg napjainkig. M. E. Matje, a nemrég elhunyt nemze...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Mark Twain: Egy jenki Arthur király udvarában
Ez a regény a XIX. század irodalmának egyik legmaróbb szatírája. Egy jenki az amerikai Connecticut államban egy verekedésnél súlyos ütést kap a fejére, és amikor magához tér, a VI. század Angliájában találja magát, a legendás Arthur király udvarában. Mark Twain felvonultatja a lovagregények ismert hőseit: Lancelotot, Keyt, Merlint, a varázslót meg a többieket – nem beszélve magáról Arthur királyról és a gyönyörű Guinevra királynéról. Mulatságos epizódok egész során át mutatja be a VI. és a XI...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Max Gallo: A gyilkosok éjszakája
A ​náci uralom egyik legfélelmetesebb epizódja 1934. június 30. véres éjszakája, amikor Hitler igazi gengsztermódra leszámolt vetélytársával, Röhmmel, az SA parancsnokával. A Franciaországban rendkívül népszerű író oknyomozó dokumentumkrimije mesterien eleveníti fel az események feszültségét, a nagy leszámolást megelőző órák, napok, hetek, hónapok manővereit, intrikáit s magát a „ hosszú kések éjszakáját” is. Gallo olyan érzékletesen rajzolja meg a politikai erőviszonyokat, hogy az olvasó szá...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Passuth László: Sasnak körme között
Passuth László műve, melyet maga az író regényes korrajznak nevez, a Rákóczi-felkelés előzményeit mutatja be Zrínyi Ilona életén keresztül. A Wesselényi-összeesküvés, Munkács védelme, a zernyesti csata – ez a három nagy történelmi epizód a könyv hármas ívű tartópillére. A nagy történelmi felkészültséggel, finom elemzőkészséggel írott regényes korrajz feltárja hazánk e korszakának egész bonyolult politikai világát. a „két pogány között” sínylődő magyarság nehéz útját, a hosszú küzdelem egyik f...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Perrault Gilles: A Vörös Zenekar
1942 nyarának végén a német kémelhárítás Brüsszel és Amszterdam után Berlint is megtisztította. De ezek a sikerek távolról sem nyugtatták meg a náci főnököket.
Az egyik szovjet hálózatot, amely Prágában, Berlinben, Madridban - mindenütt! - szerzi és Moszkvának továbbítja az értesüléseket, a Párizsban bujkáló Nagy Főnök irányítja. A Gestapo és az Abwehr megkapja a parancsot, és a Kommandó Brüsszel és Berlin után Párizsban gyülekezik, hogy megindítsa a hajtóvadászatot a Nagy F...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Raffy Ádám: Heródes
Heródes, másképpen Nagy Heródes i.e. 37-4 között Júdea királya volt. Királyi címét és hatalmát Rómától nyerte, a Róma-ellenes népmozgalmakat sorra leverte, saját feleségét és fiait kivégeztette. Az evangélisták neki tulajdonítják a betlehemi gyerekgyilkosságokat is. Másfelől ő állíttatta helyre a jeruzsálemi templomot, építette a királyi palotát és számos középületet, szervezte újjá a csaknem ismét dávidi méretű ország adminisztrációját. Raffy Ádám életrajzi regénye hűen követi nyomon Heródes...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Surányi Miklós: Egyedül vagyunk
1. kötet
A ​két világháború közötti korszak méltán népszerű prózaírója, Surányi Miklós máig változatlan frissességű főművét Széchenyi Istvánról írta. Az Egyedül vagyunk „a legnagyobb magyar” életének lélektanilag és történelmileg egyaránt nagy távlatú regénye, melyet sokelemű életanyag, kivételes korismeret és művészi érvényű megformálás tesz izgalmassá és időtállóvá. Surányi Miklós nem folyamodott fölöslegesen a fikcióhoz, jól tudta, hogy Széchenyi életének igaz története a képzelet által fe...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Walter Lord: Hihetetlen győzelem
1941. ​december 7-én reggel súlyos csapás érte az Egyesült Államok csendes-óceáni flottáját. Alighogy eltávoztak Washingtonból a japán kormány tárgyaló megbízottjai, amikor a japán haditengerészet egységei – elsősorban anyahajókról felszálló repülőgépek – váratlan támadást intéztek a Pearl Harbor-i támaszpont ellen, és megsemmisítették az amerikai flotta büszkeségeit. Ez volt a csendes-óceáni háborúnak az amerikaiakra nézve szomorúan végződő nyitánya....
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Zsigray Julianna: Erzsébet magyar királyné
Ferenc József gyönyörű feleségéről, a legendás Erzsébetről sok könyv jelent meg az elmúlt években is, de olvasmányosságával, romantikus hangvételével valamennyi közül kiemelkedik Zsigray Julianna szép regénye.
Sokak örömére szolgál majd a regény, melyből történelmi események emberi indítékait is megismerhetjük, de legelsősorban Erzsébet varázslatos és titokzatos személyiségét.
A modern nőt, akinek vezérlő elve a szabadság. Mindig az érzéseire hallgat, s ...
1 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Alekszandr Petrovics Scserbav: Paszkevics Magyarországon
445 old, 19 cm x 13 cm
570 Ft
Raktárkészlet:  1 db
570 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Alekszandr Vojinovics: Hotel Park
A németek által megszállt nisi Park Szállóban minden este nagy a mulatozás. A fényárban úszó nagyteremben megállás nélkül szól a zene, durrognak a pezsgősüvegek, az asztaloknál magabiztos SS-tisztek nevetnek. Biztonságban érzik magukat, azt hiszik, hogy legyőzték, megfélemlítették a jugoszláv népet.
Aztán az egyik este ravasz tervvel bejut a zsúfolt nagyterembe egy partizán, és kézigránátot dob a mulatozó náci tisztek közé. A hatalmas detonáció kioltja a csillár fén...
100 Ft
Raktárkészlet:  1 db
100 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Barabás Tibor: Máglyák Firenzében
Girolamo Savónarola - a Máglyák Firenzében hőse - 1452-ben született Ferrarában. Dominikánus szerzetesként Bolognában, majd Firenzében működött mint hitszónok. Kérlelhetetlen keménységgel lépett fel a gazdagok romlottsága és fényűzése ellen, prédikációiban hevesen támadta az uralkodó osztály és a főpapság - köztük Borgia Sándor pápa - erkölcstelen életmódját. Nagy szerepe volt a Mediciek elűzésében és a köztársaság visszaállításában. A firenzei tanácson keresztül számos intézkedést hajtott vé...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Benito Pérez Galdós: Cádiz
Az 1810-es esztendő Spanyolország XIX. századi történelmének egyik kiemelkedően fontos és kétségtelenül a legválságosabb pillanata: Napóleon hódító csapatai szinte az egész országot megszállva tartják, csupán Cádiz és közvetlen környéke tartja még magát; a trónon a franciák fogságában levő VII. Ferdinánd helyett Napóleon testvére, József ül. Ebben a szorongatott helyzetben ül össze Cádizban az Alkotmányozó Nemzetgyűlés, hogy új, demokratikus alkotmányt adjon az országnak. Spanyolország szinte...
250 Ft
Raktárkészlet:  1 db
250 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Beppe Fenoglio:  Micsoda gyönyörű tavasz
Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza - Fiatalság, fiatalság, micsoda gyönyörű tavasz - így kezdődik az a fasiszta induló, amelyre kötetünk első regényének címe utal. Beppe Fenoglio, a fiatalon meghalt piemontei író, aki az olasz hadsereg tiszti iskolájának növendékeként és később a partizánok sorai közt élte át a második világháború nagy itáliai fordulópontját, a szemtanú döbbenetével idézi fel azt a drámai eseménysorozatot, amelybe Mussolini "gyönyörű tavasza" sodorta az országot....
100 Ft
Raktárkészlet:  1 db
100 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Boleslaw Prus: A fáraó
A regény színhelye az ókori Egyiptom. A haladó szellemű ifjú fáraó harcát ábrázolja a papok uralma, a konzervatív és korrupt állami gépezet ellen. Az apparátus megsemmisíti ugyan az uralkodót, de a fiatal fáraó eszméi annyira élőek és erősek, hogy ellenfelei kénytelenek megvalósítani őket. A mű nemcsak színes, lebilincselő olvasmány , hanem hiteles korrajz is. A szerző nagy történeti tudással, mesteri kézzel eleveníti fel az időszámításunk előtti tizenegyedik század Egyiptomának életét. ...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Christine Arnothy: A fogoly bíboros
A regény megírásakor 1962-ben, 1976-ra vetítettem előre a történetet, mintha Mindszenty bíboros már két évtizede az amerikai nagykövetségen élt volna. A regénybeli Mindszentyt szembeállítottam a nagykövet sógorával, aki azt szerette volna, ha a bíboros az ő irataival hagyja el Magyarországot., Mindszenty visszautasítja a halálos betegségben szenvedő professzor ajánlatát. Kettejük között szenvedélyes vitába átcsapó, az egész regényt átfogó párbeszéd alakul ki…...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Colin Simpson: A Lusitania elsüllyesztése
1915. május 7-én az ír partok közelében egy német torpedó találata következtében 18 perc alatt elsüllyedt az akkori világ egyik legnagyobb utasszállító hajója, a Lusitania. A támadás következtében 1200 utas vesztette életét, az USA pedig hadba lépett az antant oldalán. A párját ritkító katasztrófáról azonban már akkor sok mindent rebesgettek! A körülmények gondos vizsgálata sok titkot felfedett, de a hivatalos iratok egy része mindmáig hozzáférhetetlen. Könyvében a szerző sorra veszi a száraz...
320 Ft
Raktárkészlet:  1 db
320 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Cseres Tibor: Hideg napok
1964-ben jelent meg először Cseres Tibor Hideg napok című regénye, amelyből nagy sikerű film és dráma is készült. A több kiadást is megért könyv harminc évvel ezelőtti utolsó megjelenése óta a beszerezhetetlen regények közé tartozik. A regény két időben, két színtéren játszódó, keretes cselekménye az 1942-es újvidéki vérengzés hátborzongató napjait idézi. Cseres Tibor a legnehezebb írói megoldást választva, negatív hőseinek belső monológjaiban, párbeszédeiben az önleleplezés akaratlan, de keg...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Dáné Tibor: A varázsvessző lovagja
Hogyan jut az öntudatos, fortélyos, jó kedélyű ezermester lakatos a varázsvessző birtokába, milyen titkot rejteget a kajántetői barlang mélye, milyen világ volt a háború előtt Kolozsvárott, s hogyan alakult az ügyes kezű iparosember élete a későbbiekben? Mindezekre válaszol Dáné Tibor romániai magyar író kalandos, érdekes, szórakoztató és tanulságos ifjúsági regénye, mely hiteles társadalomrajzával és kitűnő jellemábrázolásával fiatal és felnőtt olvasók érdeklődésére egyaránt számot tarthat. ...
270 Ft
Raktárkészlet:  1 db
270 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Dobai Péter: A birodalom ezredese
Egy esztendővel az első világháború kitörése előtt, egy csöndes bécsi szállodában pisztolygolyót röpítve fejébe vetett véget titokzatos életének Alfred Redl vezérkari ezredes, a Monarchia katonai kémelhárító hivatalának tényleges vezetője. A botrány után szimatoló újságírók tudni vélték, hogy a magas rangú katonatiszt valójában idegen hatalmak ügynöke volt, s miután leleplezték, így szökött meg a felelősségre vonás elől.
Alfred Redl különös al...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Elfriede Brüning: ..hogy te tovább élj
Elfriede Brüning regényének - melyet ő "se nem egészen regények, se nem dokumentumnak" nevez - eredeti kiadását Hans Coppinak ajánlotta. Hans Coppinak, a németországi antifasiszta ellenállás mártírjának, akit 1942 végén végeztetett ki a Gestapo hazaárulás vádjával, egy ellenálló csoport tagjaként. Hans Coppi mellett a vesztőhelyen ott álltak társai - csak egyvalaki hiányzott mellőle, aki jóban-rosszban leghűbb társa volt s az illegális munkában is legfőbb segítője. Hilde Coppinak - miután a "...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Emmanuil Roidisz: Johanna nőpápa
A Johanna nőpápa című regény modern feldolgozása annak a népszerű, bár a legújabb kutatások által megcáfolt középkori meselegendának, mely szerint a 9. században egy angol származású szerzetes, bizonyos Johannes Angelicus – valójában álruhás nő – került a pápai trónra, majd kétévi uralkodás után egy körmeneten gyermeknek adott életet, és belehalt a szülésbe. Roidisz művét nemcsak különös tárgya teszi értékálló könyvvé, hanem az, hogy szellemesen leplezi le benne a hamis eszményeket és a hamis...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Eric Westphal: A tüntetés
A tüntetés mindenekelőtt egy utcai tüntetés rajza, hű tükre az emberi szenvedélynek, a gyűlölet és a félelem küzdelmének, az embereket megosztó előítéletek összecsapásának.
Az itt elbeszélt tüntetés faji okokból szerveződött. A színhely Atlanta (az Egyesült Államokban), ahol a négerek összefognak és követelik, hogy vegyék fel őket a választási névjegyzékbe. Két fiatal francia, Ed, a diák és Bart, akik autóstoppal bekalandozzák az Egyesült Államokat, mindenre kíváncsiak, é...
180 Ft
Raktárkészlet:  1 db
180 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Eyvind Johnson Rózsák ​és lángok
Eyvind ​​Johnson (1900-1976) Nobel-díjas svéd író regényének alapja az irodalmilag többször is feldolgozott louduni boszorkányper, amely 1634-ben játszódik le, s a huszadik században Aldous Huxley regénye és Ken Russel Boszorkányok című filmje jóvoltából a boszorkányüldözések egyik legismertebb esete lett. A Rózsák és lángok Johnson főművei közé tartozik; barokkosan megkomponált, bonyolult, mégis áttekinthető szerkezetű, erős sodrású nagyepika. Sokhúrú, sok hangon szóló mű, lebilincselő olvas...
220 Ft
Raktárkészlet:  1 db
220 Ft
  db    Kosárba Kosárba
F. C. Weiskopf: Lissy vagy a kísértés
Lissy, a berlini fiatalasszony elveszti állását, férje is hasonló sorsra jut, s az álláskeresés reménytelensége, a szorongató pénztelenség kétségbeesett helyzetbe taszítja a kis családot. 1932-ben járunk: ha Fromeyer csatlakozik a fasisztákhoz, egy csapásra megoldódna minden bajuk. A férj megragadja a kínálkozó alkalmat, s mint SA-beosztott hamarosan magas rangra emelkedik. Látszólag vége a nyomasztó életnek, megszűnnek az anyagi gondok. Fredi, az alapjában véve becsületes kispolgár megszédül...
180 Ft
Raktárkészlet:  1 db
180 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Fehér Tibor: Tűzön-vízen át
Amikor 1978. január 6-án az Országház kupolacsarnokában az Egyesült Államok elnökének, Jummy Carternek személyes képviselője, egyúttal a népes amerikai küldöttség vezetője, Cyrus Vance külügyminiszter ünnepélyes külsőségek közt visszaadta Magyarország népének Szent István koronáját és a koronázási ékszereket, beszédét így kezdte:
„Két évszázad során a magyar és az amerikai nép sorsa gyakran összefonódott. Fiatal köztársaságunk, amely függetlenségi harcát ...
1 600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Földes Péter: Mennyei páncélvonat
A könyv, amelyet az olvasó a kezében tart, a Magyar Tanácsköztársaság vörös hadseregének harcait eleveníti fel. A leírt személyek hitelesek, mégis többek puszta történelmi tényeknél.
A magyar nép életének diadalmas tavasza volt az 1919-es tavasz. Az öntudatra ébredt magyar munkásosztály évszázados nemzeti függést és osztályelnyomást rázott le magáról. Az emberek szívében és agyában szerény, de a korabeli viszonyok között merész tervek születtek: szabadon, emberhez méltóan é...
310 Ft
Raktárkészlet:  1 db
310 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Frank Geron: Átkelés
Barraka őrnagy háborúja

Észak-Olaszország, 1943. október..... A serviglianói fogolytáborban háromszáz zsidó várja, hogy valamelyik németországi haláltáborba szállítsák őket. Egyetlen esélyük lehet az életben maradásra, ha egy szövetséges kommandó - olasz partizánok segítségével - kiszabadítja őket, és a németek által megszállt területeken át elvezeti a legyengült, alig tántorgó férfiakat, nőket, öregeket és gyereket a svájci határra... A szövetségesek főparancsnoksága a lehetetlennek látszó...
440 Ft
Raktárkészlet:  2 db
440 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Gencso Sztoev: Az arany ára
Az arany ára mindössze néhány nap története, egy néhány napba sűrített drámai eseménnyé, mely 1876-ban zajlik, Bulgáriában, az Áprilisi Felkelés idején. A felkelés Perusticában, egy kis hegyi faluban tör ki, elszigetelten, de a bolgár nép egyetemes felszabadító harcának részeként. Bulgária akkor már négy évszázada szenvedett török elnyomás alatt. A XIX. század második felétől a bolgárság legjobbjai már erősen szervezkednek az ország önállóságának kivívására. Mi adott erőt a kis falu népének, ...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
 

prev
next

Sorrend:

Webáruház készítés