Művészet


ÚJ
ÚJ
Fenyő Iván: Dürer
"Dürer művészi egyénisége, emberi alakja négy évszázad távlatán keresztül is ritka elevenséggel áll előttünk. Festménye száznál is kevesebb maradt ugyan, de felismerjük grafikáját: mintegy kétszáz fametszetet, száz rézmetszetet..."
1964

80 old, 17 cm x 14 cm
Könyvtári könyv volt, borítója kopott
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Haulisch Lenke: Székely
Székely Bertalant a XIX. század vége történelmi festészetének kimagasló művelőjeként ismerik és becsülik, de ugyanakkor szokás egész művészetét a maradi akadémizmus körébe sorolni. Haulisch Lenke tanulmánya és képválogatása arra törekszik, hogy kitágítsa a Székelyről kialakított képet, megvilágosítsa a Székelyről kialakított képet. megvilágítsa összekötő szerepét a biedermeier-festészet és a századforduló stílus-újító törekvései között. megállapításait a közölt idézetek és reprodukciók meggyő...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Johannes Itten: A színek művészete
Johannes Itten (1888-1967), a neves művészetpedagógus nagy szerepet játszott a korszerű képzőművészeti látásmód kialakításában. Tanítványok sokaságát nevelte bécsi és berlini magániskolájában, valamint a weimari Bauhaus, majd a krefeldi textilművészeti iskola tanáraként és Zürichben mint az iparművészeti iskola, később pedig a textilszakiskola igazgatója. Hosszú pedagógusi pályafutásának tapasztalatai alapján állította össze "A színek művészete" című alapvető színelméleti szakkönyvét, amely 1...
2 400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Koczogh Ákos: Holló László
Részlet a könyvből:
Holló nem osztható be egyetlen festői iskolába, vagy irányba. Ha mégis az alföldi festők között tartjuk számon, ennek nem közvetlen tematikai okai vannak, márcsak azért sem, mert táj, ember nem részletező ábrázolással, hanem expresszív nagyvonalúsággal kerül vásznaira...
1962

40 old, 17 cm x 14 cm
Könyvtári könyv volt
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Lyka Károly: Munkácsy
Lyka Károly a magyar művészeti irodalomnak immár klasszikus alakja. Páratlanul szemléletes stílusa, közvetlen és mégis igényes hangvételű írásai méltán tették népszerűvé őt a képzőművészet iránt érdeklődő közönség előtt. E munkájában méltó témát választott magának, Munkácsy Mihályt, aki hasonlóan kimagasló helyet foglal el a magyar festészet történetében, mint Lyka a művészeti írók között. Az olvasó bizonyára érdeklődéssel veszi kezébe a tanulmányt, amely kettőjük találkozásából született. Ez...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Lyka Károly: Rembrandt
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Sándy Erika: Rubens
Rubensről, a XVII. századi nagy flamand festőről évszázadok óta elragadtatással nyilatkoznak művészek és laikusok egyaránt.
Antoine Watteau így ír Rubens egyik képéről:
„Attól a perctől kezdve, hogy megkaptam, egy pillanat nyugtom sincs… egyre csak nézem, mint valami szentséget.”
Sir Joshua Reynolds Útijegyzeteiben a következőket mondja:
„A mestert gyakran igaztalanul ítélik meg. De végül is éppoly kevéssé vethetjük szemére azt, hogy hiányzik belőle Michelangelo fens...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Telepy Katalin: Benczúr
A magyar nemzeti festészet történetének legvirágzóbb kora kétségkívül a múlt század utolsó harmada volt. Bencúr Gyula műveivel a milleniumra készülő nemzet társadalmi, gazdasági, művészeti életének napos oldalát idézzük.
1960

75 old, 16 cm x 13 cm
Könyvtári könyv volt.
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Tüskés Tibor: Testvérmúzsák
Ahogy a görög mitológiában a művészetek kilenc istennője együtt táncolt és dalolt az Olümposzon vagy a tiszta vizű források közelében, úgy minden időben sűrűn találkozik, kapcsolódik a költészet, színjátszás, zene, tánc egymással és a képzőművészetekkel, sőt a tudománnyal is, akár a reneszánsz korabeli „egyetemes ember” alkotóműhelyében, akár nagy tehetségű művészcsaládokban, akár kávéházi művészasztaloknál, nagy művészbarátságokban. A kötet célja, hogy a különböző művészetek esztétikai kérdé...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A természet költészete
Ebben a kötetben valami olyasmit álmodhatunk vissza, ami, bizony elveszett; nemcsak az érintetlen természetet, hanem az egységet is: egymásra talál a kép és a hang, a versek művészete - Tóth Árpád költeményei olyan természetesen simulnak Vizúr János és Zsila Sándor alkotásaihoz, hogy szinte válogatni sem kellett őket, olvasás közben maguk kívánkoztak a megfelelő helyre, és ott társalogva új árnyalatokat kapnak, a fotók pedig általuk gazdagodnak. Hogy mi a természet költészete, azt megérezzük ...
2 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A vízió állandóan változik
Éjszaka és nappal, józanság és bódultság kiegyensúlyozzák egymást. A hosszú ébrenlétet feltétlen álom követi és aki kialudta magát az valóban felébred. De nem szeretem az erőltetett ébrenlétet és az erőltetett álmokat. Vagyis nem szeretem a hazugságot, a magunk és mások becsapását.

271 old, 33 cm x 24 cm
5 000 Ft
Raktárkészlet:  1 db
5 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A ​képzőművészet iskolája 2.
246 old 19 cm x 13 cm
2 300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Angelo Walther (szerk.): Drezdai képtár
Régi mesterek
2 550 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 550 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Arany János: Buda halála
Ez a kötet az Országos Széchényi Könyvtárban Quart Hung. 1535. jelzetten őrzött impúrum hasonmását, Arany János Buda halála című művének végleges szövegét és Keresztury Dezső tanulmányait tartalmazza.
Jelen költemény, amennyiben Buda viszonyát Etelével tárgyazza, teljes egész; de amennyiben későbbi fejlemények alapjául szolgál, csak mintegy előjátékát teszi a nagy tragédiának, mely a szerző gondolatában már megalkotva él. Annálfogva, ha talán a költői nemezis ellen kifog...
950 Ft
Raktárkészlet:  1 db
950 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Az ötlettől a filmig Magyarok
A második világháború már javában folyt, amikor német ügynökök jöttek Magyarországra, hogy mezőgazdasági munkára toborozzanak embereket. Így ment ki minden évben egy-egy csoport magyar napszámos, cseléd Németországba. Az agyonrugdaltak. A szegénységükbe beleháborodottak. Akikről tíz bőrt már lehúztak, hogy azután lehúzzák a tizenegyediket is. Balázs József immár közismert, átütő sikerű regényének új kiadását tartalmazza kötetünk. Kiegészítve a művel egyenértékű forgatókönyvvel, amely Fábri Zo...
550 Ft
Raktárkészlet:  1 db
550 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bayer Ilona - Németh Andrea Fészek művészek-otthonok
Íme, egy kényes műfaj újabb terméke! Személyes vallomások interjú formában. Lehetséges ezt jó ízléssel, kisiklások nélkül megcsinálni? Úgy látszik, vannak, akiknek sikerül. Ilyen Bayer Ilona is, aki úgy tud intimitásokat előcsalni interjúalanyaiból, hogy közben egy pillanatra sem válik tolakodóvá. S bár különösnek tűnik, mégis igaz: ezzel válik a megszólaltatottak valódi partnerévé. Igaz persze az is, hogy - egy-két kivételtől eltekintve - beszélgetőtársai megválogatásában nem sokat kockáztat...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Bordács Andrea - Kollár József - Sinkovits Péter: Endre tót
A nemzetközi hírű, Kölnben élő művészről szóló monográfia első részében Sinkovits Péter az alkotó lázadó évtizedét elemzi az informeltől a pop artig. Bordács Andrea és Kollár József pedig az új média bűvöletében keletkezett műveit a távol- és a közellét esztétikájának paradigmatikus alkotásaiként mutatja be. Tót Endrét az a szándéka, hogy nemzetközi viszonylatban is aktuális és eredeti legyen, a festészet abbahagyására indítja, mivel nem lát lehetőséget arra, hogy a tradicionális médiummal ki...
1 850 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 850 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bundev-Todorov Ilona: Mestrovic
64 old, 16 cm x 16 cm
270 Ft
Raktárkészlet:  1 db
270 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Charles de Tolnay: Michelangelo
Charles de Tolnayt - Tolnay Károlyt - 70. születésnapján ezekkel a szavakkal üdvözölte egyik svájci méltatója, Prof. Eduard Hüttinger berni egyetemi tanár:
"Működése hatalmas nyomokat hagyott a nemzetközi művészettudományban; ez a tudós a szakma legjelentősebb művelői közé tartozik. Neve mindenekelőtt széttéphetetlenül összeforrt a Michelangelo-kutatással - ezt a XX. században senki nem művelte hozzá senki nem művelte hozzá hasonló hangsúllyal, és rajta kívül senki nem gazdagította...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Díjazott magyar illusztrátorok
2 000 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Domanovszky György Kántor Sándor
A szerző Kántor Sándor hírneves karcagi fazekas, a Népművészet Mestere kitüntetettjének félévszázados alkotó munkáját mutatja be. Háttérként felvázolja azokat a múlt századi fazekasstílusokat, amelyek Kántorra hatottak, amelyekből művészetét kialakította. Nyomon követi minden stílusbeli változását, az abban elért formai és díszítő eredményeket.Közben kitér olyan fontos kérdésekre, mint a hagyomány, a tudatosság és az ösztönösség az alkotómunkában, a népművészet és népi iparművészet kapcsolata...
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Galgóczi Erzsébet Inkább fájjon
Galgóczi Erzsébet összegyűjtött elbeszéléseit tartja kezében az olvasó. Az elbeszélés, a novella más anyagból, másfajta megmunkálással készül, mint a regény: ez közkeletű igazság. De, mint minden igazság alól, ez alól is van kivétel: Galgóczi kötetére leginkább ez a definíció illik ál-novelláskötet. Típusai, alaphelyzetei, konfliktusai más történelmi körülmények között újra meg újra felbukkannak – néha még a hősök neve is ugyanaz –, mint a búvópatak, amely egy időre eltűnik szemünk elől, a fö...
1 100 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 100 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Hajnal Anna: Alkonyfény
Az Alkonyfény Hajnal Anna költői hagyatékát adja közre : kötetben még meg nem jelent verseit, csak folyóiratokban publikált műveit és töredékeit. A kötet összeállításakor azonban figyelembe vettük a költőnek sajnos már meg nem valósíthatott terveit is : új könyvében közreadjuk néhány olyan költeményét is, amelyet kisebb változtatásokkal vagy anélkül át akart emelni régebbi műveiből.

84 old, 19 cm x 16 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Hárs Éva Romváry Ferenc Modern Magyar Képtár Pécs
Múzeumaink sorában kiemelkedő helyet foglal el a pécsi Janus Pannonius Múzeum, amely nagy teret szentel a XX. századi magyar képzőművészet bemutatásának. 1957-ben nyílt meg a század legfontosabb hazai törekvéseit és alkotóit bemutató Modern Magyar Képtár, amely az ajándékozások és vásárlások révén azóta számos jelentős munkával gyarapodott ; majd ezt követte 1974-ben a Csontváry Múzeum és a Martyn Gyűjtemény, két évvel később a Vasarely, legutóbb – 1978-ban – az Uitz Múzeum megnyitása. ...
550 Ft
Raktárkészlet:  1 db
550 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Haulisch Lenke: A szentendrei festészet
Kialakulása, története, stílusa 1945-ig

1977
145 old, 30 cm x 20 cm
Védőborítója kopott
1 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Irokéz collection
A katalógus az Irokéz Gyűjtemény AZ IDŐ LEGÚJABB CÁFOLATA című, a Magyar Nemzeti Galériában 2008. október 30. és 2009. február 1. között megrendezett kiállítás alkalmából jelent meg.

258 old, 29 cm x 23 cm
1 480 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 480 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Jean-Louis Ferrier: Négyszemközt Victor Vasarelyvel
130 old, 20 cm x 14 cm
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Jeges Ernő festészete
55 old, 28 cm x 24 cm
3 400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
3 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Kallus László: Uszkár díjas lettem
Van-e finomabb lelkületű karikaturista Kallusnál? Meglehet. Van-e modernebb technikájú karikaturistánk? Elképzelhető. Hogy népszerűbb, populárisabb akad-e nála? Talán. De az az egy bizonyos, hogy a valóságnak szívósabb és elszántabb szerelmese aligha akad kollégái között. Nem játszik, hanem értelmez, megfejti a jelenségeket. Torzít? Olykor él ezzel a szinte kötelező módszerrel, de mindig a valóság irányában torzít. Szereti modelljeit? Ebben nem vagyok egészen bizonyos. Ítélkezik. Igazságot te...
450 Ft
Raktárkészlet:  1 db
450 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Kamarás István: Olvasatok
BEVEZETÉS

MIÉRT KELL WOLFNÉ NEVÉT MEGJEGYEZNI?

OLVASÓ A LABIRINTUSBAN

I. Értékrend, beállítódás, olvasottság, ízlés
II. Fogadtatás és értékelés
III. A novellák értelmezése
IV. Befejezésképpen

UTÁNAM, OLVASÓ!

1. Woland fogadtatása Magyarországon
2. A Mester és Margarita értelmezése
3. Az olvasás folyamata
4. A befogadás
5. Epilógus

AZ IRODALOM OLVASÓJA

MARKÓ JÉZUSÁNAK HATÁSA

A TÜKÖR ÁLTAL ...

ZÓNÁK ÉS ÁTLÉPŐK

1. A vállalkozásról
2. Előfe...
980 Ft
Raktárkészlet:  1 db
980 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Komlós János: Nyitott szemmel
Irodalmi és művészeti tárgyú tanulmányait, cikkeit nyújtja most át Komlós János.
Lehet, hogy a népszerű humorista – sokak szemében – háttérbe szorítja az újságírót, de mi hozzátehetjük: voltaképp ezekből a riportokból, esszékből "nőtte ki magát" a kabarészínházi igazgató is, melyek régi, de befejezetlen polémiák folytatására ösztönöznek.
A humoros-groteszk műfajok szerelmese bujkál ezekben a nemesen kihívó, aktivitásra buzdító írásokban is. Komlós ...
260 Ft
Raktárkészlet:  1 db
260 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Kovács Éva: A Mátyás kálvária az esztergomi főszékesegyház kincstárában
1494-ben lezárult egy zálogügylet Bakócz Tamás és Corvin János között. János herceg ötezer-kétszáz forintot kért az egri püspöktől, s az összeg fejében zálogtárgyakat adott. A zálogot, három ötvösművet, végül kénytelen volt átengedni főpapi hitelezőjének. Az egyik zálogtárgy drágakövekkel és gyöngyökkel díszített arany feszület volt, melyet a nagy hírű reneszánsz egyházfő későbbi rezidenciájának, Esztergomnak a székesegyházára hagyott. Az elkövetkező századokban az arany kereszt sorsa az eszt...
1 490 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 490 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Lyka Károly: Raffaello
Lyka Károly, művészeti irodalmunk nesztora vállalkozott arra a szép feladatra, hogy A Művészet Kiskönyvtára sorozat számára a renaissance művészet három legnagyobb alakjáról: Leonardóról, Michelangelóról és Raffaellóról írjon. A Raffaello második kiadása hat színes reprodukciót tartalmaz, többek között Szépművészeti Múzeumunk két kiemelkedő szépségű darabjáról, az Ismeretlen ifjú képmásáról és az Esterházy Madonnáról is.

90 old, 17 cm x 13 cm
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Marcel Joray: Vasarely
128 old, 15 cm x 11 cm
770 Ft
Raktárkészlet:  1 db
770 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Mátéfy Györk: Szövött szőnyegek és falikárpitok
Tartalom:
- A keleti szövött szőnyegek és takarók szimbólumvilága
- Az európai és amerikai szőnyegek és takarók
- A szövés
- A szumáktechnika
- Néhány hasznos tanács a szövött szőnyegek, falikárpitok tárolásához és karbantartásához
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Mecenatúra
5 év, kétszáz kiállítás, 500 alkotóművész.

343 old, 30 cm x 24 cm
1 800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Molnár Gál Péter: A Latabárok
Egy színészdinasztia a magyar színháztörténetben

Azért választódott e könyv témájául a Latabár-család története, mert nemzedékenkénti jelenlétük színháztörténetünkben kirajzolja annak folyamatosságát. Nyomon követhetjük életrajzaikban és játékmódjuk megvizsgálásában színjátszásunk mozgásirányait, megtagadásait, újrakezdéseit, új fordulatait és megőrzött hagyományait. A nemzetközi színháztörténetben is ritkaságszámba menő, hogy az állandó színjátszás kezdeteitől napjainkig céhszerű zártsá...
580 Ft
Raktárkészlet:  1 db
580 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Németh Lajos: Baalbek
Németh Lajos tanulmánya Csontváry Kosztka Tivadar Baalbek című festményéről

Melléklet: A festmény plakáton
2 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Orosz nyelvű művészeti album
319 old, 30 cm x 23 cm
2 800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Orsay
Német nyelvű művészeti album.

83 old, 29 cm x 23 cm
2 400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
P. Brestyánszky Ilona: Kovács Margit
Az 1977-ben elhunyt Kovács Margit szobrász és keramikus a modern magyar kerámia egyik vezéregyénisége volt. Munkássága korszakot jelöl, az új szellemű iparművész-kerámiát többek között ő honosította meg Magyarországon. Művészete sajátosan magyar, nagyon egyéni. Életműve a kerámia minden ágában jelentékeny: keze alól figura és edény, falicsempe és relief pazar bőségben került elő. Alkotói pályája- melynek felfelé ívelését hazai és nemzetközi sikerek, elismerések mérföldkövei jelölték- töretlen...
550 Ft
Raktárkészlet:  2 db
550 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Somlyó György: Picasso

Bevezető - Somlyó György 7
Az élet (1903) - vagy az új világ felfedezése 11
Akrobatacsalád (1905) - vagy -kis szellemek, alig emberiek- 14
Önarckép (1906) - vagy az önarckép felszámolása 17
Az Horta del Ebró-i víztorony (1909) - vagy -amit mi látni fogunk- 19
Ambroise Vollard arcképe (1909-1910) - vagy - a festészet közmondásai- 24
Gitár (1912) - vagy "Picasso picassói" 27
Palack, pohár és hegedű (1912-1913) - vagy "a festészet közmondásai" 30
Balkon (1919) - vagy a kubiz...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Szalay Károly: Mai magyar filmvígjáték
Beteljesülések és elszalasztott lehetőségek
"Bármi lehet az alkotó szándéka, mindig arra kell azonban törekednie, hogy filmkomédiája élvezhetővé váljék. Műveltségtől és foglalkozástól függetlenül az emberek azért járnak moziba elsősorban, hogy szórakozzanak. A filmszatíra-, filmvígjáték-készítőknek tehát ezt a szempontot sem szabad figyelmen kívül hagyniok. Amint nem hagyta figyelmen kívül Méliés, Max Linder, Chaplin, Buster Keaton, de még Jacques Tati sem."...
250 Ft
Raktárkészlet:  1 db
250 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Székely András: Spanyol festészet
Spanyolország történelmének lapjait az inkvizítori szigorúság, forradalmi lendület, szerelmi szenvedély és merész büszkeség szélsőséges példái tarkítják. Ezek a végletek a spanyol festészetre is rányomták bélyegüket, savát-borsát, különös ízét és zamatát éppen ez adja meg. Kegyetlen, nyers realizmus jellemzi ezt a festészetet, a valóság apró részleteinek szeretete és ugyanakkor a vallásos témákhoz való vonzódás. Méltán mondják, hogy a transzcendens eszmék sehol sem öltöttek olyan földi formát...
800 Ft
Raktárkészlet:  2 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Színházi kalauz
1971
550 Ft
Raktárkészlet:  1 db
550 Ft
  db    Kosárba Kosárba
The Big Book of Design Ideas
Angol nyelvű

2000
381 old, 28 cm x 22 cm
6 900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
6 900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
V. Guszev: A felszabadító
180 Ft
Raktárkészlet:  1 db
180 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Vallomás V. Reismann Mariann fényképei
" Bemutatom, akit már oly sokszor bemutattak Önöknek,akit e bemutatás nélkül is oly nagyon ismernrk és becsülnek,Reismann Marian fényképíró művészt." Zelk Zoltán
1 300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Valóság és illúzió Reality & Illusion
2012. Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete kiadása
2 300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
 

prev
12
next

Sorrend:

Webáruház készítés