Művészet


ÚJ
ÚJ
  Brigitte Lederer – Richard Cavendish – Rosemary Burton: A világ száz csodája
Barangolás az építészet lenyűgöző alkotásai között

Száz csodálatos épület, emlékmű, nagyszerű műszaki alkotás leírása és bemutatása színes képekkel.
Az emberi kultúra 10000 évének mesterművei földrészenként csoportosítva, időrendi sorrendbe szedve.
Az egyes helyszínek pontosabb megértését térképek segítik.
Külön fejezetek nyújtanak bepillantást az olyan izgalmas történelmi korszakokba, mint például az inka birodalom kora, vagy az ipari forradalom évszázada...
1 300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Zolnay László: A budai Vár
1981
126 old, 18 cm x 11 cm
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A természet költészete
Ebben a kötetben valami olyasmit álmodhatunk vissza, ami, bizony elveszett; nemcsak az érintetlen természetet, hanem az egységet is: egymásra talál a kép és a hang, a versek művészete - Tóth Árpád költeményei olyan természetesen simulnak Vizúr János és Zsila Sándor alkotásaihoz, hogy szinte válogatni sem kellett őket, olvasás közben maguk kívánkoztak a megfelelő helyre, és ott társalogva új árnyalatokat kapnak, a fotók pedig általuk gazdagodnak. Hogy mi a természet költészete, azt megérezzük ...
2 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A vízió állandóan változik
Éjszaka és nappal, józanság és bódultság kiegyensúlyozzák egymást. A hosszú ébrenlétet feltétlen álom követi és aki kialudta magát az valóban felébred. De nem szeretem az erőltetett ébrenlétet és az erőltetett álmokat. Vagyis nem szeretem a hazugságot, a magunk és mások becsapását.

271 old, 33 cm x 24 cm
5 000 Ft
Raktárkészlet:  1 db
5 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A ​képzőművészet iskolája 2.
246 old 19 cm x 13 cm
2 300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Angelo Walther (szerk.): Drezdai képtár
Régi mesterek
2 550 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 550 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Angelo Walther (szerk.): Drezdai képtár
8. magyar kiadás
1976

135 old, + 100 kép
Az egész borítója hiányzik.
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Arany János: Buda halála
Ez a kötet az Országos Széchényi Könyvtárban Quart Hung. 1535. jelzetten őrzött impúrum hasonmását, Arany János Buda halála című művének végleges szövegét és Keresztury Dezső tanulmányait tartalmazza.
Jelen költemény, amennyiben Buda viszonyát Etelével tárgyazza, teljes egész; de amennyiben későbbi fejlemények alapjául szolgál, csak mintegy előjátékát teszi a nagy tragédiának, mely a szerző gondolatában már megalkotva él. Annálfogva, ha talán a költői nemezis ellen kifog...
950 Ft
Raktárkészlet:  1 db
950 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Artner Tivadar: Évezredek művészete
A képzőművészetek fejlődésének a barlangfestészettel kezdődő csodálatos útján kalauzol végig minket Artner Tivadar könyve. Magyarázatot keres a nagy stíluskorszakok sajátos jellegzetességeire, a társadalmi fejlődéssel való összefüggéseire, kutatja a művészet belső törvényszerűségeit, a művészi látás- és kifejezésmód tökéletesedésének izgalmas folyamatát. Artner műve, noha rendszeres összefoglalását is kívánja adni az egyetemes és magyar művészettörténet legjelentősebb eredményeinek, mindeneke...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Az ötlettől a filmig Magyarok
A második világháború már javában folyt, amikor német ügynökök jöttek Magyarországra, hogy mezőgazdasági munkára toborozzanak embereket. Így ment ki minden évben egy-egy csoport magyar napszámos, cseléd Németországba. Az agyonrugdaltak. A szegénységükbe beleháborodottak. Akikről tíz bőrt már lehúztak, hogy azután lehúzzák a tizenegyediket is. Balázs József immár közismert, átütő sikerű regényének új kiadását tartalmazza kötetünk. Kiegészítve a művel egyenértékű forgatókönyvvel, amely Fábri Zo...
550 Ft
Raktárkészlet:  1 db
550 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Bagyinszki Zoltán – Buzás Gergely: Magyarországi reneszánsz építőművészet
A Kárpát-medence földrajzi helyzeténél fogva az ókor óta szoros gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatban állt Itáliával és az Adria-vidékkel. E kapcsolatok a középkorban mindvégig nagy jelentőséggel bírtak. Mindez meghatározó szerepű volt a középkori Magyarország építészetére nézve is. Ugyan a XI-XII. században még domináns itáliai hatások a XIII. század és a XV. század közepe között háttérbe szorultak, de korántsem tűntek el. Ezek az előzmények tették lehetővé, hogy a XV. század utols...
2 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Bakó Zsuzsanna – Sz. Kürti Katalin – Ónody Magdolna: Munkácsy
„Munkácsy Mihály (1844-1900) a XIX. század festőművészet kiemelkedő alakja. Nemcsak magyar viszonylatban az, hiszen a zárkózott, visszahúzódó alkotónak a hazai közönség mellett sikerült elkápráztatni Párizst, majd egész Európát és végül Amerikát is. Hosszú út vezetett az asztalosműhelytől a világhírig: a ritkaságszámba menő képanyagokat tartalmazó könyvünk tisztelgés e páratlan tehetségű művészember életműve előtt.”

Bánházy Ervin, Mester Tib...
2 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bayer Ilona - Németh Andrea Fészek művészek-otthonok
Íme, egy kényes műfaj újabb terméke! Személyes vallomások interjú formában. Lehetséges ezt jó ízléssel, kisiklások nélkül megcsinálni? Úgy látszik, vannak, akiknek sikerül. Ilyen Bayer Ilona is, aki úgy tud intimitásokat előcsalni interjúalanyaiból, hogy közben egy pillanatra sem válik tolakodóvá. S bár különösnek tűnik, mégis igaz: ezzel válik a megszólaltatottak valódi partnerévé. Igaz persze az is, hogy - egy-két kivételtől eltekintve - beszélgetőtársai megválogatásában nem sokat kockáztat...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Benedek András – Benedek Marcell – Bereczky Erzsébet – Falus Róbert: Színházi kalauz
1962

961 old, 17 cm x 13 cm
Néhány helyen ceruzás, és tintás jelölés található
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bogdán István: Mestere volt egykor
Az ​1973-ban megjelent „Régi magyar mesterségek”-hez kapcsolódik Bogdán István új könyve, amelyben a „becsületes és tisztességes” művesség korát idézi, a hasznosság, a minőség és a szépség egységében alkotó embert, aki munkájának mestere volt egykor. Nyomon követve a termelés megoszlásának, sajátosulásának, a kézművesség kifejlődésének és elhalásának a honfoglalástól az 1830-as évekig, a gyáripar kialakulásáig tartó folyamatát, megismerkedhetünk a tevékenység jellemző keretének, a munkamódot ...
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Bordács Andrea - Kollár József - Sinkovits Péter: Endre tót
A nemzetközi hírű, Kölnben élő művészről szóló monográfia első részében Sinkovits Péter az alkotó lázadó évtizedét elemzi az informeltől a pop artig. Bordács Andrea és Kollár József pedig az új média bűvöletében keletkezett műveit a távol- és a közellét esztétikájának paradigmatikus alkotásaiként mutatja be. Tót Endrét az a szándéka, hogy nemzetközi viszonylatban is aktuális és eredeti legyen, a festészet abbahagyására indítja, mivel nem lát lehetőséget arra, hogy a tradicionális médiummal ki...
1 850 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 850 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bosch
A Metropol és a Kossuth Kiadó Világhíres festők sorozatának tizennyolcadik kötete.
2010

80 old, 26 cm x 24 cm
2 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Botticelli
A Metropol és a Kossuth Kiadó Világhíres festők sorozatának első kötete.
2010

80 old, 26 cm x 24 cm
2 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bundev-Todorov Ilona: Mestrovic
64 old, 16 cm x 16 cm
270 Ft
Raktárkészlet:  1 db
270 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Cennerné Wilhelmb Gizella: Than Mór 1828–1899
A magyar festészet a 19. század folyamán soha nem látott fejlődésnek indult. Sorra bukkantak fel jeles művészek, akik a közönség körében feltámadt igényeket immár képesek voltak magas színvonalon kielégíteni. Than Mór e múlt századi nagymesterek sorában az első közé tartozik. Komoly akadémiai képzettséggel rendelkezett, és mind külföldön, mind idehaza megállta a helyét. Bécsben a legmodernebb mesternek számító Karl Rahlnál tanult, de megfordult Párizsban is....
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Cézanne
Metropol és a Kossuth Kiadó Világhíres festők sorozatának tizedik kötete.
2010

26 cm x 24 cm
2 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Chagall
Metropol és a Kossuth Kiadó Világhíres festők sorozatának huszonkettedik kötete.
2010

26 cm x 24 cm
2 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Charles de Tolnay: Michelangelo
Charles de Tolnayt - Tolnay Károlyt - 70. születésnapján ezekkel a szavakkal üdvözölte egyik svájci méltatója, Prof. Eduard Hüttinger berni egyetemi tanár:
"Működése hatalmas nyomokat hagyott a nemzetközi művészettudományban; ez a tudós a szakma legjelentősebb művelői közé tartozik. Neve mindenekelőtt széttéphetetlenül összeforrt a Michelangelo-kutatással - ezt a XX. században senki nem művelte hozzá senki nem művelte hozzá hasonló hangsúllyal, és rajta kívül senki nem gazdagította...
700 Ft
Raktárkészlet:  3 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Dalí
A Metropol és a Kossuth Kiadó Világhíres festők sorozatának tizenötödik kötete.
2010

80 old, 26 cm x 24 cm
2 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Degas
Metropol és a Kossuth Kiadó Világhíres festők sorozatának tizenhatodik kötete.
2010

80 old, 26 cm x 24 cm
2 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Díjazott magyar illusztrátorok
2 000 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Divald Kornél: Magyar művészettörténet
Képek lajstroma:
A székesfehérvári bazilika alaprajza 17
A gyulafehérvári székesegyház alaprajza 25
Az apátfalvi templom alaprajza 37
A jaáki templom főkapuja 40
A lébényi apátsági templom 39
A zsámbéki templomrom 44
A kassai dóm 64
A prágai Szent György szobor 77
Szapolyai Imre síremléke Szepeshelyen 80
Zsigmond király breviárumából 88
Szent Ferenc pédikál. Falkép Csetneken 96
A kassai dóm alaprajza 102
Bárfai szárnyasoltár 104
Az esztergomi Bakócz-kápolna 119
A késmárki...
3 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
3 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Domanovszky György Kántor Sándor
A szerző Kántor Sándor hírneves karcagi fazekas, a Népművészet Mestere kitüntetettjének félévszázados alkotó munkáját mutatja be. Háttérként felvázolja azokat a múlt századi fazekasstílusokat, amelyek Kántorra hatottak, amelyekből művészetét kialakította. Nyomon követi minden stílusbeli változását, az abban elért formai és díszítő eredményeket.Közben kitér olyan fontos kérdésekre, mint a hagyomány, a tudatosság és az ösztönösség az alkotómunkában, a népművészet és népi iparművészet kapcsolata...
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Dürer
Metropol és a Kossuth Kiadó Világhíres festők sorozatának kötete.
2 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Ember Ildikó: Zene a festészetben
A zene mint szimbólum az európai reneszánsz és barokk festészetben

A ​hajdani műélvezők intellektuális játéknak tekintették a képek mögöttes értelmének megfejtését. Azóta változott a képzőművészet hatásmódja és befogadása is, inkább az esztétikai értékek kerültek előtérbe. A festménynek mint egy kor szellemi termékének minél mélyebb megértéséről azonban a mai néző sem mondhat le." Ember Ildikó élvezetes stílusban megírt, gazdag információanyagot tartalmazó könyve a zenei tárgyú ábrázoláso...
1 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Fenyő Iván: Dürer
"Dürer művészi egyénisége, emberi alakja négy évszázad távlatán keresztül is ritka elevenséggel áll előttünk. Festménye száznál is kevesebb maradt ugyan, de felismerjük grafikáját: mintegy kétszáz fametszetet, száz rézmetszetet..."
1964

80 old, 17 cm x 14 cm
Könyvtári könyv volt, borítója kopott
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Galgóczi Erzsébet Inkább fájjon
Galgóczi Erzsébet összegyűjtött elbeszéléseit tartja kezében az olvasó. Az elbeszélés, a novella más anyagból, másfajta megmunkálással készül, mint a regény: ez közkeletű igazság. De, mint minden igazság alól, ez alól is van kivétel: Galgóczi kötetére leginkább ez a definíció illik ál-novelláskötet. Típusai, alaphelyzetei, konfliktusai más történelmi körülmények között újra meg újra felbukkannak – néha még a hősök neve is ugyanaz –, mint a búvópatak, amely egy időre eltűnik szemünk elől, a fö...
1 100 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 100 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Gauguin
A Metropol és a Kossuth Kiadó Világhíres festők sorozatának negyedik kötete.
2010

80 old, 26 cm x 24 cm
2 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Goya
Metropol és a Kossuth Kiadó Világhíres festők sorozatának tizenkilencedik kötete.
2010

80 old, 26 cm x 24 cm
2 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
H. Takács Marianna: Murillo
Életében híre alig-alig jutott túl szülővárosa, Sevilla határain, halála után viszont uralkodók és gazdag műgyűjtők versengtek műveiért. A XIX. században a legnépszerűbb festők egyike volt, az alkotásairól készült metszetprodukciók Európa-szerte óriási népszerűségnek örvendtek. A XX. század elején viszont édeskésnek, érzelgősnek, unalmasnak tartották képeit, munkásságát jóformán figyelemre se méltatták. Bármilyen kiélezettek is ezek az állítások, Murillo festészetének egy-egy jellegzetességér...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Hajnal Anna: Alkonyfény
Az Alkonyfény Hajnal Anna költői hagyatékát adja közre : kötetben még meg nem jelent verseit, csak folyóiratokban publikált műveit és töredékeit. A kötet összeállításakor azonban figyelembe vettük a költőnek sajnos már meg nem valósíthatott terveit is : új könyvében közreadjuk néhány olyan költeményét is, amelyet kisebb változtatásokkal vagy anélkül át akart emelni régebbi műveiből.

84 old, 19 cm x 16 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Hárs Éva Romváry Ferenc Modern Magyar Képtár Pécs
Múzeumaink sorában kiemelkedő helyet foglal el a pécsi Janus Pannonius Múzeum, amely nagy teret szentel a XX. századi magyar képzőművészet bemutatásának. 1957-ben nyílt meg a század legfontosabb hazai törekvéseit és alkotóit bemutató Modern Magyar Képtár, amely az ajándékozások és vásárlások révén azóta számos jelentős munkával gyarapodott ; majd ezt követte 1974-ben a Csontváry Múzeum és a Martyn Gyűjtemény, két évvel később a Vasarely, legutóbb – 1978-ban – az Uitz Múzeum megnyitása. ...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Haulisch Lenke: A szentendrei festészet
Kialakulása, története, stílusa 1945-ig

1977
145 old, 30 cm x 20 cm
Védőborítója kopott
1 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Haulisch Lenke: Székely
Székely Bertalant a XIX. század vége történelmi festészetének kimagasló művelőjeként ismerik és becsülik, de ugyanakkor szokás egész művészetét a maradi akadémizmus körébe sorolni. Haulisch Lenke tanulmánya és képválogatása arra törekszik, hogy kitágítsa a Székelyről kialakított képet, megvilágosítsa a Székelyről kialakított képet. megvilágítsa összekötő szerepét a biedermeier-festészet és a századforduló stílus-újító törekvései között. megállapításait a közölt idézetek és reprodukciók meggyő...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
In the wake of the Italian Artistan
1976

135 old, 32 cm x 27 cm
1 700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Irokéz collection
A katalógus az Irokéz Gyűjtemény AZ IDŐ LEGÚJABB CÁFOLATA című, a Magyar Nemzeti Galériában 2008. október 30. és 2009. február 1. között megrendezett kiállítás alkalmából jelent meg.

258 old, 29 cm x 23 cm
1 480 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 480 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Jean-Louis Ferrier: Négyszemközt Victor Vasarelyvel
130 old, 20 cm x 14 cm
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Jeges Ernő festészete
55 old, 28 cm x 24 cm
3 400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
3 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Kallus László: Uszkár díjas lettem
Van-e finomabb lelkületű karikaturista Kallusnál? Meglehet. Van-e modernebb technikájú karikaturistánk? Elképzelhető. Hogy népszerűbb, populárisabb akad-e nála? Talán. De az az egy bizonyos, hogy a valóságnak szívósabb és elszántabb szerelmese aligha akad kollégái között. Nem játszik, hanem értelmez, megfejti a jelenségeket. Torzít? Olykor él ezzel a szinte kötelező módszerrel, de mindig a valóság irányában torzít. Szereti modelljeit? Ebben nem vagyok egészen bizonyos. Ítélkezik. Igazságot te...
450 Ft
Raktárkészlet:  1 db
450 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Kamarás István: Olvasatok
BEVEZETÉS

MIÉRT KELL WOLFNÉ NEVÉT MEGJEGYEZNI?

OLVASÓ A LABIRINTUSBAN

I. Értékrend, beállítódás, olvasottság, ízlés
II. Fogadtatás és értékelés
III. A novellák értelmezése
IV. Befejezésképpen

UTÁNAM, OLVASÓ!

1. Woland fogadtatása Magyarországon
2. A Mester és Margarita értelmezése
3. Az olvasás folyamata
4. A befogadás
5. Epilógus

AZ IRODALOM OLVASÓJA

MARKÓ JÉZUSÁNAK HATÁSA

A TÜKÖR ÁLTAL ...

ZÓNÁK ÉS ÁTLÉPŐK

1. A vállalkozásról
2. Előfe...
980 Ft
Raktárkészlet:  1 db
980 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Kandinszkij
Metropol és a Kossuth Kiadó Világhíres festők sorozatának huszadik kötete.
2010

80 old, 26 cm x 24 cm
2 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Kecskeméti Kálmán: Fotók innen-onnan
21 cm x 21 cm
3 800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
3 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Klimt
A Metropol és a Kossuth Kiadó Világhíres festők sorozatának hatodik kötete.
2010

80 old, 26 cm x 24 cm
3 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
3 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Koczogh Ákos: Holló László
Részlet a könyvből:
Holló nem osztható be egyetlen festői iskolába, vagy irányba. Ha mégis az alföldi festők között tartjuk számon, ennek nem közvetlen tematikai okai vannak, márcsak azért sem, mert táj, ember nem részletező ábrázolással, hanem expresszív nagyvonalúsággal kerül vásznaira...
1962

40 old, 17 cm x 14 cm
Könyvtári könyv volt
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Komlós János: Nyitott szemmel
Irodalmi és művészeti tárgyú tanulmányait, cikkeit nyújtja most át Komlós János.
Lehet, hogy a népszerű humorista – sokak szemében – háttérbe szorítja az újságírót, de mi hozzátehetjük: voltaképp ezekből a riportokból, esszékből "nőtte ki magát" a kabarészínházi igazgató is, melyek régi, de befejezetlen polémiák folytatására ösztönöznek.
A humoros-groteszk műfajok szerelmese bujkál ezekben a nemesen kihívó, aktivitásra buzdító írásokban is. Komlós ...
260 Ft
Raktárkészlet:  1 db
260 Ft
  db    Kosárba Kosárba
 

prev
12
next

Sorrend:

Webáruház készítés