Új jelszó kérése

Életrajzi művek

Fő kategória >Életrajzi művek


  Merényi Miklós (szerk): Gyurcsány a magyar sajtó tükrében
Mik a mozgatórugói, és hogyan gondolkodik Gyurcsány? Ki is valójában ez a fickó? Erre keresik a választ ennek a kötetnek a szerzői.

2004
224 old, 20 cm x 14 cm
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Merényi Miklós (szerk.): Gyurcsány a magyar sajtó tükrében
Ördögi, romlott, moral insanity - a jobboldali média szerint Gyurcsány Ferenc nevét kisbetűvel kellene írni, mint nemecsekét. Néhány baloldali publicista megváltót megillető reménnyel néz fel rá. Akadnak lelkes támogatói, vannak, akik szkeptikus távolságtartók és persze olyanok is, akik zsigeri gyűlölettel elutasítják. Egy biztos: Gyurcsányhoz viszonyulni kell. "Én a magyar politika fontos személyiségének látom, aki hihetetlen szellemi élénkséggel vesz részt a vitákban. Majd az MSZP belső str...
2 900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 900 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mihályfi Ernő: Emlékirat helyett
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Millok Éva: Így élt Marx Károly
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Milyen ember Antall József?
Összeállította Horváth K. József. Gyulai Zoltánnak dedikálva.
3 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
3 500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Montanelli - Nozza:Garibaldi
A szerzőknek ez a műve Olaszországban már-már bestseller. Igen rövid idő alatt 13 kiadást ért meg. E siker magyarázata főleg abban keresendő, hogy az olvasó nem professzoros, a Hőst mértéktelenül heroizáló könyvet kap kezéhez, hanem olaszosan szellemes, friss, humoros írást, mely az igazi Garibaldit, mondhatni, lesétáltatja a magas piedesztálról. És nemcsak a Hőssel kószálgatunk el nagy tettei színhelyén, hanem a Risorgimentónak szinte valamennyi főszereplőjével. A szerzők születésétől a halá...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Móricz Virág: Tíz év I-II.
Új könyvében Móricz Virág édasapja utolsó tíz esztendejének történetét beszéli el, illetve Móricz Zsigmond naplójegyzeteinek és levelezésének segítségével mutatja be az 1933-1942 közti korszakot. Hála a jobbára ismeretlen, kiadatlan dokumentumoknak és a szemtanú hiteles kommentárjainak, betekintést nyerünk egy korszak irodalmi- és közéletébe, egy nagy író életébe, műhelyébe: feltárul belőlük az IGE-ügy, annak története, miért és hogyan bomlott föl Móricz második házassága, a Csibe-szerelem hi...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Nemes Károly: Orson Welles
„Szeretném, ha a közönség és a film között lehetővé válnék az eszmék és információk cseréje. Természetesen egy művelt világban lesznek vagy kétszázmillióan, akiket halálra fognak untatni a mi mai "legnehezebb” filmjeink, de ahogy a dolgok állnak, kevesen fogják hallgatni Mozart zenéjét is. Korlátozott az ilyen közönség. Attól növekszik, amit nyújtanak neki. Táplálni kell az ilyen közönséget, és ezt nem lehet megtenni tizenhatmilliméteres avantgarde filmekkel, mert az ilyesmi túl messze esik a...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Németh Imre: A bíbor-tenger partján
Xántus Jánosról, az 1849 utáni emigráció egyik jeles alakjáról, az igaz tudósról és hazafiról ír Németh Imre ebben a regényében; arról, hogyan küzdötte ki magának a száműzetés keserű kenyerén tengődő fiatal magyar az Újvilág természettudományos köreinek elismerését, és arról: hogyan jutott el, annyi viszontagság, hányattatás ellenére is álmai földjére, a Bíbor-tenger partjára. Az oly kevéssé ismert magyar utazónak méltó emléket állított ebben a művében a szerző. Részletesen és érdekesen ismer...
1 450 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 450 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Németh László: Homályból homályba (életrajzi írások) I. II.
"Az összefércelt töredékek – az életrajz – csak egyik részét alkotják ennek a kiadványnak; a másodikba azokat az írásaimat soroltuk, amelyek a főszövegbe toldott kitérőknek, az élet dokumentumanyagának tekinthetők. Házasságom és íróvá avatásom napra-hétre egybeesik lírikusi magamra találásommal, s minthogy verseimből jóformán csak az előző évben írtak maradtak fenn, A megölt költő címen ezeket mellékelem elsőül mint emlékeket s későbbi íróságom lírai vázlatát. Itt talált helyet a Móricz Zsigm...
550 Ft
Raktárkészlet:  1 db
550 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Németh László: Lányaim
Egy szenvedélyes regénye e könyv, amelyből kitűnik, hogy tör föl és rendeli maga alá a "pedagógusi mámor" egy sokoldalú íróember minden műfaját és képességét.
Csak nagy író képes arra, hogy miközben választott témáját - leszűkítve: a családi élet boldog derűjét - fejti ki, magával ragadja az olvasót számtalan más pályára: kibontakozik előttünk a történelmi kor, amely Magyarország - és Németh Lászlóék számára is - emberpróbáló történéseivel a családot is hol szétszakítja, ho...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Octave Aubry: Napóleon magánélete
Ha Napóleon nevét olvassuk vagy halljuk, diadalmas csatái jutnak eszünkbe, a fényes párizsi koronozás és csúfos oroszországi visszavonulás, Korzika és Szent Ilona szigete. De mit tudunk a becsvágyó fiatal tüzértiszt, a konzul, a császár szerelmeiről, barátságairól, családjáról, nővéreinek és fivéreinek pikáns részletekben sem szűkölködő szerelmi életéről? Octave Aubry francia író és történész ebben a könyvében regényes fordulatokkal, gazdagon, színesen és izgalmasan eleveníti meg a Buonaparte...
440 Ft
Raktárkészlet:  1 db
440 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Ordas Iván: Így élt Mária Terézia
850 Ft
Raktárkészlet:  1 db
850 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Otto Klemperer: Emlékeim
Otto Klemperer korunk kimagasló karmesteregyénisége régi jó ismerőse a pesti közönségnek. 1947-1950 között nálunk töltött éveiből számtalan világszerte elismert produkció emlékét őrzik hangversenyközönségünk, operalátogatóink.Muzsikusok és zenebarátok körében hanglemezek, rádióközvetítések és - anekdoták serege tartja ébren ezt az emléket. Most közreadott, önmagáról és híres kortársairól valló írásai eleven tanúi korunk zeneéletének, egyszersmind kedves felidézői eredetien zseniális művészi, ...
520 Ft
Raktárkészlet:  1 db
520 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Otto Schneidereit: Lehár
Operett ​az Operaházban! Kevés szerző dicsekedhet ilyen sikerrel. Lehár, a világhírű magyar zeneszerző megérte azt, hogy több művét, így a Giudittát, A víg özvegyet, A mosoly országát a világ több operaházában játszották. Kellett ehhez az egykori katonakarmester mindig újra és jobbra törekvése, fokozodó igényessége a zenekarokkal és énekesekkel szemben, kellet, hogy Alpár Gitta, Richard Tauber mutassa be rokonszenves alakjait. Muzsikájának varázsa feledtetni tudta szövegkönyveinek gyenge szín...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Pablo Neruda: Bevallom, éltem
A Nobel-díjas chilei költőnek eddig is sok arcát ismertük. De az ifjúkori világfájdalmas hangulatok poétája, elszánt izmusok játékos szerelmese, epikus arányú, de gondosan szerkesztett látomások lírai mérnöke, útszéli szitok harsonása, a béke és az idill lágyszavú dalosa, a szó legszorosabb értelmében vett politikus költő vagy éppen harsány szocialista-kommunista agitátor, most, ezekben a prózai - de mégis költői fogantatású - emlékiratokban, ismét új arcával fordul felénk. Maga tárja fel éle...
750 Ft
Raktárkészlet:  1 db
750 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Pálfi József: A "keményfejű" bajor Franz Josef Strauss
Jó negyven esztendeje a bajor tartományi parlamentben volt egy Franz Strauss nevű CSU-honatya, akiről vajmi keveset jegyeztek fel az NSZK és Bajorország újkori történelmének krónikásai. Egyvalamit azonban bizonyosan rögzítettek az utókornak: miatta, a névazonosság megszüntetése okán kezdte használni mindkét keresztnevét - az ugyancsak a bajorok honában és úgyszintén a keresztényszociális unió soraiban - a politikai pályán startoló Franz Josef Strauss! Ez utóbbi politikus hamar ismertté vált, ...
480 Ft
Raktárkészlet:  1 db
480 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Pap János: Kis történetek tudósokról, feltalálókról
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Péter Katalin: A csejtei várúrnő Báthory Erzsébet
A csejtei várúrnő mai közvéleményünkben vagy úgy él, mint koncepciós per áldozata, vagy mint öregedő, hiú asszony, aki fiatal jobbágylányok vérétől akart megfiatalodni. Valóban ilyen egyszerű lenne az igazság? A kötet az ügy kapcsán létrejött iratok segítségével keresi Báthory Erzsébet életének labirintusában a különös eset magyarázatát.
550 Ft
Raktárkészlet:  1 db
550 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Plavecz Tamás – Plavecz Nándor: Bruce Lee
A producer azonnal orvost hivatott, és elszalad, hogy láthassa Bruce Leet, aki ekkor már nehezen lélegzett, hangosan zihált, remegett, miközbenk önkívületi állapota nem szűnt meg. "A szemei nyitva voltak, de nem látott semmit." - írja Linda a férjéről szóló könyvében. Raymond Chow a közeli baptista kórházba vitte, ahol az orvosok már egy fityinget sem adtak az életéért. A texasi orvos, aki megvizsgálta, név szerint Langford doktor, így emlékszik az esetre: "Eszméletlen volt, magas volt a láza...
580 Ft
Raktárkészlet:  1 db
580 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Pók Lajos: Babits Mihály
Az Arcok és vallomások sorozat jelen kötete „alkotásai és vallomásai tükrében” Babits Mihályt mutatja be az olvasónak.
Pók Lajos, az érdekes és színes kötet írója mondja a költőről: "A fiatal Babits lírájának széles intellektuális skálája és színessége hat igazán új vonásként a kor magyar költészetében. De az értelem rendkereső, klasszikus teljességre törekvő gesztusai csillapíthatatlan belső nyugtalansággal vegyülnek nála, amelynek fő forrása a költő idegensége, magánya abban a...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Priscilla Beaulieu Presley – Sandra Harmon: Elvis és Én
"Mindent ő tanított nekem: hogyan öltözzem, hogyan járjak, hogyan fessem magam és milyen legyen a hajam, hogy viselkedjem, hogy viszonozzam a szerelmet- úgy ahogy Ő. Az évek során az apámmá, férjemmé és szinte istenemmé vált….

320 old, 18 cm x 11 cm
1 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
R. A. Moody: Elvis az élet után
Kiadónk arra törekszik, hogy művei pihentető kikapcsolódást, megnyugtató szórakozást biztosítsanak. A műfaji sokszínűséget jellemzi, hogy a Danubius Kódex gondozásában megjelennek színvonalas szépirodalmi művek, a történelmi irodalom érdekességei csakúgy, mint a ház körüli munkához segítséget nyújtó vagy a különleges hobbik űzéséhez tanácsot adó könyvek.
1991

176 old, 18 cm x 12 cm
850 Ft
Raktárkészlet:  1 db
850 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Rakos Miklós Veszprémtől Szentpétervárig
195 old, 20 cm x 14 cm
3 950 Ft
Raktárkészlet:  1 db
3 950 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Rátonyi Róbert A ​Gálvölgyi
Részlet egy kisdiák leveléből, melyet Gálvölgyinek írt: "Tisztelt Művész Bácsi! Azt a házi feladatot kaptuk, hogy írjuk meg, ki a kedvenc színészünk. A jövő hét végén kell beadni. Én azt fogom írni, hogy a művész bácsi a kedvenc színészem. Szíveskedjék felsorolni legalább tíz okot, hogy miért!"
1990

155 old, 20 cm x 14 cm
420 Ft
Raktárkészlet:  1 db
420 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Rodolfo: Vigyázat, most nem csalok!
És csodák csodájára a nadrágtartóját is sikerült eltávolítanom. Amikor véget ért a szám, kezdtem visszaadogatni a dolgait. Tárca… Fésű… Notesz… Majd, amikor már ment volna a helyére, visszahívtam. – Ez is az öné uram? – kérdeztem, és büszkén előhúztam a világ legkoszosabb, legszakadtabb, biztosítótűvel összetűzött nadrágtartóját. Az utolsó mutatvány is sikerült. Talán egy kicsit csalt, de jól csinálta. Most bizonyára együtt van a régi társasággal, abban a régi-régi cirkuszban. Nicsak! A Jancs...
400 Ft
Raktárkészlet:  2 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Roger Martin du Gard: Önéletrajzi és irodalmi emlékek
Mindig roppant érdekes egy nagy író vagy művész valomása önmagáról, alkotómódszeréről, s e kötet annál érdekesebb számunkra, mert Roger Martin du Gard korunk azon írói közé tartozik, akikről a legkevesebbet, helyesebben úgyszólván semmit nem tud az olvasó, a szoros életrajzi dátumokon kívül. Most e napló és a néhány közzétett bizalmas baráti levél felfedi az író jellemének ritka tulajdonságait, szerénységét, szinte túlzott szemérmességét, önmagával sohasem elégedett, tehetségében örökösen két...
220 Ft
Raktárkészlet:  1 db
220 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Roger Vadim: Szerelmeim: Bardot, Deneuve,Fonda
Egyik oka, hogy ez a könyv megíródott:\szerettem volna azokról az örömökről és bánatokról, azokról az őrült időkről beszélni, melyeket három figyelemre méltó nő mellett éltem le. Brigitte, Chaterine és Jane: három modern mesebeli hercegnő. A mesék azonban csak ritkán mentesek a kegyetlenségtől, még akkor is, ha végük – szerencsére – többnyire boldog…
450 Ft
Raktárkészlet:  2 db
450 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Rónaszegi Miklós: Így élt Marco Polo
E könyv hőse nem akármilyen ember. Világutazó aki jó hétszáz esztendővel ezelőtt indult csodálatos, akkoriban szinte hihetetlennek tetsző útjára. Szülővárosából, Velencéből távozva átvágott Ázsia hegyein, folyóin és sivatagain, hogy végül a rettegett tatárok Nagy Kánjának fővárosába - a mai Pekingbe - érkezzék. Onnan csak huszonnégy év múlva jutott haza. Tollba mondta úti élményeit; írása a középkor legnagyobb könyvsikere lett. Felfedező hajóskapitányok, kereskedők, tudósok és kincsekre éhes ...
550 Ft
Raktárkészlet:  1 db
550 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Rónay László: Devecseri Gábor
Devecseri Gábor még szinte itt él közöttünk, emlékével nap mint nap találkozunk, gyakorta forgatjuk köteteit, fordításait, amikor a korszak és az életmű kiváló ismerője, Rónay László megkísérelte, hogy felvillantsa előttünk e sokágú pálya, a kalandos művészsors teljes gazdaságát, hogy megidézze a költőt és az embert alkotásai és vallomásai tükrében.
Korai lenne még eldönteni, hogy ebből a rendkívül sokágú életműből mi fog kihullani az idő rostáján, és ...
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Rónay László: „Ki volt ez a varázsló?”
Kosztolányi Dezső a vallomások és emlékezések tükrében
265 old 24 cm x 13 cm
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Rózsa Miklós életem történeteiből
43 ​​esztendei távollét után, 1974-ben látogatott ismét szülőhazájába az 1907-ben Budapesten született, kivált filmzenéi által világszerte ismert zeneszerző, Rózsa Miklós. Hogy szellemi gyökerei emberöltőnyinél hosszabb távollét tán sem tépődtek ki talajukból, érzékelhette a rádióhallgató tiszta, élvezetes magyar beszédéből, hamiskásan fordulatos adomázásából, csúfondárosan pesties előadásmódjából, Kötetünk címe tudatosan játékos: nem élettörténetét meséli el Rózsa, hanem valóban élete történ...
440 Ft
Raktárkészlet:  1 db
440 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Ruttkai Éva: Parancsolj, tündérkirálynőm!
Előadás után sebtiben papírra vetett feljegyzések; a színházi hetilap felkérésére tollbamondott önéletrajzi vázlat; önálló est előtt a színpadon elmondott bemutatkozó szavak; rajzok, önarcképek; bensőséges ima halott barátja sírkőavatásakor; nyilatkozatok eljátszott szerepeiről, kincseiről; szeretettel fogalmazott, kiállításokon elhangzott megnyitók; csevegés közben hangszalagon rögzített elmélkedések; levelek halott szerelmének; vallomások életről, halálról, barátokról, barátságról, győzelme...
520 Ft
Raktárkészlet:  1 db
520 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
S. Nagy István: Elmegyek Máté Péter emlékére
"Egy kis patak mindig rohant s közben csak énekelt egy sziklafal útjába állt s a dalnak így vége lett..."
S. Nagy István tollából született könyv, a magyar rock/pop zene egyik legkiemelkedőbb alakjának, Máté Péternek állít emléket, a család és a pályatársak visszaemlékezései alapján.
500 Ft
Raktárkészlet:  2 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Salamon Béla: Hej, színművész!
„Eleinte nagyon vonakodtak, de azután hosszas huzavona után, 1922. szeptember 5-én bemutatták a Vonósnégyes-t. A darab sikeréről nem kell beszélnem. – Írja Salamon Béla önéletrajzi visszaemlékezéseiben. – Száznyolcvanhatszor játszottuk egymás után, egyre fokozódó sikerrel.”

Tegyük hozzá: nem múló sikerrel, hiszen a Vonósnégyes, Salamon Béla egyéni varázsának köszönhetően, örökbecsű darabja maradt a kabarénak a nagyszerű komikus haláláig, a televízió jóvoltából ped...
440 Ft
Raktárkészlet:  1 db
440 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Sas György: Kamillka
Délután fél hat tájban bejött második emeleti irodájába Lázár Ödön, a Király Színház igazgatója, majd sorra beszállingózott még a színház néhány más vezetője, köztük Tihanyi Vilmos. A lent folyó vizsgaelőadással nem sokat törődtek, nem vártak tőle úgyszólván semmit.
Békésen, csendben beszélgettek az esti előadás várható eseményeiről, amikor egyszercsak zúgó, ütemes, szűnni nem akaró taps hallatszott fel a nézőtérről.
Az ilyen taps a szính...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Satsvarupa Dása Goswami: Prabhupáda
Egy bölcs ember élete és öröksége. Satsvarupa dasa Goswami életrajza Srila Prabhupadáról, aki megajándékozta a nyugati világot a Krisna-tudat csodálatos kultúrájával.
540 Ft
Raktárkészlet:  1 db
540 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Sík Endre: Bem rakparti évek
Sík Endre diplomáciai pályafutása a második világháború befejezése után kezdődött. Az olvasó bizonyára jól emlékszik még a kiadónknál néhány éve napvilágot látott „Egy diplomata feljegyzései” című könyvre, amelyben a szerző a washingtoni magyar követségen töltött, eseményekben gazdag éveknek a tapasztalatait mondja el – közvetlen elbeszélő modorban.
A „Bem rakparti évek” – amely az előbbi mű folytatásának is tekinthető – annak a tizenkét esztendőnek...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Simon V. László: Alfonzó
A manézs nagy iskola. Ott nincs protekció. A cirkuszi porond a legkiszolgáltatottabb művészi munkahely a világon. Ott bekerít a nagyérdemű, egy kíméletlen kritikusokból álló közönség, és te ott állsz egyedül. Nincs súgó, nincs felsőbbrendűségi érzést biztosító, magasan kiemelt színpad. A cirkuszban te vagy legalul, és a feletted körbe-körbe tornyosuló közönség félelmetes látvány. Közrefog, rádnehezedik, úgy érzed magad, mint az ókori Róma gladiátorai. Szinte az életedért küzdesz. Rettegsz att...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Simone De Beauvoir: Egy jóházból való úrilány emlékei
'… II. Henrik stílusú ebédlő, bársonyfüggöny papa dolgozószobájában: e szentély bútorai feketére pácolt körtefából voltak: elbújtam az íróasztal alatti fészekben, árnyékba burkolództam: sötét volt, meleg volt, és a szőnyeg vöröse a szemembe sikoltott. Így telt el a kisgyermekkorom. Néztem, tapogattam, védet helyzetben ismerkedtem a világgal' – írja a XX. századi francia irodalom egyik nagyasszonya, Simone de Beauvoir önéletrajzi visszaemlékezésének elején a kezdetekről. Hogy mit jelent polgár...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Spira György: Négy magyar sors
Spira György 1959-ben írott Széchenyi-esszéjében arra tett kísérletet, hogy egy ellentmondásokban bővelkedő életet a maga ellentmondásosságában jelenítsen meg. Hasonlóan járt e azután Petőfi, Kossuth és Batthyány alakjának megidézésekor is. Az eredmény pedig olyan portrécsokor lett, amely az egyes írások főszereplőjének erényeit és gyengéit egyaránt szemünk elé tárja, úgy, hogy hű képet adjon hősei ellentéteiről – anélkül azonban, hogy akár az egyiket akár a másikat valamiféle prekoncepció al...
400 Ft
Raktárkészlet:  2 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Stanley Matthews: Életem a labdarúgás
Stanley Matthews a " Brit Birodalom Parancsnoka" rendjel birtokosa megírta élete történetét.Könyvét nemcsak szerzője világhíre miatt fogadta nagy nemzetközi elismerés...

1964
334 old, 19 cm x 12 cm
Védőborítója kissé szakadozott
1 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Stefan Zweig: Stuart Mária
"Stuart Mária és Angliai Erzsébet, a középkori önkényuralom és az alkotmányos monarchia, a katolicizmus és a protestantizmus 400 év előtti küzdelme bontakozik ki az emberek fantáziáját évszázadok óta foglalkoztató skót királynő életrajzának lapjain. A hatalom, a pompa ragyogó magasságaira emelkedő és a szenvedély sötét mélységeibe zuhanó élet eseményein átérződnek a történelem e forrongó korszakának hajtóerői, amelyek az egyén sorsának is irányt szabnak. Egy régmúlt kor harcai, szenvedélyei, ...
200 Ft
Raktárkészlet:  3 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Sugár Róbert: Ugye, hogy nem felejtesz el?
..."De hogyan is felejthetnénk el Fényes Szabolcsot, a csaknem félszáz operett, zenés játék, a több mint százharminc film kitűnő komponistáját, a sok száz sláger sikeres szerzőjét, a Fővárosi Operett Színház hajdani igazgatóját, a Fészek Művész Klub hétfő esti rendszeres mozilátogatóját..." Ha élne, most lenne 75 éves. Halála előtt néhány nappal ígértem meg, hogy e könyv a jubileumra elkészül. Ám ő, ismerve a magyar nyomda útvesztőit, nem hitt benne. Mi viszont azt nem hittük, hogy Fényes Sza...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Sugár Róbert: Ugye, hogy nem felejtesz el?
..."De hogyan is felejthetnénk el Fényes Szabolcsot, a csaknem félszáz operett, zenés játék, a több mint százharminc film kitűnő komponistáját, a sok száz sláger sikeres szerzőjét, a Fővárosi Operett Színház hajdani igazgatóját, a Fészek Művész Klub hétfő esti rendszeres mozilátogatóját..." Ha élne, most lenne 75 éves. Halála előtt néhány nappal ígértem meg, hogy e könyv a jubileumra elkészül. Ám ő, ismerve a magyar nyomda útvesztőit, nem hitt benne. Mi viszont azt nem hittük, hogy Fényes Sza...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Sükösd Mihály: Hemingway világa
Ernest Hemingway, az író, a művész már életében a modern világirodalom klasszikusai közé emelkedett; Ernest Hemingway, az ember pedig népszerűségben, mítoszteremtő erőben a Búcsú a fegyverektől, az Akiért a harang szól, Az öreg halász és a tenger, valamint a feledhetetlen novellák hőseivel vetekedett. A legendák, melyek alakja köré fonódtak, egy látványosan-tragikus szerepjátszás, közéleti produkció eredményei. Ám sokszor éppen ezek takarták el az igazi Hemingwayt: a külsőségek védőpáncélja m...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Sz. Jónás Ilona: Árpád-házi Szent Erzsébet
Halálának, majd szentté avatásának 750. évfordulójára emlékezve elsősorban a német történetírás nagy figyelemmel fordult Szent Erzsébet felé. A hagyományos politikai történettől kezdve a mentalitástörténet és művészettörténet módszereit is alkalmazva írtak róla. A legújabb magyar történetírás adósságát is törleszti e kis kötet II. Endre leányának életéről. A szerző új megközelítéssel helyezi el az Árpád-házi királylány alakját a kor szentjeinek galériájában, s utal arra a szerepre is, amellye...
560 Ft
Raktárkészlet:  1 db
560 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Szabó Illés: Rendkívüli események
A Mai Nap főmunkatársának könyve 1956 őszén játszódik. Az önéletrajzi ihletésű könyv egy iskolás fiú kalandjait meséli el a népfelkelés eseményei közepette. A felnőtt-társadalmat felzaklató történések csak kulisszái azoknak az igalmaknak, amelyek egy gyermekkel esnek meg. Akkor, amikor szüleinek, tanárainak nincs idejük foglalkozni vele. "A Kótait elkezdték lökdösni, és akkor látszott, hogy akik lökdösik a Kótait, azok mind a szomszéd házból valók. Amikor a Veres ezt meglátta, rögtön kiabálni...
280 Ft
Raktárkészlet:  1 db
280 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Szalay Károly: Karinthy Ferenc
A tény, hogy valaki mert és tudott monográfiát írni Karinthyról, rendkívül örvendetessé teszi a fiatal kutató vállalkozását. Az összes alkotójában és egész folyamatában egyáltalán nem egyszerű huszadik századi irodalomnak egyik legösszetettebb jelensége Karinthy Frigyes. A szándék és az eredmény, a képesség és a teljesítmény sokszor szinte szédítően elválnak nála, de még többször harmóniában egyesülnek; az az író volt, aki mint lírikus és elbeszélő is egyéni szóval van jelen kora irodalmában ...
150 Ft
Raktárkészlet:  1 db
150 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Száva István: Apa és fia (Bolyai Farkas és János élete)
Bolyai-Lobacsevszkij féle geometria – nincs olyan diák, aki ne hallott volna róla. De hogy milyen nehéz, küzdelmes úton jutott el ennek felfedezéséhez Bolyai János, azt már kevesen tudják. Apjával, Bolyai Farkassal folytatott végnélküli viták hatására született meg az új geometria, de a felfedezés nem volt elég. Meg is kellett védeni, el is kellett fogadtatni az akkori tudományos világgal a matematika egyik legnagyobb vívmányát. Ezt a harcot, a két nagy matematikus életét mutatja be Száva Ist...
580 Ft
Raktárkészlet:  1 db
580 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
 


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.