Új jelszó kérése

Életrajzi művek

Fő kategória >Életrajzi művek


Gyurkó László: Arcképvázlat történelmi háttérrel
Ez az írás nem arckép, legfeljebb arcképvázlat. Egy emberről, akit Kádár Jánosnak hívnak. A korról alkotott véleményem bizonyára vitatható, nemegyszer eltér az általában elfogadott képtől. Mint állampolgár joggal háríthatnám át a felelősséget a történészekre, ideológusokra, közgazdászokra, politikusokra, miért nem tárták fel alaposabban, részletesebben ennek a kornak, ennek a személyiségnek a történetét. Mint ennek az írásnak a szerzője, magamnak kell felelnem ítéleteimért, azok megkérdőjelez...
560 Ft
Raktárkészlet:  1 db
560 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Hadai Győző – Mag László: Sárdy János
1987 júliusában lenne 80 éves Sárdy János, a 30-as, 40-es és 50-es évek egyik legnépszerűbb énekese. Ízes dél-dunántúli beszéde, fekete haja, villogó fogsora, egész kiállása, s persze elsősorban igen szép hangja a közönség kedvencévé tette. Falusi tanítóból és műkedvelő színészből lett operaénekes, operett-bonviván és híres filmek főszereplője. Az egész ország megcsodálta a Kalotaszegi madonnában, a Dérynében és a Mágnás Miskában. Nagy sikert aratott a Csárdáskirálynő Edwin szerepében, a Leán...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Hegedüs Géza: A visszanyert élet
Negyedik regénye ez önéletrajzi könyveimnek. Regénynek tartom, sőt történelmi regénynek, hiszen elbeszélő formában idéz fel egy egész történelmi korszakot. Sajántossága, hogy ez a történelem a saját félmúltunk, hőse történetesen én vagyok, aki tapasztalati úton ismerem – nyilván mindenki másnál jobban ismerem – ezt a regényalakként ábrázolt egyes szám első személyt. – A három eddigi kötet – Előjátékok egy önéletrajzhoz, Egy jól felnevelt fiatalember felkészül és A tegnap alkonya – egymástól e...
530 Ft
Raktárkészlet:  1 db
530 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Hegedűs Géza: Heltai Jenő (arcok és vallomások)
Első verseskötete, a Modern dalok a múlt század végén jelent meg, utolsó, búcsúverse 1957-es keltezésű. A két dátum között egy sokműfajú alkotó és jelentős kultúrpolitikus egymástól elválaszthatatlanul egységes, csaknem áttekinthetetlen méretű életműve teljesedett ki. „Ide-oda csapongó újságíró, szerkesztő, könyvkiadó, színházigazgató, író, drámaíró, kabaréköltő, francia, angol, olasz és német színdarabok és versek fordítója voltam, éltem Párizsban, Londonban, Bécsben, Berlinben, Konstantináp...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Henri Perruchot Renoir élete
Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) az örök nyár festője.
Derűs természet volt, semmi sem tudta megtörni az életbe vetett bizalmát. Renoir a művészettörténet egyik legizgalmasabb korszakában élt, az impresszionizmust megteremtő művészekhez tartozott. A regényben nyomon követhetjük életének fordulatait, tanúi lehetünk művészete – a fényben feloldódó formák és színek – kibontakozásának.
310 Ft
Raktárkészlet:  2 db
310 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Henri Perruchot: Gauguin élete
Festőgéniuszok a szereplői a Kossuth Kiadó új regénysorozata első köteteinek. Mindannyian tehetségesek voltak, de nem mindig sikeresek. Némelyikük élete kész kaland, mások bánatok, csalódások, olykor tragédiák közepette éltek, de semmi sem vette el kedvüket a világ szépségeinek megörökítésétől. Az izgalmas, olvasmányos életrajzi regények az ő alakjukat idézik meg, művészetük és sorsuk összefonódását mutatják be.

Paul Gauguin (1848–1903) a déltengeri...
530 Ft
Raktárkészlet:  1 db
530 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Horváth Marietta: Kezedben a mécs
A bölcs és tudós Lackner Kristófnak, Sopron első humanista polgármesterének életregényét mutatja be a szerző. Ez a mi hajdani hazánkfia egész életét, ragyogó tehetségét szülővárosának szentelte, mert úgy vélekedett:: „Erkölcsi kötelesség az elődöktől átvett szellemi örökséget újabb szellemi kincsekkel gyarapítani, csak így lehetünk méltók az átvett hagyatékra” A magyar érzésű, bátor férfi vagy két évtizeden át kiemelkedő tehetséggel, nagy körültekintéssel és józansággal szolgálta nemcsak a vá...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Ilja Zbarszkij-Samuel Hutchinson A mauzóleum árnyékában
A ma nyolcvanas éveit taposó Ilja Zbarszkij sokat tud mesélni a szovjet nomenklatúra első-második nemzedékének tündökléséről és bukásáról. Mesél is: a családjukat kezdetben pártfogoló Dzserzsinszkijről, a szomszédságukban nyaraló Buharinról éppúgy, mint a házuknál vendégeskedő Borisz Paszternakról, az első perekről, az ínségről és a rettegésről, a kiválasztott, de szintén rettegő kevesekről, forradalomról, háborúról és békéről. A könyv igazi érdekessége azonban egy olyan tény, ami messze több...
1 020 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 020 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Illésné Áncsán Aranka: Oláh Ibolya naplója Anyácskától
- Sokszor a sírás szorongatja a torkomat, amikor énekelsz, olyan mélyről tör fel belőled a szomorúság. Nem értettem, mitől izzik benned ez az ősfájdalom. Most már tudom. Az anyatejjel szívtad magadba ott, azon a fagyos napon, a jeges kövön, az édesanyád ölében fekve - vallja naplója lapjain a csecsemőkorától állami gondozásban nevelkedő Oláh Ibolyának a tiszadobi gyermekvárosban két évtizede élő és dolgozó Anyácska.

149 old, 21 cm x 15 cm
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Illyés Gyula: Ebéd a kastélyban
A címadó kisregény - Ebéd a kastélyban - a földjét-rangját vesztett gróffal és családjával való történet nem sokkal a felszabadulás utáni időkből, és az alcím - egy életregény fejezetei - mely egy kézirat jellegéről árulkodik, nyomban megbízhatóan tájékoztatja az olvasót az új Illyés-kötet tartalmáról. Lényegében véve Illyésnek az utóbbi 15-20 esztendőben szétszórtan megjelent, emlékező jellegű prózáját gyűjti egybe, kiegészítve az 1942-ben napvilágot látott Mint a darvak-kal, az alcímben jel...
320 Ft
Raktárkészlet:  1 db
320 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Illyés Gyula: Petőfi Sándor
Ez a könyv nem azonos azzal, amelyet Petőfiről esztendőkkel ezelőtt írtam. Csaknem egyharmaddal nagyobb annál. Mégsem egyszerűen a bővített kiadása annak. Külön története van ennek a könyvnek is. Az eredeti könyv magyarok olvasmányául készült, közölnivalója a magyarok ismereteihez igazodott. A támogatókkal néhány levélváltás után a tudósi módszer helyett a szépírói mellett döntöttünk. Ez - előzékenyebben az olvasó, szigorúbban az író irányában - azt kívánja, hogy a cselekmény a maga helyén mi...
550 Ft
Raktárkészlet:  1 db
550 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Ingrid Seward: Diana
Bármit hoz is a jövő, Charles akkor is életének központi figurája marad, Ez a férfi a sorsa. És eljön majd a nap, amikor ez a férfi a királya lesz. És ő királynő…

174 old, 23 cm x 15 cm
630 Ft
Raktárkészlet:  1 db
630 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Isaac Newton: A principiából és az optikából – Levelek Richard Bentleyhez
215 old, 17 cm x 10 cm
580 Ft
Raktárkészlet:  1 db
580 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
J. Randy Taraborrelli: Madonna titkos története
Sokféleképpen jellemezték már. Mondták róla, hogy elragadó és felháborító. Komoly és vonzó. Pökhendi és vérlázító. szemtelen és agresszív. Vonzó és provokatív. Abban azonban mindenki egyetért, hogy tehetséges, hogy figyelemre méltó, hogy megdolgozik a sikerért. De hiába áll már tizenöt év az elragadtatott rajongók és az ellentábor figyelmének kereszttüzében, Madonna ma is csupra rejtély. Kötetünk szerzője arra vállalkozott, hogy fölfedje az énekesnő igazi arcát, hogy rátaláljon a popvilág egy...
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jack London: Az élet szerelme
Az amerikai naturalizmus egyik legnevesebb képviselőjének tartják – a hősiességről, az eszményeknek feláldozott életről mégis kevesen írtak olyan romantikus lángolással, mint Jack London. Az emberi társadalom megreformálásáért küzdött, s a legkedvesebb hősei „éneklő” és „beszélő” kutyák, legkedvesebb színterei erdő és tenger. Csupa ellentmondás: ez a tény kölcsönöz különleges izgalmat, feszültséget művészetének.
Mintha életét is maga írta ...
320 Ft
Raktárkészlet:  1 db
320 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jávor Ottó Fessétek ki a Kisjézust
Az író önmagáról: "1925-ben születtem Székesfehérváron. Ha a nyomdai átfutás nem cáfolja meg kijelentésemet: még élek. Ezzel be is fejezhetném a bemutatkozást. Ám a gyakran hiányos történelmi tudat és ismeret miatt szükséges némi kiegészítő magyarázat. Tehát: végigjártam nemzedékem gyötrelmes és gyönyörű útját. Az első világháború hosszúra nőtt árnyékában nőttem fel, hogy már megszenvedjem a másodikat, és azután ott legyek a fényes szelek szép kavargásában. Ifjúságom alapvető élménye a szülőv...
230 Ft
Raktárkészlet:  1 db
230 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jim Bishop: Lincoln utolsó napja
Jim Bishop amerikai újságíró 25 éven át gyűjtött anyagot a végzetes nap, 1865. április 14. történetéhez, némiképp eredeti módszerrel: külön noteszokba jegyzett fel minden apróbb-nagyobb adatot, amely Abraham Lincoln, az amerikai kabinet és megszámlálhatatlan kisember aznapi „mozgására” utal. Az eredmény: színesen, óráról órára megírt történelmi dokumentumdráma, amelyben az áldozat és gyilkosa járja a maga útját, eltávolodnak egymástól, majd szinte kartávolságra kerülnek, végül John Wilkes Boo...
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
József Attila: Eszmélet

József Attila: Április 11. (In. József Attila Összes versei. Bp., Akadémiai, 1984) 7
József Attila: Curriculum vitae (In: József Attila Összes versei. Bp. Akadémiai, 1984) 8
József Attila: Öngyilkosság? (In. József Attila Összes versei. Bp., Akadémiai, 1984) 12
József Eta: Emlékezések közös gyermekkorunkról (In: József Attila Emlékkönyv. Bp., Szépirodalmi, 1957.) 15
Beney Zsuzsa: A két anya. Részletek (In: Beney Zsuzsa: A gondolat metaforái. Bp. Argumentum 1999) 24
Gala...
1 000 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Karátson Gábor: Így élt Leonardo da Vinci
A művészettörténet és a tudománytörténet egyik legkiemelkedőbb alakjának életét és munkásságát mutatja be ez a könyv; töredékeket csupán, de ezek a töredékek végül mégis képpé állnak össze, nemcsak a Mona Lisa festőjének képévé, hanem a reneszánsz tudós portréjává, aki a művészet mellett foglalkozott természettudománnyal, biológiával, technikával, haditudománnyal, zenével, filozófiával. A ma emberének szinte hihetetlen az ő sokoldalúsága. És ha körülményes is eligazodni a bonyolult életút lab...
790 Ft
Raktárkészlet:  1 db
790 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kelecsényi László Karády ​Katalin
Karády Katalin népszerűsége – négy évtized múltán – ismét növekedőben van.
Úgy kezdődött, hogy a Filmmúzeum műsorára tűzte a Halálos tavaszt, 1945 előtti filmgyártásunk botránykövét, Karády első filmsikerét. Bő egy év alatt, heti három előadásban 77 ezer néző látta.
Folytatódott a sor a Halálos tavasz mai sajtóvisszhangjával. Eörsi István áttételesebben, Földes Anna nyíltabban mondta ki róla verdiktjét: giccs a javából. Utóbbi cikk szerzője kapott is vá...
450 Ft
Raktárkészlet:  1 db
450 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kellermann: Az alagút
Amerika legnagyobb tõkései dollármilliárdokat kölcsönöztek a vállalkozáshoz. Az építkezések színhelyére ömlött az anyag és a gép. Lakatlan és hasznavehetetlen területek fantasztikus árakon cseréltek gazdát. Kisemberek milliói rohantak a bankokba, hogy részjegyeket vásároljanak. Kitört az új aranyláz! Százezrek indultak el, munkások, mérnökök, technikusok, hogy az Óceán alatti munkahelyek poklában megépítsék az Alagutat, és összekössék Amerikát Európával. És az egész vállalkozás mögött egyetle...
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kende Péter: Az igazi Orbán – A Viktor 2.
Némely szakember szerint Orbán fő személyiségjegyei aggasztóak. Persze, mint e tragikusan megosztott hazában szinte mindent, ezt egésze másként látják rajongói, mint ellenfelei. Ám a szemfényvesztés, a humbug sem takarja el: a maszk ráforradt arcára. S ha mögüle olykor mégis előbukkan az igazi Orbán Viktor, az még rosszabb...
Mélységesen jellemző Orbánékra, amit az ügyészséggel, saját egykori besúgóikkal, vagy például Grosics Gyula dolgában műveltek...
Idé...
1 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kerényi Mária Neményi Lili
Volt könyvtári könyv


Ez a könyv nemcsak sztárokról divatos nagy nevekről szól, hanem a színészet sok-sok alázatos szolgájáról, akik leírhatatlan nyomort is vállalva, erős-szívós gyökereikkel a haza földjébe, az anyanyelvbe kapaszkodva segítették a magyar színészet virágbaborulását. Kis névtelenekről, akik nagy művészek voltak.
Neményi Lili
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Keresztury Dezső: Így élt Arany János
„Aki többet és mélyebbet akar tudni Arany Jánosról, mint amit a tankönyvekből tudhat, aki az életmű és életút elemző összevetésére kíváncsi, aki a nagy magyar költő Szalontától a halhatatlanságig ívelő pályájáról szeretne egy lírikus irodalomtörténész bensőséges és avatott tollából olvasni, annak ajánljuk Keresztury Dezső Így élt Arany János című könyvét.”
450 Ft
Raktárkészlet:  2 db
450 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Kereszty András: Fáraó a XX. században - Anvar Szadat egyiptomi elnök élete
Szadat nem hitt a merényletben. „életem egyetlen perccel sem lesz rövidebb, mint ahogy Allah kimérte.” „Az egyiptomi nép nem ölt királyt, nem öli meg vezetőjét.” A sok-sok szadati állandó fordulat közül ez a kettő is szüntelenül visszatért beszédeiben, nyilatkozataiban. És gondolkodásában. Igen, Szadat hitt önmagának. Volt alkalmam figyelni, hogyan bontakozik ki, ölt testet beszédről beszédre egy-egy gondolata. Hogyan nyeri el a kinyilatkoztatás végső, jelszószerűen kerek formáját. Hogyan győ...
300 Ft
Raktárkészlet:  2 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kertész Erzsébet A fejedelemasszony  Zrínyi Ilona élete
Mindnyájan őrzünk képet magunkban II. Rákóczi Ferenc anyjáról, Munkács várának hős védőjéről, Zrínyi Ilonáról. A régebbi életrajzok kissé idealizálták alakját, így igazi lénye, érző, vívódó személyisége ismeretlen maradt. Élete valóságos regény, de korának legtöbb asszonyával ellentétben nem sodródott az eseményekkel, hanem igyekezett irányítani. Céltudatos, határozott jellemének kialakulásában döntő szerepe volt családi környezetének: nagybátyját, a költő és hadvezér Zrínyi Miklóst tekintett...
750 Ft
Raktárkészlet:  2 db
750 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Kertész Erzsébet Szonya professzor Szofija Vaszilevna Kovalevszkaja életéről
Szerelem vagy hivatás? Boldogság vagy tudomány? – ezek közt őrlődik egy törekény asszony, Szofija Kovalevszkaja, a világ első női matematikaprofesszora. Tehetségét elismeri egész Európa, de újabb s újabb sikerek után is boldogtalan, mert az otthoni „négy fal között” nem találja meg asszonyi hivatásának értelmét. Színhely: a XIX. századi Európa. Oroszországból, apjának palibinói házából indul a világhír felé a kis Szonya, patinás hangulatú német egyetemekre, s küzdelmes diákélet után onnan a s...
650 Ft
Raktárkészlet:  1 db
650 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kertész Erzsébet: Csipkebolt Brüsszelben
Podmaniczky Júlia nyolc esztendőt várt bízó türelemmel, míg szerelmével Jósika Miklóssal, a kor legünnepeltebb írójával egybekelhetett. Házasságuk boldog derűjét hamarosan a forradalom, a szabadságharc és a bujdosás viharos eseményei kavarták fel, majd az emigráció nehéz esztendei következtek. Jósika Júlia bátran és boldogan támogatta férjét politikai szereplésében, s a számkivetettség évei alatt nemcsak a lelket tartotta a csalódott és közönségétől megfosztott íróban, hanem kenyérkereső fogl...
330 Ft
Raktárkészlet:  2 db
330 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Keszi Imre : A végtelen dallam (Wágner életregénye)
„A nagy romantikus század zenéjének egyik kiemelkedő alkotója, Richard Wagner – démoni erejű komponista, sokféle ellentmondó emberi tulajdonságból szőtt sokszínű, gazdag egyéniség volt. Művészete, filozófiája, jelleme még ma is heves viták középpontjában áll. Vonzó és taszító, világokat építő és romboló egyéniség, akiről hívei és ellenségei egyaránt úgy vélekednek, hogy – nagy volt. A túlfeszített és túlhajtott egyéniségek korszakának ezt a hatalmas képviselőjét, egyéniségét, zenéjét, halhata...
150 Ft
Raktárkészlet:  1 db
150 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kiss Pál: A Klapka
166 old, 18 cm x 12 cm
1 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kő András: Papp Laci
"Derék öklészünk teljesítményét csak a szicíliai Naxos szülöttje, Tissandros múlta felül, akinek fejét időszámításunk előtt mintegy négy évszázaddal négyszer övezte olimpiai babérkoszorú" - írta dr. Mező Ferenc egy ízben Papp Lászlóról.
Én - mint a jelen krónikása - csupán annyit tehetek hozzá, hogy a századmásodpercek korában bizony hosszú időnek tűnik, az a közel két és félezer esztendő, amennyit a sporttudósításoknak várniok kellett, amíg ismét született egy o...
550 Ft
Raktárkészlet:  1 db
550 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Koltai Gábor: Verebes a mágus
Ez a Verebes tud valamit! A pszichológián túl is, a testanyag legrejtettebb szerkezetét. Azt, hogy ki mennyit fusson edzésenként, mikor legyen mind a tizenegy ember védő és mikor legyen támadó, vagy mikor ossza meg magát négy-öt funkció szerint a csapat. Ez a Verebes tud összeveszni, tud nemet mindani, tud homlokon csókolni és tud nagyon hűséges maradni. Ez a Verebes nem veti meg a pénzt, de azt is tudja, a játékosnak legalább akkora szüksége van rá, mint neki. Ismeri az ország gazdasági sze...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Konsztantyin Georgijevics Pausztovszkij Nagy várakozások kora
Ez a könyv a Nyugtalan ifjúság folytatása, az önéletrajzi regény harmadik és negyedik része, mégis önálló, zárt, kerek mű.
280 Ft
Raktárkészlet:  1 db
280 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kőszegi Imre: Isteni Beatrice
A történelmi regény krónikás hőse egy szegény nápolyi fiatalember, Roberto. Fiatalon Aragoniai Beatrice íródeákja lesz, vele utazik Magyarországra, és úrnője oldalán közeli szemlélője Mátyás király politikai törekvéseinek, a nagyravágyó királyné intrikáinak, majd Mátyás halála után a hatalom birtoklásáért folytatott cselszövéseknek. Ő írja a királyné sok száz olasz és latin nyelvű leveleit, így talán mindenkinél többet tud a nápolyi királylány titkaiból. ...
400 Ft
Raktárkészlet:  2 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kosztolányi Dezsőné: Karinthy Frigyesről
Az emlékező, az egykori színésznő, Harmos Ilona nem férje révén ismerte meg Karinthyt, éppen ellenkezőleg, Karinthy „szólította le” egyszer az utcán, s mutatta be később barátjának, Kosztolányinak. A kötetben többé-kevésbé megtaláljuk Karinthy életének főbb állomásait. A szerző igyekezett felderíteni gyermekkorának legfontosabb eseményeit, bemutatni a népes Karinthy-családot, majd ezután első és második házasságának történetéről, a svédországi agyműtétről, s végül halálának körülményeiről olv...
980 Ft
Raktárkészlet:  1 db
980 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Láng György Primavera  Sandro Botticelli élete
Láng György az 1930-as években hosszú időt töltött Botticelli hazájában, Firenze városában, s valósággal lenyűgözte őt a korai reneszánsz, a quattrocento kiemelkedő festőjének és grafikusának élettörténete, mélyen filozofikus lelkülete és páratlan szépségű művészete. Szenvedélyesen kutatta, majd nagy írói és képzőművészi tehetséggel e könyv lapjain megelevenítette Botticelli egyéniségét, életének eseményeit, a kortársaihoz fűződő kapcsolatát. Nagy hozzáértéssel avatja be az olvasót műveinek t...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Láng György Primavera  Sandro Botticelli élete
Láng György az 1930-as években hosszú időt töltött Botticelli hazájában, Firenze városában, s valósággal lenyűgözte őt a korai reneszánsz, a quattrocento kiemelkedő festőjének és grafikusának élettörténete, mélyen filozofikus lelkülete és páratlan szépségű művészete. Szenvedélyesen kutatta, majd nagy írói és képzőművészi tehetséggel e könyv lapjain megelevenítette Botticelli egyéniségét, életének eseményeit, a kortársaihoz fűződő kapcsolatát. Nagy hozzáértéssel avatja be az olvasót műveinek t...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Láng György: A Tamás - templom karnagya  (Johann Sebastian Bach életének regénye)
Johann Sebastianról, a Bach-dinasztia leghíresebb tagjáról, az egész világ zeneművészetének egyik legnagyobb alakjáról szól ez az életrajzi regény. A gyermekévekről, az első zenei stúdiumokról a családi körben, a korai árvaságról, bátyjának, Johann Christophnak oktatásáról, aki eltiltotta öccsét az akkori nagy zongorázók legnehezebb műveinek gyűjteményétől, amiért is a fiúnak éjjelenként holdfény mellett kellett másolnia a műveket, míg végül, emlékezetből is tudta őket. És szól még ez a regén...
210 Ft
Raktárkészlet:  2 db
210 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
László Zsigmond: Erkel élete képekben
"Egy egyszerű élet képe bontakozik ki az előtt, aki végigtekint Erkel Ferenc pályáján. Egy egyszerű életé, színes, romantikus események nélkül - de ez az élet lassan, szinte észrevételen, egy ország és egy korszak (majdnem századnyi korszak) életévé tágul. Így lesz a szerényen polgári, munkás életből - történelmi élet, forduló a magyar zene történetében és hű tükre századának.
Erkel Ferenc élete, amint átíveli - 1810-től 1893-ig - a múlt századot, egy...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Latinovics Zoltán
Emlékiratok kortársaitól.
1 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Lengyel Dénes: Így élt Jókai Mór
Jókai ​Mór (1825-1904) író, lapszerkesztő. Polgáriasodott körülmények között élő nemesi-értelmiségi családból származik.
A pápai református gimnáziumban együtt tanult Petőfivel. Kecskeméten jogi stúdiumokat folytatott, ügyvédi oklevelet szerzett. Pesten lapot szerkeszt, politizál és ír.
A márciusi ifjak egyik vezéralakja. A világosi fegyverletétel után bujdosik, majd komáromi menlevélhez jut, és visszatér az irodalomhoz, ír és ír.
Közben ismét közéle...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Leopold Infeld: Einstein műve és hatása korunkra
Nagyon boldog vagyok, hogy Einsteinről szóló könyvem magyar nyelven megjelenik. A könyvet jó tíz évvel ezelőtt írtam Kanadában, szülőhazámtól távol, még Einsetin életében.
Igyekeztem kerülni a tudományos szakkifejezéseket, s ezért remélem, hogy mindenki számára érthető lesz, aki lassan és figyelmesen olvassa.
Könyvem arról óhajt némi felvilágosítást nyújtani, hogy milyen hatással voltak a modern tudományra Einstein gondolatai, amelyek ma is oly frissek és elevenek, ...
1 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Lev Kasszil: Majakovszkij
A szerző Majakovszkij tanítványa, a személyes barátság hangján szólaltatja meg mesterének életregényét. Ez a lelkes pátosszal megírt kötet szinte ifjúsági eszményképet ad a sokoldalú, nagy erejű, bátor forradalmi költőről.
Az életrajzot mintegy ezersornyi Majakovszkij-versidézet szövi át, és dokumentum jellegű fotók, Majakovszkij rajzainak reprodukciói illusztrálják.
189 old. 19 cm x 13 cm
150 Ft
Raktárkészlet:  1 db
150 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Leyrer Richard – Szabó Julianna: A kung fu királya
Bruce Lee és a jeet kune do

... Amikor a gyászoló hozzátartozók és barátok elvonultak Bruce Lee, a kung fu király ravatala mellett, hangosan nevetgéltek és tapsoltak. Ezzel az ősi kínai szokással akarták megfélemlíteni és elűzni az ártó szellemeket, hogy legalább holtában ne háborgassák Bruce-t. Mert igen sokan hittek abban és hisznek ma is, hogy gonosz hatalmak törték ketté a Kicsi Sárkány felfelé ívelő életútját. A Kelet-ázsiai küzdőművészetek mindmáig legnevesebb alakjának halálát krimit s...
1 590 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 590 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Makai György: Ki volt dr. Sorge?
1965

159 old, 20 cm x 14 cm
320 Ft
Raktárkészlet:  1 db
320 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Manfred Kliem: Engels élete dokumentumokban
Visszaemlékezésekből, hivatalos iratokból, barátok, harcostársak, családtagok leveleiből és Engels saját írásaiból, feljegyzéseiből és leveleiből áll ez az árnyalt, színes, kortörténetileg is rendkívül érdekes dokumentumbeszámoló Engels életéről. A kötetet száznál több képmelléklet teszi még elevenebbé, hozzáférhetőbbé korunk embere számára. A szerző számos eddig nem közölt tényt, körülményt és szöveget ad közre tudományos alaposságról tanúskodó művében, mely éppen dokumentumszerűségével nyúj...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mario Del Monaco (Életem és sikereim)
Mario Del Monaco közel négy évtizeden át énekelt a világ legjelentősebb operaszínpadain, Japántól Amerikáig, a Szovjetuniótól Buenos Airesig. Sikert sikerre halmozott, hírneve, sőt nimbusza csak a legnagyobbakéhoz hasonlítható. Tudatosan építette, formálta, csiszolta művészi egyéniségét, eklekticizmus helyett saját arculatot alakított ki magának. Kezdetben elsősorban olyan operák szerepeit énekelte, mint – többek között – a Bohémélet, Pillangókisasszony, Bajazzók, Tosca, Turandot, Álarcosbál,...
220 Ft
Raktárkészlet:  1 db
220 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Marlene Dietrich Tiétek az életem
Marlene Dietrich önéletrajzi írása a művésznőről rajzolt portrék között az egyetlen hiteles dokumentum – hű krónikája a hollywoodi filmcsillag és énekes világsztár eseménydús magánéletének és színészi pályájának; izgalmas háborús történetek sorozata, sajátos színpad, melynek szereplői híres pályatársak, művészek, politikusok. Barátai: Hemingway, Remarque, Noel Coward, Jean Gabin, Giacometti, Piaf, rendezői: von Sternberg, Orson Welles, zongorakísérője: Burt Bacharach mind szerették vagy szere...
360 Ft
Raktárkészlet:  3 db
360 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Méray Tibor: Nagy Imre élete és halála
Ezt a könyvet 1957 nyarán kezdtem el írni, akkor amikor Nagy Imre még élt. Az előszóban, amelyet terveztem hozzá, a következő néhány mondatot vetettem papírra: "El szeretném mondani, amit róla tudok s főként annak a negyven hónapnak a történetét, amely hatalomra jutását a végső bukástól elválasztja. Ha csak valamelyes kézzelfogható remény is volna arra, hogy őmaga mondja el majd szabadon mindezt, akkor másról írnék. De nincs rá sok remény. Nem tudom, mi vár rá és azt sem: mi vár énrám. Manaps...
320 Ft
Raktárkészlet:  2 db
320 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
 


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.