Kötelező és ajánlott olvasmányok

Főkategória >IRODALOM >Gyerekeknek >Kötelező és ajánlott olvasmányok

ÚJ
ÚJ
Adriana Hunter: Etikett
Mit vár el tőlünk az illem és a jó ízlés
– az asztalnál,
– telefonálásnál,
– levélírásnál,
– az öltözködésnél,
– a volán mögött,
– a családi ünnepek során.

1995

223 old, 16 cm x 12 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Arany János Buda halála
Buda király megosztja hatalmát öccsével, Etelével: a hatalomról való balga lemondása a tragikai mag, ami végül halálához vezet. Etele a hivatott a világ fölötti uralomra, de ennek az a feltétele, hogy képes legyen önmagát legyőzni. Az idegen Detre ármánya egymás ellen uszítja a két testvért, s így betelik mind Buda, mind pedig a hun nép végzete. Arany tudatosan olyan eposzi hőst alkot, aki végzete tudatában küzd

118 old, 19 cm x 13 cm
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Benedek Elek: Nagy magyarok élete
Tartalom


Paskádi Géza: Előszó 5
Zágoni Mikes Kelemen 13
Kőrösi Csoma Sándor 47
Kölcsey Ferenc 121
Wesselényi Miklós 166
Széchenyi István 256

1979
428 old, 19 cm x 13 cm
Gerincénél kissé sérült
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
C. M. Hills: Nem félünk a vizsgáktól
Mindenkivel előfordulhat, nem is egyszer, hogy vizsgáznia kell. Sőt az is, hogy rettenetesen fél a vizsgától, mert nehéz..., mert óriási mennyiségű anyagot kellene megtanulni..., mert kevés az idő..., mert sok a vizsga..., mert félelmetes híre van a vizsgáztatónak..., mert nagy a tét..., meg egyáltalán...Csak semmi pánik! - nyugtat meg e könyv szerzője, aki rengeteg jó tanáccsal, fontos tudnivalóval, ezer apró, praktikus ötlettel siet a vizsgától szorongók segítségére. Ha ti is közéjük tartoz...
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Eötvös József:  A ​falu jegyzője
Aki tiszai alföldünknek csak egy kis részét bejárta, vagy csupán néhány napig tartózkodott ennek a sivatagnak bármelyik vidékén, bátran elmondhatja, hogy ismeri az egészet. Ahogy bizonyos családokban első pillantásra nehéz megkülönböztetni a rokonok arcát, itt is csak közelebbi ismeretség után vehetünk észre különbségeket az egyes tájak között. Az az utas, aki homokos lapályainkon kocsizik, bárhol is nyomja el az álom, ha néhány óra múlva fölébred, csak izzadó lovain láthatja, mennyit haladt,...
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Eötvös József: A falu jegyzője
Iskoláink évek óta joggal panaszolják, hogy Eötvös remekműve házi olvasmány ugyan, még sincs meg kellő példányszámban az iskolai könyvtárakban. Ezt a hiányt kívánjuk pótolni ezzel a rövidített szövegű kiadással.
Szükséges néhány szót szólnunk arról, hogy kiadásunk miért rövidített, és milyen elvi alapon történt az egyes fejezetek elhagyása.
Szakfelügyelőkkel, tanárokkal és diákokkal folytatott beszélgetések arról győztek meg, hogy A falu jegyzője megszere...
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Fekete Sándor: Így élt a szabadságharc költője
Petőfi Sándor alakja - eszménykép; életútja - az akaraterő, a tehetség diadala, halála - a hazaszeretet és hősiesség gyönyörű példája.
A Móra Kiadó a költő százötvenedik születésnapjára jelentette meg első ízben Fekete Sándornak az ifjúság számára írt, Így élt a szabadságharc költője című könyvét. Ez a sodró erejű írás a költő saját művein, kortársak visszaemlékezésein és levelein, a korabeli sajtó cikkein keresztül mutatja be Petőfi Sándor életét és munkásságát....
600 Ft
Raktárkészlet:  2 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Gárdonyi Géza:  A láthatatlan ember
Mikor Zétát, a kis trák kamaszt Konstantinápoly piacán eladják rabszolgának, a világ már a hunok nevétől hangos. Aztán sok viszontagságon megy keresztül, míg végül Priszkosz rétor rabszolgája, tanítványa, barátja lesz. Művelt ifjúvá serdül, s mikor a félelemtől remegő császár küldöttséget meneszt Attilához, Priszkosz kísérőjeként ő is vele megy. Megismeri a hunok országát, elálmélkodik szokásaikon, életükön. Itt, Attila udvarában ejti foglyul a szerelem is. A fiatal rabszolga remény és kétség...
400 Ft
Raktárkészlet:  3 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Eger 1552-es híres ostroma Gárdonyi Géza regénye révén lett közismert példája hazaszeretetnek és a hősi önfeláldozásnak. Jellegzetes ifjúsági olvasmány az Egri csillagok, azzá teszi elsősorban mozgalmassága, hőseinek: Dobónak, Bornemisszának és a többieknek kristálytiszta embersége és példaadása, a történetet átszövő finom szerelem s Gárdonyi kitűnő írói módszere, amellyel egymástól távol eső cselekményszálakat romantikus valószerűséggel tud egybeszőni. Művészi tökély, adatszerű hitelesség, é...
800 Ft
Raktárkészlet:  3 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Gunst Péter (szerk.): Magyar történelmi kronológia
Az őstörténettől 1970-ig
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Halák László: Tenni vagy nem tenni?
1976

210 old, 20 cm x 12 cm
Borítója kissé foltos, kopott.
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Henry Hamilton: Ferenc József magánélete
Az osztrák császár és magyar király egyfelől joviális ember, másfelől ijesztően rideg bürokrata volt. Ám „Henry Hamilton” a magánembert mutatja be, felhasználva a legutóbbi években napvilágot látott új forrásokat, régi naplókat, visszaemlékezéseket. Ezekből egy házasságtörő, elkényelmesedett, de néha vakmerően szerelmes (?) férfi képe bontakozik ki.

218 old, 20 cm x 15 cm
850 Ft
Raktárkészlet:  2 db
850 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Hollós Korvin Lajos: A vöröstorony kincse
Regény a kurucvilágból

Regényirodalmunkban s ezen belül az ifjúsági regényirodalomban az egyik legbőségesebben feldolgozott történelmi időszak a Rákóczi-szabadságharc korszaka. Hollós Korvin Lajos regénye elsősorban a szó legjobb értelmében vett kalandosságával válik ki a hasonló témájú regények közül, s ez a tulajdonsága teszi kitűnő ifjúsági olvasmánnyá. Eddigi kiadásai és a regény nagy keresettsége a könyvtárakban szemléltetően bizonyítja az ifjú olvasók érdeklődését ez iránt a kitűnő fa...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Jókai Mór A ​kőszívű ember fiai
A Kőszívű ember fiai témája a nemzeti függetlenségért vívott harc körül bonyolódik, mely függetlenséghez a szerzőnek az a nem egészen illúziómentes elképzelése fűződik, hogy a hazai kultúra fellendülését hozza. Nem hozta. Ugyanakkor önálló hadseregről és független gazdasági életről álmodik, melyekről Világos mutatta meg világosan, hogy nem kivitelezhető. A szövevényes cselekményű regény ezeket a kérdéseket feszegeti a Baradlayak levegőjével körülvéve. ...
800 Ft
Raktárkészlet:  2 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Jókai Mór: Az arany ember
"Megvesztegetőbb író nálánál talán a világirodalomban sincs... Előadása, modora, hangja... a legfőbb erőssége, mellyel nemzetét meghódította, s beláthatatlan időkig minden más írót túlszárnyal. Divatba hozta az elbeszélés könnyed folyamatosságát, mintha csak oda volna lehelve, amit ír, a természetes fordulatokat, melyek egymásból látszanak kinőni, mint a fák gallyazata... Mestere a stílusnak, szinte teremtője egy olyan nyelvnek, mely a népiesből fakadva és megtisztulva, éppen olyan tökéletes ...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Jókai Mór: Jókai Mór válogatott novellái
Jókai Mórt elsősorban úgy ismerjük, mint az „Egy magyar nábob”, „A kőszívű ember fiai”, a „Fekete gyémántok”, „Az aranyember” íróját. Regényeinek hatalmas hegyvonulata eltakarja novelláit. Pedig a Jókai-életműnek jó része, majdnem a fele: novella. A kerek, összefogott, csattanó történetnek, melynek cselekménye kitérők nélkül, olyan frissen és határozottan zuhog le, mint a hegyi patak, Jókai éppen olyan mestere, mint a hömpölygő regényfolyamoknak....
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
József Attila összes versei
990 Ft
Raktárkészlet:  2 db
990 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Ki kicsoda a világirodalomban?
Műveltségen az európai ember azt érti, hogy elsősorban az európai kultúrát, történelmet, művészetet, stb. kell megismerni, és másodsorban nem árt, ha valamicskét a többi földrészről is tudunk. Noha az "európai keresztény kultúra az egész világé" - írja Babits Mihály, ezt a szemléletet valószínűleg meg kellene változtatnunk, de ez a kis könyv erre nem vállalkozhatott. Tehát elsősorban európai és amerikai írókról, költőkről lehet benne olvasni - igazodva a "műveltségeszményhez" és a középiskolá...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Komjáthy István Mondák könyve  Hun és magyar mondák
Komjáthy István a mondai töredékek, krónikás naivságok és történelmi, művelődéstörténeti tények tiszteletben tartása mellett, írói szabadsággal ismerteti a csak népmesenyomokban fennmaradt magyar mitológiát, „naiv eposzukat”, amelyet már Arany János is sajnálkozással említ elveszett értékeink között. A kötet darabjai – akár egy regény fejezetei – egy kerek egészt alkotnak: a magyar népmesékből és a rokon népek hagyománykincséből kialakított teremtésmondától, a krónikaírók által őseinknek hitt...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Komlós Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig
Tartalom

Előszó
AZ ​ELNYOMATÁS KORA (1850-1867)
A petőfieskedők
A népnemzeti iskola
Arany János
Tompa Mihály
Gyulai Pál
Lévay József
Szász Károly
Thaly Kálmán
Dalmady Győző
A befelé forduló líra
Madách Imre
Zilahy Károly
A KIEGYEZÉS KORA (1867-1880)
A meghasonlott népnemzetiek (I)
Arany László
A meghasonlott népnemzetiek (II)
Dömötör János
Tolnai Lajos
Szemere Miklós
Szabó Endre
A népnemzeti iskola (összefoglalás I.)
Írósors és romantika
Vajda János
Retorikus közösségi líra...
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Lengyel Dénes Régi magyar mondák
Lengyel Dénes könyve eltér a magyar mondavilág korábbi feldolgozásaitól. Más, mint Jókai Mór, Benedek Elek, Móra Ferenc gyűjteményekből és tankönyvekből ismert történetei. Nem hasonlítható Komjáthy István Mondák könyve című, hét kiadásban közkézen forgó művéhez sem. Lengyel Dénes ugyanis egyetlen kötetben a teljes régi magyar mondavilágot feldolgozta: a hun mondákat, a honfoglalás mondáit, a királymondákat, egészen a Mátyás királyról szóló történetekig. Megőrizte a mondák hangját, a naiv tört...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Liselotte Welskopf-Henrich: A Nagy Medve fiai
- Indiánok az erődben! - hangzik a rémült kiáltás, az őr vérében fekszik, s a katonák a tettest hajszolják. A bátor indián főnök már messze jár, testvéreit, a Nagy Medve Fiait gyűjti össze, hogy felvegyék a harcot a fehérek ellen, akik őseik földjéről a rezervátumba akarják kényszeríteni a dakoták törzsét. Az izgalmas történet szerzője jól ismeri az indiánok életét. A múlt század második felében játszódó regénye hitelesen ábrázolja a dakoták elkeseredett harcát, küzedelmes életét, a fehérek c...
400 Ft
Raktárkészlet:  2 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Madách Imre Az ​ember tragédiája / A civilizátor
2000

209 old, 20 cm x 12 cm
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Mark Twain: Huckleberry Finn
"Aki nem olvasta a Tom Sawyer kalandjai című könyvet, mit se tudhat rólam, de az nem tesz semmit. A könyvet egy Mark Twain nevű úriember írta, és nagyjából az igazságot írta meg. Néha lódított egyet-mást, de azért a java igazság, amit írt. Huckleberry Finn szavai ezek, a regény izgalmas eseményeit ugyanis az ő elbeszéléséből ismerjük meg. De ott van mellette hűséges barátja, Tom Sawyer is. Minden nagy vállalkozásuk közös: hajóznak a Mississippin, szélhámosok társaságába keverednek, nagy és iz...
700 Ft
Raktárkészlet:  3 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Mark Twain: Koldus ​és királyfi
Egy nyugtalan képzeletű koldusfiúcska a XVI. századi London nyomortanyáin könyveket olvas, és királyokról álmodik… Érdeklődése egy napon egészen a királyi palotáig sodorja, és egyszerre csak bent van a pompás termekben, s a vele egyidős királyfi játékból ruhacserét ajánl, csak egy-két pillanatra. Nos, ez a játék, különféle félreértések miatt, valóságra fordul! A koldusfiú hónapokon át élheti a királyfiú fenséges, de cseppet sem irigylésre méltó életét, a királyfiú pedig szörnyű megaláztatások...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai
"...az életből lestem el, mégsem egy bizonyos fiúról mintáztam - három jól ismert gyerek vonásait egyesítettem benne, a regényszerkesztés szabályai szerint" - így ír a szerző e történet egyik főszereplőjéről, ám jóval többet tett ennél. Mindenkiről szól, tehát mindenkinek szól, ezért örök életmű a Tom Sawyer kalandjai, amely már megírása (1884) idején hatalmas sikert aratott. Az ifjúsági irodalom sok szép alkotása között egyike a legkiválóbbaknak. Mark Twain, Amerika nagy klasszikus írója 191...
700 Ft
Raktárkészlet:  2 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Miguel de Cervantes: Don Quijote
Don Quijote, a „Búsképű lovag” mulatságos története nemcsak a modern regény őse, hanem annak első klasszikus remeke is. Cervantes könyve, amellett, hogy a kor divatos lovagregényeinek paródiája, átfogó képet nyújt a XVI. századvég, a XVII. századelő spanyol társadalmáról. A szatíra szemüvegén keresztül mutatja be és teszi nevetségesség az élet alkonyához közeledő feudális lovagvilágot: „gúnykacajba fullasztja a spanyol lovagságot”. Don Quijotét nemes eszmék hevítik, de nem számol a társadalmi...
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Mihail Solohov: Emberi ​sors
Mihail Solohov a tolsztoji méretű nagyregények, társadalmi eposzok megalkotása előtt elbeszélésekkel indult el az írói pályán. Az anyajegy, a Sibalok magzatja, az Idegen vér és a többi, a húszas években keletkezett írás a polgárháború drámákkal és tragédiákkal teli időszakát ragadja meg, e remekmívű novellákban a kozákság egyéni sorsa egy egész vajúdó s gyötrelmekben újjászülető nép sorsfordulóját szimbolizálja. Az Emberi sors című világsikerű elbeszélés, amelynek egyszerű katonahőse a másodi...
400 Ft
Raktárkészlet:  2 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Moliére: Hat színmű
A fösvény (Illyés Gyula)
Kényeskedők (Illyés Gyula)
Képzelt beteg (Illyés Gyula)
Tudós nők (Illyés Gyula)
Dandin György (Illyés Gyula)
Tartuffe (Vas István)
Jegyzetek (Összeállította: Süpek Ottó)
800 Ft
Raktárkészlet:  4 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Móra Ferenc Rab ember fiai
Móra ​​Ferenc elbeszélése az aranykort követő viszontagságos időkbe kalauzolja az olvasót. Mikor Apafi Mihályra került a fejedelemség sora, nehéz évek köszöntöttek az országra. Nagyváradon, Erdély kapujában a török volt már az úr. A Felső-Magyarországot és a fejedelemséget összekötő területsáv – az úgynevezett Részek, latinul Partium – nagy része a Habsburgok birtokába került. „Olyan világ járt akkor szép Erdélyországban – így az író , hogy mikor este lefeküdt a fejedelem, sose tudta bizonyos...
400 Ft
Raktárkészlet:  2 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Móra Ferenc Rab ember fiai, Dióbél királyfi
A történelem nem kíméli a családokat. Egyszer-egyszer úgy megtréfálja őket, hogy majdnem belepusztulnak. Azt, hogy hogyan lehet szembeszállni történelemmel és sorssal, hogyan lehet emberi tartásunkat, becsületünket megőrizve legyőzni a végzetet, a leggyönyörűbben Móra Ferenc tanítja meg nekünk. Aki Móra regényein nő fel, mindent megtanul, ami fontos a világban: tisztességet, hazaszeretetet, bajtárisasságot, embertársaink iránti szeretetet, részvétet, azt , hogy igenis létezik egy felsőbb igaz...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Móricz Zsigmond: Úri muri
Szakhmáry Zoltán, a tehetséges fiatal földbirtokos több száz hold földön gazdálkodik a Kiskunságon. Nem éri be az elmaradott földművelői módszerekkel, modernizálni akar. Mindezt azonban úgy, hogy közben saját társadalmi osztályához is ragaszkodik, ő dzsentriként akar mintagazdaságot létrehozni. A lehetetlent kísérti, mint egyébként minden dolgában. Ezt tetézi magánéleti konfliktusa: szeretik a nők, és ő is odavan a szerelemért, de afféle „egyasszonyos ember”, mondta róla maga Móricz. Olyan em...
400 Ft
Raktárkészlet:  3 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások
O. ​Nagy Gábor mintegy húszezer magyar szólást és közmondást felölelő gyűjteménye az eddigi legteljesebb ilyen jellegű munka. Tarka változatosságban tárja az olvasó elé anyanyelvünk legszínesebb, legjellemzőbb ékességeit. E gyűjtemény az élő stílus elemeinek szinte kimeríthetetlen kincsesbányája, de egyben a múltat idéző és inkább csak történeti értékük miatt becses adatoknak gazdag tárháza is. Százával, sőt ezrével akadnak benne rendkívül találó megfigyelésekből és költői erejű, gazdag képze...
1 400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Pándi Pál - Pálmai Kálmán: Petőfi Sándor
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
  Petz György: Kérdések és válaszok a görög mitológiáról
Több évezrede élünk együtt és „beszélgetünk” a görög mitológiával, amelyen keresztül bekapcsolódtunk egy hatalmas mítoszrendszerbe. Mitológiák gyűjtőhelye és olvasztótégelye a görög mitológia, tárháza a szimbólumoknak, ihletője a művészeteknek, az emberi önismeretnek. Emberalakú isteneinek történetei eljutottak a népmesék szintjéig; hétköznapi beszélgetéseinkben szinte észrevétlen használjuk sok-sok elemét, jelképét.

Ez a kis könyv új ismeret...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Puskin: Jevgenyij Anyegin
A ​szentimentális regényeket olvasgató, önmagát regényhősnők helyébe képzelő Tatyjána beleszeret a távoli fővárosból érkező Anyeginbe. A világirodalom egyik leghíresebb levelében szerelmet vall neki, a férfi azonban visszautasítja. Aztán a regény végén a két főhős újra találkozik: ekkor a nagyvilági férjes asszony, Tatyjána kap szerelmes levelet Anyegintől, és ő utasítja vissza a férfit. Bár van még a regényben névnapi ünnepség, rejtélyes álom, tragédiába torkolló férfibarátság, halálos kimen...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Rédly Elemér Elsőáldozók könyve
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Rudyard Kipling: A dzsungel könyve
A ​​bozótban megreccsennek a bokrok, és Farkas apó ugrásra készen, szinte a levegőben torpan meg, mert az orra előtt, egy alacsony ágba kapaszkodva meztelen kisgyerek áll. Soha ilyen pici, gödrös húsú embervakarcs nem került még éjnek idején farkas barlangjába. Maugli, a csupasz emberkölyök, bárhogy került is oda, ott marad, életét megváltotta a Szabad Nép Csapatának gyűlésén Bagira, a Fekete Párduc, egy frissen ejtett fiatal bikával és Balú, az öreg medve, a Vadon Törvényének mestere pedig j...
700 Ft
Raktárkészlet:  2 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Seres József Szappanos Balázs Verselemzések
Könyvismertető
Tartalom

Bevezetés
Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi Ekhóhoz
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz I.
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke
Vörösmarty Mihály: Ábránd
Vörösmarty Mihály: A vén cigány
Petőfi Sándor: A puszta, télen
Petőfi Sándor: Minek nevezzelek?
Arany János: A walesi bárdok
Arany János: Epilógus
Vajda János: Nádas tavon
Ady Endre: Az Illés szekerény
Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakára
Juhász Gyula: Magyar nyár 1918
Tóth Árpád: ...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Szappanos Balázs - Seres József Verselemzések
219 old, 22 cm x 15 cm
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
  Száva István - Vámos Magda: Így élt II. Rákóczi Ferenc
Háromszáz évvel ezelőtt, 1676 márciusában született II. Rákóczi Ferenc, a magyar történelem egyik legjelentősebb alakja, a róla elnevezett 1703-1711-es szabadságharc vezetője, patrónusa. Alakja, életének példája évszázadokon át volt a szabadságra vágyó, érte harcoló emberek jelképe. Születésének háromszázadik évfordulójára jelenik meg új életrajza. Így élt II. Rákóczi Ferenc címen, melyet Vámos Magda írt meg Száva István posztumusz művének. A nagyságos fejedelem című regényes életrajznak felh...
500 Ft
Raktárkészlet:  2 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Tatay Sándor: Kinizsi Pál
Két markában, no meg foga között is egy-egy janicsárral ropja győzelmi táncát a hatalmas erejű magyar vitéz... A törökverő Kinizsi Pál képe így maradt reánk a nép képzeletében, pedig valóban élt, történelmi személy ő, akinek nevét a krónikák is följegyezték. De hát csak had vitassa a történész tudós, vajon a nagyszerű katona olyan nagy erejű volt-e valóban, hogy malomkövön nyújtotta a poharat a királynak? - neves írónk Tatay Sándor szép regényében életre kel a legendás hírű hős, és vele új sz...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Tihanyi István: Bölcsességek könyve
Aforizmák, szállóigék, okos szólások és útmutató tapasztalások gyűjteménye
1998

444 old, 22 cm x 15 cm
1 300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Tóth Béla: Magyar anekdotakincs
Tóth Béla azt a föladatot kapta 1882-ben, hogy tudósítson a tiszaeszlári perről. A mendemonda szerint azért esett rá a választás, mert megbízói azt remélték: tárgyilagosságával valamiképp ellensúlyozni fogja az elfogultnak, filoszemitának tartott Eötvös Károlyt. Nem is okozott csalódást. Már ami a tárgyilagosságot illeti. Leutazott a per színhelyére, Nyíregyházára, s első dolga volt, hogy megkeresse a vád tanúját. Erre így emlékezett maga Tóth Béla: „Fél órát beszélgettem a koronatanúval és a...
1 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
William Shakespeare: Lear király
Van ​ember, aki szenvedésében megnemesedik. Van, aki attól lesz bölcs, hogy megbolondul, és van, aki attól kezd látni, hogy megvakul. Lear tragédiája azért is örökérvényű, mert mindaz, amit átélni kényszerűl, – szülő-gyerek kapcsolat, barátság, szeretet, gyűlölet, féltékenység, bosszú, nemeslelkűség – , a mi hétköznapi életünkkel szembesít. Shakespeare a Lear királyt 1605-ben, alkotói korszakának harmadik szakaszában írta. Ekkor születtek a nagy tragédiák és a keserű komédiák. A dráma alapötl...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
William Shakespeare: Tévedések vígjátéka
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A világ és az ember képes gyermekenciklopédia
Egy, összevont kötetben jelenik meg az öt részből álló Gyermekenciklopédia. Bemutatja a bennünket körülvevő természetet és a világmindenséget, megismertet a Föld felfedezésével, országaival, népeinek életével, megmutatja, milyen sokféle élőlény élt és él Földünkön, milyen utat tettek meg az élőlények az őslényektől a mai állat- és növényvilágig, bemutatja az emberiség történetének nagy korszakait és legizgalmasabb eseményeit, megismertet a technika történetével az ősi szerszámoktól a mai távv...
300 Ft
Raktárkészlet:  2 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Ady Endre ... legszebb költeményei
Add nekem a szemeidet 26
Adja az Isten 83
A fajok cirkuszában 49
A fekete zongora 19
A föl-földobott kő 40
A Gare de L'est-en 11
A grófi szérün 35
A Hadak útja 33
A Halál rokona 17
A halottak élén 81
A harcunkat megharcoltuk 41
A Hortobágy poétája 6
Akarom: tisztán lássatok 41
Akik mindig elkésnek 23
Áldásadás a vonaton 53
A lelkek temetője 8
A lelkem Kánaán-magvai 55
Álmodik a nyomor 43
Álmok után 91
A magyar Messiások 21
A magyar Ugaron 8
A menekülő lovas 62
A Mese meghalt 13
A mesebe...
1 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Arkagyij P. Gajdar Timur és csapata
Közvetlenül a Nagy Honvédő Háború előtt, a finn-szovjet háború idején játszódik Gajdar egyik legnépszerűbb, legolvasottabb könyve, a Timur és csapata. Timur és barátai titokban segítenek a hadba vonultak családtagjainak. Titokzatosságukból bizonyos bonyodalmak támadnak: a városka lakói összetévesztik őket legádázabb ellenségeikkel, az utcagyerekek csapatával. Hogyan küzdenek meg ellenfeleikkel s a rájuk zúduló rágalmakkal, erről szól Gajdar izgalmas, romantikus regénye....
350 Ft
Raktárkészlet:  2 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Artner Tivadar: Ismerkedés a művészettel
Aki nem ismeri, nem tudhatja, mennyi szépséget, örömet, izgalmas felfedezést tartogatnak az ember számára a képzőművészet nagy alkotásai. Artner Tivadar arra vállalkozott, hogy népszerű formában bevezesse a fiatal olvasót az emberi művészet első nagy korszakába, az ókori Kelet, Görögország, és Róma művészetébe.
A szerző illusztrációival.

214 old, 17 cm x 12 cm
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
 

prev
next

Sorrend:

Webáruház készítés