Új jelszó kérése

VallásJ. Serrano: Guzmán Szent Domonkos
SZENT DOMONKOS gazdag személyisége méltán képezi tárgyát a legszélesebb körű érdeklődésnek. Életrajzírói ennek tudatában is vannak - akkor is ha életének egy jelentősebb mozzanatát kívánják taglalni, III. ha arra vállalkoznak, hogy hatalmas életművét a maga bonyolult teljességében mutassák be. Mindemellett szívélyes fogadtatásban kell, hogy részesítsük ezt a gyermekeknek szánt s kísérleti jelleggel készült művet is, amely azt a célt tűzte maga elé, hogy a „címzettjeivel"bensőséges módon ismer...
1 800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jacques Duquesne A názáreti Jézus
Aligha túlzás azt állítani, hogy Jézus neve és személye – legalábbis bolygónk igen nagy részén – szinte mindenki számára jelentőséggel bír, tekintet nélkül arra, vajon vallásosak vagyunk-e vagy sem, hívők-e vagy ateisták. Függetlenül attól, mennyire tudatos ez bennünk, ünnepeink, szokásaink, sőt nyelvi fordulataink is folyvást megidézik őt, nem beszélve az európai kultúra, művészet és tudomány lenyűgöző alkotásairól. Ma már a kutatók egyetértenek abban, hogy jézus valóságos létezését számtala...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Jean Ladame Jézus szíve apostola  Alacoque Margit-Mária élete
˝A világ minden táján százezrek, hazánkban tízezrek indulnak el minden hónap első péntekén az áldoztató papok felé. Az isteni kegyelem kiáradásának órái ezek. […] A meghívás értelmét és távlatait egy tizenhetedik századi apácának, Alacoque Margit-Máriának az életével, a vele megtörtént természetes és természetfeletti eseményekkel, látomásokkal érzékeltette az egyházban mindenkor jelenlevő és működő Szentlélek. […] Jézus ugyanazt akarta elérni Margit-Mária üzeneteivel, amit a prófétákkal akart...
450 Ft
Raktárkészlet:  1 db
450 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jean Vanier: Találkozom Jézussal
Isten szeretetének története a Biblia nyomán színezhető rajzokkal.

a könyvbe már beleszíneztek.

208 old, 19 cm x 14 cm
1 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jézus a mi életünk
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jézus élete Lukács evangéliuma szerint
Az ún. "szinoptikus evangéliumok" (Máté, Márk, Lukács) közül a legkésőbb Lukács evangéliuma keletkezett (Kb. 70-ben). Három lényeges vonatkozásban tér el a többi evangéliumtól: irodalmi, történeti és teológiai mű akar lenni (vö. "Ajánlás" 1,1-4). Az evangélium szerzője a második generációhoz tartozott már, nem volt az események szemtanúja, ezért is tartotta rendkívül fontosnak, hogy írásba foglalja a szemtanúk száj- és írásbeli hagyományát, mint elsődleges forrásanyagot. Az evangéliumban a ha...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
John Maisel: Isten-e Jézus? /I Is Jesus god?
Ezt az előadást a Moszkvai Állami Egyetem tanári kara és hallgatói számára tartottam 1990-ben. Hallgatóságom nagyrészt ateista, templomba nem járó tanárokból és hallgatókból állt, akiknek nem volt ismeretük a keresztény hitről, sem bibliai tájékozottságuk. Az volt a célom, hogy világossá tegyem Jézus Krisztus személye, állításai és céljai egyedülálló voltát, és hogy érthetően elmagyarázzam, hogyan létesíthet valaki kapcsolatot az igaz, élő Istennel Jézus Krisztuson keresztül. Az előadás eredm...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Joni Eareckson Tada:  Választások...változások
Az örökkévalósághoz vezető út felénél ülök, kérve Istent, hogy formáljon át Jézus Krisztus ragyogó képmására. Ez a kilátás örömmel tölt el, még ha kicsit ijesztő is. Ez azonban még nem minden. Az Úr azt várja tőlem, hogy fedjem fel arcomat – a gondolat inkább ijesztő, mint szívderítő.
Veszélyes dolog. Kockázattal jár. „Joni” és „Egy lépéssel tovább” című könyveimben is sokat kockáztattam életem leleplezésével. Azóta azonban nagyon sok döntés és változás el...
650 Ft
Raktárkészlet:  1 db
650 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Joseph Heller Isten ​tudja
Joseph Hellernek immár negyedik magyarra fordított regényét tartja kezében az olvasó. És, ahogyan megszoktuk tőle, megint egészen más témába vág, mint az előzőben vagy az azt megelőzően. Ezúttal az Ószövetséget mesélteti el, értelmezteti, elevenítteti meg, dolgoztatja át, modernizáltatja Dávid királlyal, Dáviddal, aki Izráel harcos uralkodója, Bethsabé férje, Salamon apja, Góliát legyőzője, a zsoltárok szerzője - és aki egyben pimasz zsidó legényke,majd ágyasai és feleségei elől bujkáló hárem...
1 000 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Josh McDowell: Több mint ács
Miért van az, hogy Istenről beszélhetünk, és senki sem lesz ideges, de amint kiejted Jézus nevét, az emberek gyakran abba akarják hagyni a beszélgetést? Miért osztja meg az embereket lassan már kétezer éve ez a kérdés: „Kicsoda Jézus?”
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Karácsonyi mozaik
1 800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Káté
Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása. Luther kiadó.
Nagyon jól, közérthetően írja le a fogalmakat, és értelmezi az ima szövegét.
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Katolikus kalendárium 2010
260 Ft
Raktárkészlet:  1 db
260 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kenneth E. Hagin: Jézus neve, a szent lélek vezetése
Ez a könyv a szerző élőszóban elhangzott előadásainak lejegyzése

„Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a mit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom nektek: Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglesz néktek.”
A Bibliának ez a két verse a kulcs Kenneth E. Hagin életéhez és szolgálatához.
Akkor hitt el...
1 000 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Képes bibliai lexikon Ábel - Zsuzsanna
Nemcsak a művészet, de a mindennapok nyelve is telis-tele van olyan kifejezési eszközökkel, amelyeknek forrása a Biblia, a világ legtöbbet olvasott könyve. A Biblia azonban nem egyszerűen történetek, példázatok, erkölcsi és vallási parancsok gyűjteménye. Tartalmazza mindazt a tudást, életismeretet, tapasztalatot is, amit a bibliai idők és a még régebbi korok embere felhalmozott gazdálkodásról, jogról, egészségügyről, államigazgatásról és még sok egyébről, s tartalmából, gondolatvilágából kikö...
630 Ft
Raktárkészlet:  1 db
630 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Keskeny út
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Keszthelyi Ferenc: Képes Kis Biblia
Az Ó- és Újszövetség legfontosabb 80 történetét találhatjuk benne, 80 mozgalmas, színes képpel illusztrálva.

162 old, 17 cm x 13 cm
630 Ft
Raktárkészlet:  2 db
630 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kindelmann Győző: A kis pásztor
Jeflim a kis pásztorfiú és édesapja a Betlehem környéki hegyekben legeltetik nyájukat. Az édesapa váratlanul életét veszíti, s az árván maradt fiú Betlehembe megy, ahol épp akkor kezdődik az Augustus császár által rendezett népszámlálás. Jeflim a következő napokban részese lesz a jólismert karácsonyi eseményeknek. Segít a Szentcsaládnak a szálláskeresésben, látja és hallja a Megváltó születését hírüladó angyalokat, s jelen van akkor is, amikor a pásztorok eljönnek hódolni Jézushoz. A történet...
1 800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kindelmann Győző: Betlehemi történetek
Ez a kiadvány egy karácsonyi mesekönyv, mely 9-12 éves gyermekeknek szól. Megtalálhatjátok benne a Szentírásból ismert, a karácsony ünnepétől elválaszthatatlan szereplőket; a kis Jézust, Józsefet és Máriát, a három napkeleti bölcset és a pusztai pásztorokat. Hallottatok már Csiripről, a talpraesett verébről? Eljutott hozzátok a betlehemi tolvaj híre? Tudjátok, mi történt a napkeleti bölcsekkel a rablók fogságában? Nos, mindezekről olvashattok a Betlehemi történetek című karácsonyi mesekönyvbe...
1 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Klempa Sándor: Lourdesi kilenced
A Lourdesi Szent Szűz tisztelete sokfelé nagy népszerűségnek örvend. Mint a zalai nép aktív plébánosa, káplánjaimmal együtt különös figyelem tárgyává tettük, minő legyen az imakeret és ájtatossági forma, amelyben híveink legkönnyebben tudják megközelíteni Lourdes szellemiségét. S így adódott Werfel Ferenc, a kitűnő német író fogadalmi ajándékából kisarjadt esemény és élménysorozat, valamint egykor Lourdesben töltött imahetem, amelyekből 19 napra elmélkedő tanulságokat igyekeztünk kialakítani....
920 Ft
Raktárkészlet:  1 db
920 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Koller Eszter A ​furulyás lány
A Szabó Magda mélységű írás három különleges életsorsot tár elénk. Három önvallomás, nagy kérdésekkel – és egy fentről adott válasz… Közeledik a karácsony, és a három életet egy közös dallam, furulyaszó köti össze: a Mennyből az angyal…
2011

96 old, 20 cm x 11 cm
1 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Koller Eszter: Váratlan ölelés
Az elbeszélések révén különleges világba nyerhetünk bepillantást, ahol a virágok beszélnek, a kisváros rossz jellemű emberéről kiderül, hogy érző szíve van, az áldozat bűnösnek vallja magát, csakhogy megmentse a baleset okozóját…
2011

117 old, 20 cm x 12 cm
1 700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 700 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kroekel Jakab: Rejtett áldásutak

A szerző földműves családból származik. Ifjúkori lábsérülése nagyban megszabta élete alakulását. 13 éves korában hallotta meg Isten megtérésre hívó szavát.Jelen könyvének mondanivalóját saját szenvedéseiből és az Isteni kinyilatkoztatás mély forrásaiból meríti. Igazi lelki eledel, hitünket, az Istennel való kapcsolatunkat erősítő olvasmány.
95 old. 18 cm x 11 cm

630 Ft
Raktárkészlet:  1 db
630 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kunitzer Szonja: Gergő gazdagsága
47 old, 14 cm x 10 cm
330 Ft
Raktárkészlet:  2 db
330 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Lammel Annamária – Nagy Ilona: Parasztbiblia
Magyar népi biblikus történetek

Lammel Annamária és Nagy Ilona folkloristák arra vállalkoztak, hogy a parasztemberek, főleg az idősebbek körében ma is élő, de már a feledés veszélyétől fenyegetett bibliai történeteket összegyűjtsék. Maga a gyűjtőmunka s a fellelt igen bőséges szöveganyag döbbentette rá őket arra, hogy nem csupán véletlenül egymás mellé sodródott szövegek halmazát gyűjtötték össze, hanem belső összetartó erővel bíró, elrendezett, illetve könnyen elrendezhető gyűjteményét, me...
1 800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Magyar Katolikus Kincses Kalendárium 2006
260 Ft
Raktárkészlet:  1 db
260 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Michel Quoist: Így élni jó (Elmélkedések az élet művészetéről – mai keresztényeknek)
Lelkesítő ez a mai világ! Csodálatosan szép és nagy lett, a tudomány és technika rendkívüli teljesítményei által. Az ember jól akart élni, sikerre vágyott – és beteljesítette vágyait. Nem tudta teljesen megszüntetni a szegénységet és a nyomort, mégis, a legtöbben elfogadható jólétben, kényelemben élnek. Közben egy minden szegénységnél és nyomornál súlyosabb – mert mélyebben gyökerező – veszedelem van készülőben. Az ember lassan elfeledkezik róla: van lelke. Miközben képes felfedezni a világeg...
1 100 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 100 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mit tanít valójában a biblia?
AZ ÚJSÁGOKBÓL, a televízióból és a rádióból rengeteg bűncselekményről, háborúról és terrorakcióról értesülsz. Ezenkívül megvannak a saját gondjaid is. Talán egy betegség vagy egy szeretett hozzátartozód elvesztése miatt gyötrődsz. Hasonló érzéseid lehetnek, mint Jóbnak, aki jó ember volt, és azt mondta magáról, hogy ’nyomorúság itatja át’ (Jób 10:15).

Tedd fel magadnak a következő kérdéseket:


Ez volt Isten szándéka velem és a többi emberrel?...
500 Ft
Raktárkészlet:  3 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Nagy István Kegyelmet kérek
Ez a könyv lélekrajz. A szerző leírja, hogyan jutott el a bűnüzésig, majd a bűnözéstől a teljes megtisztulásig. Nem könnyű olvasmány. A társadalom betegségeiről nem szívesen akarunk hallani. Szeretnénk behúnyni a szemünket, hogy azt mondhassuk nincs itt semmi különös probléma, vagy ha van is, majd az intézmények megoldják. De sajnos nem oldják meg, ahogy Nagy István életében sem oldották meg. A teljes összeomlás és marcangoló önvád sötétségében talált rá az Isten. Magához emelte és megtisztít...
880 Ft
Raktárkészlet:  1 db
880 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Örökké élhetsz Paradicsomban a földön
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
P. Békés Gellért - P. Dalos Patrik - Újszövetség
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Rapcsányi László A Biblia világa
A Biblia emberi alkotásként áll előttünk, egykor élt emberek gondolatai, történeti emlékei, vágyai és reményei, a világról, önmagukról, az emberiség helyzetéről alkotott elképzelései szólnak hozzánk lapjairól. Nagyságát és jelentőségét igazán akkor foghatjuk fel, ha így látjuk emberi dokumentumként, együtt és egy szintén a távoli múlt többi nagy és emelkedett szellemű alkotásával. Ha társadalmunk ma újult érdeklődéssel fordul az emberi múltnak a mi műveltségünkbe is beleágyazódott értékei, al...
400 Ft
Raktárkészlet:  2 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Robert Graves Jézus király
Könyvismertető
Jézus-életrajzban a szerző feltételezi, hogy Jézus a Dávid nemzetségből származó Mária (Mirjam) és Heródes zsidó fiának (a később kivégzett) Antipatrosznak titkos házasságából származott, így Judea trónjának egyetlen törvényes örököse. Az evangéliumtól és a kritikai vallástörténettől ez a felfogás eltér, azonban Jézus alakját a mai olvasó számára elfogadhatóbbá teszi,(vagy igyekszik tenni) és számos misztikus elemet kiküszöböl a történetből. A históriát Agabosz, egy vallásos k...
1 100 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 100 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Rónay László: Hajrá Felhegy!
„-Balra add! Balra! A szőkés fiú, aki a labdát vezette, felnézett, s lágyan bal felé ívelt. A kövérkés szélső nekiiramodott, aztán óriásit lökött az előtte futó hátvéden. Az felhemperedett, s most már akadálytalanul futhatott tovább a Pufi becenévre hallgató gyerek. A mezén hatalmas zöld betűk hirdették, hogy az FTC tagja, a figyelmesebb szemlélő azonban felfedezhette, hogy a betűk házi gyártmányok. – Add be! Az ellenfél hátvédje közben feltápászkodott a földről, és dühösen ordított társai fe...
2 480 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 480 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Roy Krisztina: Napországban / Három barát
Részlet a könyvből: Hosszú, kemény, havas, szigorú tél után, végre beköszöntött a tavasz. Senki sem örült neki jobban a kis Juriga Palkónál. Mint a kalitkából kiszabadult kis madár vidáman röppen a magasba, úgy futott ki ő is a faluból szeretett, kedves hegyei közé. A régi, dohos kunyhó fiatal szívének oly szűk volt, s rajta a kis ablakok nemcsak be voltak zárva ősztől tavaszig, hanem fele magasságig be is voltak tömve szénával. Az öreg Juriga Pál, akiről az emberek nevezték, sem apja, sem na...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Salgó János: Krisztus tanúi a történelemben
Pünkösdkor ​​a Szentlélek tanúságot tett az induló Egyház mellett. Az Egyház azóta a Szentlélek erejében szüntelenül tanúságot tesz Jézusról. „Tanúim lesztek a föld végsô határáig…” – mondotta Jézus. Jézus életével mutatta meg, hogyan kell érteni a tanítását, valamint azt is, hogy mennyire komolyan gondolta azt, amit tanított: föláldozta magát az emberekért. A keresztények igehirdetése is csak akkor hiteles, ha a krisztusi tanítás az emberekért való áldozatkészségre képesít. A tanító egyház f...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Satsvarupa dasa Goswami: Prabhupada
Egy bölcs ember élete és öröksége. Satsvarupa dasa Goswami életrajza Srila Prabhupadáról, aki megajándékozta a nyugati világot a Krisna-tudat csodálatos kultúrájával.
1992

430 old, 22 cm x 14 cm
550 Ft
Raktárkészlet:  1 db
550 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Schulz: Mit csinál a Jóisten egész nap?
A szerző plébániájának 250 családjából gyűjtötte össze a gyermekek kérdéseit hitünk világából, ezeket házaspárok csoportjaiban megtárgyalták, a válaszokat közösen megszövegezték, majd az egyes csoportok indítványát plébánosukkal közösen megbeszélve végleg megszövegezték.

Bécs, 1980
107 old, 18 cm x 11 cm
1 080 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 080 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Szabó József: Isten a mi oltalmunk - Evangélikus keresztények vigasztalása légiveszélykor
Szabó József Győri lelkész 1944-ben kiadott könyvecskéje tanácsokkal, imákkal, lelki segítséggel enyhíti a háborús idők légópincékbe szorult keresztény lakosságát.
Ritka különlegesség, alig néhány példány lehet belőle.
32 old, 12 cm x 10 cm
3 400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
3 400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Szeplőtelen szívvel a szentségi szívhez
Életfelajánlás
Szervita nővérek 2001

61 old, 15 cm x 11 cm
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Szociális testvérek a lélek tüzével a világ megszenteléséért
Ismertető a Szociális testvérek társaságáról

35 old, 21 cm x 15 cm
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Szunyogh Szabolcs: Jézus, az ember fia
Történetek az Újszövetségből

Ki volt Jézus? Jézus, a vallásalapító; Jézus, a Mester; Jézus, a Megváltó; Jézus, a forradalmár; Jézus, az ember; Jézus, a szegények vezére; Jézus, a szelíd jóság; Jézus, az erő - és sorolhatnánk még hosszan azokat a jellemző jegyeket, amelyek mind-mind a Jézus-jelenséget gazdagítják. De ahogy gazdagodik a Jézus-kép, furcsa módon úgy lesz egyre homályosabb, egyre megfoghatatlanabb. Ezért is történt talán, hogy számos festő, író, zeneszerző, korunkban filmrend...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Szűz Mária életéből
Részlet: Élt egyszer napkeleten egy Joachim nevű ember. Feleségét Annának hívták. Joachim jó és derék ember volt. Minden vagyonát, kenyerét és húsát, nyáját és gabonáját, ruháját és pénzét felosztotta: egy részét csendben a szegényeknek juttatta, másik részét a papoknak adta, hogy abból élhessenek és a templomnak szent eszközöket vehessenek. Ami megmaradt, magára és családjára fordította. Anna is jámbor és jóságos volt. Nagy fájdalom bántotta őket. Megidősödtek s bármennyire kívánták is, nem ...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Tedd családi életedet boldoggá!
1991
190 old, 16 cm x 11 cm
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Teleki Béla Képes Evangélium
Vasár és ünnepnapokra / Az egyházi év ünnepeire és vasárnapjaira

Tartalom:
Jelesebb napok és ünnepek – Úrjövet, ádvent; Karácsony; Szentcsalád; Újév, Mária anyasága; Vízkereszt; Urunk megkeresztelkedése; Hamvazószerda; Virágvasárnap; Nagycsütörtök; Nagypéntek; Húsvét; Áldozócsütörtök; Pünkösd; Szentháromság; Úrnapja; Jézus Szíve; Évközi vasárnapok; Mindenszentek, halottak napja; Krisztus Király

129 old, 24 cm x 17 cm
420 Ft
Raktárkészlet:  1 db
420 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
TrauschLliza: "Dicsérjétek az urat"
Elejében ajándékozási bejegyzés található
339 old, 20 cm x 15 cm
3 950 Ft
Raktárkészlet:  1 db
3 950 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Új testamentum
A Nemzetközi Gedeon társaság 1990
276 old, 11 cm x 8 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Új testamentum és A zsoltárok
Károli Gáspár fordításában. Kiadta a Skót Nemzeti Biblia Társulat részére a Brit és Külföldi Biblia Társulat, Budapest, 1940
12 cm x 9 cm
Elejében tulajdonosi és ajándékozási bejegyzések találhatóak.
6 900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
6 900 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Újszövetség - Die Gute Nachricht
A revideált új fordítású Újszövetség (1990) és a Die Gute Nachricht (Das Neue Testament in heutigem Deutsch, 1982) kétnyelvű kiadása.

795 old, 18 cm x 12 cm
850 Ft
Raktárkészlet:  1 db
850 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Újszövetségi Szentírás
Bordó és középbarna színben. Rendeléskor kérjük jelezze, melyik színben szeretné.
800 Ft
Raktárkészlet:  2 db
800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
 


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.