Új jelszó kérése

Történelmi regény

Fő kategória >Történelem >Történelmi regény


Szentmihályi Szabó Péter: Édua és Kun László
A 13. század utolsó harmadát a történészek a feudális anarchia korának nevezik. Az ország erejét állandósult belső viszályok emésztik fel, a tegnapi szövetségesek mára ellenségek, hogy holnap talán ismét érdekszövetségre lépjenek. A Kőszegiek, a Gut-Keledek, a Csákok kiskirályként szabdalják szét az országot; külön államot jelent az államon belül az egyház szervezete, és megintcsak más érdekeknek engedelmeskednek a tatárdúlás után behívott kunok. ...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Szentmihályi Szabó Péter: Gellért
Gellért élete és kora egyike a magyar történelem izgalmas fejezeteinek. A kor a XI. század, Szent István kora, amikor roppant feladat áll az ország vezetői előtt: vagy sikerül megszervezni a nyugati mintájú keresztény-feudális országot, vagy menthetetlenül széthull az amúgy is bomlófélben levő törzsszövetség. Ebből a munkából veszi ki részét a velencei származású Gerhardus Sagredo, bencés rendfőnök is, akit a véletlen sodort Magyarföldre, de a király kérésére végleg itt marad, s Istvánhoz has...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Szentmihályiné Szabó Mária: Lorántffy Zsuzsanna
A történelmi regényeket kedvelőknek ajánlom figyelmébe Szentmihályiné könyvét, amely Erdély és Sárospatak legragyogóbb és
talán legizgalmasabb korszakába kalauzolja az olvasót, abba a korba, amelyet nem véletlenül neveztek Erdély aranykorának.Erdélyben ezekben az években – az 1600-as évek elején vagyunk -a református Bethlen Gábor a fejedelem. A regény igazi színtere azonban Sárospatak, ahol I. Rákóczi György, Bethlen Gábor őszinte híve él feleségével, Lorántffy Zsuzsannával, f...
980 Ft
Raktárkészlet:  1 db
980 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Tempefői (Sibelka Perleberg Artur): A befalazott Madonna I. kötet
A kétkötetes regény a magyarság sorsának csaknem kétszáz éves időszakát, a 16. és 17. század jelentős fordulópontjait örökítette meg, rendkívül izgalmas és történelmileg hiteles cselekményben.

Az első kötet első része 1506 és 1541 közötti évek eseményeit fogja át, II. Ulászló uralkodásának éveitől Buda török kézre jutásáig. Egy olasz származású kőfaragó, Donato a cselekmény központi hőse, aki Ulászló udvari szobrászaként megbízást kap Mária királynő szobrának elkészítésé...
550 Ft
Raktárkészlet:  1 db
550 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Urbán Ernő: Pirkadás
A Pirkadás az 1945-ös hídcsatáknak és a földosztásnak állít művészi emléket. Azt mutatja meg, hogy a kommunisták maroknyi csoportja miként tudott motorja lenni a felszabadulást követő történelmi jelentőségű eseményeknek.
Urbán Ernő, a magyar falu szerelmese és kiváló ismerője, önéletrajzi ihletésű regényében kitűnő portrék és jelenetek révén idézi fel az évszázados anyagi és szellemi elnyomástól megszabadult parasztság új életre ébredését.
160 Ft
Raktárkészlet:  1 db
160 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
V. G. Jan Dzsingisz kán
A regény történelmi hitelességgel mutatja be a nagy mongol hódító életét és világrészekre kiterjedő hadjáratait. A szegénysorból származó Trmudzsin (ez Dzsingisz kán eredeti neve) különböző sikeres – valószínűleg ösztönös – politikai fogás után hatalmas hadsereg s ezzel a keleti világ ura lesz. Makedóniai Nagy Sándor példáját követve elindul, hogy leigázza a világot. Előbb az elpuhult uralkodók miatt erejét vesztett Kínát hódítja meg, majd keletről nyugatra fordul, és letapossa a virágzó bokh...
650 Ft
Raktárkészlet:  1 db
650 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
V. G. Jan: Batu kán
"Egész történelmünkben nem volt borzalmasabb, végzetesebb esemény, amely jobban megrázta volna őseink képzeletvilágát, mint az a pusztító orkán, amely csaknem egész Oroszhon földje fölött elviharzott: százezernyi emberi életet elnyelt, hazánkat tűzfészkekkel, romokkal borította be, a lakosság maradékát a gyűlölt tatár iga alá hajtotta" - írja az egykori krónikás Batu kán félelmetes oroszországi hadjáratáról.
A Batu kán Jan törtenelmi regényének második r...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Valentyin Katajev: Távolban egy fehér vitorla
A tenger ködös kékségében mind kisebb lesz nagyapó bárkájának fehér, légiesen könnyű vitorlája. Biztos révbe viszi a menekülő Rogyion Zsukov matrózt, az 1905-ös orosz forradalom bátor harcosát. Két kisfiú néz utána szomorúan és mégis megkönnyebbülten: Petya és Gavrik, akik a matrózt megmentették, rejtegették, s a forradalom leverése után szökését elősegítették. A fiúk maguk is részt vettek a harcokban, s Petya iskolatáskájában töltényt szállítottak a szorongatott helyzetben levő felkelőknek. ...
450 Ft
Raktárkészlet:  1 db
450 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Vértessy Sándor: Megkésett érettségi
Dokumentum-kisregény

Negyven-ötvenezer magyar ember sereglett az új hadsereg kézzel varrott zászlói alá a fogolytáborokból, a németekkel és nyilas szolgáikkal szembeforduló katonák soraiból, valamint az Ideiglenes Nemzeti Kormány hívó szavára. Ásóval, csákánnyal, s kevesek fegyverrel harcoltak a fasizmus ellen, szolgálták az ezeréves láncaitól megszabaduló hazát. És ha Magyarország akkori kormánya a háború befejezéséig képtelen is volt kiállítani a fegyverszüneti egyezményben előírt „legalább...
150 Ft
Raktárkészlet:  1 db
150 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Vlasta Radovanović: A fehér pisztoly
A szerb kisvárosban valóságos legendák keringenek Szásáról, a bosszúálló partizánról. Neve után ítélve férfi is, nő is lehet. De létező személy-e egyáltalán? Egy bizonyos: Szása hihetetlen merészséggel, céltudatosan áll bosszút. Áldozatai markában otthagyja a névjegyét meg egy sorszámot. A rendőrség nagy hírveréssel közli, hogy Szása, a bosszúálló, kézre került, kivégezték. Csakhogy a bosszú Szása „halála” után is folytatódik… Hogyan? És mi köze ehhez három diáknak: Popnak, Treffnek és Colosn...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Walter Lord: Hihetetlen győzelem
1941. december 7-én reggel súlyos csapás érte az Egyesült Államok csendes-óceáni flottáját. Alighogy eltávoztak Washingtonból a japán kormány tárgyaló megbízottjai, amikor a japán haditengerészet egységei - elsősorban anyahajókról felszálló repülőgépek - váratlan támadást intéztek a Pearl Harbor-i támaszpont ellen, és megsemmisítették az amerikai flotta büszkeségeit. Ez volt a csendes-óceáni háborúnak az amerikaiakra nézve szomorúan végződő nyitánya. Az amerikai flottának még arra sem volt id...
380 Ft
Raktárkészlet:  1 db
380 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Walter Scott: Puritánok utódai
A Puritánok utódai kétségkívül Scott legnagyobb szabású történelmi víziója – és egyben szinte a történelmi regény, mint scotti lelemény valóságos zsinórmértéke. Az alapjául szolgáló eseményeket a legrészletesebb történelmi munkák is csak néhány oldalon tárgyalják, vagyis a skót presbiteriánusok zendülése és a leverésére indított katonai expedíció voltaképpen jelentéktelen epizód volt csupán Skócia levert zendülésekben gazdag történelmében. Ám éppen a cselekmény zártsága, időben és térben elev...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Walter Scott: Quentin Durward
Kalandban, izgalomban, fordulatos cselekményben a Quentin Durward Walter Scott talán leggazdagabb regénye. Színhelye a háborúk, cselszövések, lázadások zaklatta XV. századi Franciaország. A cselekmény bonyolítója XI. Lajos, Franciaország királya, korának egyik legravaszabb politikusa. Ellenfele: a vad és elszánt burgundiai herceg, Merész Károly. A tét: Liége városa. A kiszemelt áldozat: a szépséges Isabelle grófnő, akit Lajos király a burgundiai herceg egyik ellenfele, a vadsága és durvasága ...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Walter Scott: Waverley
Az angol nyelvterület, sőt szinte az egész kontinens irodalmi berkeit és az olvasók szélesebb táborát is csaknem tíz éven át tartotta izgalomban a rejtély: ki a Wavely szerzője, vagy inkább „A Waverley Szerzője” – ugyanis ezzel a talányos megjelöléssel jelentek meg a Waverley hatalmas sikerén felbuzdult író egyre újabb és újabb regényei. Ő azonban makacsul ragaszkodott inkognitójához, többre tartotta bírósági állása révén és vidéki földbirtokosként élvezett társadalmi rangját, és kiváltképpen...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Wesselényi István: Sanyarú világ - Napló 1703-1708 - I -1703-1705 (napló)
Wesselényi István eddig kiadatlan naplóját különleges hely illeti meg az erdélyi magyar elbeszélő próza régi emlékei között. Szinte filmszerűen pereg le benne előttünk hazája történetének egyik legbonyolultabb időszaka, a II. Rákóczi Ferenc vezette Habsburg-ellenes szabadságharc kora. Soraiból a köztudatban élő kuruc romantikától eltérő kép bontakozik ki, melynek alaptónusát az idegen elnyomás elleni népi küzdelem, politikai és katonai összecsapások valósághű ábrázolása alkotja. Minthogy írój...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Anton Doncsev: Rodopei krónika
Anton Doncsev, a kiváló bolgár író történelmi regényében a XVI. századba vezeti olvasóját. A bolgár nép súlyos pillanatai elevenednek meg előttük, amikor a törökök tűzzel-vassal mohamedán hitre térítik a Rodope hegység falvait, a pásztorokat és családjaikat. A legendás hős, Manol és társai elé tragikusan vetül a sorsdöntő kérdés: "fejüket adják-e vagy hitüket", megvásárolják-e életüket, assznyaik becsületét, a békés munka lehetőségét vallásuk, és ami ezzel az adott pillanatban egyet jelent: ő...
400 Ft
Raktárkészlet:  0 db
400 Ft
A termék sajnos nincs raktáron!
Kérjük érdeklődjön, vagy nézzen vissza később!
Ewen Montagu: A sosemvolt ember
Az angol titkosszolgálat egyik bravúros megtévesztő akciójáról számol be Ewen Montagu, a különös "hadművelet" egyik szervezője és irányítója. Hogyan juttatta el a náci vezérkarhoz - némi kerülővel - a sosemvolt "Martin őrnagy" azokat a szigorúan bizalmas - csak éppen hamis iratokat, amelyek láttán Hitler maga is szentül hitte, hogy a legközelebbi partraszállás Görögországban vagy esetleg Szardínia szigetén várható, s hogy a szicíliai partraszállás csak afféle "megtévesztő hadművelet". A szerz...
360 Ft
Raktárkészlet:  0 db
360 Ft
A termék sajnos nincs raktáron!
Kérjük érdeklődjön, vagy nézzen vissza később!
Fehér Tibor: Aranyváros hercege
Fehér Tibor új regényének hőse az Árpádok egyik legtehetségesebb uralkodója, III. Béla, aki ifjú hercegként kora legfényesebb és legműveltebb császári udvarába, Bizáncba került, ahol Mánuel császár deszpotává avatta, s a leányát is eljegyezte vele. A bizánci uralkodásból később ugyan semmi sem lett, az azonban kétségtelen, hogy Béla ebből az élményből is életre szóló tapasztalatokat merített. A szerző biztos kézzel rajzolja meg a korszak izgalmas eseményeit, a nagy magyar király életének ford...
980 Ft
Raktárkészlet:  0 db
980 Ft
A termék sajnos nincs raktáron!
Kérjük érdeklődjön, vagy nézzen vissza később!
Győry Dezső: Tűzvirág
A kétszeres József Attila-díjas író nagy sikert aratott – a Viharvirággal elkezdett és a Sorsvirággal folytatott – regényciklusának befejező része a Tűzvirág. Önálló mű ez a hatalmas regény, amely a nagy társadalmi problémák, háborús viharok rajza mellett három szerelem érdekes, izgalmas és szenvedélyes története. A kalandokban, izgalmakban bővelkedő, pergő cselekményű regény a fiatal Kalla Mihály sorsának rajzán keresztül a századeleji magyar társadalom fejlődésének és ellentmondásainak kere...
750 Ft
Raktárkészlet:  0 db
750 Ft
A termék sajnos nincs raktáron!
Kérjük érdeklődjön, vagy nézzen vissza később!
Győry Dezső: Veronika
A Veronika Zrínyi Miklós fővezérségének napjaiban játszódik, de mégsem elsősorban Zrínyi regénye. Győry Dezső felidézi benne a kor hangulatát és a Duna menti török elleni harcok mozzanatait, főtémája azonban a szerelem és az egykori halász-élet. A regény legérdekesebb, legszebben megrajzolt figurái: Kuttyogató Ambrus, a halászmester, Odor Bandi, a laptáros legény és Veronika, Ambrus mester fiának, Menyhértnek a felesége. A vizahalászok tanyáján Veronika körül szinte elektromos a levegő, a fia...
150 Ft
Raktárkészlet:  0 db
150 Ft
A termék sajnos nincs raktáron!
Kérjük érdeklődjön, vagy nézzen vissza később!
Hegedűs Géza: Vasbordájú szentek
Csak kíméletlenül kiirtani a király ellenségeit - vallotta Strafford lord és Laud, a canterbury érsek. Hullottak a fejek, a hóhér alig győzte, mígnem egyszer csak Strafford és Laud fejét kellett leütnie... a királyból meg egyelőre fogoly lett. A vasbordások seregének vezére, Cromwell pedig győzelemre vitte a népet, az angol polgári forradalmat. S így neve elválaszthatatlan az emberiség új korszakának kezdetétől...
A rengeteg izgalmas fordulattal teli forradalom és...
250 Ft
Raktárkészlet:  0 db
250 Ft
A termék sajnos nincs raktáron!
Kérjük érdeklődjön, vagy nézzen vissza később!
  J. D. Gilman · John Clive KG 200 – Hitler fantom légiereje
Egy amerikai B-17-es bombázó bravúros kényszerleszállást hajt végre a brit partoknál, egyenruhás pilótája azonban egyetlen túlélő társát a sikeres földetérés után tarkón lövi… A KG 200, Hitler Fantom-légiereje nyomába ered két vadászrepülő – egy angol és egy amerikai –, s az utolsó pillanatban leleplezik az Ulysses tervet, amely a nácik javára fordíthatta volna a világháború menetét.
400 Ft
Raktárkészlet:  0 db
400 Ft
A termék sajnos nincs raktáron!
Kérjük érdeklődjön, vagy nézzen vissza később!
Kovai Lőrinc: Táruló égbolt
Mint egy pompás keleti szőnyeg mintázata, olyan gazdag és változatos ez a színesen kavargó történelmi regény. A Táruló égbolt majd száz év története; 1453-ban indul, mikor a törökök beveszik Konstantinápolyt, és a XVI. század közepén, a németországi parasztháborúk leverésével ér véget. Egy nagy kor erényekben és bűnökben kimagasló alakjai elevenednek meg a sorokban, egy rendkivüli évszázad törekvései; roppant távlatokat jár be az olvasó, mire e széles ívű regény utolsó lapjához ér. ...
200 Ft
Raktárkészlet:  0 db
200 Ft
A termék sajnos nincs raktáron!
Kérjük érdeklődjön, vagy nézzen vissza később!
Mika Waltari: Az ország titka
Marcus Mezentius Manilianus, az ifjú római polgár, Alexandriában tölti a telet, szerelmét, Tulliát is odavárja Rómából. Csömörig lakott már minden testi gyönyörűséggel, melyet az elpuhult keleti nagyváros fürdői kínálnak, s egyre inkább tudásra éhesen tanulmányozza a híres alexandriai könyvtár tekercseit. Lassan arra a felismerésre jut, hogy az idő, melyben él, nagy világfordulattal terhes. A filozófia, a csillagászat, a régi jóslatok mint azt sugallják, hogy mintegy harminc évvel azelőtt meg...
800 Ft
Raktárkészlet:  0 db
800 Ft
A termék sajnos nincs raktáron!
Kérjük érdeklődjön, vagy nézzen vissza később!
Rónaszegi Miklós: A rettenetes kartal
A kalandos történelmi regények, a népszerű indiántörténetek és az izgalmas sci-fik írója ezúttal a magyar történelem érdekes, kevéssé ismert idejébe vezeti az olvasót. Az Árpád-ház kihalását követő zűrzavaros csatározások, a kiskirályok hatalmi villongásai, a királyjelöltek vetélkedései adják a meghökkentő fordulatokkal teli történet hátterét. Az író bátran él a költői szabadsággal: közel tíz esztendő eseményeiből válogatta ki az érdekes história mozaikjait. Az olvasót nemcsak a pergő esemény...
600 Ft
Raktárkészlet:  0 db
600 Ft
A termék sajnos nincs raktáron!
Kérjük érdeklődjön, vagy nézzen vissza később!
Tadeusz Breza: A bronzkapu
A kitűnő lengyel író könyvének címében szereplő bronzkapu a Vatikán sok tekintetben ma is titokzatos életét választja el a modern Róma nyüzsgésétől. Breza már jelentős szépírói tevékenységgel a háta mögött, 1955-től 1958-ig élt Rómában, a lengyel nagykövetség kultúraattaséjaként. Naplója nem általában a mai olasz társadalomról ad képet, őt elsősorban a pápai állam szervezete érdekli. A könyv középpontjában XII. Pius pápa figurája áll, a lapokon sorra megszólaló szerzetesek, papok, diplomaták ...
300 Ft
Raktárkészlet:  0 db
300 Ft
A termék sajnos nincs raktáron!
Kérjük érdeklődjön, vagy nézzen vissza később!


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.