Új jelszó kérése

Történelmi regény

Fő kategória >Történelem >Történelmi regény


Kathleen E. Woodiwiss A farkas és a galamb 1.
1066-ot írunk. Vilmos normann herceg hadai elfoglalják a szászok lakta Angliát. A falvakat felperzselő, embereket kardélre hányó hódítók áldozatául esik a szépséges, ifjú Aislinn, egy szász földesúr lánya is: apját az egyik lovag megöli, őt magát pedig megbecsteleníti. Vajon nyomorult földönfutóként hagyja-e el ősei kastélyát, vagy megmenti a legendás hős, Vilmos bizalmasa, a rettenthetetlen Wulfgar? Lehet, hogy a férfi a halálnál is rosszabb sorsot szán neki? Születhet-e minden borzalmon győ...
1 000 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Keller Imre: A mayerlingi titok
Rudolf trónörökös és Vetsera Mary bárónő tragikus szerelmének története nem új rejtély a magyar olvasóközönség előtt. A méltatlanul elfeledett felvidéki magyar író, Keller - eredeti nevén Kajlós - Imre 1923-ban kísérelte meg a mayerlingi titok megfejtését: kimagasló sikerrel. Művét először a Kassai újságban tette közzé a két világháború közötti Csehszlovákiában, majd könyvalakban is megjelentette ezzel az alcímmel: Szerelmi regény. Műve valóban szerelmi regény, mégpedig a javából! A Rudolf tr...
570 Ft
Raktárkészlet:  1 db
570 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Ken Follett: Vadmacskák
"- Hárman vannak - súgta Flick. - Két férfi és egy nő. - Mély lélegzetet vett. Úgy érezte eljött a könyörtelen leszámolás ideje. - A két férfit agyonlőjük, jó? Ruby bólintott. Flick hálát adott az égnek, hogy ez a Csóka sosem veszti el a fejét. - A nőt nem akarom megölni, hátha ki tudunk szedni belőle valamit, de ha szökni próbálna, azonnal végzünk vele. - Értem. - A férfiak a konyha bal oldalán állnak. A nő valószínűleg kimegy ajtót nyitni. Az innenső ablak a tiéd, a túlsó az enyém. A hozzád...
2 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kenneth Roberts: Északnyugati átjáró
A lebilincselően izgalmas történet főhőse Rogers őrnagy, a Rangerek parancsnoka, aki úttalan utakon, Kanada érintetlen őserdein keresztül vezeti maroknyi csapatát győzelemre. A természet legyőzője, a kemény katona azonban nem tud megbirkózni kora társadalmának kicsinyes, szűk látókörű emberivel és sorsa tragikus kietlenségbe torkollik. A széles ívelésű történet hátterét a francia és angol gyarmatosítók harca, az indián törzsek fokozatos visszaszorításának és az amerikai függetlenségi háborúna...
600 Ft
Raktárkészlet:  3 db
600 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kertész Erzsébet A fejedelemasszony  Zrínyi Ilona élete
Mindnyájan őrzünk képet magunkban II. Rákóczi Ferenc anyjáról, Munkács várának hős védőjéről, Zrínyi Ilonáról. A régebbi életrajzok kissé idealizálták alakját, így igazi lénye, érző, vívódó személyisége ismeretlen maradt. Élete valóságos regény, de korának legtöbb asszonyával ellentétben nem sodródott az eseményekkel, hanem igyekezett irányítani. Céltudatos, határozott jellemének kialakulásában döntő szerepe volt családi környezetének: nagybátyját, a költő és hadvezér Zrínyi Miklóst tekintett...
750 Ft
Raktárkészlet:  2 db
750 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Keszi Imre: Elysium
Az 1944-es nyár gonosz zűrzavarában a csendőrök a budai utcán elfognak egy tízéves kisfiút. Szekeres Gyurka apja ismert tudós, nemrég még tekintélyes ember, mindent megpróbál a gyerek megmentésére, de még akik nem is hagyják cserben jó barátai és befolyásos ismerősei közül, azok is tehetetlenek az országra nehezedő nyomással szemben. A kisfiút útnak indítják, és elkerül egy rejtett, észak-németországi különleges lágerba. Itt sajátos, torzan paradicsomi viszonyok között él egy egész gyereksere...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Klaus Poche: Nem a vonat jön érted
Mit lát a háborúból és hogyan látja az Európát pusztító szörnyűséget az egyszerű Wehrmacht-katona, akit náci urai a kontinens elpusztítására küldtek?
Poche regényének hőse - Lappiner, a Wehrmacht katonája - saját szavaival számol be a hadsereg történetének utolsó fejezetéről, a normandiai visszavonulásról. Tanúja és alanya a nácizmus katonai agóniájának, megfigyelheti felettesei gaztetteit, láthatja az SS vérengzéseit, és alaposan megimserkedik a fasizmus mentalitásával. Kat...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kolozsvári Grandpierre Emil: A törökfejes kopja
"Nagy ideje, hogy ez a történet megesett. De a Bakony alján ma is őrzik még emlékezetét a hajdani hősök kései ivadékai. Ma is emlegetik kopjás Danit, Akibár agát, a tudós Habil defterdárt, Bugyogós Borkának és Süke Menyhártnak sem enyészett el régi jeles híre." Így kezdi regényét a neves magyar író, a magyar történelem kiváló ismerője, és ezen a nemes, kicsit patetikus hangon vezeti el olvasóit a Bakony vidékének vad tájaira, a magyar történelem egyik jelentős korszakába, a török hódoltság id...
880 Ft
Raktárkészlet:  1 db
880 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kőszegi Imre: Isteni Beatrice
A történelmi regény krónikás hőse egy szegény nápolyi fiatalember, Roberto. Fiatalon Aragoniai Beatrice íródeákja lesz, vele utazik Magyarországra, és úrnője oldalán közeli szemlélője Mátyás király politikai törekvéseinek, a nagyravágyó királyné intrikáinak, majd Mátyás halála után a hatalom birtoklásáért folytatott cselszövéseknek. Ő írja a királyné sok száz olasz és latin nyelvű leveleit, így talán mindenkinél többet tud a nápolyi királylány titkaiból. ...
400 Ft
Raktárkészlet:  2 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kovai Lőrinc: Föld...kenyér...szabadság...
1985

561 old, 19 cm x 13 cm
560 Ft
Raktárkészlet:  1 db
560 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kovai Lőrinc: Porta nomentana
Kovai Lőrinc új műve - A három tribunus c. nagy sikerű regénye után - szintén a római történelmből meríti alaptémáját. A halllatlanul izgalmas, sodró erejű cselekménysorból az író szárnyaló fantáziája nyomán megelevenedik az olvasó előtt Nero császár korának Rómája, az életörömökben és a hatalombirtoklás zsarnoki vágyában tobzódó császári hierarchia. Kovai bőven alkalmazza ebben a regényében is a történelem folyamán gyakran végzetes eseményeket kiváltó emberi szenvedélyek bemutatását: Agrippi...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kunszabó Ferenc: Itt alkotni teremteni kell
"István ​​gróf, 1815-ben Nápolyban teljesítvén diplomáciai szolgálatot, január 8-án aláereszkedik a katakomhbákba, ahol is súlyos gondolatok hullámzanak át rajta Istenről, a történelem menetéről, az élet értelméről. Két nappal később egy út menti fogadóban, nagyjából azon a helyen ahol majd néhány hónap múlva, Napóleon száznapos uralma idején, százada élén egy divíziót ment meg haláltmegvető bátorsággal, átmulatja az éjszakát. A dorbézolás kellékei a szokásosak: dús étkezés, nagy ivászat, han...
250 Ft
Raktárkészlet:  1 db
250 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Leon Uris: Meghalsz, tengerész!
Félelmetesen kemény kiképzés, köznapi gondok, könnyű kalandok, forró szerelmek, hátborzongatóan véres csaták - Leon M. Uris könyve nem méltánytalanul szerepelt oly hosszú időn át a nyugati bestsellerlisták élén. Regénye az amerikai tengerészgyalogság második világháborús csendes-óceáni harcainak színterére kalauzolja el az olvasót. Hősei a 6. tengerészgyalogos ezred - gúnynevén a Nyalókás Hatodik - katonái olyan világban élnek, amelyről mindeddig kevés fogalmat alkothatott a magyar olvasó. Ur...
740 Ft
Raktárkészlet:  1 db
740 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Lev Kvin: Idegen csillagok alatt
1944. A harcok már Magyarország területén folynak. Két szovjet tisztet - az egyik magyar származású, de a másik is jól beszél magyarul - átküldenek a fronton, az ellenség hátába. Az ő kalandjaikon keresztül mutatja be az író az egyik frontközelben levő város feszült életét, az eleinte tétován, majd egyre bátrabban szervezkedő magyar munkásokat, akikkel a szerencsés véletlen hozza össze a szovjet tiszteket, s ettől fogva együttműködnek. Sok leleménnyel és nem kevés szerencsével merész akciókat...
200 Ft
Raktárkészlet:  2 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Lewis Wallace: Ben Hur
A világhírű film miatt ismertté vált kalandos történet a római korban játszódik.
Ben Hur a gazdag főúr és a bosszúvágyó Messzala a római vezér hiteles története most jelenik meg teljes szövegével először magyarul.
Ben Hur és Messzala gyermekkoruk óta barátok, ám az irigység hatására Messzala gályarabságba kényszeríti Ben Hurt. Sok évnyi szenvedés után Ben Hur kiszabadul, mert megmenti egy római tiszt életét. Azonban ez idő alatt Rómát megtámadja a legpusztítób ellenség...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Lion Feuchtwanger: Rókák a szőlőben
Lion Feuchtwangernek ez a hatalmas - voltaképpen háromkötetes - műve, éppúgy, mint jóformán valamennyi könyve, történelmi regény. Középpontjában az Amerikai Függetlenségi Háború áll - francia szemmel nézve. Az író megmutatja, mi mindennek kellett közrejátszania abban, hogy akarva-nem akarva - sikerre segítse az amerikai szabadságharc ügyét. Az amerikai angol gyarmatok függetlenségi törekvéseinek sorsa valóban Franciaországban dőlt el, és attól függött, sikerül-e a kormányt s az uralkodót ráve...
400 Ft
Raktárkészlet:  2 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Ludwig Tieck: Vittoria Accorombona
Vittoria ​Accorombona neve, sorsa ismerős képzeteket ébreszt az olvasóban: találkozhatott már vele Stendhal klasszikus elbeszélésében. Ludwig Tieck neve kevésbé ismerősen hangzik, holott a német romantika e jeles, sokoldalú alkotója igazán megérdemelné, hogy közelebbről is megismerjük.
Ez a műve Walter Scott nyomdokain járó történelmi regény egy rendkívüli reneszánsz egyéniségről, a szépséges és szenvedélyes Vittoria Accorombonáról. Vittoria művelt, jómódú római család ...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Magyar földön
Szovjet írók elbeszélései Magyarország felszabadításáról

Európa sok népe, köztük mi, magyarok is, felszabadulásunk harmincéves évfordulóját ünnepeljük. A szovjet hadsereg harminc éve aratott végleges győzelmet a fasizmus felett. A kötet minden írója – a rajzokat készítő művészek is – részt vett hazánk felszabadításában, többen közülük magyar földön sebesültek meg, magyar városokban elhelyezett katonakórházakban lábadoztak. Élményeik elsősorban közvetlenül a harcokhoz kapcsolódnak, ame...
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mika Waltari: Az emberiség ellenségei
A római Minutus Manilianus naiv-ironikus közvetítésével most Claudius és Nero korába kalauzolja az olvasót, hogy az utóvirágzását élő, hanyatlásnak indult római birodalom mindennapi életét mutassa be a mai szemmel látó és láttató művész történelmi hűségével és a tőle megszokott lebilincselő mesélőkészséggel. Főhőse ismét gyarló ember, a kor jellemző hibáival, de az örök igyekezete, amely minden korban, minden társadalomban a jobb, a szebb keresésére sarkall....
1 300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mika Waltari: Szinuhe
Magával ragadott Théba láza, gazdag és híres akartam lenni, és hasznomra felhasználni azt az időt, mikor még mindenki ismeri e nevet: „Szinuhe, Ő, aki magányos.”

Mika Waltari, neves finn író regényében Szinuhe, a fáraó barátja és orvosa beszéli el életének eseményekben bővelkedő, fordulatos történetét. Szavai nyomán megelevenedik előttünk az akkori nagy városok, Théba, Babilon, Kréta lüktető, tarka világa, feltárulnak a fáraó aranyházának titkai és a kikötőnegyedek sikátorainak ...
1 250 Ft
Raktárkészlet:  2 db
1 250 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mitka Grabcseva: Tüzecske
"- Előre!
- Rohamra!
A csendőrök első rohamát visszavertük.
Az álmukból ébredt partizánok közül többen elszakadtak a központi magtól, és az erdőn keresztül leereszkedtek a völgy felé. Közülük egyesek holtan estek össze, mások ellenben csodálatosképpen kicsúsztak az ellenséges tűzből.
Negyedóra múlva a csendőrök újból rohamra indultak. Beharsogták a hegyet hurrázásukkal, és futva nyomultak a hallgató erdőcske felé. Az azonban hirtelen feléledt, és megszólalt a sortűz...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mollináry Gizella: Betévedt Európába I.
Az önéletrajzi ihletésű regény főhőse, Gizella a honfoglalás ezeréves évfordulóját ünneplő Magyarország fővárosában, Budapesten születik, fény és csillogás közepette, egy megesett horvát lány törvénytelen gyermekeként. Az ő sorsát kíséri ez az írás tizenhárom éves koráig, amelynek forgatása közben az olvasó beutazza a fél Monarchiát, s rendkívül érdekes szemszögből ismerkedik meg a híres "békeévek" világával, jellegzetes szereplőivel.
257 ol...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Nemeskürty István: Kik érted haltak, szent világszabadság!
„Honnan az ördögből támadt az a honvéd hadsereg, mely 1849 májusában a határig kergette a császári ármádiát?”
Egyszerű kérdés.
Nemeskürty mindig ilyeneket tesz föl, szinte kihívóan.

A válasz persze már nehezebb: listák, életutak, lajstromok ezreit kell átböngészni hozzá. Erre valók a történészek – mondhatnánk. Csakhogy Nemeskürty kérdése mindmáig nem talált hivatásos történészre. A hadtudomány művelői főképp a csatákat elemezték; a hadsereg összetételét, belső viszonya...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Norman Mailer: Meztelenek és holtak
csendes-óceáni Anopopej szigetét. Hatalmas tüzérségi előkészítés után, irdatlan hadi apparátus kíséretében hatezer katona száll partra. A szokásos lelkiállapotban vannak: félnek is, reménykednek is, izgatottak, és nagy harci kedvvel látnak neki az új feladatnak. Megkezdődik a hetekig tartó gyilkos dzsungelháború... A járőrök rémült jelentéseket küldözgetnek feletteseiknek, hol mennyi japánt láttak, hány tüzelőállásra akadtak. Cummings tábornok, aki tiszténél fogva stratégiában gondolkodik, óv...
400 Ft
Raktárkészlet:  2 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Ordas Iván: Simonyi óbester
A kuruc szabadságharc vereségétől a negyvennyolcas forradalomig terjedő száznegyven esztendő a legkevésbé ismert korszaka hadtörténelmünknek. Ezen belül is van egy fél évszázad, amelyről a köztudatban a halványnál is halványabb kép él: ez a Mária Terézia halálától a reformországgyűlésekig eltelt kereken ötven esztendő. A regény hőse ezt a viharos fél évszázadot küzdötte végig. A nagykállói nagy vágó-mészáros fia Simon Józsefnek született, szinte kölyökkorában katonának állt, s közhuszárból le...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Örkény István Lágerek ​népe
"Ez a könyv egy hadifogolytáborban íródott, a fogság mostoha körülményei között. Ez annyit jelent, hogy a kérdéseket sohasem szemlélhettem kívülről, hanem mindig csak belülről, a drótok közül. Ezáltal az ítéleteim alkalmasint kevésbé objektívak; de talán éppen ezért hívebbek, jellemzőbbek.
Csalnom nem lehetett. Több százezer ügyész fürkészi szómat. Iparkodtam mindvégig az igazat írni: az élő emberek valódi nevükön szerepelnek, egy-két kivétellel, mikor "álnevet...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Páskándi Géza: A sírrablók
"Kiélvenckedik a dógot az ápoló urak, mer az eccer biztos, hogy nem az megy mészárosnak, aki a másik életébe tehén vót, ahogy a lélekvándorlás ezt elmondja. Hanem mondjuk, farkas vót és most vallató zsarunak megy. Hát azért van bosszúálló tehén is. Egyszóval ez a politikai pszichiátria itten nagyon tanulságos. Az igazi pszichiátria meg eközt az a különbség, mondta a bolond professzor, ami az egyetem és a káderiskola közt van." "Most mán magyar maradj vagy román legyél, mit akarnak a te testvé...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Passuth László: Aranyködben fáznak az istenek
Raffaello Rómába érkezésétől korai haláláig tart a regény. Színhelye az újjászülető nemzetközi nagyváros, az a Róma, amely politikai változásaival s művészi szenvedélyeivel vet fényt vagy árnyékot a szereplők sokrétű jellemvonásaira. Kiemelkedik II. Gyula és X. Leó pápa szürke eminenciása - a kereszténység nagy kufára, Agostino Chigi, hogy a maga módján uralkodjék egész Itália fölött s ugyanakkor játssza érdekes szerepét a művészek világában és Imperia mellett is. Imperia, a "római kurtizán" ...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Passuth László: Fekete bársonyban
Részlet a könyvből: Brüsszeli ősz A karosszékben ülő fehérhajú asszony felkelt, kinyitotta az egyik ablakszárnyat, beengedte a hulló platánlevelekkel az őszt. Kiegyenesedett, hátrasöpörte a lábáig leomló fekete csipkefátylat, özvegyasszonyok ünnepi díszét. Nézte a fonnyadó fákat, de az emlékezet már máshol bolyongott, mint a brüsszeli parkban, melynek ösvényeit az új divat szerint egyforma bokrokkal szegélyezték a kertészek. Minden mézédes volt, néma búcsúzkodás. Mária negyedszázadot töltött ...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Passuth László: Sasnak körme között
Passuth László regénye a szentgotthárdi ütközettel kezdődik, és II. Rákóczi Ferenc zászlóbontásával fejeződik be. A két cselekmény között majdnem fél évszázad telik el, a magyar történelem egyik legválságosabb korszaka. A szentgotthárdi győzelmet kedvezőtlen békekötés követi, a Wesselényi-összeesküvés vezetőit lefejezik, az ország a " sasnak körme közé" kerül, Zrínyi Ilonának fel kell adnia Munkács várát, Thököly Imre, a Habsburg-ellenes felkelés vezetője emigrációba kényszerül. A regény fősz...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Paul Féval: A Fekete Brigád
A könyv történetét Walter Scott meséli el vendéglátóinak Párizsban. A XVIII. század Angliájában vagyunk. Skócia behódolt György királynak, de megmaradt híres hadtestje, a Fekete Brigád. A király elhatározza, hogy egyszer s mindenkorra fölszámolja a lázadásnak ezt a fészkét. Egy áruló segítségével tőrbe csalják a csapatot… Szerelemről, ármányról, vérbosszúról, hősies helytállásról, nemes küzdelemről olvashatuk az ismert francia szerző romantikus történelmi regényében....
150 Ft
Raktárkészlet:  1 db
150 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Paul Scott: A korona ékköve (A korona ékköve I.)
A végzetük ugyanoda vitte őket, bár mást akarnak, másra vágynak. Daphne, egy fiatal angol nő és indiai szerelmese, Hari Kumar, akit a lány elleni erőszak vádjával bebörtönöznek; az államcsínyeket ismerő rendőrfőnök; a missziós tanítónők; Susan és Sarah, a két Layton lány; egy orosz emigráns gróf; a muzulmán politikus és fiai, Ahmed és Sayed – India mindegyiküknek mást tartogat: hatalmat, szerelmet, gazdagságot vagy halált.
Paul Scott négy kötetből álló ...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Paul Scott: A préda felosztása (A korona ékköve IV.)
1942-ben ​Indiában, amely akkor brit-indiai tartományok és kisebb-nagyobb fejedelemségek föderációja volt, a Nemzeti Kongresszus a britekkel szemben polgári engedetlenségi kampányt hirdetett, megtagadván a hadban álló Nagy-Britannia katonai támogatását is. A brit törvényhozó és végrehajtó hatalom letartóztatta a Kongresszus vezetőit, megkísérelte elfojtani a tömegmozgalmat, nem sokkal a második világháború után, 1947-ben azonban már gyarmati csapatainak visszavonására kényszerült, s bekövetke...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Pierre Boulle: Híd a Kwai folyón
Egy Pierre Boulle nevű fiatal francia tartalékos tiszt, a gaulle-isták Kínában tevékenykedő titkosszolgálatának tagja, 1942 augusztusában útnak indul egy törékeny bambusztutajon, hogy a Nam-Na folyón leereszkedve, titokban eljusson Haoiba és felvegye a kapcsolatot az ottani antifasisztákkal. De elfogják, s több mint két évet tölt a japánokkal cimboráló pétainista franciák börtönében, míg végre sikerül megszöknie. A fiatal francia, aki eredetileg villamosmérnök, majd gumiültetvényes volt, a há...
500 Ft
Raktárkészlet:  2 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Pintér József: Ki volt az áruló?
-A magyar királyok koronájáról, erről a felbecsülhetetlen értékű történelmi ereklyéről már csak azért is érdemes írni, mert minden ami kapcsolatos vele, amag a történelem.
120 Ft
Raktárkészlet:  1 db
120 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Raffaelo Giovagnoli: Spartacus
Hajnalodott. A nap vakító sugarai áttörtek a fellegeken és bearanyozták a környező dombok ormait. Pezsdítő meleget árasztott az emberekre, akik lassanként megtöltötték a cirkusz nézőterét. Mintegy százezer polgár várta a római nép kedvelt mulatságát: a gladiátorok küzdelmét…
Giovagnoli történelmi regénye hitelesen ábrázolja Róma mindenhatóságát, féktelen vigasságokkal tarkított hétköznapjait, az itáliai rabszolgalázadás történetét.

583 old, 20 ...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Révay József: Égi jel 2. kötet
"E jelben győzni fogsz" - hirdette a legenda századokon át, hogy egy állítólagos égi fénykereszt-látomással hitelesítse Constantinus császár (306-337) győzelmét, amely évszázadokra eldöntötte a római birodalom és ezzel a világ sorsát. Bár Constantinus nem volt keresztény, még kevésbé szent életű, hanem élete végéig az államvallás pontifex maximusa és a Helios-kultusz híve, az Eusebios-költötte legendaszövevényt kora és az utókor kritika nélkül elfogadta: Constantinus látomásos, csodatévő embe...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Richard Gallagher: A halálra ítélt szakasz
"DiPietro százados a Dillendorf felé vezető útra mutatott. -A német tankok várhatóan ezen az úton ereszkednek le, miután a csapataik biztosították a terepet. Azokat a szaros tankokat fel kell tartóztatni, amíg mi visszavonulunk és átcsoportosítunk, különben ízekre szaggatják az egész ezredet. Délig kell tartanotok őket. - Hány tank jön? - kérdezte Smith hadnagy. - Egy egész páncéloshadosztály. Smith elképedve meredt rá. - Micsoda? Egy páncéloshadosztály? Egyetlen szakasz tartóztasson fel egy ...
620 Ft
Raktárkészlet:  1 db
620 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Robert Graves: Claudius, az Isten
És felesége, Messalina

Graves, a világhírű szerző főleg Suetonius könyvére támaszkodva írta meg a Claudius, az Isten c. művét, amely folytatása az Én, Claudius c. kötetnek. Előző kötetében a szerző első személyben mesélteti el Claudiusszal élete első öt évtizedének történetét. Ebben a műben császári méltóságának éveiben ábrázolja hősét.
Ebben a könyvben már császárságának történetét mondatja el az író a főhőse. A császári udvar intrikáinak, a gaztett...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Robert Graves: Én, Claudius
„Én ​​Tiberius Claudius Drusus Germanicus, ez, az és amaz (mert nem akarom untatni az olvasót címeim végtelen sorával), akit egykor, nem is olyan régen, barátaim, rokonaim, munkatársaim ››Claudius, a hülye‹‹, ››Az a Claudius‹‹„ ››Claudius, a dadogó‹‹, ››Clau-Clau-Claudius‹‹, vagy legjobb esetben ››Szegény Claudius bácsi‹‹, néven emlegettek, most nekikezdek, hogy megírjam életem furcsa történetét legkorábbi gyerekkoromtól kezdve és évről évre folytatva, amíg csak el nem érem a változásnak azt ...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Robert Katz: Halál a katakombában
Az ​​ardeatinai barlangüregek tragédiája vércsepp csupán a második világháború vértengerében. 335 férfit végeztek ki ebben a római katakombában Kappler ezredes halálfejes gyilkosai, a keresztény mártírok sírjainak tőszomszédságában, megtorlásként azért az akcióért, amelyet az olasz Ellenállás kis csoportja hajtott végre a szűk Via Rasellán, 1944. március 23-án, csütörtökön. Maga Hitler szabta meg a megtorlás arányát: tíz olaszt egy németért. S születtek még véresebb tervek. Mälzer tábornok, „...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Roger Bourgeon: Ben-Hur fia
Regény az első keresztények idejéből

– Hogyan? Ti nem tudjátok? Az újságok itt Rómában tényleg nem terjednek gyorsan. Nem tudjátok, hogy mi történt ma éjszaka a Flaminia út mellett? Na jó! Közel háromezer keresztényt tartóztattak le az összejövetelük során. Jól kitervelt fogás volt. Csak egy tucatnyi fiatal menekült el, a Tiberis vizén keresztül. Átúsztak a túlsó partra, és amikor már alig pihegtek, a légionárius-őrjárat mind összeszedte őket.
– És… ...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Romain Rolland: Colas Breugnon
A XVII. század első felének derék, burgundi mesterembere, a reneszánsz szellemének bővérű utóda, a köztiszteletben álló polgár, a harmadik rend öntudatos képviselője a Bastille majdani lerombolóinak itt még tűrő őse. Egyelőre békével és humorral szemléli a dolgokat. Bölcs, aki néha a bolond szerepében is tetszeleg, életművész, az élet nagy kalandjának kíváncsi élvezője. Egyszemélyben asztalosmester, művész, író filozófus, választott elöljáró és mókamester. Szószátyár, borissza és szoknyabolon...
150 Ft
Raktárkészlet:  1 db
150 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Romain Rolland: Pierre és Luce
Ez a különös varázsú kisregény, Romain Rolland egyik legköltőibb alkotása, két párizsi fiatal szerelmét vetíti az olvasó elé. A gyermekkorból alig kilépő fiatalok szerelmi története az első világháború szörnyűségei közepette bontakozik ki. Vágyódnak az életre, a boldogságra, egymáshoz menekülnek a körülöttük tomboló embertelenség elől – s mégis, megismerkedésük szép percétől kezdve szorongatja szívüket az elkerülhetetlen vég sejtelme. Az idill tragikus akkorddal zárul, mintegy a szépség értel...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Rosemarie Schuder: A boszorkány fia
A neves írónő történelmi regényének középpontjában Johannes Kepler, a nagy matematikus alakja áll. Kepler édesanyja ellen boszorkánypert indítanak, s ezzel kapcsolatban az írónő több oldalról is bemutatja a korszak arculatát, a vallási viták köntösében megjelenő hatalmi törekvéseket, a nemzetközi viszálykodásokat, a harmincéves háború kitörésének okait, a babona kártékonyságát és azoknak a katolikus és protestáns tudósoknak a vergődését, akik felismerik ugyan Kepler tudományos felfedezésének ...
200 Ft
Raktárkészlet:  2 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Schreiber György: Periklisz nem sír soha
"- Periklisz! Periklisz! – Mintha a sírból jött volna Lica vékony, kétségbeesett hangja. Periklisz hátranézett, de sehol sem látta a lányt, csak az alacsony tövises bokrok és a vadolajfák sűrűjét.
– Periklisz! Gyere! Segíts! – A fiú visszafordult, és elindult a hang irányába. Nem értette, hol hagyhatta el Licát, hiszen az előbb még itt rohant mellette. Fel akartak jutni az Aphaia-szentély romjaihoz, hogy ott elbújhassanak a kodzsabasik elől.
– Periklisz! A lá...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Simonffy András: Kompország katonái
Történelmi kollázsregény

Simonffy Andrást a fiatal prózaíró nemzedék egyik legmarkánsabb alakjaként ismerhette meg az olvasó. Novelláiban, hangjátékaiban és filmjeiben általában nemzedéke útkeresését fogalmazta meg szűkszavú realizmussal vagy groteszk hangvétellel. Új könyve merőben más témát dolgoz föl merőben más hangnemben: a II. világháborús magyar szereplést, az átállás nehézségeinek a körülményeit s mindezek máig ható következményeit. Simonffy nem történészként, de kordokumentumok és...
400 Ft
Raktárkészlet:  2 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Stefan Heym: Keresztesvitézek 1. 2.
Ennek a regénynek a témája a fiatal olvasók számára már történelem: a második világháború egyik fontos szakaszát, a második front harcait fogja át, a normandiai hadműveletektől az Elba-parti találkozásig. S ha nem tudnánk, hogy Stefan Heym, a fasizmus elől emigrációba menekült kitűnő német író az amerikai hadsereg katonájaként személyesen vett részt ezekben a harcokban, az ábrázolás hitelessége, a regény eseményeinek, figuráinak érzékletes és pontos bemutatása akkor is erről árulkodnék. S Hey...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Sven Delblanc: Speranza
„Fejem ​​fölött feszülnek a vitorlák, az írgéret földje vár… Emlékszem, ó, mily jól emlékszem, hogyan ültem törökülésben könyvtárunk perzsaszőnyegén, térképek, könyvek, metszetek, kéziratok közepette, hogyan olvastan nekipirulva Jeffersont és Paine-t, tanulmányoztam az Encyclopédie-ben egy fregatt gyönyörű műmellékletét, mohón elmélyülve a hajótest s a vitorlák leírásában, s hogyan szálltam álmaim szárnyán messze Putbustól, ki a szabadság tengerére… S most végre itt vagyok a tengeren, útban a...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Szántó György: Esze Tamás talpasai
A Rákóczi-szabadságharc egy jellegzetes népi alakjának a sorsa elevenedik meg ennek a regénynek a lapjain. Esze Tamásé, aki az egész kuruc kor hőse. Harcolt már Thököly seregében is, és most tapasztalt katonaként hűségesen szolgálja új fejedelmét, akit ő hív be vezérül a lázongó országba. Közben arra is van gondja, hogy felkaroljon három apátlan-anyátlan kisfiút, Jancsit, Juont és Janót. Az egyik magyar, a mások román, a harmadik ukrán. Derék vitézeket nevel a három erdei vadócból, a talpasok...
2 750 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 750 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
 


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.