Lexikon


Ábel Lóránd (szerk.) Film ​kislexikon
A film kislexikon több ezer címszavában bemutatja a világ legnevesebb filmművészeit: színészeket, rendezőket, operatőröket, és fontosabb filmgyártó országokat. Megmagyarázza a filmszakma szakkifejezéseit és tájékoztat a filmesztétika alapvető tudnivalóiról. Másfélezer eredeti képpel illusztrálja az egyes filmművészek életét s legimsertebb filmjeiket. Statisztikákat közöl a nemzetközi és a magyar filmgyártásról, felsorolja a nemzetközi filmfesztiválokat, megadja az Oscar-díjas filmek és művész...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Akik a hírekben szerepelnek
550 Ft
Raktárkészlet:  1 db
550 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Baracs Gabriella (szerk.): Etikai kislexikon
Korunkban jelentősen megnövekedett az érdeklődés az erkölcsi-etikai kérdések iránt. Ezért szükségesnek mutatkozott, hogy a magyar közönség számára újra kiadjuk az Etikai Kislexikont, amelynek 1967-es kiadása már régen elfogyott. A korábbi kiadástól eltérően a kislexikonban nemcsak fogalmak, kategóriák, irányzatok szerepelnek, hanem az etikai gondolkodás legjelentősebb alakjai is az ókortól a közelmúltig. A kislexikon alapja az I. Sz. Kon szerkesztette 1983-as szovjet kiadás, amelyet azonban a...
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bognár Károly (szerk.): Világpolitikai kislexikon
1978-as második átdolgozott, kibővített kiadás

508 old, 20 cm x 15 cm
190 Ft
Raktárkészlet:  1 db
190 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Brüll Mária (szerk.) – Varsádi Zsuzsa (szerk.): Közgazdasági kislexikon
1977
455 old, 25 cm x 17 cm
Védőborítója hiányzik
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Budapest lexikon
Megjelent Budapest egyesítésének centenáriumára

A városlexikon közel 6000 címszóban tárja fel a Budapest múltjával, jelenével és jövőjével kapcsolatos összes lényeges tudnivalót. Tájékoztat a főváros földrajzáról, természeti viszonyairól, történelmi eseményeiről az ókortól napjainkig (külön kiemelve szerepelnek a főváros munkásmozgalmára vonatkozó ismeretek). Jelentős teret szentel a gazdasági élet alakulásának, fejlődésének és jelenlegi helyzetének a fővárosi ipar, kereskedelem, posta, h...
1 800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Chris Scollen · Stephen Wright · Roger Berry:  Park-Usborne fizika enciklopédia
A kisenciklopédia igényével és módszerével összeállított kötet a fizika önálló összefoglalását tartalmazza az ifjúság számára. Szerzői arra törekedtek, hogy amit csak lehet, rajzokkal, színes ábrákkal magyarázzanak el. A tudományterületen belül a részdiszciplínák (Mechanika és általános fizika; Hőtan; Hullámok; Elektromosság, mágnesesség; Atom- és magfizika) külön margószínezéssel vannak megkülönböztetve. Hasznos a Kiegészítés című fejezet, a fizikai mennyiségek és mértékegységeik, áramköri j...
1 100 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 100 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Csiffáry Tamás: Magyar irodalmi lexikon
A legrégibb irodalmi emlékektől kezdve

Irodalmunk történetében három nagy fejlődési korszakot szoktak megjelölni. Első a legrégibb irodalmi emlékektől a mohácsi vészig, 1526-ig terjed: az irodalmi művek ekkor nagyrészt latin nyelvű vallásos művek fordításai: imádságok, énekek, prédikációk, legendák, elmélkedések. A második korszak XVIII. század végéig számítódik: az irodalom a reneszánsz és a reformáció hatása alatt, a könyvnyomtatás terjedésével világi irányban is kiteljesedik. Végül a XVI...
1 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Csiffáry Tamás: Mindentudó lexikon
A Mindentudó Lexikon Kiadónk úttörő vállalkozása a hazai könyvpiacon. Egy újfajta általános lexikont nyújtunk át a Tisztelt Olvasónknak. A könyv célja, hogy gyors és hathatós segítséget, tájékozódást adjon a legkülönbözőbb területekről: fizikától az irodalomig, jogtudománytól a biológiáig.
Kötetünk akár értelmező szótárként is használható, hiszen a közölt fogalom magyarázata az értelmezésekben is nagy segítséget jelenthet. Kötetünk anyagát meghatározóan...
980 Ft
Raktárkészlet:  1 db
980 Ft
  db    Kosárba Kosárba
D. Major Klára: Móra lexikon 1. 2.
Minden szócikk vastag betűvel szedett címszóval kezdődik; ha egy címszóra más szócikkben hivatkozunk, azt dőlt betűs szedés jelzi. A szócikkek és a tárgymutató besorolása a következő ábécé szerint történt: a á, b, c, cs, d, e é, f, g, gy, h, i, j, k, l, ly, m, n, o, ö, p, q, r, s, sz, t, ty, u, ü, v, w, x, y, z, zs.

836 old, 26 cm x 24 cm
970 Ft
Raktárkészlet:  1 db
970 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Filozófiai kislexikon
1973
Az 1970-ben megjelent "Filozófiai kislexikon" viszonylag rövid idő alatt elfogyott. Ez tette szükségessé ezt a második kiadást, amely az elsőnek némileg módosított változata. A kötet összeállításánál változatlanul arra törekedtünk, hogy tematikai, terjedelmi arányai megfeleljenek a hazai filozófiaoktatás szükségleteinek. A logika, etika, esztétika, vallástörténet tárgykörébe tartozó címszavak arányainak kialakításánál figyelembe vettük, hogy ezek feldolgozása önálló kislexikonban részben ...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Kristó Nagy István: A világirodalom története I-II.
Babits Mihály és Szerb Antal nagyszerű műveinek a megszületése óta immár fél évszázad telt el, s ez alatt a tekintélyes idő alatt senki sem akadt, aki a mesterekkel versenyre kelve megírta volna a világirodalom történetét. Most végre megtört a hajdani remekművek bénító varázsa: Kristó Nagy István a hazai világirodalmi műveltség gazdagításán való emberöltőnyi munkálkodása megkoronázásaként vállalta a versenyt a nagy elődökkel, s újra megírta „A világirodalom története”-t úgy, ahogy azt egy sok...
980 Ft
Raktárkészlet:  1 db
980 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Mérei Ferenc – Fehér Imréné – Harsányi István: Nők enciklopédiája I-II.
Ez a két tekintélyes kötet a Nők enciklopédiája címet viseli. Címében arra utal, hogy mint az enciklopédiák általában, egy szakterület összes lényegesnek és időszerűnek tartott ismeretét igyekszik közérthetően, áttekinthető rendszerben összefoglalni. Melyik az a „szakterület”, amellyel ez a mű foglalkozik? Erre a szakmára nem iskolában képeznek, művelői nem tanfolyamokon sajátítják el, mégis igen bonyolult, rendkívül sokrétű, s eredményes műveléséhez a legkülönfélébb ismeretekre van szükség. ...
2 000 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Révai nagy lexikona 1.
Hasonmás kiadás 1989.
822 old, 24 cm x 17 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Révai nagy lexikona 2.
Hasonmás kiadás 1989.
802 old, 24 cm x 17 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Révai nagy lexikona 3.
Hasonmás kiadás 1990.
796 old, 24 cm x 17 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Révai nagy lexikona 4.
Hasonmás kiadás 1990.
779 old, 24 cm x 17 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Révai nagy lexikona 5.
Hasonmás kiadás 1990.
787 old, 24 cm x 17 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Révai nagy lexikona 6.
Hasonmás kiadás 1991.
787 old, 24 cm x 17 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Révai nagy lexikona 7.
Hasonmás kiadás 1991.
779 old, 24 cm x 17 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Révai nagy lexikona 8.
Hasonmás kiadás 1991.
788 old, 24 cm x 17 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Új idők lexikona I-IV
3 800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
3 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Viktor Pekelisz:  Kibernetikai kis enciklopédia
Volt könyvtári könyv
450 Ft
Raktárkészlet:  1 db
450 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Világirodalmi lexikon 7. kötet (Lanf-Marg)
E kézikönyv időben és térben egyaránt tekint közelre és távolra: nemcsak a klasszikus múlt kiemelkedő alakjait, hanem korunk szárnyat bontó fiatal íróit is bemutatja, s nemcsak az úgynevezett nagy irodalmakkal foglalkozik, hanem beszámol olyan irodalmakról is, amelyekről keveset vagy éppen semmit sem tudunk, s az irodalom-elmélet kérdéseiben is eligazít. Összeállításában mintegy ezer bel- és külföldi munkatárs működött közre. Az egyes cikkek nemcsak meghatározást vagy életrajzot adnak, hanem ...
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Ki kicsoda? Életrajzi lexikon  1975
A Ki kicsoda? immár harmadik, átdolgozott kiadása, akárcsak … kiadás szerkesztésében. E kötet kéziratát 1975 januárjában adtuk nyomdába, a fontosabb … utolsó javításokat a nyomdai levonaton 1975 nyarán tettük.
200 Ft
Raktárkészlet:  0 db
200 Ft
Nincs raktáron
Kislexikon A-Z
1968
941 old, 24 cm x 17 cm
300 Ft
Raktárkészlet:  0 db
300 Ft
Nincs raktáron
Mindenki lexikona a-j; k-z
Ez a könyv mindenkinek szól, s ez a megállapítás egyben azt is jelenti, hogy a legkülönbözőbb kérdésektől tartalmaz rövid és könnyen érthető felvilágosítást. A széles olvasókörre tekintettel fokozott nyomatékot kaptak a sport, színház, filmművészet, az újságokban szereplő politikai, földrajzi, gazdasági, technikai adatok és fogalmak. A lexikonoknak millió olvasójuk van. Ezek két csoportot alkotnak. Az egyikbe azok tartoznak, akik rövid felvilágosítást keresnek egy felmerült kérdésben. Ezeket ...
360 Ft
Raktárkészlet:  0 db
360 Ft
Nincs raktáron

Sorrend:

Webáruház készítés