Történelem


ÚJ
ÚJ
 Dwight D. Eisenhower: Keresztes háború Európában
1945. ​május 7-én Jodl tábornagy a szövetségesek rheimsi főhadiszállásán aláírta a német fegyverletételi okmányt. Másnap éjfélkor Európában véget ért a háború, amely 1939. szeptember 1-je óta dúlt. E két dátum között európaiak, de nem csak európaiak milliói haltak meg. Az orosz ipar a Volgától nyugatra csaknem teljesen megsemmisült. A Rajnától nyugatra majdnem egész Európa több mint négy éven át egy megszálló hadsereg uralma alatt élt. A gazdasági élet lehanyatlott, az ipar tönkrement. A hábo...
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
A. P. Gyerevjanko: A három Nap országában
„… és akkor a három ember alkotott egy férfi embert, akit Kadának neveztek el, és egy asszonyt, kinek neve Dzsulcsu lett. Majd egy lányt teremtettek, Mamildzsit. Az emberek ezután sokasodni kezdtek, és birtokukba vették a földet, végis-végig az Amur mentén.” Az ősrégi nanaj legenda szavai a népi képzelet alkotta képet rajzolják meg a Föld e sarkának benépesedéséről, míg a könyv szerzője, a nagy tehetségű szovjet régész, művében a modern tudomány eszközeivel követi nyomon az ember kialakulását...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
  Arany Sándor – Krisó Dénes – Rácz-Székely Győző: Híres tűzesetek
Olvashatunk a Normandie gőzhajó és a Hidenburg léghajó gyászos pusztulásáról, a brüsszeli Innovation, a bécsi Gerngross és a budapesti Párisi Nagyáruház leégéséről, a bécsi Ring
Színház, a solti mozi és az amerikai Hartford cirkusz tűzhaláláról, Gyöngyös városának többszöri elhamvadásáról, a debreceni diáktűzoltóság történetéről, a spanyolországi katasztrofális
kempingtűzről, az algyői és a zsanai olaj- és földgázmező heroikus védelméről....
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Balázs Béla: Együtt egymásért
Harminc éve Európa szívében fegyveresen is fellángolt a szabadságvágy. Egy létszámát tekintve viszonylag kis nép harcot indított a fasizmus és az elnyomás ellen. A forradalmi-demokratikus jellegű Szlovák Nemzeti Felkelés kezdetét jelentette a Csehszlovákia új államjogi elrendezéséért küzdő erők harcának, a ténylegesen nemzeti és demokratikus forradalomnak. A szlovákok előrelátó és a helyzetet reálisan felmérő politikusai elvetették a csehszlovák burzsoázia érdekeit képviselő (a nyugati ország...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Barbi Balázs: Az ASEAN
Az ASEAN belső viszonyai
Az ASEAN külkapcsolatai
A külkapcsolatok és főbb területei

1982

180 old, 20 cm x 13 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Bodie Thoene: Világosság Sionban
A Sion krónikák negyedik kötete, a Világosság Sionban 1948 áprilisában kezdődik, mindössze hat héttel azelőtt, hogy az angolok kivonultak Izraelből. A zsidó nemzet újjászületésének álma mintha kezdene kihúnyni. A britek szinte teljes mértékben távol tartják magukat a csaknem fegyvertelen zsidók és a Haj Amin Husszeíni arab katonái közötti csatározásoktól.
Jeruzsálem zsidó szektora húsvét estéjére már éhezik az arab ostrom miatt. Míg Móse és zsidó katonái az éle...
5 700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
5 700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Boldozsár Iván: Don - Buda - Párizs
"Ez a könyv nem önéletrajzi regény, és nem is emlékirat. Nem azt írtam meg benne, amire ma emkékszem, és nem hallgatam el azt , amire ma nem szívesen emlékszem vissza. Nem az van benne, amit ma tartok érdekesnek, hanem az, ami 1942 és 1947 között vezette a tollamat. Nem mai tudatomon megszűrve írok a háborúról, az ostromról, a felszabadulásról és a Trianont megismétlő Luxemburg-palotai békéről, hanem akkori tudatom termékeit bocsátom az olvasó elé."
1982

410 ol...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Burton C. Andrus: A nürnbergi huszonkettő
Göring ​piros kalapdoboza, bőröndnyi gyógyszere. Hess irányítható memóriazavara, Keitel és Jodl vélekedése a katonai becsületről – ez is történelem. Ha az olvasó a huszonkét embertelen háborús főbűnös „emberi” vonásai iránt érdeklődik, ez az érdeklődés természetes. Burton C. Andrus ezredes, a mondorfi kihallgatóközpont, majd a nürnbergi börtön parancsnoka azonban másfajta információkkal is szolgál. Andrus nem pszichiáter, ezért többet foglalkozik „szervezési kérdésekkel”, s amíg negyedszázadd...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
C. W. Ceram: Az első amerikai
A ​szerzőnek eddig két könyve jelent meg magyarul, A régészet regénye és A hettiták regénye, s mindkettő nagy sikert aratott. Legújabb műve, Az első amerikai Észak-Amerika régészetével foglalkozik, az ősi indián kultúrákat ismerteti.
Ellentétben a látványos mexikói és perui magas kultúrákkal, amelyeknek bőséges irodalma van, az észak-amerikai korai indián kultúrákról alig olvashatunk magyar nyelven. Pedig Észak-Amerika régészete hallatlanul sok érdekességet tartogat szám...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Candiano Falaschi: Az olasz fasizmus végnapjai
Mennyi ​könyv, mennyi újságcikk beszélte már el Mussolini dongói elfogatását! És mégsem köztudott, hogy ez csak partizántaktika apró mestermunkájának volt köszönhető. Egy rosszul felfegyverzett Kicsiny brigád hajtotta végre, amely hirtelen szembetalálta magát egy Kétségtelenül erősebb ellenséges menetoszloppal. Ennek magvát több mint 200 német katona képezte: 165 fő a Luftwaffe, a német légierő Iégvédelmi ütegeiből volt, és kb. 40-en ahhoz a személyi kísérlethez tartoztak, amellyel Hitler kív...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
  Csató Tamás – Gunst Péter – Márkus László – Jemnitz János: Egyetemes történelmi kronológia
Az őstörténettől 1977-ig

1981
787 old, 25 cm x 17 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
D. Major Klára: Lángoló világ
A második világháború története

1976
159 old, 29 cm x 21
Melléklettel
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Erdődy János: Bocskorosok hadinépe
A nagy európai parasztháborúk

1975
159 old, 29 cm x 21 cm
Melléklettel
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Erdődy János: Küzdelem a tengerekért
A nagy felfedező utazások kora

1976
159 old, 29 cm x 21 cm
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Falus Róbert: A Római Birodalom
Falus ​Róbert népszerű stílusú, a száraz adattár helyett az egyes korszakok fejlődési sajátosságaira koncentráló könyve az időszámításunk előtti 8. századtól az időszámításunk szerinti 5. századig tekinti át az ókor legnagyobb birodalmának történetét. A kötet Róma alapításának legendás történetével indul, majd az itáliai civilizáció történelmi gyökereit és összefüggéseit elemzi. Részletesen szól a korai római társadalomról és az államszervezet alakulásáról, a királyok korától a köztársaság ki...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Fekete Sándor:  A ​nagy francia forradalom
1975
159 old, 29 cm x 21 cm
Melléklettel
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Fekete Sándor: Haza és haladás
A reform küzdelmek kora

1974
159 old, 29 cm x 21 cm
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Ferdinand May: A „Fekete Kéz”
A ​helyszínek változatosak: Schönbrunn, a belgrádi „Arany Tokhalhoz” címzett kocsma, Vilmos császár jachtja, egy sáros határfolyó Bosznia és Szerbia határán, rozoga kunyhó, koldusszegény parasztokkal, a szarajevói bazár és a bécsi Hofburg, következésképpen azok, akik ebben a feszülten érdekes dokumentumregényben megszólalnak, maguk is igen különböző egyéniségek. I. Ferenc József, Montenuovo herceg, egy tüdőbeteg, égő szemű diák, Herberg, a szervezett német munkás – és a statisztéria: színes u...
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Geneviéve Tabouis: Elsodort diplomácia
Egy újságírónő megfigyelései (1919-1939)
Genevléve Tabouis, a francia s egyben a nemzetközi újságírás "fehér hajú Kasszandrája", ahogy egyik kritikusa nevezte, 1948 óta a becsületrend tulajdonosa, jelentős könyvsikereket mondhat a magáénak. Tobouis könyvének legnagyobb erénye: életközelsége. Tudományosan is dokumentálható részletek, drámai leírások, a történelem változásait jellemző pillanatképek szerencsés váltakozásával fő vonalaiban helyes kép bontakozik ki a két világháború közötti f...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Gergely Ferenc – Kiss György: Horthy leventéi
A mai felnőtt férfiak jól emlékeznek a „leventére”, maguk is részt vettek benne. Emlékeik keserűek, hiszen az ottani dresszúra, katonai képzés meglehetős brutalitással folyt.
Mi is volt tulajdonképpen a leventeintézmény? Miért hívták életre, hogyan alakították ki, milyen fejlődési szakaszokon ment át, s mit éltek át résztvevői, a tizenéves fiatalok? Ilyen és hasonló kérdésekre ad választ Gergely Ferenc és Kiss György könyve, mely első ízben tesz kísérletet a téma marxista feld...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Gondos Ernő: Az első világháború
És előzményei 1870–1918

1977
159 old, 29 cm x 21 cm
Melléklettel
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Gunst Péter (szerk.): Magyar történelmi kronológia
Az őstörténettől 1970-ig
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Hegedüs Géza:  Korona ​és kard
A könyv az Árpádok korának históriája. Prológusa novellisztikus helyzetképben széles keresztmetszetben mutatja be Géza fejedelem és a „sokszoknyájú” nemzettségfők között feszülő ellentéteket, a korabeli nyelvet, szokásokat, viszonyokat. A további két fejezetben a szerző beszél Szent István király országépítő munkájáról, a trónviszályokról, Szent László és Könyves Kálmán koráról, a bizánci befolyásról és az Árpádok alkonyáról. Hegedüs Géza a jelentős személyiségek mellett a kevésbé kiemelt tör...
700 Ft
Raktárkészlet:  2 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Hollósi Tibor: Hosszú kések éjszakája
Ernst Röhmnek és a parancsnoksága alá tartozó rohamosztagoknak igen nagy szerepük volt abban, hogy Hitler 1933 elején a kancellári székbe emelkedhetett. Mintegy másfél évvel később Röhmmel és alvezéreivel meg néhány ezer emberrel éppen a Führer parancsára végeztek. „A mór megtette kötelességét, a mór mehet…” Ilyen egyszerű lett volna?
Hollósi Tibor igen érdekesen ismerteti az eseményeket: az 1934. június 30-i vérfürdő megszervezését és végrehajtását, bemutatj...
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
John Dos Passos: Három katona
"Figyeli, Geneviéve, milyen semmitmondóan csikorognak az efféle káplár-szavak: század, parancsnokság, felettes? Persze zenghetnének, akár a cimbalom, akkor is megszöktem volna. Betelt a pohár... Ez is szamárság persze, mert a németeket jókedvűen odaálltam mészárolni, amíg a kíváncsiságomból meg a gyávaságomból futotta, holott semmi bajom nem volt velük... Sokára eszméltem, miféle a világ, érti? Senki nem tanított ki." John Andrews szavai mind a három címbeli katona sorsát summázzák. Idealistá...
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója
1794. ​december 14-én, egy vasárnapról hétfőre virradó éjszaka fegyveres ulánusok zörgetik meg a Kazinczy-kúria ajtaját, hogy az álmából felriadó Kazinczy Ferencet letartóztassák, és a nádor, Sándor Lipót főherceg parancsára – szigorú őrizetben – Budára kísérjék. Kétezer-háromszáznyolcvanhét nappal később, 1801. június 28-án – ismét vasárnap – a munkácsi várbörtön főstrázsamestere magához kéreti a 41 éves, már őszülő írót, és tudomására hozza: őfelsége visszaadja szabadságát, őszintén remélve...
1 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Kerekes Lajos: Hitler-puccs a sörházban
1923. november 9-én a müncheni polgári sörházban nagygyűlést rendeztek a bajor nacionalisták. Ezt az alkalmat használta ki Hitler és náci vezérkara, hogy megragadja Bajorországban, majd egész Németországban a hatalmat. A könyv első részében a puccs előzményeiről, a Németország első világháborús vereségét követő évekről, a weimari köztársaságot támadó legkülönfélébb nacionalista erők mozgalmairól, Hitler életútjáról és a náci párt kezdeti lépéseiről olvashatunk. Népszerű formában kapunk tudomá...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Keresztesi János: Mit kell tudni Nagy-Britanniáról?
Tartalom

Történelem - múlt és jelen 5
Nagy-Britannia földrajza 44
Nagy-Britannia gazdasága 57
A brit társadalom szerkezete 99
Kultúra-tudomány-oktatás-sport-egyházak 126
Nagy Britannia helye és szerepe a világban 162
Jegyzetek 186
Bibliográfia 189

1988
189 old, 19 cm x 14 cm
250 Ft
Raktárkészlet:  1 db
250 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Konsztantyin Szimonov: Élők és holtak
Konsztantyin Szimonov regénye világszerte méltán keltett feltűnést. A front minden borzalmát személyes élményként tapasztaló író a Honvédő Háború első, drámai hónapjairól számol be dokumentumszerű hitelességgel.
A történet – egy fiatal szovjet tiszt háborús viszontagságainak izgalmas históriája – önmagában is lebilincselő olvasmány, de a regény igazi érdekessége, művészi értéke másban rejlik.
Az Élők és holtak lapjain nagy szavak, patetikus fordul...
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Kósa Csaba: Veres mezőben zöld oroszlán
Négyszáz év története elevenedik meg Kósa Csaba lendületes, sodró írásában a magyar történelem kezdeti időszakáról, a kalandozások korától kezdve, az „utolsó aranyágacska”, III. András haláláig. Külföldi és magyar krónikák, a legrégibb és legújabb kutatások alapján rajzolja meg az író hazánk történetének első négy, rendkívül izgalmas századát. Kaland és valóság rajzolódik fel e kötet lapjaira, egy nép európai indulásának és kibontakozásának korai története....
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Kurt Rieder: Különleges egységek a III. Birodalomban
A ​második világháború volt az első olyan fegyveres konfliktus, amelyet különleges alakulatok aktív részvételével vívtak meg a hadviselő felek. Az európai nagyhatalmak, illetve az amerikai hadvezetés már a 1930-as években megkezdték az elit alakulatok felállítását és kiképzését, Németországban életre hívták az SS-t és a Fallschirmjager-hadosztályt, az USA vezérkara pedig kiterjedt figyelemmel fejlesztette a tengerészgyalogságot. Miután a háborúban bebizonyosodott a különleges egységek jelentő...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
L. A. Bezimenszkij:  Hitler ​halála
Elejében monogram található
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
László Gyula: „Emlékezzünk régiekről …”
A Kárpát-medence egykori népeinek története és a magyar honfoglalás

1979
162 old, 29 cm x 21 cm
Melléklettel
450 Ft
Raktárkészlet:  1 db
450 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Lengyel Balázs: A török Magyarországon
Magyarország a XVI-XVII. században

1971
159 old, 29 cm x 21 cm
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Lothar-Günther Buchheim: A hajó
Atlanti-óceán, ​1941: az UA betűjelű német tengeralattjáró egy franciaországi föld alatti dokkból bevetésre indul. Hónapok múlva fog hazatérni. Roncs lesz, a kikötőig még elúszó roncs. A kikötőben érik utol az angolszász bombák, a föld alatti dokkal, a betonbunkerokkal együtt semmisül meg, emberei ott pusztulnak el, egy deszkapallónyira a parttól.
Művészettörténész-esszéíró, képzőművészeti könyvkiadó és neves expresszionista képgyűjtő különös, szokatlan dokumentu...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Lytton Strachey: Viktória királynő
Lytton Strachey életrajza Viktóriáról, Anglia s India királynőjéről kedves és nagyon emberi képet rajzol meg arról az asszonyról, akiről egy korszakot neveztek el. Viktória 1837-ben 18 évesen lépett trónra, s 1901 januárjában halt meg. Az uralkodása alatt vált Anglia világbirodalommá, s ebben a folyamatban olyan legendás társai voltak, mint férje, Albert herceg, Gladstone és Disraeli. Amikor élete vége felé a kormányzás gondjait egyre inkább miniszterelnökére hagyta, igazi támasza – régóta öz...
550 Ft
Raktárkészlet:  1 db
550 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
  M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő a második világháborúban
A ​nagy forrásbázisra – levéltári kutatásokra, magyar és idegen nyelvű kiadványokra, magánkézen levő eredeti hadműveleti naplókra – épülő monográfia a magyar hadtörténeti irodalomban elsőként vállalkozik arra, hogy képet alkosson a volt magyar légierő második világháborút megelőző és a háború alatti technikai, szervezeti s alkalmazási kérdéseiről.
A szerző a bevezetőben bemutatja a Trianont követően kialakult helyzetet, széles tömegekre is ható sovi...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Makkai László: A reneszánsz világa
1974
158 old, 29 cm x 21 cm
Melléklettel
Előzéklapja foltos
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Marjai Imre: Nagy hajóskönyv
A hajózás az emberiség nagy kalandja. Kaland, amely már évezredek óta tart, azóta, hogy távoli ősünk először tornászta föl magát egy úszó fatörzsre. Hogyan született meg a hajó, s változott a különböző korok népeinél, mit jelent a navigáció tudománya, milyen munka folyik a nagy hajógyárakban és kikötőkben, mi volt a tengerész dolga a vitorlás hajókon, és mi ma, a modern hajózás korában – íme, néhány téma ízelítőül. De olvashatunk még kalózokról és rejtélyesen eltűnt hajókról, véres tengeri üt...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Martin Merzsanov: Berlinben, a háború végén
1945 április-május

Martin Merzsanov neves szovjet újságíró a „Pravda” tudósítójaként az 1. Belorusz Front mellett dolgozott a berlini hadművelet idején. Mindarról, amit látott és átélt, nagy sikerű könyvet írt, amelyet most a Népszerű történelem sorozatban magyarul is megjelentetünk.

A szerző 1945. április 16-től időrendben haladva ismerteti az eseményeket május 2-ig, majd kitekintést ad május 9-ig, sőt röviden szól 1970. évi berlini látogatásáról is. minden nap egy...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Mary Cable: Fekete odüsszeia
Az ​Amistad rabszolgahajó esete híres ügy a XIX. századi Egyesült Államok történetében. Afrikából elhurcolt, Kuba partjai előtt fegyverre kelt rabszolgák kerítették hatalmukba az Amistadot 1839 nyarán. Amikor a hajó tulajdonosai Afrika helyett Új-Anglia partjaira vezették a vitorlást, senki sem hitte volna, hogy néhány tucat mezítelen, mandingo nyelven beszélő néger miatt egy nemzedéknyi időre diplomáciai viszályba bonyolódik három nagyhatalom. Senki se hitte volna, hogy a fekete hajó a rabsz...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Mikó Imre: Huszonkét év
A „huszonkét év" ma már fogalommá vált a magyar politikai irodalomban, de egy évvel a bécsi döntés után sem látott még napvilágot olyan összefoglaló tanulmány, mely az erdélyi magyarság kisebbségpolitikai történetét a közírás módszereivel tárná a magyar közönség elé. Az itt következő fejezetek ezt a hiányt szeretnék pótolni. A kisebbségi történetírás és a napi politika határmesgyéjén elég nehéz megtalálni azt a pontot, ahonnan a közelmúlt már történelemnek látszik, a két évtizeddel ezelőtt le...
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
  Ölvedi Ignác – Száva Péter: A második világháború képei
Emlékeztetni akarunk mindenkit, kortársainkat, és az új nemzedéket arra a felelősségre,
amellyel az áldozatok millióiért, és az emberiség jövendőjéért tartozunk.
1975

692 old, 30 cm x 21 cm
Védőborítója hiányzik
1 600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Peter Przybylsky: Akasztófa és amnesztia
A szerző röviden ismerteti a háborús főbűnösök ellen lefolytatott nürnbergi per eseményeit, majd az ott képviselt elvekkel és az azon a tárgyaláson hozott ítéletekkel veti össze a később, részben szintén Nürnbergben, részben másutt lebonyolított pereket és az ott hozott verdikteket. Állítása szerint sok esetben a vádlottak nagyon is olcsón megúszták, elsősorban azért, mert az akkori nyugati hatalmaknak, majd az NSZK-nak sem állt érdekében, hogy feltárja a múlt sarát. Nézeteivel és következtet...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
R. Szabó Jenő: Polgárháború Észak-Amerikában
1861-1865

1976
159 old, 29 cm x 21 cm
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
R. Várkonyi Ágnes: Két pogány közt
A Rákóczi-szabadságharc története

1968
159 old, 29 cm x 21 cm
Melléklettel
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Randé Jenő: A gépek forradalma
A Képes Történelem sorozat átfogó és szemléletes képet ad a történelem legjelentősebb korszakairól, eseményeiről, embereiről, életkörülményeikről, munkájukról, kultúrájukról. A kötetenként 200-250 fényképet és rajzot tartalmazó sorozat Magyarország és az emberiség történetének állomásait mutatja be az olvasóinak.
1973

159 old, 29 cm x 21 cm
Melléklettel
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Robert Graves: A görög mítoszok
Amióta 1958-ban átdolgoztam A görög mítoszok-at, alaposabban elgondolkoztam a részeg Dionűszosz istenen, a bölcsnek, de ugyanakkor gonosznak is tartott kentaurokon, valamint azon, hogy mi lehetett az isteni ambrószia és a nektár. Mindez szorosan összefügg, mivel a kentaurok Dionűszoszt imádták, Dionűszosz orgiasztikus őszi ünnepének pedig "Ambrószia" volt a neve. Ma már nem hiszem, hogy amikor Dionűszosz bakkhánsnői őrjöngve járták az országot, állatokat meg gyermekeket téptek szét (lásd 27. ...
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Rozsnyói Ágnes: A Szálasi-puccs
Rozsnyói Ágnes munkája az újkori magyar történelem egyik legtragikusabb szakaszáról szól. Az események fonalát 1944. augusztus 23-ával – Románia háborúból való kiugrásával – veszi fel a szerző. Az 1944-es év második felének bonyolult és kusza történelmi folyamatát két vonalon kíséri végig. Egyrészt bemutatja a magyar uralkodó osztályok határozatlan és felemás kísérleteit a fasiszta Németországgal való szakításra, a háborúból való kiugrásra; másrészt a német és a nyilas ellenlépéseket e szándé...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
  S. P. Szanakojev – B. L. Cibulevszkij (szerk.): Teherán, Jalta, Potsdam
Dokumentumgyűjtemény

„Az olvasó e könyvben a három, immár fogalommá vált kormányfői konferencia anyagát kapja kézhez a szovjet gyorsírók feljegyzései nyomán. Sztálin, Roosevelt, Churchill, illetőleg Truman, Attlee és tanácsadóik személyes vitái, rajtuk keresztül a különböző törekvések és elvek összecsapása rendkívüli élményt jelent az olvasó számára, aki a könyv olvasásakor szinte személyes résztvevője lehet a történelemmé vált politikának.”...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
 

prev
next

Sorrend:

Webáruház készítés