Történelem


ÚJ
ÚJ
  Benedek Elek – Móra Ferenc – Gárdonyi Géza – Gaál Mózes: Hadak útján
Hun-magyar legendárium

Ismerkedjünk meg történelmünk kedvesebb, mesésebb, dicsőbb oldalával!
Ki volt Nimród király? Honnan ered a Keveháza név? Hogyan rontotta meg a szász Detre Attila és Buda hun királyok viszonyát? Vagy nem is Ő, hanem a két királyné volt a két férfi összeugrasztója? Mi köze volt Csörsznek Délibábhoz?
Ki futamította meg Zalánt? Melyik magyar vitéz vágtatott fel először Tokaj hegyére? Hol halt meg Árpád vezér?
Ilyen és ehhez hasonló kérdések...
2 400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
  Benedek István Gábor: Ez lett a vesztünk, mind a kettőnk veszte...
A kémek története mindenkit érdekel. Izgalom, titok, bátorság, kaland, gyilkosság, zsarolás, hősiesség - ezek azok a szavak amelyek hirtelen eszünkbe jutnak.
Könyvtárnyi olvasnivaló gyűlt össze Canarisról, Schellenbergről, Gehlenről, Philbyről, Allen Dullesről s persze a nagy szovjet háborús kémekről, kémfőnökökről, miközben a 40-es évek egyik nemzetközi értelmeben is kiemelkedő alakjáról, Újszászy Istvánról, a VKF-2, majd az Államvédelmi Központ zseniális vezetőjéről legfeljebb elv...
2 300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Dús Ágnes (szerk): A Minisztertanács munkaprogramja
ELFOGADTA AZ ORSZÁGGYŰLÉS 1987. SZEPTEMBER 16-19-EI ÜLÉSE

Grósz Károlynak, a minisztertanács elnökének expozéja
Kádár Jánosnak, az MSZMP főtitkárának hozzászólása
A miniszterelnök vitazáró beszéde
A minisztertanács munkaprogramja

1987
79 old, 22 cm x 15 cm
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
  Falcsik Mária – Száray Miklós: Mikor, hol, hogyan és miért történt Magyarországon?
Az egyedülálló kiadvány színes lapjain megtalálható minden fontos dátum, kiemelkedő személyiség, döntő fordulat és azok következménye.
Kísérje végig a magyarság hosszú és küzdelmes útját a honfoglalástól napjainkig!

* Mikor készült a Szent Korona?
* Hol épült fel az első magyar egyetem?
* Hogyan sikerült megállítani a törököt másfél századra az Al-Dunánál?
* Miért élhettek Erdélyben békében a vallásfelekezetek?

2004

304 old, 28 cm x 22 cm
Előzéklapja k...
3 300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
3 300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Heike B. Görtemaker: Eva Braun
Eva Braun 1945. március 7-én, amikor Münchenből futárautón Berlinbe vitette magát, készen állt arra, hogy megírja saját történetének a befejezését. Az a történet 1929-ben kezdett íródni Heinrich Hoffmann müncheni fényképész üzletében, ahol Eva Braun megismerte Németországban akkor még kevéssé sikeres szélsőjobboldali Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (NSDAP) elnökét, Adolf Hitlert. Most pedig az ó akarata ellenére utazott a fővárosba, hogy vele együtt haljon meg....
15 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
15 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Kun Béláné: Kun Béla
"Századunk hamarosan az utolsó harmadába lép. E században sok szenvedés érte az egész világot, s benne az igazi forradalmárokat. A »végső harc« ma is folyik.
De én rendületlenül hiszem és vallom, hogy e század harmadik harmadában az emberiséget nem a »nagyszerű halál« várja, hanem »egy jobb kor«.
És hogy a világ dolgozói ezt a jobb kort végérvényesen elérjék - ezért küzdött, önmagát nem kímélve, a harcosok első sorában a dolgozó néphez haláláig hűséges Kun Béla."...
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Müller Rolf: Politikai rendőrség a Rákosi-korszakban
Mindannyian ​tudjuk még, mit jelentett az ötvenes években, ha valakiről azt mondták: „elvitte egy fekete autó”, ahogy a ma emberének nem csengenek ismeretlenül az ÁVO vagy az ÁVH betűszavak sem… Ezt hallva mindenki tudja: a kommunista diktatúráról, és annak legfontosabb eszközéről, a politikai rendőrségről van szó. Müller Rolf könyve e szervezet történetét dolgozza fel. A második világháború végétől az 1956-os forradalomig kalauzolja el az olvasót, miközben számos közszájon forgó fogalmat tis...
3 100 Ft
Raktárkészlet:  1 db
3 100 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Pat Morgan: A szabadkőművesség titkai
Pat Morgan könyvében megismerkedhetünk ennek az ősi testvériségnek a kezdeteivel, valamint azzal, hogy milyen fontos szerepet játszott a demokrácia elveinek megformálásában.
Betekintést nyerhetünk a titkos rituálék, például a beavatási szertartások rejtelmeibe – bepillantást nyerhetünk a zárt ajtók mögé.
Felfedezhetjük a különféle titkos jelek és szimbólumok -például a titkos kézfogás- jelentését.
Megismerhetjük a szabadkőművesek körüli botrányok részleteit...
2 400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Unger Mátyás – Szabolcs Ottó: Magyarország története
A vándorló, honfoglaló magyarok történetétől egészen napjainkig vezetik az olvasót a tudományos és ismeretterjesztő irodalomban ismert szerzők. A könyvet olvasva filmszerűen peregnek a századok, csendes munkás korszakok és nagy történelmi sorsfordulók. Megelevenednek az ismert történelmi személyiségek, de magunk előtt láthatjuk a parasztok és munkások, a dolgozó tömegek életét is.
A szerzők figyelme egyaránt kiterjed az elmúlt századok gazdasági viszonyaira, po...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Vadász Géza (szerk.): Letűnt civilizációk
Érdekfeszítő utazás a régmúlt korok világába. Elveszett városok és lakóik – az aprólékos régészeti munka eredményeként a világ 40 lenyűgözőbb ősi kultúrája elevenedik meg a könyv lapjain. A legújabb kutatási eredmények segítségével megtudhatjuk, hogyan éltek, miben hittek, mitől féltek őseink. Egy-egy külön fejezet mutatja be, milyenek voltak az ősi települések, hogyan fejlődött az évezredek során a mezőgazdaság, az írás, a hadászat, a kereskedelem, az építészet, illetve a tudomány. A könyv e...
3 700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
3 700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
 Nürnberg 1946
Emlékek és tanulságok

Egy kérdés Róna Peterhez, a film rendezőjéhez és Bokor Lászlóhoz, a stúdió vezetőjéhez: mi indokolta 1981-82-ben a nürnbergi per emlékének felelevenítését?
A rendező válasza:
- 1946-ban Nürnbergben azok fölött hangzott el ítélet, akik nemcsak elszabadították, de nyíltan oltárukra is emelték az - évezredek civilizációs munkájával elnyomott - bestialitást. A per, a dokumentumok, az ítélet egyaránt az emberiség nagy iskolájának kötelező olvasmánya: intel...
850 Ft
Raktárkészlet:  1 db
850 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A magyar történelem nagy alakjai
Most induló sorozatunk a tudomány és a művészetek területén való ismeretszerzést segíti.
A középiskolai tananyagra és a legfontosabb lexikonokra építve egy olyan összeállítást készítettünk, melyből könnyen és gyorsan lehet tájékozódni.
Hasznos segítség lehet nemcsak feleletek és dolgozatok előtt, hanem minden olyan helyzetben, amikor nem áll rendelkezésre több kötetes lexikon, vagy kevés az
idő a bővebb információ megszerzéséhez.

80 old, 16 cm x 11 cm
550 Ft
Raktárkészlet:  1 db
550 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A német történelem tanulsága
222 old, 21 cm x 15 cm
1 400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A szociáldemokrácia ma
423 old. 20 cm x 15 cm
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A Szovjetunió népgazdaságának 60 éve
Jubileumi statisztikai évkönyv, melyet a Nagy Októberi Szocialist Forradalom 60. évfordulója alkalmából adtak ki. Benne a Statisztikai kiadó ajánló levelével.

639 old, 24 cm x 17 cm
1 330 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 330 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A Wilhelmstrasse és Magyarország
Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933-1944
3 400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
3 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A. P. Gyerevjanko: A három Nap országában
„… és akkor a három ember alkotott egy férfi embert, akit Kadának neveztek el, és egy asszonyt, kinek neve Dzsulcsu lett. Majd egy lányt teremtettek, Mamildzsit. Az emberek ezután sokasodni kezdtek, és birtokukba vették a földet, végis-végig az Amur mentén.” Az ősrégi nanaj legenda szavai a népi képzelet alkotta képet rajzolják meg a Föld e sarkának benépesedéséről, míg a könyv szerzője, a nagy tehetségű szovjet régész, művében a modern tudomány eszközeivel követi nyomon az ember kialakulását...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Adolf Burger: A hamisító csoport
"A külföldi bankjegyek hamisításának gondolata Alfred Naujocks fejében fogalmazódott meg... Naujocks beszélt Heydricchel, Heydrich a főnökével, Himmlerrel, Himmler pedig egyenesen Hitlerrel. A pénzhamisítást szigorú és rendkívüli biztonsági intézkedések közepette a német rendőrség és az SD főnöke, Reinhard Heydrich, Otto Rasch SS-Brigadeführer és dr. Wilhelm Höttl SD-Hauptsturmführer kapta feladatul. A hamisítóüzem vezetője Bernhard Krüger SS-Sturmbannführer lett, akiről az akció a »Bernhard-...
400 Ft
Raktárkészlet:  2 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Anatolij Varsavszkij Kezdetben voltak a legendák
A világ legcsodálatosabb régészeti emlékeinek pusztulásáról (az athéni Akropolisz, Velence) írott könyve valóságos segélykiáltásnak számított néhány évvel ezelőtt, míg ebben a kis kötetében a régészeti kutatások történetéből lapoz fel néhány kalandos és izgalmas fejezetet. A lascaux-i és az altamirai barlangrajzok bűvöletében élő Nyugat számára is meglepetés volt a mongóliai Kapova-barlang paleolitikus sziklarajzainak felfedezése, de ugyanígy felkavarta a tudományos közvéleményt a francia And...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Andrej Szaharov A ​nagy atamán
Hetyke kozákok, szilaj indulatok és vad csaták, vízbe fojtott vajdák és megajándékozott nyomorultak, várostrom és tengeri kalandozás és vér, rengeteg vér... Mindez békésen megfér Szaharov történelmileg szigorúan dokumentált krónikájának lapjain. Sztyepan Razin alakja évszázadok óta vonzza a festőket, írókat, zeneszerzőket, tetteiről legendák születtek, népdalokban énekelnek róla, nem csoda hát, hogy szerzőnk is őt választja hőséül. S bár Sztyenyka jó százötven évvel később vezette rongyos had...
690 Ft
Raktárkészlet:  1 db
690 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Arany Sándor – Krisó Dénes – Rácz-Székely Győző: Híres tűzesetek
Olvashatunk a Normandie gőzhajó és a Hidenburg léghajó gyászos pusztulásáról, a brüsszeli Innovation, a bécsi Gerngross és a budapesti Párisi Nagyáruház leégéséről, a bécsi Ring
Színház, a solti mozi és az amerikai Hartford cirkusz tűzhaláláról, Gyöngyös városának többszöri elhamvadásáról, a debreceni diáktűzoltóság történetéről, a spanyolországi katasztrofális
kempingtűzről, az algyői és a zsanai olaj- és földgázmező heroikus védelméről....
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Armand Lanoux: A vörös kakas
A Vörös Kakas az újra meg újra fellobbanó, soha ki nem hunyó tűz, a forradalmak tüze. Ujjongást és rettegést, szabadulást és pusztulást hoz, ha megjelenik, kinek-kinek sorsa és ideje szerint. Armand Lanoux dokumentumregényének második része Franciaország és Európa történetének hatásában és tanulságaiban egyik legdöntőbb pillanatát, a párizsi Kommünt tárja elénk. Az események, az ismert és névtelen szereplők sokasága az Ágyúpolká-hoz hasonló élességgel, mindenre kiterjedő és lebilincselő részl...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Armand Lanoux: Ágyúpolka
Armand Lanoux, a nálunk is ismert francia író hatalmas vállalkozásának első kötetét tartja kezében az olvasó. Az Ágyúpolka elsősorban a párizsi kommün előtörténetét, külső és belső előzményeit tárgyalja. Az előtörténet azonban Lanoux-nál nem szorítkozik a porosz-francia háború, a második császárság ábrázolására, hanem jóval több ennél: korrajz, gazdaság-, politika-, kultúr-, eszme-, sőt akár divat vagy konyhatörténet is egyben. Az író miniszterek előszobáiba, színházakba, lövészárkokba, főúri...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Az Iszkaszentgyörgyi kastély története
Kétnyelvű

72 old, 21 cm x 20 cm
1 400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
B. H. Warmington: Karthágó
Régóta nem jelent meg ilyen témával foglalkozó könyv, jóllehet Karthágó igen jelentős szerepet játszott Róma és a szicíliai görög kolóniák történetében. Tanulmányomban igyekeztem felvázolni Karthágó történetét, civilizációját, az antik mediterrán világban elfoglalt pozícióját, s remélem, hogy némileg sikerül hozzájárulnom az e téren mutatkozó hézagok kitöltéséhez.
Aki Karthágóról akar írni, kénytelen jelentős mértékben görög és római forrásokra tá...
1 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bajnok József: Egy töltényt se Hitlernek!
„Nem voltak látványos akciók, nem robbantottunk és nem gyújtottunk fel semmit. De sikerült nagy anyagi károkat okoznunk, és késleltettük a gyilkolásra szánt hadianyagok és egyéb eszközök elkészültét, s ezáltal felhasználását. A telefongyári munkásoknak ezt a tevékenységét a Szabad Nép 1944. szeptemberi száma A nemzeti felszabadító harc hírei cím alatt a következőként említi: "A Telefongyár termelése 84 százalékkal csökkent. Még ez is kevés! Egy töltényt se Hitlernek!” " – írja a szerző könyvé...
380 Ft
Raktárkészlet:  1 db
380 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Balázs Anna: Történetek Flóráról
Valóságos személy a hőse ennek az írásnak: Martos Flóra, a magyar munkásmozgalom egyik legrokonszenvesebb alakja, a Vörös Segély vezetője. Törékeny, látszatra gyenge asszony, akit az emberszeretet, a részvét vezet el a forradalmárok táborába, mert meg kell győződnie róla, hogy csak azok képviselik az igazi emberség ügyét. S a szelíd nagyszívű Flórából kiváló harcos válik, kalandok hőse, kemény megpróbáltatásokban helytálló ember.
187 old. 18 cm x 13 cm
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Balázs Béla: Együtt egymásért
Harminc éve Európa szívében fegyveresen is fellángolt a szabadságvágy. Egy létszámát tekintve viszonylag kis nép harcot indított a fasizmus és az elnyomás ellen. A forradalmi-demokratikus jellegű Szlovák Nemzeti Felkelés kezdetét jelentette a Csehszlovákia új államjogi elrendezéséért küzdő erők harcának, a ténylegesen nemzeti és demokratikus forradalomnak. A szlovákok előrelátó és a helyzetet reálisan felmérő politikusai elvetették a csehszlovák burzsoázia érdekeit képviselő (a nyugati ország...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Balogh -Gergely -Izsák - Föglein: Magyarország története 1918–1975
Az Osztrák Birodalom részét képező Magyarországon az 1848-49. évi polgári forradalom és nemzeti szabadságharc felszámolta a jobbágyrendszert és a feudális kiváltságok jelentős részét. Ezáltal megteremtette a magyar társadalom és gazdaság polgári fejlődésének feltételeit, megnyitotta az utat a szabadversenyes kapitalizmus kibontakozása előtt. A polgári fejlődés optimális feltétele azonban - az önálló nemzeti állam megteremtése - a szabadságharc bukása következtében nem valósulhatott meg. Az ön...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Balogh „Sánta Őz” Csaba: Észak-amerikai indiánok titokzatos élete
Megszámlálhatatlan törzsek - kajovák, sziú-oglalák, apacsok, komancsok, navahók, irokézek, cserokik, varjú indiánok, sájenek, lakoták, sosónók, arapahók – uralták a végtelen vadászterületeket, a bő vizű folyókat és az égig érő hegyeket egészen addig, amíg meg nem érkeztek a fehér hódítók... „Ha a Nagy Szellem azt akarta volna, hogy úgy éljek, mint a fehér ember, akkor annak teremtett volna. A sast sem lehet kötelezni, hogy úgy éljen, ahogy a varjú él.” - Ülő bika teton-sziú főnök. Bár az Észa...
2 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Barbi Balázs: Az ASEAN
Az ASEAN belső viszonyai
Az ASEAN külkapcsolatai
A külkapcsolatok és főbb területei

1982

180 old, 20 cm x 13 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Benda Kálmán: Erdély végzetes asszonya
Báthory Zsigmondné Habsburg Mária Krisztierna

A Labirintus sorozat új kötetének középpontjában Jósika Miklós Abafijából jól ismert Habsburg főhercegnő: Mária Krisztierna áll. Erdély végzetes asszonyának nevezi őt a szerző, mert személyes hatása férjére, Báthory Zsigmond fejedelemre, s rajta keresztül Erdélyre - minden jó szándéka ellenére - tragikusnak bizonyult.
A 16-17. század fordulóján élő Báthory Zsigmond tehetséges, jóképű férfi volt, aki trónra lépéseko...
360 Ft
Raktárkészlet:  1 db
360 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bernd Ruland Moszkva szemei
Nem akármilyen helyszínre kalauzol el bennünket Bernd Ruland: a német véderő hírközpontjába a második világháború éveiben. Itt teljesített szolgálatot ő is és az a két híradó kisegítőnő, aki politikai, Hiler-ellenes meggyőződéséért életét kockára téve eljuttatta Svájcba a német hadvezetés legféltettebb titkait. Innen azután Radó Sándor közvetítésével a hírek Moszkvába is eljutottak, és ha a háború sorsát maguk nem döntötték is el, komoly segítséget nyújtottak a Vörös Hadsereg vezetőinek. ...
440 Ft
Raktárkészlet:  1 db
440 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bernt Engelmann: A nagy szövetségi érdemkereszt
Hauser legyintett.
– Hagyjuk ezt – mondta –, most végre megértette, mi a tét, fölösleges tehát folytatni a példálózást… Megkapja tőlem a szóban forgó összeget és hozzá egy saját személyére kiállított bónuszt, amelynek összegszerűségéről még tárgyalnunk kellene. Ellenértékként a mondjuk másfél millió dollárért azt óhajtom, hogy a további kutatást azonnal szüntesse be, és minden olyan dokumentumot és feljegyzést, amelynek már birtokába jutott, nekem átadjon vagy a jelenlétemben megsemmisítsen. ...
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bernt Engelmann: Menet, indulj: lépést tarts!
Na és akkor odamentek a Benniesszel, öt gestapós fickó, mind civilben és fegyveresen. Szegény Albertnek előttünk kellett mennie a Reeperbahnon a találkozó színhelyéig. St. Pauliban levették róla a bilincseket, hogy senki se vegyen észre semmit. Majdnem elérték a céljukat… Akkor nemcsak a koppenhágai elvtársakat kapták volna el, hanem még egy hamburgit is, a Phoenix gumigyárból. De Albert Bennies keresztülhúzta a számításaikat: húszlépésnyire az Alkazartól elkezdett teli torokból kiabálni: "Vi...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bertényi Iván A magyar korona története
1978. január 6-án a Parlamentben Cyrus Vance akkori külügyminiszter az Egyesült Államok elnökének képviseletében ünnepélyesen átadta Apró Antalnak, az Országgyűlés akkori elnökének a magyar királyi koronát és a többi koronázási jelvényt. Nemzeti kincseink több mint három évtizedes távollét után visszakerültek hazánkba.
Bertényi Iván történész a korona történetéről és a hozzá fűződő problémákról ad képet. Ismerteti a korona eredetével kapcsolatos nézeteket, vi...
390 Ft
Raktárkészlet:  2 db
390 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Betlen Oszkár: Élet a halál földjén
Lehetett-e reményük azoknak, akik Auschwitzba, a halál földjére kerültek? Voltak-e olyanok, akik hónapokig, évekig bírták az iszonyatot? Akik bátorították a csüggedőket, és ha kellett, százszor is szembenéztek a veszéllyel, hogy mások életét megmentsék? Voltak ilyen emberek! Nekik állít maradandó emléket e könyvben Betlen Oszkár. Kevesen voltak, de megtalálták egymást – pártszervezetet hoztak létre ott, ahol élni is bűn volt, ahol naponta százszor és ezerszer torolták meg az életet. Összefogt...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bob Reiss Halálbrigád a Captains-szigeten
1942 őszén az Egyesült Államok atlanti partvidékénél egy kis sziget helyőrségének katonáit egy kivételével lemészárolja egy negyven főből álló, különlegesen kiképzett német különítmény. A tengeralattjáróval érkező ellenséges katonák azt a feladatot kapták, hogy a helyőrség partvédő ütegeit elfoglalva az arra haladó, hadirakományt szállító tengeri konvojt az amerikaiak saját fegyvereivel semmisítsék meg, zavart és pánikot keltve az Egyesült Államok hadseregében és a lakosságban. ...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bokor Péter: Végjáték a Duna mentén
A ​filmrendező szerző „Századunk” sorozatát mindig nagy érdeklődés fogadja, s különösen nagy figyelem kíséri a közeli múltról szóló részeket. Pedig egy filmbe nem is fér bele minden érdekes, izgalmas mondanivaló. Interjúkötetében Bokor Péter azokat a találkozásait írja meg, amikre filmkészítés közben került sor itthon és külföldön, anyagot gyűjtve és megszólaltatva olyan embereket, akik felelős posztokon álltak a második világháborút megelőző években s a háború alatt. A nácizmus Magyarországr...
400 Ft
Raktárkészlet:  2 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Boldozsár Iván: Don - Buda - Párizs
"Ez a könyv nem önéletrajzi regény, és nem is emlékirat. Nem azt írtam meg benne, amire ma emkékszem, és nem hallgatam el azt , amire ma nem szívesen emlékszem vissza. Nem az van benne, amit ma tartok érdekesnek, hanem az, ami 1942 és 1947 között vezette a tollamat. Nem mai tudatomon megszűrve írok a háborúról, az ostromról, a felszabadulásról és a Trianont megismétlő Luxemburg-palotai békéről, hanem akkori tudatom termékeit bocsátom az olvasó elé."
1982

410 ol...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Brigitte Hamann Rudolf A trónörökös és a lázadó
„Bizonyos, hogy mindaz, amit Hermann Broch jellemzőnek tart az Osztrák-Magyar Monarchiára a XIX. század végén, hozzátartozik ehhez az életrajzhoz, és különösen ehhez: a frivolság, az élvezetek hajszolása, miközben a világot a hanyatlás hangulata tölti el, a kísérteties „operett bölcsesség” és a heurigerek melankóliája. Bécs „vidám apokalipszise” szinte Rudolf trónörökös körül kristályosodott ki, pedig a gazdag botránykrónikák az ifjú Habsburg életének csupán jelentéktelen részét teszik ki. A ...
530 Ft
Raktárkészlet:  1 db
530 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Brósz Róbert · Pólay Elemér Római ​jog
Régi ​hiányt pótol tankönyvkiadásunk, amikor most megjelenteti Brósz Róbert és Pólay Elemér korszerű római jog tankönyvét.
Ez a tankönyv, annak ellenére, hogy mintegy 2000 éves, leülepedett jogi anyagot ismertet, mégis sok vonatkozásban új. A szerzők ugyanis nemcsak a modern romanisztika legújabb eredményeit hasznosították művük megírása során, hanem ezt az immár több ezer éves anyagot olyan feldolgozásban adják, hogy az nemcsak megfelel modern, szocialista célkitűzéseinknek, d...
7 000 Ft
Raktárkészlet:  1 db
7 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba
C. W. Ceram: Az első amerikai
A ​szerzőnek eddig két könyve jelent meg magyarul, A régészet regénye és A hettiták regénye, s mindkettő nagy sikert aratott. Legújabb műve, Az első amerikai Észak-Amerika régészetével foglalkozik, az ősi indián kultúrákat ismerteti.
Ellentétben a látványos mexikói és perui magas kultúrákkal, amelyeknek bőséges irodalma van, az észak-amerikai korai indián kultúrákról alig olvashatunk magyar nyelven. Pedig Észak-Amerika régészete hallatlanul sok érdekességet tartogat szám...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Christian Rosenkrautz: Menekülés Hispániából
1086. Hispánia, Castília. Spanyolország darabokra szakadt, az ezer sebből vérző királyság egyik felét a mór hódítók bitorolták, a másik felét az egymással marakodó lovagok.
Ekkor az ismeretlenből felbukkant egy kiváló harcos, aki pénzért áruba bocsátotta fegyverét és aki alig néhány év leforgása alatt hatalmas hírnévre tett szert. A neve Rodrigó Díaz de Bivar, ám mindenki csak úgy szólítja El Cid Campeador: Az Úr...
Egyik portyája alkalmával azonban egy "...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Cicero-Seneca: A lélek békéje
Az ókori róma irodalma szöveggyűjtemény

63 old, 20 cm x 14 cm
1 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Csató Tamás – Gunst Péter – Márkus László – Jemnitz János: Egyetemes történelmi kronológia
Az őstörténettől 1977-ig

1984
787 old, 25 cm x 17 cm
560 Ft
Raktárkészlet:  1 db
560 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Csató Tamás – Gunst Péter – Márkus László – Jemnitz János: Egyetemes történelmi kronológia
Az őstörténettől 1977-ig

1981
787 old, 25 cm x 17 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Cseres Tibor: Vízaknai csaták I. II.
Az író mondja könyvéről: "A vízaknai csaták Erdély kilencven esztendejét idézi fel egy kilencven évet megélő ember élettükrében. Ám a tükör nem hiteles szó, mert a hosszú emberöltő csaknem évszázados történeti, történelmi egész, csupa mozgás, csupa vívódás Erdély népei között, állandó reménykedés és örök reménytelenség a vak történelem viharzása közben. Az író nem tagadhatja, hogy a két-, sőt olykor háromfelé szakadó életből leginkább a magyar szívdobbanásokra, kiáltásra figyel, de megadja az...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
 

prev
next

Sorrend:

Webáruház készítés