Történelem


ÚJ
ÚJ
A. Z. Manfred: Napóleon
A napóleoni korszakot számosan feldolgozták már. E téma iránt a szüntelenül megújuló érdeklődést most Manfred, neves szovjet történész munkájával igyekszünk kielégíteni.
A tudós szerző Bonaparte Napóleon életrajzának elkészítésekor eredeti forrásokból merített. Objektív képet festett Napóleonról, de az egész napóleoni korszakról is történelmi áttekintést ad. Egyes történetírók és Napóleon néhány életrajzírója hajlik annak feltételezésére, hogy Bonaparte mindig, de legalább...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Angelika Vahlen: Az ókor világcsodái
Tartalom


A hét világcsoda 7
A gízai piramisok 13
Rejtélyes kőkolosszusok 13
Ozirisz halála és feltámadása 17
A "fáraók hegyei" 19
Hogyan hozták létre a "csodákat"? 28
Babilon falai 35
A város és kultúrájának története 35
Babilon és erődítményei 40
Szemirámisz függőkertje 53
Amiről Sztrabón tudósít 53
"...a földművelés fáradalmai a bámészkodó látogatók feje fölött..." 57
Peidiasz olümpiai Zeusz-szobra 63
Rövid fejezetnyi görög történelem 63
A szent Olümpia 66...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Bagyinszki Zoltán – Tóth Pál: Magyar várak
Fáradságos, ​ám igen érdekes vártúrákat jelentett az utóbbi két évben e könyv képeinek elkészítése a történelmi Magyarország területén. A képanyag több mint fele a mai Magyarország határain kívül készült, az Adriától a Székelyföldön, az Al-Dunától a lengyel határig. Minden – a magyar történelmet ismerő – ember számára lélekemelő érzés szembesülni Huszt, Munkács, Déva, Vajdahunyad, Nándorfehérvár, Fraknó, Trencsén, Krasznahorka, Csejte vagy éppen Visegrád, Siklós, Kőszeg, Drégely, Szigetvár, E...
3 000 Ft
Raktárkészlet:  1 db
3 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Berecz János: Kádár élt… 1.
Aki nincs ellenünk…

Tévedni persze emberi, így történészi dolog is. Ebbe a hibába, csapdába én is jócskán beleestem munkásságom során. Minden esetben a személyes elfogultság volt a fő ok. Azokat akkor nem voltam képes elkerülni. Most, amikor még nagyobb a kísértés, minden erővel, tudatos figyelemmel igyekszem kikerülni a buktatókat, a csapdákat. Minden figyelmemmel arra törekszem, hogy sikerüljön. Erre a szemléletre oktatott a kiváló magyar történész, Kosáry Domokos: „Azzal is számolnunk ke...
2 800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Berecz János: Kádár élt… 2.
A szerző most megjelenő első, majd a következő második kötetben mint talán a leghitelesebb tanú teszi közkinccsé Kádár életéről és munkásságáról szerzett benyomásait, élményeit saját tapasztalataira alapozva.

Berecz János visszaemlékezésének első részét a szakemberek és a szélesebb olvasóközönség is nagy érdeklődéssel fogadta. A hosszú évekig Kádár közvetlen munkatársaként dolgozó szerző most folytatja a számvetést. A második kötet Kádár újabb politikai próbatételeivel...
2 800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Bernard Law Montgomery: Montgomery tábornagy emlékiratai
1940 ​nyara… Anglia Dunkerque után nehéz napokat élt át: folyik a légicsata, a német tengeralattjárók egymás után küldik a tengerfenékre a brit gőzösöket és hadihajókat, az expedíciós erők úgyszólván egész felszerelése ottveszett Franciaországban, mindössze annyi maradt, amellyel egy hadosztályt fel lehet szerelni. Erre a hadosztályra, s parancsnokára bízzák annak a partszakasznak a védelmét, ahol a német inváziótól a legjobban lehetett tartani. A hadosztály parancsnoka Montgomery tábornok, e...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
  Bíró Géza – Cziráky Ferenc: Képes politikai és gazdasági világatlasz
1966

330 old, 35 cm x 25 cm
Védőborítója hiányzik
1 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Bulat Okudzsava: Találkozás Bonapartéval
Okudzsava a nagy előd, Lev Tolsztoj után ismét szembesíti Napóleont és Oroszországot. Nem szolgáltat igazságot a „korzikai lángelmének”, „Hannibál késői utódjának”, csupán alaposan, XX. századi nézőpontból szemrevételezi azt az orosz társadalmat, melyet Tolsztoj a Háború és béké-ben méltónak ítélt arra, hogy példaként álljon Európa előtt.
Ebben az ízig-vérig modern regényben, mely egyszerre érzelmes szerelmi történetek sora, meditáció az orosz fejlő...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Faragó Jenő (szerk.): Mr. Kádár
„Kádárt ​1950 júniusában — érdemei elismerése mellett — fontosabb pártmunkára hivatkozva, felmentették belügyminiszteri funkciója alól. A következő év áprilisában Kádár gépkocsija elől az utat egy ávós autó állta el, azt mondták neki, hogy államellenes összeesküvésnek jöttek a nyomára, saját biztonsága érdekében üljön át az ő kocsijukba. Az Államvédelmi Osztály emberei egyenest Budapestre vitték — a fogházba…
Kádár jóindulatú, melankolik...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
  Hollós Ervin – Lajtai Vera: Horthy Miklós, a fehérek vezére
1919. május 31., Szeged: "Miközben folytak a megbeszélések az új kormányról, Károlyi Gyula a második szobában egy vendéget fogadott. Horthy Miklós altengernagy jelent meg nála, akinek Károlyi fölajánlotta a hadügyminiszteri tárcát. Horthy nem adott határozott választ, egy hét gondolkodási időt kért…
Ez az a pillanat, amikor megjelenik a politikai élet színterén Horthy Miklós, aki azután 25 éven keresztül Magyarország kormányzója volt. Neve elválaszthatatlanul összefo...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Jászay Magda: Velence és Magyarország
Velence ​sok millió látogatója közül legtöbben bizonyára nem gondolkodnak el azon, hogy ez az idegenforgalmi nevezetesség valaha egy virágzó gazdaságról, pezsgő tevékenységéről és széles körű politikai befolyásáról ismert állam irigyelt központja és irányítója volt. A velencei köztársaság polgárai a kora középkortól elszánt kitartással úgyszólván a semmiből teremtették meg létét, majd tengeri hatalmát és több kontinenst behálózó kereskedelmét. Megingathatatlan, szilárd államrendjének, mesteri...
1 700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Konyhás István: Ópusztaszer
Ópusztaszert és a Tisza-völgy környékét nehéz lenne egyetlen szóval leírni, vagy beskatulyázni. Változatos táj, az Alföld egyszerűségével és rejtőzködő kincseivel. Ha az autópályán suhanunk végig, e környék mellett szinte észrevétlenül lapulnak meg a tanyák, a mezőgazdasági földek közé ékelődött puszták és mocsarak. A Tisza közelsége miatt talán kevesen gondolnak rá, hogy egykor a Duna kanyargott itt, a Tisza tőle örökölte mostani medrét és a még itt-ott fennmaradt holtágait. Gondolhatnánk, h...
1 700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Lukácsy Sándor (szerk): Föltámadott a tenger…
A kötetünkben közreadott válogatás – Lukácsy Sándor munkája – a magyar történelem egyik legdicsőbb fejezetét idézi. Az 1848-49-i magyar forradalom és szabadságharc, Engels szavaival szólva, megszerezte Magyarországnak „az egész művelt világ nagyrabecsülését”. A forradalom és szabadságharc tengernyi irodalmából szépprózai válogatást nyújtunk át e kötetben olvasóinknak. A kötet első része az események krónikáját tartalmazza, a korabeli riportok és emlékezések tükrében. A második rész a korszak ...
500 Ft
Raktárkészlet:  2 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Moldova György: Kádár János
Előszó

"Be kell vallanom: életem során többször is megváltozott a Kádár Jánosról alkotott véleményem. Sokáig a nevét sem ismertem. 1952-ben, mikor felvettek a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, és újságolvasóként, filmhíradó-nézőként, szeminárium hallgatóként tájékozódni kezdtem a politika világában, Kádár Jánosnak még a hírét sem lehetett hallani. «Leleplezett árulóként» életfogytiglanra szóló büntetését töltötte az Államvédelmi Hatóság Conti utcai börtönében. Ugyanott raboskodott még 19...
2 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Paul Brunton: Egyiptom titkai
Az egyiptomi kolosszusok, a kincses királyi temetkezőhelyek megmagyarázhatatlan misztériumába elsőként Paul Brunton, neves angol újságíró avatta be az európai olvasót a harmincas években. A Kheopsz és a Szfinx-piramis sötét, fullasztó mélyében, ahol éjszakákat töltött el magányosan, testet öltöttek előtte az ősi Egyiptom szellemalakjai. Fakírok, mágusok, ősi misztériumok, titkos szentélyek világa elevenedik meg e ma is friss, lebilincselő könyv lapjain.
200...
4 300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
4 300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Roger Gough: Kádár János, a jó elvtárs?
Törvénytelen ​gyerekből illegális kommunista, körön belüli főelvtársból és belügyminiszterből börtönlakó, majd rehabilitált, a népfelkelés elismerőjéből annak elnyomója, tömeggyilkosból, Moszkva kiszolgálójából keleten és nyugaton elismert politikus, a nép „Jancsi bácsija”. Az új gazdasági mechanizmus megfojtója, a hetvenes évek puha diktátora, aki sokak szerint akkoriban megnyerte volna a szabad választásokat is. Voltak, akik a két világrendszer közti lavírozás nagymesterét látták benne; más...
1 800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Szabó Árpád: A trójai háború
A ​homéroszi mesevilág az ókori Görögország képzeletének legcsodálatosabb alkotása. Sok száz éve találnak gyönyörűséget minden kor fiai e pompás történetekben, a görög mitológiában, amely írók, festők és szobrászok ezreit is nagy alkotásokra ihlette. Ezúttal mai író, magyar író vette tollára Homérosz halhatatlan témáját, kiegészítve a görög mondavilág egyéb történeteivel, amelyek szervesen kapcsolódnak az alakokhoz és a cselekményhez. Nemcsak az Iliászba és az Odüsszejába kapunk bevezetést, h...
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Türk Attila: Miből lesz a cserebogár?
Nagy magyarok kis korukban
1 100 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 100 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Urbán Aladár Pákozd, 1848
A pákozdi csata nem tartozik a világtörténelem, sőt hazánk történetének nagy és véres csatái közé sem, amelyekben tízezreket öltek vagy nyomorítottak meg. Jelentősége mégis tovább él egy évszázad távolán is túl, mert ebben szerveződött a magyar honvédsereg, melynek a pákozdi győzelem az első próbája volt.
Hogyan jutott el az önállóan szerveződő Magyarország 1848 márciustól 1848 szeptemberéig – Pákozdig és Ozoráig –, erről szól Urbán Aladár sok új történelmi ...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Walter Lord: A Titanic pusztulása
Az elsüllyeszthetetlennek hitt Titanic, a kor technikai csodája, mi is lett volna más, ha nem úszó „társadalmi minta”, amelyen – akárcsak az igazi társadalomban – felül találjuk a milliomosokat, középütt a polgári középosztályt, legalul pedig a koldusszegény kivándorlókat. Amikor 1912. április 14-ének éjjelén, az első atlanti átkeléskor a Titanicot elérte végzete, több volt ez közönséges katasztrófánál. Bizonyos értelemben jelkép az óriás hajó: a polgárság önbizalma súlyos sebet kapott: a vég...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
 Nürnberg 1946
Emlékek és tanulságok

Egy kérdés Róna Peterhez, a film rendezőjéhez és Bokor Lászlóhoz, a stúdió vezetőjéhez: mi indokolta 1981-82-ben a nürnbergi per emlékének felelevenítését?
A rendező válasza:
- 1946-ban Nürnbergben azok fölött hangzott el ítélet, akik nemcsak elszabadították, de nyíltan oltárukra is emelték az - évezredek civilizációs munkájával elnyomott - bestialitást. A per, a dokumentumok, az ítélet egyaránt az emberiség nagy iskolájának kötelező olvasmánya: intel...
850 Ft
Raktárkészlet:  1 db
850 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A magyar történelem nagy alakjai
Most induló sorozatunk a tudomány és a művészetek területén való ismeretszerzést segíti.
A középiskolai tananyagra és a legfontosabb lexikonokra építve egy olyan összeállítást készítettünk, melyből könnyen és gyorsan lehet tájékozódni.
Hasznos segítség lehet nemcsak feleletek és dolgozatok előtt, hanem minden olyan helyzetben, amikor nem áll rendelkezésre több kötetes lexikon, vagy kevés az
idő a bővebb információ megszerzéséhez.

80 old, 16 cm x 11 cm
550 Ft
Raktárkészlet:  1 db
550 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A német történelem tanulsága
222 old, 21 cm x 15 cm
1 400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A szociáldemokrácia ma
423 old. 20 cm x 15 cm
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A Szovjetunió népgazdaságának 60 éve
Jubileumi statisztikai évkönyv, melyet a Nagy Októberi Szocialist Forradalom 60. évfordulója alkalmából adtak ki. Benne a Statisztikai kiadó ajánló levelével.

639 old, 24 cm x 17 cm
1 330 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 330 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A Wilhelmstrasse és Magyarország
Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933-1944
3 400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
3 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A. P. Gyerevjanko: A három Nap országában
„… és akkor a három ember alkotott egy férfi embert, akit Kadának neveztek el, és egy asszonyt, kinek neve Dzsulcsu lett. Majd egy lányt teremtettek, Mamildzsit. Az emberek ezután sokasodni kezdtek, és birtokukba vették a földet, végis-végig az Amur mentén.” Az ősrégi nanaj legenda szavai a népi képzelet alkotta képet rajzolják meg a Föld e sarkának benépesedéséről, míg a könyv szerzője, a nagy tehetségű szovjet régész, művében a modern tudomány eszközeivel követi nyomon az ember kialakulását...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Adolf Burger: A hamisító csoport
"A külföldi bankjegyek hamisításának gondolata Alfred Naujocks fejében fogalmazódott meg... Naujocks beszélt Heydricchel, Heydrich a főnökével, Himmlerrel, Himmler pedig egyenesen Hitlerrel. A pénzhamisítást szigorú és rendkívüli biztonsági intézkedések közepette a német rendőrség és az SD főnöke, Reinhard Heydrich, Otto Rasch SS-Brigadeführer és dr. Wilhelm Höttl SD-Hauptsturmführer kapta feladatul. A hamisítóüzem vezetője Bernhard Krüger SS-Sturmbannführer lett, akiről az akció a »Bernhard-...
400 Ft
Raktárkészlet:  2 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Anatolij Varsavszkij Kezdetben voltak a legendák
A világ legcsodálatosabb régészeti emlékeinek pusztulásáról (az athéni Akropolisz, Velence) írott könyve valóságos segélykiáltásnak számított néhány évvel ezelőtt, míg ebben a kis kötetében a régészeti kutatások történetéből lapoz fel néhány kalandos és izgalmas fejezetet. A lascaux-i és az altamirai barlangrajzok bűvöletében élő Nyugat számára is meglepetés volt a mongóliai Kapova-barlang paleolitikus sziklarajzainak felfedezése, de ugyanígy felkavarta a tudományos közvéleményt a francia And...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Andrej Szaharov A ​nagy atamán
Hetyke kozákok, szilaj indulatok és vad csaták, vízbe fojtott vajdák és megajándékozott nyomorultak, várostrom és tengeri kalandozás és vér, rengeteg vér... Mindez békésen megfér Szaharov történelmileg szigorúan dokumentált krónikájának lapjain. Sztyepan Razin alakja évszázadok óta vonzza a festőket, írókat, zeneszerzőket, tetteiről legendák születtek, népdalokban énekelnek róla, nem csoda hát, hogy szerzőnk is őt választja hőséül. S bár Sztyenyka jó százötven évvel később vezette rongyos had...
690 Ft
Raktárkészlet:  1 db
690 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Arany Sándor – Krisó Dénes – Rácz-Székely Győző: Híres tűzesetek
Olvashatunk a Normandie gőzhajó és a Hidenburg léghajó gyászos pusztulásáról, a brüsszeli Innovation, a bécsi Gerngross és a budapesti Párisi Nagyáruház leégéséről, a bécsi Ring
Színház, a solti mozi és az amerikai Hartford cirkusz tűzhaláláról, Gyöngyös városának többszöri elhamvadásáról, a debreceni diáktűzoltóság történetéről, a spanyolországi katasztrofális
kempingtűzről, az algyői és a zsanai olaj- és földgázmező heroikus védelméről....
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Armand Lanoux: A vörös kakas
A Vörös Kakas az újra meg újra fellobbanó, soha ki nem hunyó tűz, a forradalmak tüze. Ujjongást és rettegést, szabadulást és pusztulást hoz, ha megjelenik, kinek-kinek sorsa és ideje szerint. Armand Lanoux dokumentumregényének második része Franciaország és Európa történetének hatásában és tanulságaiban egyik legdöntőbb pillanatát, a párizsi Kommünt tárja elénk. Az események, az ismert és névtelen szereplők sokasága az Ágyúpolká-hoz hasonló élességgel, mindenre kiterjedő és lebilincselő részl...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Armand Lanoux: Ágyúpolka
Armand Lanoux, a nálunk is ismert francia író hatalmas vállalkozásának első kötetét tartja kezében az olvasó. Az Ágyúpolka elsősorban a párizsi kommün előtörténetét, külső és belső előzményeit tárgyalja. Az előtörténet azonban Lanoux-nál nem szorítkozik a porosz-francia háború, a második császárság ábrázolására, hanem jóval több ennél: korrajz, gazdaság-, politika-, kultúr-, eszme-, sőt akár divat vagy konyhatörténet is egyben. Az író miniszterek előszobáiba, színházakba, lövészárkokba, főúri...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Az Iszkaszentgyörgyi kastély története
Kétnyelvű

72 old, 21 cm x 20 cm
1 400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
B. H. Warmington: Karthágó
Régóta nem jelent meg ilyen témával foglalkozó könyv, jóllehet Karthágó igen jelentős szerepet játszott Róma és a szicíliai görög kolóniák történetében. Tanulmányomban igyekeztem felvázolni Karthágó történetét, civilizációját, az antik mediterrán világban elfoglalt pozícióját, s remélem, hogy némileg sikerül hozzájárulnom az e téren mutatkozó hézagok kitöltéséhez.
Aki Karthágóról akar írni, kénytelen jelentős mértékben görög és római forrásokra tá...
1 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bajnok József: Egy töltényt se Hitlernek!
„Nem voltak látványos akciók, nem robbantottunk és nem gyújtottunk fel semmit. De sikerült nagy anyagi károkat okoznunk, és késleltettük a gyilkolásra szánt hadianyagok és egyéb eszközök elkészültét, s ezáltal felhasználását. A telefongyári munkásoknak ezt a tevékenységét a Szabad Nép 1944. szeptemberi száma A nemzeti felszabadító harc hírei cím alatt a következőként említi: "A Telefongyár termelése 84 százalékkal csökkent. Még ez is kevés! Egy töltényt se Hitlernek!” " – írja a szerző könyvé...
380 Ft
Raktárkészlet:  1 db
380 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Balázs Anna: Történetek Flóráról
Valóságos személy a hőse ennek az írásnak: Martos Flóra, a magyar munkásmozgalom egyik legrokonszenvesebb alakja, a Vörös Segély vezetője. Törékeny, látszatra gyenge asszony, akit az emberszeretet, a részvét vezet el a forradalmárok táborába, mert meg kell győződnie róla, hogy csak azok képviselik az igazi emberség ügyét. S a szelíd nagyszívű Flórából kiváló harcos válik, kalandok hőse, kemény megpróbáltatásokban helytálló ember.
187 old. 18 cm x 13 cm
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Balázs Béla: Együtt egymásért
Harminc éve Európa szívében fegyveresen is fellángolt a szabadságvágy. Egy létszámát tekintve viszonylag kis nép harcot indított a fasizmus és az elnyomás ellen. A forradalmi-demokratikus jellegű Szlovák Nemzeti Felkelés kezdetét jelentette a Csehszlovákia új államjogi elrendezéséért küzdő erők harcának, a ténylegesen nemzeti és demokratikus forradalomnak. A szlovákok előrelátó és a helyzetet reálisan felmérő politikusai elvetették a csehszlovák burzsoázia érdekeit képviselő (a nyugati ország...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Balogh -Gergely -Izsák - Föglein: Magyarország története 1918–1975
Az Osztrák Birodalom részét képező Magyarországon az 1848-49. évi polgári forradalom és nemzeti szabadságharc felszámolta a jobbágyrendszert és a feudális kiváltságok jelentős részét. Ezáltal megteremtette a magyar társadalom és gazdaság polgári fejlődésének feltételeit, megnyitotta az utat a szabadversenyes kapitalizmus kibontakozása előtt. A polgári fejlődés optimális feltétele azonban - az önálló nemzeti állam megteremtése - a szabadságharc bukása következtében nem valósulhatott meg. Az ön...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Barbi Balázs: Az ASEAN
Az ASEAN belső viszonyai
Az ASEAN külkapcsolatai
A külkapcsolatok és főbb területei

1982

180 old, 20 cm x 13 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Benda Kálmán: Erdély végzetes asszonya
Báthory Zsigmondné Habsburg Mária Krisztierna

A Labirintus sorozat új kötetének középpontjában Jósika Miklós Abafijából jól ismert Habsburg főhercegnő: Mária Krisztierna áll. Erdély végzetes asszonyának nevezi őt a szerző, mert személyes hatása férjére, Báthory Zsigmond fejedelemre, s rajta keresztül Erdélyre - minden jó szándéka ellenére - tragikusnak bizonyult.
A 16-17. század fordulóján élő Báthory Zsigmond tehetséges, jóképű férfi volt, aki trónra lépéseko...
360 Ft
Raktárkészlet:  1 db
360 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Benedek Elek – Móra Ferenc – Gárdonyi Géza – Gaál Mózes: Hadak útján
Hun-magyar legendárium

Ismerkedjünk meg történelmünk kedvesebb, mesésebb, dicsőbb oldalával!
Ki volt Nimród király? Honnan ered a Keveháza név? Hogyan rontotta meg a szász Detre Attila és Buda hun királyok viszonyát? Vagy nem is Ő, hanem a két királyné volt a két férfi összeugrasztója? Mi köze volt Csörsznek Délibábhoz?
Ki futamította meg Zalánt? Melyik magyar vitéz vágtatott fel először Tokaj hegyére? Hol halt meg Árpád vezér?
Ilyen és ehhez hasonló kérdések...
2 400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Benedek István Gábor: Ez lett a vesztünk, mind a kettőnk veszte...
A kémek története mindenkit érdekel. Izgalom, titok, bátorság, kaland, gyilkosság, zsarolás, hősiesség - ezek azok a szavak amelyek hirtelen eszünkbe jutnak.
Könyvtárnyi olvasnivaló gyűlt össze Canarisról, Schellenbergről, Gehlenről, Philbyről, Allen Dullesről s persze a nagy szovjet háborús kémekről, kémfőnökökről, miközben a 40-es évek egyik nemzetközi értelmeben is kiemelkedő alakjáról, Újszászy Istvánról, a VKF-2, majd az Államvédelmi Központ zseniális vezetőjéről legfeljebb elv...
2 300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bernd Ruland Moszkva szemei
Nem akármilyen helyszínre kalauzol el bennünket Bernd Ruland: a német véderő hírközpontjába a második világháború éveiben. Itt teljesített szolgálatot ő is és az a két híradó kisegítőnő, aki politikai, Hiler-ellenes meggyőződéséért életét kockára téve eljuttatta Svájcba a német hadvezetés legféltettebb titkait. Innen azután Radó Sándor közvetítésével a hírek Moszkvába is eljutottak, és ha a háború sorsát maguk nem döntötték is el, komoly segítséget nyújtottak a Vörös Hadsereg vezetőinek. ...
440 Ft
Raktárkészlet:  1 db
440 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bernt Engelmann: A nagy szövetségi érdemkereszt
Hauser legyintett.
– Hagyjuk ezt – mondta –, most végre megértette, mi a tét, fölösleges tehát folytatni a példálózást… Megkapja tőlem a szóban forgó összeget és hozzá egy saját személyére kiállított bónuszt, amelynek összegszerűségéről még tárgyalnunk kellene. Ellenértékként a mondjuk másfél millió dollárért azt óhajtom, hogy a további kutatást azonnal szüntesse be, és minden olyan dokumentumot és feljegyzést, amelynek már birtokába jutott, nekem átadjon vagy a jelenlétemben megsemmisítsen. ...
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bernt Engelmann: Menet, indulj: lépést tarts!
Na és akkor odamentek a Benniesszel, öt gestapós fickó, mind civilben és fegyveresen. Szegény Albertnek előttünk kellett mennie a Reeperbahnon a találkozó színhelyéig. St. Pauliban levették róla a bilincseket, hogy senki se vegyen észre semmit. Majdnem elérték a céljukat… Akkor nemcsak a koppenhágai elvtársakat kapták volna el, hanem még egy hamburgit is, a Phoenix gumigyárból. De Albert Bennies keresztülhúzta a számításaikat: húszlépésnyire az Alkazartól elkezdett teli torokból kiabálni: "Vi...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bertényi Iván A magyar korona története
1978. január 6-án a Parlamentben Cyrus Vance akkori külügyminiszter az Egyesült Államok elnökének képviseletében ünnepélyesen átadta Apró Antalnak, az Országgyűlés akkori elnökének a magyar királyi koronát és a többi koronázási jelvényt. Nemzeti kincseink több mint három évtizedes távollét után visszakerültek hazánkba.
Bertényi Iván történész a korona történetéről és a hozzá fűződő problémákról ad képet. Ismerteti a korona eredetével kapcsolatos nézeteket, vi...
390 Ft
Raktárkészlet:  2 db
390 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Betlen Oszkár: Élet a halál földjén
Lehetett-e reményük azoknak, akik Auschwitzba, a halál földjére kerültek? Voltak-e olyanok, akik hónapokig, évekig bírták az iszonyatot? Akik bátorították a csüggedőket, és ha kellett, százszor is szembenéztek a veszéllyel, hogy mások életét megmentsék? Voltak ilyen emberek! Nekik állít maradandó emléket e könyvben Betlen Oszkár. Kevesen voltak, de megtalálták egymást – pártszervezetet hoztak létre ott, ahol élni is bűn volt, ahol naponta százszor és ezerszer torolták meg az életet. Összefogt...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
 

prev
next

Sorrend:

Webáruház készítés