A Világirodalom Remekei

Főkategória >IRODALOM >Szépirodalom >A Világirodalom Remekei

ÚJ
ÚJ
Alekszandr Szergejevics Puskin: A kapitány lánya
Puskin korszakos jelentőségűt alkotott minden műfajban. Dosztojevszkij „vezérlő teremtő szellemnek” nevezi őt, Belinszkij az orosz élet „enciklopédiájának” minősíti az Anyegin-t, a későbbi méltatók Puskin „irodalomalapító” életművétől számítják az új orosz irodalmat, az egységes irodalmi nyelvet s a Belinszkij, Dobroljubov és Csernisevszkij munkáiban kiteljesedő esztétikai gondolkodás kezdetét. „Puskin mindig az egész határt nézte” – írta róla Németh László. Kötetünkbe tíz kisregényét, illetv...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Guy de Maupassant: Komornyikné őnagysága
1964

419 old, 20 cm x 14 cm
Borítója kifakult
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A titokzatos idegen  Négy klasszikus angol kisregény
A klasszikus angol irodalom kiapadhatatlan tárházából négy kisregényt foglal magába kötetünk. William Makepeace Thackeray műve, A nagy Hoggarty gyémánt egy olyan fiatalemberről szól, akit teljességgel a látszat sodor tisztességtelen kalandba, a kapitalista vállalkozókedv egyik féktelen megnyilvánulásába, amely aztán majdnem a vesztét okozza.
Robert Louis Stevenson alkotása, a Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete, a Jó és Rossz harcát illusztrálja az emberben. A külső c...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A világ egy üveggolyóban Öt szovjet kisregény
Öt szovjet író egy-egy kitűnő, fordulatos kisregényét foglalja magába A világ egy üveggolyóban című kötet. A kisregények különböző időkben keletkeztek, s mintegy végigkísérik a szovjet ország fél évszázados történetét.

Több írónemzedék képviselői sorakoznak tehát egymás mellé antológiánkban a húszas években jelentkező Borisz Lavrenyovtól a szovjet „új hullám” legtehetségesebb prózaírójáig, Jurij Kazakovig. Más-más hangvétel, kifejezésmód, témaválasztás jellemzi kö...
530 Ft
Raktárkészlet:  1 db
530 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Alberto Moravia: A megalkuvó / Agostino
Vajon mit hozunk magunkkal gyermekkorunkból? Megszabják-e jelenünket, életutunkat azok a lélekformáló, rontó-építő válságok, amelyek a gyermeket, a tulajdon arcát kereső kamaszt érik? Moravia mindenesetre kedvvel ábrázolja az emberré érés nehéz, testi-lelki feszültségekkel terhes pillanatait. Erről szól 1944-ben írott kis remeke, az Agostino is: a fiatal és még szép anya bűvöletében élő kis polgárfiú egyszer csak ráeszmél, hogy olyan meghittnek tudott kapcsolatuk jóvátehetetlenül megromlik: r...
260 Ft
Raktárkészlet:  1 db
260 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Alberto Moravia: Egy asszony meg a lánya
Alberto ​​Moravia jó hatvan évig volt a huszadik század olasz irodalmi életének egyik főszereplője. Nálunk hosszú évtizedeken keresztül ő számított az első számold, ú olasz írónak. Regényeinek, elbeszéléseinek hosszú sora jelent meg újra meg újra magyarul is, legtöbbnyire az Európa Könyvkiadó gondozásában. A Közönyösök, A megalkuvó, A megvetés, Az unalom, A figyelem, az 1934 vagy akár Levelek a Szaharából „egzisztencialista” Moraviája éppúgy hatalmas közönségsikert aratott, mint a „neorealist...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Aldous Huxley: A vak Sámson
A Vak Sámson (1936), Aldous Huxley hatodik és így a tizenegy kötetes regényírói életmű sorrendjét tekintve is központi helyet elfoglaló regénye sokak szerint a szerző legjelentősebb műve, kiemelkedő fontosságú állomás az írói pálya egészét tekintve. A bibliai cím önmagában is jelzi, hogy komoly vállakozásról van szó. A nagy előd, John Milton drámai művét, a Küzdő Sámsont (Samson Agonistes, 1671) idéző címadás a regény főszereplője és a szabadságától szeme világával együtt megfosztott ószövets...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Alessandro Manzoni: A jegyesek 1-2.
Egy Milánó környéki faluban, a 17. század első felében egy fiatal mátkapár készül boldogan az esküvőre: kihirdették már őket, elkészült a kelengye is, már csak a papi áldás van hátra. Miért kezd hát egyszerre homályos magyarázkodásba, miért húzza-halasztja a szertartást a nyájas-kenetes don Abbondio tisztelendő úr? Renzo és Lucia nem tudják még, hogy a környék mindenható urának brávói fenyegették meg a papot, hogy ő áll boldogságuk útjába, mert szemet vetett a szép Luciára. S nem sejtik azt s...
780 Ft
Raktárkészlet:  2 db
780 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Alexandre Dumas Luisa San Felice 1-2.
1798-ban vagyunk, Nápolyban. Fülledt s forradalommal terhes a levegő. Összefognak a nápolyi hazafiak legjobbjai, hogy – életük kockáztatása árán is – szembeszálljanak az önkényuralommal. A fenyegetett zsarnok ilyenkor akár magával az ördöggel is szövetkezik, hogy hatalmát megvédje: ezúttal haramiákkal, gyilkosokkal, és a hírhedt prostituáltból királyi kegyencnővé lett Lady Hamiltonnal. Mi keresnivalója van ebben az izgatott kavargásban a bájos, üde Luisának? Gyermekkora óta alig tette ki lábá...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Alexandre Dumas: Bragelonne vicomte
I. II. kötet

Újabb ​​tíz esztendő telt el a Húsz év múlva eseményei óta: 1660-ban járunk, s a négy daliának, a hajdani négy hetyke legénynek bizony deresedik már a haja. A történelem azért változatlanul fantasztikus kalandokba sodorja őket, kivált az örökifjú D'Artagnant, a fiatal, tapasztalatlan XIV. Lajos testőrkapitányát és bizalmi emberét. Mi mindent nem tesz! Trónra segít egy királyt, megment egy jólszervezett puccstól egy másik királyt – csak azokat nem tudja megmenteni, akiket legjobba...
1 900 Ft
Raktárkészlet:  2 db
1 900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Alexandre Dumas: Emma Lyonna
Az első rész, a Luisa San Felice nagyívű körkép a Nápolyban uralkodó király zsarnokságáról, kegyetlenkedéseiről, a franciák segítette olasz forradalmárok harcáról, akik életük kockáztatásával szembeszállnak az önkénnyel. Megdöntik a királyságot, és távozásra kényszerítik Ferdinándot aljas híveivel együtt.
Az Emma Lyonná-ban tovább forog a történelem kereke: a háttérben a köztársaság kikiáltása, a bosszúra készülő király felkészülése, visszatérte pedig az e...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Charles Dickens: David Copperfield II. kötet
"Úgy vélem, nincs ember a világon, aki annyira hinne ebben a történetben, mint én, amikor írtam"- vallja könyvéről a szerző az 1850-ban megjelent első kiadás előszavában. Másutt pedig így ír: "...valamennyi könyven közül ezt szeretem a legjobban."
S ezt érzi az olvasó minden sorából: megmosolyogtat és könnyekre fakaszt, mert sugárzik belőle az érzelem, az átélés őszintesége.
Önéletrajzi regénynek szokták nevezni, de nem egészen az. Életének csak néhány emlékez...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Charlotte Brontë: Villette Henry Hastings kapitány I-II
Gazdag élményforrás a gyűlölet és szerelem nagy regénye, a Villette. Világhírű párjához a Jane Eyre-hez hasonlóan: „emlékkönyv” egy fiatal leány küzdelmes életének története. A főszereplő – a kitörő érzelmek és a hűvös értelem tüzében-jegében edzett jellemű félénk és mégis erős alkatú csúnyácska szegény és magára hagyott angol Miss – alakjában joggal véljük felismerni a regényes életű írónő önarcképét, s talán még több joggal csodáljuk benne a jó és rossz hatalmak csatájában mindig áldozatul ...
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Dino Buzzati: A tatárpuszta / Egy szerelem története
Egy fiatal főhadnagy kémleli nap nap után, egyre jobban elhatalmasodó megszállottsággal a puszta láthatárt: hátha egyszer csak felbukkan a titokzatos ellenség, és hősi tettek kárpótolják végre a tétlen várakozásért. Van-e kiút, van-e mód kitörni a nyomasztó, téren-időn túli Erődből?
És vajon mi lesz a sorsa az öregedő agglegénynek, akit a véletlen viharos szerelembe sodor egy szép és hazug, pénzért kapható táncosnővel?
Több kiadást ért meg, és hamar né...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Domokos János: Huszadik századi dekameron I-II
570 Ft
Raktárkészlet:  1 db
570 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Élhetetlen szerelmesek  Huszadik századi elbeszélések
Ha a romantika századának szerelmeseit több-kevesebb joggal jellemezheti a "halhatatlan" jelző, századunk első felének sorsüldözött szerelmeseire bízvást alkalmazhatjuk az "élhetetlen" minősítést - részben adottságaikra, részben hányatott sorsukra. Kötetünk természetesen nem holmi búbánat gyűjtemény: olyan óriási és sokszínű anyagból szálazgathatunk, hogy a lírától a szatíráig szinte minden árnyalat beleszőhető. Az indiai Rabindranath Tagore botcsinálta ifjú házaspárja csakúgy helyet kap a vá...
410 Ft
Raktárkészlet:  1 db
410 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Előjáték - Huszadik századi angol kisregények
Tartalom:

Katherine Mansfield:
Előjáték (Szőllősy Klára) 5
E. M. Forster:
A Gép megáll (László Balázs) 49
D. H. Lawrence:
Egy ember, aki meghalt (Szőllősy Klára) 83
Virginia Woolf:
Flush (Rónay György) 129
David Garnett:
A róka-asszony (Déry Tibor) 215
Christopher Isherwood:
Sally Bowles (Réz Ádám) 271
Evelyn Waugh:
A megboldogult (Ottlik Géza) 323
John Wain:
Nem kell vala megvénülnöd (Borbás Mária) 419
Alan Sillitoe:
A hosszútávfutó magányossága (Göncz Árpád) 481
Éle...
560 Ft
Raktárkészlet:  1 db
560 Ft
  db    Kosárba Kosárba
George Eliot: A vízimalom
A George Eliot csupán egy írói álnév, amit Mary Anne Evans használt, hogy regényeit megjelenthesse. Eliot korának egyik legfontosabb irodalmi személyisége volt. Middlemarch címen megjelent mesterműve nem csupán a kor Angliájának kiválóan megrajzolt társadalmi képe, de az irodalomtörténet fontos mérföldköve is egyben. Szigorú protestáns neveltetése ellenére fellázadt, és megtagadta az egyházat.
A Vizimalom című könyvét megfilmesítették.
George Eliot regényéne...
520 Ft
Raktárkészlet:  1 db
520 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Graham Greene: A csendes amerikai / Elbeszélések
Az olvasó e kötettel a neves író sokoldalú tevékenységéből kap ízelítőt. Graham Greene (sz. 1904) a második világháború utáni angol irodalom kimagasló egyénisége. Noha nálunk inkább regényíróként ismerik (válogatásunk éppen egyik legjobb regényét tartalmazza), e kötetben a rövid elbeszélések sokszínű mestereként is bemutatkozik.
Greene egész életében különleges érzékenységgel reagált korunk nagy politikai témáira, eseményeire, s az elnyomottak, üldözöttek...
450 Ft
Raktárkészlet:  2 db
450 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Guy De Maupassant: A szépfiú
„Egy éhenkórász fiatal kalandor a kishivatalnokok nyomorúságos életet éli Párizsban. Georges Duroynak kackiás bajusza, búgó hangja, bársonyos tekintete van. No meg nagyra törő álmai. Lelkiismerete viszont nincs egy csepp sem. Hamar rájön, hogy a nők segítségével karriert csinálhat, vagyont szerezhet, sorra csábítja és sorra hagyja el hát őket, szélhámosságtól, zsarolástól sem riadva vissza. A Szépfiú útja egyre feljebb vezet a nyárspolgári Harmadik Köztársaság haszonelvű, korrupt, léha és zül...
500 Ft
Raktárkészlet:  2 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Guy de Maupassant: Az ismeretlen asszony
500 Ft
Raktárkészlet:  2 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Heinrich Mann: IV. Henrik I. kötet
„Ha egy háború a tizenhatodik század kultúrájának minden bizonyítékát megsemmisítette volna, és ha csak a IV. Henrik egyetlen példányát sikerült megmenteni, akkor is hiteles dokumentumunk lenne arról a korról, akkor is megismerhetnénk életét, szellemét, tudományát és művészetét”, mondja Heinrich Mann egyik életrajzírója.
A IV. Henrik természetesen nemcsak – és nem is elsősorban – történelmi dokumentum, hanem a mindig újat kereső, mindig kísérletező, haladó em...
420 Ft
Raktárkészlet:  1 db
420 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Henryk Sienkiewicz: Kereszteslovagok I. II.
A Kereszteslovagok még Sienkiewicz rendkívül közkedvelt történelmi regényei közül is kiemelkedik népszerűségével. Ez a nagyméretű tabló a legteljesebben tükrözi az író romantikus szemléletét. A regény lapjain az évszázados német-lengyel háborúk egyik jelentős epizódja elevenedik meg: Jagello Ulászló, a harcias, ifjú király állt a felkelt lengyel-litván hadak élére, hogy elégtételt vegyen minden kegyetlenkedésért, melyet a Német Lovagrend követett el a szláv lakosságon. A szereplőkkel együtt j...
760 Ft
Raktárkészlet:  1 db
760 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Honoré de Balzac: A rejtély / Albert Savarus
Ki tud ellenállni a napóleoni kor varázsának - író, hogy írjon,olvasó hogy olvasson róla? Balzac sem tudott, főképp a királypártiak harca érdekelte a Köztársaság ellen, a régi küzdelme az újjal, a már szétszórt arisztokrácia gyürkőzése a polgársággal. Ezt írta meg A huhogók-ban, s ide kanyarodott vissza A rejtély-ben. Milyen fordulatos a kémtörténet, melyet a Pichegru-Riviére-Polignac összeesküvés tényalapjára épít, milyen sajátos a Laurence de Cinq-Cygne körül forgó szerelmi vetélkedés, és m...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Ilja Ehrenburg: A harácsoló / Moszkvai sikátor
A Moszkvai sikátor első magyar kiadását Kassák Lajos ajánlotta az olvasók figyelmébe, a Nyugat-ban. A harácsoló most első ízben jelenik meg magyarul. Mindkét regény a húszas évek Moszkvájának izgalmas, ellentmondásos világába, egy átmeneti korszak, a NEP, az „új gazdasági politika” éveibe vezet. Társadalmi gondok vámszedői és érzékeny kisemberek Ilja Ehrenburg hősei, s az író a műveire oly jellemző fordulatossággal és lírai érzékenységgel rajzolja meg olykor roppant kalandos sorsukat, útjuk a...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Ilja Ehrenburg: A harácsoló-Moszkvai sikátor
Mindkét regény a húszas évek Moszkvájának izgalmas, ellentmondásos világába, egy átmeneti korszak, a NEP, az "új gazdasági politika" éveibe vezet. Társadalmi gondok vámszedői és érzékeny kisemberek Ilja Ehrenburg hősei, s az író a műveire oly jellemző fordulatossággal és lírai érzékenységgel rajzolja meg olykor roppant kalandos sorsukat, útjuk alakulását korunk legjelentősebb történelmi mozzanatain át. Talán még a két regény megannyi kitűnően megformált figurájánál is emlékezetesebb a korszak...
520 Ft
Raktárkészlet:  1 db
520 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Ilja Ilf – Jevgenyij Petrov: Aranyborjú
A húszas évek végén két fiatal szovjet író közreadta közösen írott regényét, a Tizenkét szék-et; az országos könyvsikert nem sokkal utóbb követte a folytatás: az Aranyborjú. Ez a két regény új jelenség a XX. század világirodalmában: a megváltozott társadalmi környezetben felbukkanó visszás jelenségek szocialista fogantatású szatírája. S mindjárt hozzá is tehetjük: ebben mindmáig senki sem alkotott Ilfnél és Petrovnál jobbat.
A szerzőpár e világsiker...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Jack London: Kisregények és elbeszélések I.
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
John Steinbeck: Édentől keletre II. kötet
Ennek a hatalmas családregénynek színtere főként Kalifornia, s a kaliforniai Salinas városa. De a sokfelé ágazó és sokfelől egybefutó cselekményekből szinte határtalan körkép rajzolódik elő: a századeleji Amerika bonyolult társadalmi ellentmondásokkal zsúfolt, látványos freskója. Két család története bontakozik ki a regény lapjain, s a Trask fiúk sorsa szorosan egybefonódik az író, John Steinbeck családjának sorsával. A váltakozó nemzedékek sora, de elsősorban az író, John Steinbeck családján...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
John Steinbeck: Érik a gyümölcs / Kék öböl I-II
A Nobel-díjas amerikai író főműve, az Érik a gyümölcs a harmincas évek Amerikájának nagy gazdasági és társadalmi válságáról mond kemény ítéletet, és megrázó képet fest a földjükről elűzött bérlők hányattatásairól. A Joad család sok-sok ezer sorstársával együtt a munkalehetőség reményében vág neki egy rozoga, használt teherkocsin a hosszú útnak Kaliforniába, ahol megvetés és terror fogadja őket. Munka csak szórványosan adódik, a bérek egyre alacsonyabbak. A történet mégsem a reménytelenség jeg...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Jorge Amado: Flor asszony két férje
A komoly, tisztességes, ámde tüzesvérű Flor asszonynak két férje van. S míg szombat délutánonként az egyik, a polgári jámborság megtestesítője illedelmesen fagottozik, Flor eszeveszett lázban szerelmeskedik a másikkal, a kedves szoknyavadásszal, a szenvedélyes szerencsejátékossal, az elbűvölő csirkefogóval… Vagyis a kísértetével… Mert a sors úgy akarta, hogy az egyik házasságában Flor az igazi szerelemmel ismerkedjen meg, amilyennek a lányok álmodják, a másikban meg a renddel, az állandóságga...
420 Ft
Raktárkészlet:  1 db
420 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Joseph Conrad: Lord Jim
Jim fiatal tengerésztisztként egy zavaros helyzetben önmaga számára is érthetetlen gyávaságot követ el. Ezután hiába menekül egyre távolabb a civilizációtól, az eset híre mindenütt utoléri, és tovább űzi a megbékélni, önmagával és a világgal szembenézni képtelen fiatalembert. Jim végül a messzi kelet egyik alig ismert szigetén telepszik le, és itt sikerül is kivívnia a bennszülöttek tiszteletét: bátorsága révén vezetőjükké emelkedik, és kiérdemli a Lord Jim címet. Ám az egykori cselekedetből ...
310 Ft
Raktárkészlet:  2 db
310 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Konsztantyin Szimonov: Nappalok és éjszakák
Konsztantyin Mihajlovics Szimonovnak 1944-ben jelent meg a Nappalok és éjszakák című első nagyobb lélegzetű regénye, amelyben dokumentális hűséggel követve egy kisebb katonai egység elkeseredett küzdelmét, elsőként tudta érzékeltetni a sztálingrádi csata sorsdöntő napjainak feszültségét. A mű keletkezésének körülményeiről írja: „A Nappalok és éjszakák-at nem mindjárt prózában gondoltam el, először egy nagy elbeszélő költeményre gondoltam. Poémát akartam írni Sztálingrádról, emberekkel és képe...
500 Ft
Raktárkészlet:  2 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Lator László (szerk.) Az este hangjai
Kötetünk a modern olasz próza világhírű mestereinek hat kis remekét ismerteti meg az olvasóval. Moravia kisregénye egy kamasz lelki válságának pontos lélekrajzzal megírt drámai története: szembekerül szüleivel, az egész világgal, s kapcsolattalansága gyötrő tudata már-már halálba kergeti, mígnem egy asszony anyás, meleg érzékisége kivezeti lidérces magányából. Egy kamaszszerelemről szól Pavese műve is, ő is a férfivá érés felszín alatti drámákkal terhes folyamatát rajzolja meg, s egy házasság...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Lelkek a purgatóriumban – Nyolc halhatatlan francia kisregény
Mme de Lafayette: Cléves hercegnő (Szávai Nándor)
A.-F. Prévost: Manon Lescaut (Kolozsvári Grandpierre Emil)
Balzac: Chabert ezredes (Bartócz Ilona)
Mérimée: Lelkek a purgatóriumban (Réz Ádám)
Nerval: Sylvie (Brodszky Erzsébet)
Flaubert: Egy jámbor lélek (Hevesi András)
Vallés: Vándorkomédiások (Gyurkó László)
Maupassant: A Tellier ház (Illés Endre)
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Lion Feuchtwanger: A csúnya hercegnő / Simone
Margarete, Tirol úrnője, a XIV. században élt, amikor a várak hatalma csökken, a városok szorgalmas polgárainak kezében hatékonyabb fegyver csörög – a pénz. A Római Birodalom örökéért folytatott vetélkedésben Tirol hegyekkel körülzárt, gazdag földje fontos szerepet játszik: a Luxemburg, Wittelsbach és Habsburg család küzd egymással birtoklásáért. A csúnya hercegnő a vetélkedések, küzdelmek közepette, a városok fejlődéséért harcol. Szeretetre, emberi közösségre vágyik, de sem alattvalói ragasz...
430 Ft
Raktárkészlet:  1 db
430 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Lion Feuchtwanger: Rókák a szőlőben I.-III.
Feuchtwanger nagy történelmi regénye 1776-78-ba viszi az olvasóit, Párizsba. Középpontjában Beaumarchais, a nagy drámaíró és Benjamin Franklin, a szabadságharcukat vívó amerikai államok franciaországi követe áll. Mindkettejük közös célja az amerikai függetlenség - ennek pedig alapfeltétele, hogy Franciaország szövetséget kössön az Egyesült Államokkal, s pénzzel, felszereléssel, csapatokkal támogassa Franciaország nagy vetélytársa, Anglia ellen.
Eközben má...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Louis Aragon: Az omnibusz utasai I. II.
Ingerült szóváltások, lappangó gyűlölködés, egy elhibázott házasság lassan gyülemlő mérgei, amelyek megtámadják a lélek rostjait. Céltalan és unalmas szürkeségében kegyetlen világ. A regény főszereplője, Pierre Mercadier, úgy érzi, nem birja már tovább ezt az életet. Már-már megváltást ígérő, hirtelen fellobbanó viharos férfiszerelmének kudarca után menekül, otthagyja családját. Párizs, Velence, Monte-Carlo, a játék vad szenvedélye, még egy utolsó beteljesületlen szerelem. És nincs feloldozás...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Luigi Pirandello Mattia Pascal két élete / Elbeszélések
Mattia Pascal egy vidéki község könyvtárosa egy napon úgy dönt, otthagyja állását, feleségét, eddigi szánalmas gyötrelmes életét, és Monte Carlóban szerencsét próbál kevéske pénzével. A szűz kéz szerencséjével rengeteg pénzt nyer, majd amikor már épp azon töri a fejét, milyen házat vesz majd szülőföldjén, egy újságcikkből megtudja: otthon úgy hiszik öngyilkos lett, és a megtalált holttestet vele azonosították. Kezdetben megdöbben a hír hallatán, majd megkönnyebbülten határozza el, nem megy vi...
580 Ft
Raktárkészlet:  2 db
580 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Makszim Gorkij: Gyermekkorom
Az életrajzi trilógia első része.
„Okos szíve van magának!” – jegyezte meg Tolsztoj, amikor Gorkijjal először találkozott, és megismerkedtek egymással. E trilógia olvasása közben járja á igazán az embert Tolsztoj megjegyzésének igazsága, amikor a „keserű író (a Gorkij szónak ez a jelentése) végigvezet bennünket a proletárélet poklain, de tevékeny emberszeretetében, az emberi lélek iránti bizalmában egy pillanatra sem inog meg. De nemcsak okos ez a szív, hanem végtelenül nagy is, hiszen be...
210 Ft
Raktárkészlet:  2 db
210 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Makszim Gorkij: Inasévek / Az én egyetemeim
„Okos szíve van magának!” – jegyezte meg Tolsztoj, amikor Gorkijjal először találkozott, és megismerkedtek egymással. E trilógia olvasása közben járja át igazán az embert Tolsztoj megjegyzésének igazsága, amikor a „keserű” író (a Gorkij szónak ez a jelentése) végigvezet bennünket a forradalom előtti proletárélet poklain, de tevékeny emberszeretetében, az emberi lélek iránti bizalmában egy pillanatra sem inog meg. De nemcsak okos ez a szív, hanem végtelenül nagy is, hiszen belefér a munkássá l...
210 Ft
Raktárkészlet:  1 db
210 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Matteo Bandello A ​pajzán griffmadár I. II.
"...az én novelláim, ha ugyan be nem csapott a mesélőjük, nem mesék, hanem igaz históriák... Nem tagadom, hogy vannak olyan novelláim is szép számmal, melyek nemcsak hogy nem erkölcsösek, hanem készséggel elismerem, hogy mélységesen erkölcstelenek... azt azonban nem vagyok hajlandó elismerni, hogy ezért megrovást érdemelnék. Megróni, megbélyegezni azt kell, aki e bűnöket elköveti, nem pedig azt, aki ír róluk" - mondja egyik novellájának ajánlásában Matteo Bandello, a Boccaccio utáni olasz pró...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Mihail Sadoveanu: A nyestfiak I.
Mihail Sadoveanu történelmi regényei közül a legjelentősebb A Nyestfiak. 1935-ben adta ki a trilógia első kötetét, 1943-ban a harmadikat. A romantikus kalandokban bővelkedő, keletiesen pazar költőiségű regény a nagy moldvai fejedelem, Stefan cel Mare korát és alakját ábrázolja. A moldvai fejedelemség Stefan cel Mare idejében élte fénykorát: a csaknem ötven esztendeig (1457-1504) uralkodó Stefan kiépíti a fejedelmi hatalmat, nagymértékben függetleníti magát Mátyás királytól és a lengyel király...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Richard Hughes: Szélvihar Jamaikában - Örvényben
Az 1900-ban született és 1976-ban elhunyt kiváló angol író első két regénye egy-egy tengeri út története, s mindkettő majdnem ugyanazon a tájon, a középamerikai szigetvilágban játszódik. A Szélvihar Jamaicában múlt századi kalózhistória, abból az elkorcsosult, dicstelen időszakból, amikor az angol telepesek jómódja és biztonságérzete kezd megrendülni, s amikor már a kalózok is inkább csak emlékeikből élnek, s gépiesen, rossz lelkiismerettel űzik hanyatló mesterségüket. A történet azonban csak...
290 Ft
Raktárkészlet:  1 db
290 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Robert Louis Stevenson Öngyilkosok klubja – Három kisregény
A kamaszévek „kincses szigetén” találkozott utoljára a felnőtt magyar olvasó Robert Louis Stevenson 1850–1894 nevével. Emlékezete minden bizonnyal ilyesfajta képet őriz meg íróról: mult századi jelenség – visszahozhatatlanul távoli, mint a gyerekkor. Stevenson azonban korántsem csupán ifjusági iró, mint ahogy nem is egyértelmően romantikus. Az a két évtized pedig (1878-2894) a századvég, a késő Viktória-kor, amelyben művei gyökereznek, az a társadalmi és irodalmi atmoszféra, amely átjárja őke...
550 Ft
Raktárkészlet:  1 db
550 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Si Naj-An: Vízparti történet 1-3.
Az Ezeregyéjszaka meséit idézi emlékezetünkbe ez a klasszikus kínai regény, amely epizódok láncolatából, izgalmas kalandok laza egymásutánjából áll. Bár a cselekmény mintegy nyolc-kilencszáz évvel ezelőtt játszódik, lázadó hősei, a rablók, a szabad harcosok a magyar betyárok távoli rokonai, a sajátos, már-már feudalizmusra emlékeztető ázsiai társadalom szoros kötöttségeit éppen azok bírják nehezen, akik fejjel kimagaslanak az átlagból, akiknek jelleme szilárd. A regény szereplői, a társadalom...
1 400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Simon Róbert (szerk.) Lakoma A görög-latin próza mesterei
460 Ft
Raktárkészlet:  1 db
460 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Sinclair Lewis: Dodsworth
Sam Dodsworth, a regény hőse, betöltötte már ötvenedik évét, mikor első ízben Európába látogat. Ez az utazás olyan, amilyet csak egy meglehetős gazdagon nyugalomba vonult amerikai autókirály engedhet meg magának; megkapja mindazt a luxust, amit Európa 1925-ben kínál a jópénzű turistáknak. Felesége, a gyönyörű Fran mindenütt a felső tízezer dédelgetett kedvence, Londonban, Párizsban, Berlinben, Olaszország városaiban, ahová csak elvetődnek, udvarlók lelkes hada veszi körül. Ennek az utazásnak ...
290 Ft
Raktárkészlet:  1 db
290 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Stefan Zweig: Ámok
Stefan Zweig a két világháború között a legnépszerűbb, legolvasottabb német nyelvű írók egyike volt, nemcsak a német nyelvterületen, hanem Európa- és Amerika-szerte. Népszerűségének titka hatásossága volt: bármilyen témához nyúlt, keze alól mindig hatásos, olvasmányos, divatos könyv kerekedett ki, olyan író munkája, aki ismeri-érti az írásművészet fortélyait, és mindig tudja, milyen mondanivalóval válthat ki adott pillanatban visszhangot. Életművének javát legjobb elbeszélései és esszéi adják...
500 Ft
Raktárkészlet:  2 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Stendhal: A pármai kolostor
A pármai kolostor mindenekelőtt a tizenkilencedik század nagy regénye, a szabadság és a boldogság követelése a szent Szövetség, Európa akkori Atlanti Paktuma korában” – írta róla legutóbb Aragon. A Pármai kolostorban csodálatos egységben találkozik Stendhal társadalmat leleplező kritikai realizmusa és páratlan romantikája, mely ártatlanságukban és romlottságukban egyaránt elragadó nőalakokban és varázslatos olasz tájakban bontja ki az öreg Stendhal szenvedélyes és mégis szemérmes líráját, vég...
210 Ft
Raktárkészlet:  1 db
210 Ft
  db    Kosárba Kosárba
 

prev
12
next

Sorrend:

Webáruház készítés