A Világirodalom Remekei

Főkategória >IRODALOM >Szépirodalom >A Világirodalom Remekei

ÚJ
ÚJ
Alekszej Tolsztoj: Első Péter
Első ​Péter cár két évszázada élénken foglalkoztatta az orosz írók képzeletét. Hol nemes törekvéseit, hol barbár kegyetlenségét hangsúlyozva, mindenképp mint erőskezű uralkodót ábrázolták, bizonyságául annak, hogy méltán kapta a „Nagy” jelzőt. A klasszikus kor írói közül azonban egyik sem látta oly tisztán, mint Alekszej Tolsztoj, hogy mit jelentettek Péter reformjai, és milyen eszközökkel lehetett őket végrehajtani, hogy Oroszország európai nagyhatalommá váljék. Tolsztoj monumentális regényé...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Alexandre Dumas: Monte Cristo grófja
Van a francia partoktól nem messze egy szikla a tengerben. Azon magasodik If várának komor, nyomasztó tömbje. Börtönök vannak benne, sziklányi kövekből sötét pinceodúk, eleven holtak, örökre ottfelejtett emberek. Ha néha, viharos éjszakán, elmosódó csobbanás hallik a vár felől, keresztet vetnek a hajósok: egy szegény nyomorult tetemét vetették az őrök a hullámokba.
S délebbre, a kék tenger közepén, van egy másik sziget. Fehér kövein szikrát vet a nap. Derűs, fens...
1 450 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 450 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
André Schwarz-Bart: Igazak ivadéka
1185-ben, York városában, a pogrom elől menekülő zsidók rabbijukkal együtt önként mennek a halálba. Ez a rabbi egyike a világ harminchat Igaz férfiújának. Leszármazottai a legváltozatosabb módon halnak vértanúhalált, egyúttal azt is bizonyítva, hogy a barbárság változatai végtelenek.
Ernie Lévynek, az Igazak utolsó, nemzedékünkhöz korban is és érzelmileg is legközelebb álló ivadékának már kisgyermek kora óta mérhetetlenül sok szenvedés jut osztályrészül a fasizmus küs...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Bolesław Prus: A fáraó
A nagy lengyel realista írónak ez a műve az ókori Egyiptomba visz bennünket.
Várakozással ismerkedünk meg a regény hősével, a fiatal fáraóval, és egyre növekvő érdeklődéssel követjük útját. Nagyra törő uralkodó ő: országát hatalmassá akarja tenni, és segíteni az elnyomott, kiszolgáltatott parasztság sorsán. De tervei végrehajtásában megakadályozza a főpapság, mely a világi hatalmat is kezébe akarja ragadni, és a fáraót bábként rángatni.
A fáraó é...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Charlotte Brontë: Jane Eyre
A Jane Eyre-ben romantikus és realista vonások keverednek. A magányos, ódon kastély és titokzatos lakója, az őrült asszony, aki időnként hátborzongatóan belekacag az éjszakába, s hol férjét, hol vetélytársnőjét igyekszik megölni, a romantikának vadabb és olcsóbb tájairól hoz hírt. De igazi regényes figura Rochester is, noha az ő irodalmi származása előkelőbb, mint őrült feleségéé.
A mű befejezése sok szenvedés után happy ending-et hoz ugyan, de nem a szok...
1 100 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 100 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Émile Zola: Lourdes
Bernadette Soubirous története és a Lourdes-i jelenések annak idején megmozgatták egész Európát, és ez alól a nagy írók sem kivételek. Franz Werfel 1941-es regénye a lélek felő közelítette meg a témát, míg a csaknem 50 évvel korábban, a Zola tollából keletkezett változat a naturalizmus felől. Zola remekműve elsősorban a csodahívő és reménykedő emberek naturális szenvedései, a tömeg nyomorgása, a hitre épülő „ipar”, egyszóval a naturalizmus felől közelít. Mélységes emberi testi és lelki kínok ...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Émile Zola: Párizs
Ezen a reggelen - január vége felé - Pierre Froment abbé, akinek a Montmartre-on emelkedő Szent Szív templomban kellett misét mondania, már nyolc órakor ott volt a dombon, a bazilika előtt. És mielőtt belépett volna, egy pillanatra végignézett Párizson, amelynek óriási tengere a lábánál terült el.
Kéthavi rettentő hideg, hó és jég után Párizs belefulladt a komor, borzongó olvadásba. A nagy, ólomszínű égboltról vastag köd gyászleple hullott le. A város egész keleti része, ...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Émile Zola: Róma
Éjjel sokat késett a vonat Pisa és Civitavecchia között, úgyhogy Pierre Froment abbé, huszonöt órai fárasztó út után, csak reggel kilenc órakor érkezett meg végre Rómába. Mindössze egy bőröndöt hozott magával, könnyedén ugrott le az érkezők tömegének kellős közepébe, félretolta az odasiető hordárokat, ő maga vitte könnyű poggyászát, alig várva, hogy végre egyedül legyen és körülnézhessen. Közvetlenül az állomás előtt, az Ötszázak terén, a járda mentén nyitott kis fogatok sorakoztak, Pierre be...
1 100 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 100 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Giovanni Boccaccio: Dekameron
Hat évszázaddal ezelőtt írta Boccaccio, a nagy olasz író, a novellairodalom atyja, világhírű elbeszéléseit. Dekameron címmel egybegyűjtött borsos történetei azóta se veszítettek elevenségükből, mert az író nem éri be azzal, hogy egyszerűen elbeszéli a szerencsétlen vagy boldog szerelmesek megpróbáltatásait vagy kacagtató kalandjait, a tréfás vagy szomorú történeteket: elbeszéléseiben ott kavarog korának egész társadalma, megtollasodott vagy tönkrement kereskedők, uzsorások, művészek, kalandor...
1 400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Henry Fielding: Tom ​Jones
A tizennyolcadik századi angol - s egyben a világirodalom egyik mesterműve Fielding pikareszk-regénye, a Tom Jones. a prózában írt komikus eposz témája, Fielding szavai szerint, "az emberi természet, először abban az egyszerű formában, ahogy a vidéki életben jelentkezik, majd a szenvelgés és bűn minden izgató fűszerével ízesítve, amit az udvar és a nagyváros nyújthat". A tizennyolc könyvre tagolt regény első része Allworthy úr sommersetshire-i birtokán játszódik, a szerző különös gondot fordí...
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Honoré de Balzac: Elveszett illúziók / A kalandor I-II.
Az elveszett illúziók

A regény cselekménye kettős, fő alakja is kettő van: Lucien de Rubempré és David Séchard. Mind a ketten "költők", vagyis hiszékeny s naiv álmodók, s ez is lesz a fő oka illúzióik vesztének. A két barát kétféle életutat követ, kétféle becsvágyat hajszol. Davidot, a feltalálót a hitegetők s a versenytársak fosztják majd meg elsősorban találmánya dicsőségétől, Lucient meg a párizsi sajtódzsungel süllyeszti a maga ellenállhatatlan fertőjébe. Kettőjük sorsát egyrészt a kor, ...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Honoré de Balzac: Huhogók
Baljós bagolyrikoltozás hangzik az éjben, megelevenednek a festőien zordon sziklák, a sötét erdők, a sűrű rekettyések: fegyver csillan a holdfényben, és a "huhogók" támadásra indulnak a köztársaság ellen...
De a huhogók lobbanékony vezérét nemcsak a kékek támadják meg, hanem más veszedelem is fenyegeti: gúzsba köti és szerelmével teszi ártalmatlanná az ellenállhatatlanul bájos Marie de Verneuil, a bátor republikánus lány, aki szintén megperzselődik a szenvedély tüzében. Kett...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Lev Tolsztoj: Anna Karenina
Csak a 2. kötet!

Sok regény szól a házasságtörésről, mind közül a leghatalmasabb Tolsztoj Anna Kareniná-ja. Karenina szerelmét és megsanyargatását egy évszázad múltán is közel érezheti magához az olvasó, noha az Anna körül zsibongó nagyvilági társaság elegáns könyörtelenségének rajza immár csak híradás az elsüllyedt történelemből. „A világirodalom legnagyobb társadalmi regénye” – Thomas Mann méltatta így az Anna Kareniná-t – egyszerre volt Tolsztoj művészi búcsúja a szerelemtől és gondolati e...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Miguel de Cervantes: Don Quijote
Cervantes műve a modern regénynek nemcsak őse, hanem – mai értelemben – első klasszikusa is. Gazdag körképén ott virul a kaland középkori bűvölete, a valóságos külső világ összegezés magaslatára emelkedett mozgalmassága, de már a lélek mélyei, belső világunk azelőtt figyelemre sem méltatott tájai is fölsejlenek rajta. Sokrétű remekmű, az értelmezésnek négy évszázad óta szinte kiapadhatatlan forrása. A korszerűtlen eszményeket kergető és magasztos kudarcra ítélt Búsképű lovagnak és a valóság d...
1 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Roger Martin du Gard: A Thibault család
A Thibault család-ban, a XX. század Háború és béké-jében nyomon követhetjük egy apa és két fia élettörténetét; az apáét, akinek belső harcait és elfojtott érzelmeit csak halála után ismerjük meg; Antoine-ét, az idősebb fiúét, aki majdnem mindent megkap a fennálló társadalmi rendtől: állást, hírnevet, jólétet, szerelmet ; s talán leginkább Jacques-ét, a kisebbik testvérét, aki már gyermekkorában sem tűri a családi, az érzelmi, a társadalmi zsarnokság nyűgét, és aki mindennel szakítva, az írásb...
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Romain Rolland: Az elvarázsolt lélek
Új utazás küszöbén - talán nem olyan hosszú utazás ez, mint Jean-Christophe-é volt, de azért nem egy állomása lesz - eszébe juttatom az olvasónak azt a baráti kérést, amelyet muzsikusom történetének egyik fordulóján intéztem hozzá. A Lázadás elején figyelmeztettem, hogy minden kötetet úgy tekintsen, mint egy-egy fejezetét egy mozgásban levő műnek, amelynek alapgondolata az elébe tárt élet folyamán bontakozik ki. Idéztem ezt a régi közmondást: "Nyugtával dicsérd a napot" - és hozzátettem: ha m...
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Thomas Mann: A Buddenbrook ház
Egy család alkonya

Thomas ​Mann első nagy regénye, A Buddenbrook ház 1901-ben jelent meg, és csakhamar világhírűvé tette az akkor huszonöt éves írót. A regény a nagypolgárság világáról, belső válságáról szól sok önéletrajzi vonatkozással. A Buddenbrook ház egy lübecki kereskedőcsalád alkonyának regénye. „Személyes családi tapasztalataimat stilizáltam regénnyé, bár azzal az érzéssel, hogy van benne valami irodalmi, vagyis szellemi, vagyis általános érvényű, de nem is sejtve, hogy miközben egy ...
950 Ft
Raktárkészlet:  1 db
950 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Victor Hugo: A nyomorultak
Az ​író több mint egy évtizedig, 1850-től 1862-ig tartó száműzetésében született talán legismertebb regénye, A nyomorultak. Az alaptörténet egyszerű: Jean Valjeannak, a szökött fegyencnek nem bocsát meg a társadalom, s a férfinak emberfeletti erőfeszítésébe kerül, míg végre sikerül „rendes emberré" válnia. Ellenfele Javert rendőrfelügyelő a külsőséget, a látszatot istenítő burzsoázia tipikus képviselője, aki végül is belátva kudarcát, öngyilkos lesz. Az izgalmas fordulatok, a különleges helyz...
1 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
William Makepeace Thackeray: Hiúság vására
A Hiúság Vására 1847. január és 1848. július között jelent meg először, havi folytatásokban. Amikor Thackeray 1846 januárjában kiadójával megállapodott a regény közlésére, a mű címe még ez volt: Regény hős nélkül. Toll- és ceruzavázlatok az angol társadalomról. Ezzel a címmel az író nem volt megelégedve, de csak hónapok múlva - az éjszaka kellős közepén - ötlött fel benne a végleges cím. "Kiugrottam az ágyból - írja Thackeray -, háromszor körülszaladtam a szobámat, s közben ezt mondogattam: H...
950 Ft
Raktárkészlet:  1 db
950 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Alessandro Manzoni: A jegyesek 1-2.
Egy Milánó környéki faluban, a 17. század első felében egy fiatal mátkapár készül boldogan az esküvőre: kihirdették már őket, elkészült a kelengye is, már csak a papi áldás van hátra. Miért kezd hát egyszerre homályos magyarázkodásba, miért húzza-halasztja a szertartást a nyájas-kenetes don Abbondio tisztelendő úr? Renzo és Lucia nem tudják még, hogy a környék mindenható urának brávói fenyegették meg a papot, hogy ő áll boldogságuk útjába, mert szemet vetett a szép Luciára. S nem sejtik azt s...
780 Ft
Raktárkészlet:  2 db
780 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Alexandre Dumas Luisa San Felice 1-2.
1798-ban vagyunk, Nápolyban. Fülledt s forradalommal terhes a levegő. Összefognak a nápolyi hazafiak legjobbjai, hogy – életük kockáztatása árán is – szembeszálljanak az önkényuralommal. A fenyegetett zsarnok ilyenkor akár magával az ördöggel is szövetkezik, hogy hatalmát megvédje: ezúttal haramiákkal, gyilkosokkal, és a hírhedt prostituáltból királyi kegyencnővé lett Lady Hamiltonnal. Mi keresnivalója van ebben az izgatott kavargásban a bájos, üde Luisának? Gyermekkora óta alig tette ki lábá...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Alexandre Dumas: Bragelonne vicomte
I. II. kötet

Újabb ​​tíz esztendő telt el a Húsz év múlva eseményei óta: 1660-ban járunk, s a négy daliának, a hajdani négy hetyke legénynek bizony deresedik már a haja. A történelem azért változatlanul fantasztikus kalandokba sodorja őket, kivált az örökifjú D'Artagnant, a fiatal, tapasztalatlan XIV. Lajos testőrkapitányát és bizalmi emberét. Mi mindent nem tesz! Trónra segít egy királyt, megment egy jólszervezett puccstól egy másik királyt – csak azokat nem tudja megmenteni, akiket legjobba...
1 900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Charles Dickens: David Copperfield II. kötet
"Úgy vélem, nincs ember a világon, aki annyira hinne ebben a történetben, mint én, amikor írtam"- vallja könyvéről a szerző az 1850-ban megjelent első kiadás előszavában. Másutt pedig így ír: "...valamennyi könyven közül ezt szeretem a legjobban."
S ezt érzi az olvasó minden sorából: megmosolyogtat és könnyekre fakaszt, mert sugárzik belőle az érzelem, az átélés őszintesége.
Önéletrajzi regénynek szokták nevezni, de nem egészen az. Életének csak néhány emlékez...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Domokos János: Huszadik századi dekameron I-II
570 Ft
Raktárkészlet:  1 db
570 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Graham Greene: A csendes amerikai / Elbeszélések
Az olvasó e kötettel a neves író sokoldalú tevékenységéből kap ízelítőt. Graham Greene (sz. 1904) a második világháború utáni angol irodalom kimagasló egyénisége. Noha nálunk inkább regényíróként ismerik (válogatásunk éppen egyik legjobb regényét tartalmazza), e kötetben a rövid elbeszélések sokszínű mestereként is bemutatkozik.
Greene egész életében különleges érzékenységgel reagált korunk nagy politikai témáira, eseményeire, s az elnyomottak, üldözöttek...
450 Ft
Raktárkészlet:  1 db
450 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Guy De Maupassant: A szépfiú
„Egy éhenkórász fiatal kalandor a kishivatalnokok nyomorúságos életet éli Párizsban. Georges Duroynak kackiás bajusza, búgó hangja, bársonyos tekintete van. No meg nagyra törő álmai. Lelkiismerete viszont nincs egy csepp sem. Hamar rájön, hogy a nők segítségével karriert csinálhat, vagyont szerezhet, sorra csábítja és sorra hagyja el hát őket, szélhámosságtól, zsarolástól sem riadva vissza. A Szépfiú útja egyre feljebb vezet a nyárspolgári Harmadik Köztársaság haszonelvű, korrupt, léha és zül...
500 Ft
Raktárkészlet:  2 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Guy de Maupassant: Az ismeretlen asszony
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Guy de Maupassant: Komornyikné őnagysága
1964

419 old, 20 cm x 14 cm
Borítója kifakult
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Heinrich Mann: IV. Henrik I. kötet
„Ha egy háború a tizenhatodik század kultúrájának minden bizonyítékát megsemmisítette volna, és ha csak a IV. Henrik egyetlen példányát sikerült megmenteni, akkor is hiteles dokumentumunk lenne arról a korról, akkor is megismerhetnénk életét, szellemét, tudományát és művészetét”, mondja Heinrich Mann egyik életrajzírója.
A IV. Henrik természetesen nemcsak – és nem is elsősorban – történelmi dokumentum, hanem a mindig újat kereső, mindig kísérletező, haladó em...
420 Ft
Raktárkészlet:  1 db
420 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Henryk Sienkiewicz: Kereszteslovagok I. II.
A Kereszteslovagok még Sienkiewicz rendkívül közkedvelt történelmi regényei közül is kiemelkedik népszerűségével. Ez a nagyméretű tabló a legteljesebben tükrözi az író romantikus szemléletét. A regény lapjain az évszázados német-lengyel háborúk egyik jelentős epizódja elevenedik meg: Jagello Ulászló, a harcias, ifjú király állt a felkelt lengyel-litván hadak élére, hogy elégtételt vegyen minden kegyetlenkedésért, melyet a Német Lovagrend követett el a szláv lakosságon. A szereplőkkel együtt j...
760 Ft
Raktárkészlet:  1 db
760 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Honoré de Balzac: A rejtély / Albert Savarus
Ki tud ellenállni a napóleoni kor varázsának - író, hogy írjon,olvasó hogy olvasson róla? Balzac sem tudott, főképp a királypártiak harca érdekelte a Köztársaság ellen, a régi küzdelme az újjal, a már szétszórt arisztokrácia gyürkőzése a polgársággal. Ezt írta meg A huhogók-ban, s ide kanyarodott vissza A rejtély-ben. Milyen fordulatos a kémtörténet, melyet a Pichegru-Riviére-Polignac összeesküvés tényalapjára épít, milyen sajátos a Laurence de Cinq-Cygne körül forgó szerelmi vetélkedés, és m...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Ilja Ehrenburg: A harácsoló-Moszkvai sikátor
Mindkét regény a húszas évek Moszkvájának izgalmas, ellentmondásos világába, egy átmeneti korszak, a NEP, az "új gazdasági politika" éveibe vezet. Társadalmi gondok vámszedői és érzékeny kisemberek Ilja Ehrenburg hősei, s az író a műveire oly jellemző fordulatossággal és lírai érzékenységgel rajzolja meg olykor roppant kalandos sorsukat, útjuk alakulását korunk legjelentősebb történelmi mozzanatain át. Talán még a két regény megannyi kitűnően megformált figurájánál is emlékezetesebb a korszak...
520 Ft
Raktárkészlet:  1 db
520 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Jack London: Kisregények és elbeszélések I.
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
John Steinbeck: Érik a gyümölcs / Kék öböl
A Nobel-díjas amerikai író főműve, az Érik a gyümölcs a harmincas évek Amerikájának nagy gazdasági és társadalmi válságáról mond kemény ítéletet, és megrázó képet fest a földjükről elűzött bérlők hányattatásairól. A Joad család sok-sok ezer sorstársával együtt a munkalehetőség reményében vág neki egy rozoga, használt teherkocsin a hosszú útnak Kaliforniába, ahol megvetés és terror fogadja őket. Munka csak szórványosan adódik, a bérek egyre alacsonyabbak. A történet mégsem a reménytelenség jeg...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Joseph Conrad: Lord Jim
Jim fiatal tengerésztisztként egy zavaros helyzetben önmaga számára is érthetetlen gyávaságot követ el. Ezután hiába menekül egyre távolabb a civilizációtól, az eset híre mindenütt utoléri, és tovább űzi a megbékélni, önmagával és a világgal szembenézni képtelen fiatalembert. Jim végül a messzi kelet egyik alig ismert szigetén telepszik le, és itt sikerül is kivívnia a bennszülöttek tiszteletét: bátorsága révén vezetőjükké emelkedik, és kiérdemli a Lord Jim címet. Ám az egykori cselekedetből ...
310 Ft
Raktárkészlet:  2 db
310 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Konsztantyin Szimonov: Nappalok és éjszakák
Konsztantyin Mihajlovics Szimonovnak 1944-ben jelent meg a Nappalok és éjszakák című első nagyobb lélegzetű regénye, amelyben dokumentális hűséggel követve egy kisebb katonai egység elkeseredett küzdelmét, elsőként tudta érzékeltetni a sztálingrádi csata sorsdöntő napjainak feszültségét. A mű keletkezésének körülményeiről írja: „A Nappalok és éjszakák-at nem mindjárt prózában gondoltam el, először egy nagy elbeszélő költeményre gondoltam. Poémát akartam írni Sztálingrádról, emberekkel és képe...
500 Ft
Raktárkészlet:  2 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Lator László (szerk.) Az este hangjai
Kötetünk a modern olasz próza világhírű mestereinek hat kis remekét ismerteti meg az olvasóval. Moravia kisregénye egy kamasz lelki válságának pontos lélekrajzzal megírt drámai története: szembekerül szüleivel, az egész világgal, s kapcsolattalansága gyötrő tudata már-már halálba kergeti, mígnem egy asszony anyás, meleg érzékisége kivezeti lidérces magányából. Egy kamaszszerelemről szól Pavese műve is, ő is a férfivá érés felszín alatti drámákkal terhes folyamatát rajzolja meg, s egy házasság...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Lelkek a purgatóriumban – Nyolc halhatatlan francia kisregény
Mme de Lafayette: Cléves hercegnő (Szávai Nándor)
A.-F. Prévost: Manon Lescaut (Kolozsvári Grandpierre Emil)
Balzac: Chabert ezredes (Bartócz Ilona)
Mérimée: Lelkek a purgatóriumban (Réz Ádám)
Nerval: Sylvie (Brodszky Erzsébet)
Flaubert: Egy jámbor lélek (Hevesi András)
Vallés: Vándorkomédiások (Gyurkó László)
Maupassant: A Tellier ház (Illés Endre)
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Luigi Pirandello Mattia Pascal két élete / Elbeszélések
Mattia Pascal egy vidéki község könyvtárosa egy napon úgy dönt, otthagyja állását, feleségét, eddigi szánalmas gyötrelmes életét, és Monte Carlóban szerencsét próbál kevéske pénzével. A szűz kéz szerencséjével rengeteg pénzt nyer, majd amikor már épp azon töri a fejét, milyen házat vesz majd szülőföldjén, egy újságcikkből megtudja: otthon úgy hiszik öngyilkos lett, és a megtalált holttestet vele azonosították. Kezdetben megdöbben a hír hallatán, majd megkönnyebbülten határozza el, nem megy vi...
580 Ft
Raktárkészlet:  2 db
580 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Matteo Bandello A ​pajzán griffmadár I. II.
"...az én novelláim, ha ugyan be nem csapott a mesélőjük, nem mesék, hanem igaz históriák... Nem tagadom, hogy vannak olyan novelláim is szép számmal, melyek nemcsak hogy nem erkölcsösek, hanem készséggel elismerem, hogy mélységesen erkölcstelenek... azt azonban nem vagyok hajlandó elismerni, hogy ezért megrovást érdemelnék. Megróni, megbélyegezni azt kell, aki e bűnöket elköveti, nem pedig azt, aki ír róluk" - mondja egyik novellájának ajánlásában Matteo Bandello, a Boccaccio utáni olasz pró...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Mihail Sadoveanu: A nyestfiak I.
Mihail Sadoveanu történelmi regényei közül a legjelentősebb A Nyestfiak. 1935-ben adta ki a trilógia első kötetét, 1943-ban a harmadikat. A romantikus kalandokban bővelkedő, keletiesen pazar költőiségű regény a nagy moldvai fejedelem, Stefan cel Mare korát és alakját ábrázolja. A moldvai fejedelemség Stefan cel Mare idejében élte fénykorát: a csaknem ötven esztendeig (1457-1504) uralkodó Stefan kiépíti a fejedelmi hatalmat, nagymértékben függetleníti magát Mátyás királytól és a lengyel király...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Simon Róbert (szerk.) Lakoma A görög-latin próza mesterei
460 Ft
Raktárkészlet:  1 db
460 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Sinclair Lewis: Dodsworth
Sam Dodsworth, a regény hőse, betöltötte már ötvenedik évét, mikor első ízben Európába látogat. Ez az utazás olyan, amilyet csak egy meglehetős gazdagon nyugalomba vonult amerikai autókirály engedhet meg magának; megkapja mindazt a luxust, amit Európa 1925-ben kínál a jópénzű turistáknak. Felesége, a gyönyörű Fran mindenütt a felső tízezer dédelgetett kedvence, Londonban, Párizsban, Berlinben, Olaszország városaiban, ahová csak elvetődnek, udvarlók lelkes hada veszi körül. Ennek az utazásnak ...
290 Ft
Raktárkészlet:  1 db
290 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Szép asszonyok egy gazdag házban I-II
Ez a mű a klasszikus kínai irodalom egyik legkiválóbb regénye. Ismeretlen szerzője a XVI. század második felében írta, s kora társadalmának páratlanul hűséges képét rajzolta meg benne. Bemutatja Hszi-men Csinget, a gazdag kereskedőt; az író az ő közéleti szereplésének és magánéletének rajzával tárja elénk a kor erkölcsi romlottságát, azt, ahogy ez a társadalom megérett a pusztulásra. Nem csodálhatjuk, hogy e regényt a császári cenzúra később tiltott olvasmánnyá nyilvánította. ...
460 Ft
Raktárkészlet:  1 db
460 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Theodor Fontane: Jenny Treibel / Stine
Kötetünk mindkét kisregényének középpontjában szerelmi bonyodalom áll. S mint a nagy német író műveiben oly sokszor, a szerelem kibontakozása most is társadalmi akadályokba ütközik. De A Jenny Treibel-ben ez az uralkodó motívum játékos, könnyed változatban jelenik meg; a szép és okos professzorlány, Corinna, nem éppen legjobb hajlamainak szavára hallgat, mikor a gazdag, ám jelentéktelen Treibel fiút választja jövendőbelijéül, faképnél hagyva érte derék, komoly vőlegényét. Csupa fölényes csipk...
250 Ft
Raktárkészlet:  1 db
250 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Theodor Fontane: Jenny Treibel / Stine
Kötetünk mindkét kisregényének középpontjában szerelmi bonyodalom áll. S mint a nagy német író műveiben oly sokszor, a szerelem kibontakozása most is társadalmi akadályokba ütközik. De A Jenny Treibel-ben ez az uralkodó motívum játékos, könnyed változatban jelenik meg; a szép és okos professzorlány, Corinna, nem éppen legjobb hajlamainak szavára hallgat, mikor a gazdag, ám jelentéktelen Treibel fiút választja jövendőbelijéül, faképnél hagyva érte derék, komoly vőlegényét. Csupa fölényes csipk...
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Theodore Dreiser: Carrie drágám
A felszikrázó szenvedélyek, a ragyogás utáni vágy könyve a Carrie drágám, amelyben rapszodikusan keverednek az ellentétes érzelmek. Álmok teljesülnek be, de a vonzalmak mögött egy önmagát tépő lelkiismeret ébredezik. Lehetséges-e, hogy a tisztalelkű vidéki baroneszből a romlás megismerése nélkül legyen primadonna? Bűnös-e az a női szív, amely a csillogás kedvéért még a szenvedésekben túli, önpusztító mámorokba is belekóstol? Ezekre a kérdésekre keresi e regény a választ, miközben hűen mutatja...
500 Ft
Raktárkészlet:  2 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Vas István: Énekek éneke
Könyvismertető
A költészet legfőbb témája tudvalevően mindenkor a szerelem. És nem csupán azért, mert ez az emberiség leglíraibb érzése, hanem azért is, mert ennek az erős érzésnek a szorításában a költészet híven tükrözi a szerelem hátterét is, az emberiség mindenkori állapotát. Az „Énekek éneke” (Vas István válogatásában) a találkozás és búcsú, a mámor és szorongás pillanatainak maradandó párlatát őrzi, Kelet és Nyugat szerelmi lírájának legértékesebb kincseit. Ebben a gazdag gyűjteményben...
570 Ft
Raktárkészlet:  2 db
570 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Walter Scott: Kenilworth
Walter Scott regényei kétféle – egyaránt kellemes és maradandó – élménnyel ajándékozzák meg az olvasót. Felvonulnak előtte eleven, tarka forgatagban egy történelmi kor jellegzetes színei; s a „hiteles” információk gazdag áradatában mindig megtalálhatja a várva várt Mesét is: egy romantikus szerelem történetét.
A Kenilworth-ben, Scott talán legizgalmasabb, legdrámaibb regényében összekapcsolódik a két motívum: a romantikus hősszerelmes a történelem nagy alakj...
500 Ft
Raktárkészlet:  2 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
William Makepeace Thackeray Pendennis története II. kötet
Színes, kavargó világ bontakozik ki e monumentális regény lapjain: a XIX. század közepének Angliája, a nyüzsgő, eleven London és derűs, kedves kastélyaival, paplakjaival az angol vidék. S ezt a káprázatos színteret Thackeray megannyi érdekes figurával népesíti be: szépasszonyok, és szélhámosok, öregedő katonatisztek és elegáns ficsúrok, szerelmes lelkészek és pletykás vénlányok, lordok és inasok tűnnek fel a történet különböző állomásain.
Közöttük...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
 

prev
12
next

Sorrend:

Webáruház készítés