Irodalomtudomány


Benedek Marcell: Bevezetés ​az olvasás művészetébe
Szeretett mesterem, Riedl Frigyes, mondotta egyik egyetemi előadásán: „az irodalomtanárnak az a hivatása, hogy megtanítsa a növendékeit - olvasni." Ez a szó döntő hatással volt rám és hatása talán még erősebb most, mint tanárkoromban. Hivatásnak, egész életre szóló célnak érzem, hogy olvasni tanítsak - immár nem hatvan diákot, hanem mindenkit, aki olvasni akar és szükségét érzi valami irányításnak.
Nem mindenki tud olvasni, aki az ábéabot megtanulta. Sőt...
550 Ft
Raktárkészlet:  1 db
550 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Dezséry László: Olvasni jó
1958

122 old, 14 cm x 10 cm
Borítója enyhén kopott
1 100 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 100 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Illyés Gyula: Anyanyelvünk
"Rosszul mondtam, hogy a nyelvújítás korában élünk. Nyelvet éppúgy nem lehet újítani, akár a fát. Csak nyesni lehet, fattyazni, mívelni."
1975

88 old, 18 cm x 11 cm
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Írószemmel ​1975
Ilyen címmel ez a hatodik, s ha a fölszabadulás huszonötödik évfordulójára megjelent Életünk tükörben című kötet is ideszámítjuk, a hetedik válogatás magyar írók és publicisták irodalmi igényű riportjainak és szociográfiáinak rengetegéből.
Egy-egy ilyen válogatás sohasem törekedett - mert nem törekedett - teljességre.
A válogatás nézőpontja minden jelenségei foglalkoztatták az előző évben a magyar írókat.
A magyar valóság színeinek és árnyainak fölv...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Keresztury Dezső: Örökség - Magyar író-arcképek
Előszó 5
Zrínyi Miklós 7
Festetits György és a magyar irodalom 24
Batsányi János 40
Berzsenyi Dániel 164
Az özvegy és leánya - A regényíró Kemény Zsigmondról 190
Arany János 236
A költő fia - Arany Lászlóról - 279
Törlesztendő adósság - Ignotusról - 290
Schöpflin Aladár 295
Ady Endre 306
Halálának 25-ik évfordulójára 306
Hozzászólás egy Ady-ankéthoz; 1969 324
Halálának 50-ik évfordulójára; nem-magyaroknak 335
Horváth János 345
Szabó Dezső 363
Babits Mihály 368...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Kertész Manó: Szokásmondások
"Kedves ​barátom, Kertész Manó, engedd, hogy itt köszönjem meg a könyved, mellyel több napig mulattam. Az Akadémia már megkoszorúzta munkádat. Én most csak értékelem, baráti érdemrendemet óhajtom melledre tűzni.
Évekkel ezelőtt láttalak a könyvtárban egy középkori metszet fölé hajolni, mely egyik felebarátunkat ábrázolás, kit is az eperjesi hóhér pogányul megcsigázta. Ez pedig következőképp történt. Az atyafi kezét hátrakötötték, a kötelet csigára vonták, s rávezették egy m...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Komlós Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig
Tartalom

Előszó
AZ ​ELNYOMATÁS KORA (1850-1867)
A petőfieskedők
A népnemzeti iskola
Arany János
Tompa Mihály
Gyulai Pál
Lévay József
Szász Károly
Thaly Kálmán
Dalmady Győző
A befelé forduló líra
Madách Imre
Zilahy Károly
A KIEGYEZÉS KORA (1867-1880)
A meghasonlott népnemzetiek (I)
Arany László
A meghasonlott népnemzetiek (II)
Dömötör János
Tolnai Lajos
Szemere Miklós
Szabó Endre
A népnemzeti iskola (összefoglalás I.)
Írósors és romantika
Vajda János
Retorikus közösségi líra...
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Lőrincze Lajos: Emberközpontú nyelvművelés
"Nyelvművelésünk szemléletét én emberközpontúnak szoktam nevezni, a régebbi nyelvközpontúval szemben. Emberközpontú két szempontból is. Először: a nyelvi jelenségeket a nyelvet beszélő ember, a társadalom érdeke, célja szempontjából nézzük; a társadalmi hasznosság, felhasználhatóság dönt a helyes és helytelen, a jó és rossz kérdésében... Másodszor: a nyelvművelés tárgya nemcsak, sőt manapság főként nem a nyelv, hanem az ember. Legalábbis így kellene lenni." ...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Schöpflin Aladár: Móricz Zsigmondról
Réz Pál: Móricz és Schöpflin 7
Hét krajcár 15
Sári bíró 19
Sárarany 21
Móricz Zsigmond új regényei 25
Móricz Zsigmond 28
Magyarok 42
Az új magyar irodalom - Ady Endre és Móricz Zsigmond 44
Tavaszi szél 78
Kerek Ferkó 81
Kerek Ferkó 83
Szépirodalmi szemle - modern magyar regények 86
Móricz Zsigmond kis darabjai 91
A tűznek nem szabad kialudni 97
Pacsirtaszó 100
Magyar írók otthonukban (Móricz Zsigmond) 105
Szegény emberek 110
Légy jó mindhalálig 113
Tündérkert 117
Házasságtörés...
450 Ft
Raktárkészlet:  1 db
450 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Szabadi Gusztáv: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára
Ez a szótár több mint 10000 címszóban ismerteti a leggyakrabban használt idegen szavak jelentését, külön kigyűjtve mutat be mintegy 300 gyakori, idegen eredetű rövidítést. Négy táblázatában a csillagjegyeket, a római számokat, a görög ábécét és a mértékegység prefixumokat gyűjtöttük össze.
Végül, ráadásként, több mint 450, rövid magyarázatokkal ellátott, idegen kifejezést és klasszikus idézetet nyújtunk át az olvasónak. A szótár felépítését tekintve az egyszer...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Szőke Ágnes: Eredete nem ismeretlen
„Ez a kézikönyv feldolgozza a középiskolai törzsanyag szókincsének görög és latin eredetű szavait, valamint tárgyalja a görög, illetve latin elemekből alkotott műszavakat, és kitér azokra a szavakra is, amelyeket a középkori latinságból, illetve az újlatin nyelvekből vettünk át, és csak közvetve vezethetők vissza az ókori görög vagy latin szókincsre. A jelenleg használatban levő gimnáziumi tankönyvsorozat 38 kötetéből (tehát a nyelvkönyvek, fakultációs tankönyvek és szöveggyűjtemények kivétel...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Tótfalusi István:  Magyar ​értelmező kéziszótár A-Z-ig
Magyar Értelmező Kéziszótárunkban igyekeztünk olyan, a mai magyar nyelvben használatos szavakat összegyűjteni, melyeket a mindennapi életünkben gyakran használunk. Azonban sok olyan szót hagytunk ki, melynek értelmezése nem okozhat problémát (pl. asztal, szék stb.), így szótárunk alakja és terjedelme miatt egyszerűbb a használata. Kéziszótárunk minden szónak értelmezi a jelentését, szókapcsolatait, szófaját, használati szabályait, jellemzőit, eredetét. Reméljük, nélkülözhetetlen lesz az iskol...
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Tótfalusi István: Bábel örökében
Bábel legendás tornya a földre omlott, de széthurcolt köveiből falak épültek szerte a földön. Vaskos és magas falak meredeznek az egymást kereső népek, nemzetek között, a nyelvi különbség falai.
Ennek a nyelvi különbözőségnek a megfejtésében segít Tótfalusi István könyve az olvasóknak.
1976

183 old, 24 cm x 17 cm
600 Ft
Raktárkészlet:  2 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba

Sorrend:

Webáruház készítés