Regény, elbeszélés, novella

Főkategória >IRODALOM >Szépirodalom >Regény, elbeszélés, novella


Móricz Lili: Pasziánsz
"Az élet is társasjáték, igaz? Nem élünk magányosan, mint Robinson. Bár neki is volt egy alattvalója. De hol van itt a labda hoci-nesze? Ki adja vissza pontosan a kezedbe, hogy még csak ne is kelljen fáradni miatta? Ki adta vissza neked vagy nekem? Pedig milyen szép, pontos ívben repítettük... Nem szeretem az olajozott előadásokat, azok mindig gyanúsak. Szeretem a váratlant. Nem a labdajátékot, hanem a párbajt. A szúrás is társasjáték, hiszen minimum két ember kell hozzá. De a szúrást ki kell...
250 Ft
Raktárkészlet:  1 db
250 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Móricz Zsigmond Kivilágos kivirradtig
A múlt század utolsó éveinek egyik István-estéjén elevenedik meg előttünk az a sokbeszédű, de munkára, tervekre már képtelen dzsentri-világ, amely végérvényes bukása előtt ellágyultan, anekdotázva vigasztalja önmagát. Mert minden álom összetörik ezen az éjszakán: mozgékonyabb gazdálkodásra, pénzre vágyó új emberek törnek be a mozdulatlanságba merevedett Alföld grófi birtokaira. S a bérlők modern elképzeléseit követni sem tudja – de nem is akarja a dzsentri. Ezeknek a szétmálló életeknek, kilá...
200 Ft
Raktárkészlet:  2 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig
Elkezdődik a kihallgatás. Az igazságtalan, sokszor nevetséges vádak zuhataga között Misi már-már összeomlik. De amikor apját, az ácsot is felemlegetik rossz példaként, és a debreceni kollégiumi hagyományokra hivatkozva gonosztevőnek nevezik, kitör és kijelenti, hogy ő nem akar debreceni diák lenni tovább.
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig Egy kiváló író kiváló regénye. Nem tesz jót neki, hogy háziolvasmány, pedig Nyilas Misi példája nem is olyan távoli, ma is beleren...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Móricz Zsigmond:  Árvácska/Kiserdei angyalok
Móricz Zsigmond, a magyar realista próza legnagyobb mesterének egyik leghíresebb kisregényét és egy novella-remekét kapta e kötettel kézbe az olvasó.Az Árvácska, utolsó kisregénye (1940), nagy lírai sikoly az egyre jobban fasizálódó ország egyre kibírhatatlanabb, embertelenebb viszonyai ellen. Egy jobb életre hivatott kis lény szörnyű sorsán át kiált emberibb világ, emberibb emberek után. A Kiserdei angyalok hét évvel korábbi írás (1933) - de nem csodálhatjuk, hogy a polgári kiadók nem kértek...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Móricz Zsigmond: Rózsa Sándor a lovát ugratja/ Rózsa Sándor összevonja a szemöldökét
A híres betyárvezér ebben a kötetben már abszolút ura és parancsolója egy rettegett, néma éjszakai seregnek, az elnyomott jobbágyok valósággal istenítik, tőle várják a szabadulást, a vármegye és Szeged város urai pedig még a nevét is csak félve és suttogva ejtik ki.
Inkább eposz ez a Mórciz-mű, mint történelmi regény: nem annyira Rózsa Sándorról szól, mint inkább a Rózsa Sándorokat termő jobbágysorsról meg arról, hogyan morajlott föl a nagy paraszti tenger a szabadság...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Muhari Ilona (szerk.): Édes keserűség
23 szerelmes novella

1973
502 old, 21 cm x 13 cm
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Müller Péter Részeg józanok
Soós Imréről, a zseniális, a legmélyebb paraszti mélységekből származó, önsorsrontó, nagy színészről számos szépirodalmi alkotás született. (Talán leghíresebb Hubai Miklós Tüzet viszek című drámája.) Életét, sorsát a meghasonlott népi tehetségek szimbólumaként mutatták fel, feleségével együtt elkövetett öngyilkosságát szinte mítosszá költötték, alakjába a modern magyar történelem megvilágosító jelképét sűrítették. Müller Péter regénye némileg más úton jár. Szerepet játszhat ebben az is, hogy ...
1 100 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 100 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Müller Péter: Részeg józanok
Első kiadás!
Részlet a könyvből:

"Délutánonként, munka után Éva beült a kocsijába, elindult kóborolni a városba. Gyakran nem is tudta, hova tart. Hagyta, hogy az utak vezessék, lejtős, nagy lombú fákkal szegélyezett budai utcák. Ha szép idő volt, átment a pesti oldalra is, megivott egy kávét valahol, majd lépésben végighajtott a Duna partján és megállt. Leeresztette az ablaküveget, kezét kilógatta a kocsi oldalán, és arcát a napsütés felé fordította üres és laza perceken át. Úgy tűnt, vár ...
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Munkácsi Miklós: A halálraítélt sziget
Borítója foltos, védőborítója hiányzik
A címadó mű 1970-ben készült, 1971-es első kötetem darabjaival egyidőben, melyek közé azért nem került be, mert a képlet-szituáció filozofikus őrjöngése megzavarta volna „Jánoska hullái”-nak szakadatlan s olykor öntudatlan bohóckodását. Az időrendben legkésőbbi mű, a Csipkesivatag, amelyben a magam és ezen túl kevert fajú népem számomra mindig is döbbenetes európai magányosságát próbáltam egy afféle jól koncentrált költői ökölcsapássá fogalmazni, a...
140 Ft
Raktárkészlet:  1 db
140 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Munkácsi Miklós: Pánik a repülőtéren
„… A 154-es száz és száz szempár tekintetértől kísérve a betonra szökkent, és süvöltve fékezni kezdett. Az órák az utolsó perchez érkeztek. A térség több pontjáról gépkocsik indultak a futópálya vége felé. A gép rohamosan lassult, ám az erős oldalszélben túlságosan a nedves, latyakos leszállóbeton szélére került, s a jobb oldali futómű megbicsaklott a beton mentén. A parancsnok a másik oldalra rántotta a gépet, s a 154-es a másik oldal bevezető fénysorának lámpáit kezdte gyomlálni, majd még m...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Mykolas Sluckis: Idegen szenvedélyek
Mykolas Sluckis, a mai litván prózairodalom legismertebb képviselője 1928-ban született. 1945-ben jelentek meg első elbeszélései. 1948-ban és 49-ben megjelent novellás kötetei, majd az 55-ben kiadott Jó ház című regénye egy jelentős tehetség szárnypróbálgatásai. Sluckis első sikereit gyermekkönyveivel aratja.
Igazi hangját a hatvanas évek elején találja meg. Sokoldalú író; a múlt és jelen, a falusi és a városi élet, a munkásosztály, a parasztság és az értelmiség problé...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nadányi Gertrud: Félálomban
Marian, a regény hősnője tizenhat éves korában, jóformán azt sem tudván, hogy mit cselekszik, szinte "félálomban" ment férjhez egy nála jóval idősebb férfihoz, akiről csak évek múltán, az együttélés hétköznapjaiban derül ki, hogy különféle társadalmi és életfelfogásbeli előítéletekkel gúzsba kötött, merev lélek, és képtelen a költői kedélyű, játékos fantáziájú, belső szabadságát a házasságban is megőrző, alkotó energiákkal telített asszonyát megérteni. Ennek a rossz házasságnak, hazug együtté...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nagy Lajos Kiskunhalom
Ez a könyv a két háború közti magyar írószociográfiai irodalom úttörő, klasszikus remeke, írója szülőfalujáról, Apostagról. Egyetlen nap leltára, hajnaltól hajnalig tartó huszonnégy óra eseménymozaikjainak egymáshoz illesztése, 1932. augusztus tizenhetedikén, szerdán. „Kemény, öröm és szépség nélküli élet bontakozik ki ebben a falu-monográfiában. – írta a Kiskunhalomról 1934-ben Bálint György. – Ridegség, gőg és kapzsiság egyrészről, fásultság, kétségbeesés, kényszerű, eltompult megalázkodás ...
170 Ft
Raktárkészlet:  2 db
170 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nagy Lajos: A hűséges szegényember
Nagy Lajos e kötetben közreadott novelláiban és karcolataiban is mesteri jellemzést ad a Horthy-korszak Magyarországának társadalmáról, a híres és hírhedt gazdasági válságról, a frankhamisítási perről, a fasizmus térhódításáról, egy sor más akkori eseményről és jelenségről, mely a szocialistává érlelődő írót tiltakozásra késztette. Tömör, szűkszavú szatíráiban nevetségessé tesz minden emberi és társadalmi fonákságot, gondolatokat ébreszt, egyben szórakoztat is....
180 Ft
Raktárkészlet:  1 db
180 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nagy Lajos: A lázadó ember
A lázadó ember, Nagy Lajos önéletrajzának első kötete a Ferenc József-i "boldog békeidőkben" kezdődik, és az első világháború kitörésével fejeződik be.

548 old, 19 cm x 13 cm
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nagy Lajos: A menekülő ember
A menekülő ember, a négy kötetre tervezett önéletrajz második darabja, már posztumusz könyv. Betegen, a halál árnyékában írta Nagy Lajos, sértetten és önigazolást keresve, 1954-ben. Ez a könyv 1919-től 1934-ig követi az író pályáját, mégis inkább irodalmi és társadalmi önkép, semmint személyes visszatekintés, vallomás. A műfaj hagyományaitól eltérően nem az "én és a korszak", hanem a "korszak és én" írói attitűdje jellemzi, olyan tehát, mint a legkitűnőbb szociografikus regényei - tárgyilagos...
250 Ft
Raktárkészlet:  1 db
250 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nagy Lajos: A tanítvány
A Tanítvány Nagy Lajosnak önéletrajzi jellegű regénye, egy szegény fiatalember nyári instruktorkodásának története egy földbirtokos grófi családnál. Nagy Lajos huszonegy éves korában jogi alapvizsgára készíti elő a dúsgazdag Jankovich-Bésán Endrét, ennek az ifjúkori élménynek remek irodalmi megformálása ez az 1944-ben írt regény. a regény tökéletes szociográfiai pontossággal feltérképezi a grófi család életét, az uralom viszonyait, az arisztrokraták gondolatvilágát, előítéleteit és megmutatja...
250 Ft
Raktárkészlet:  1 db
250 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nagy Lajos: A tanítvány
1. kiadás!

A Tanítvány Nagy Lajosnak önéletrajzi jellegű regénye, egy szegény fiatalember nyári instruktorkodásának története egy földbirtokos grófi családnál. Nagy Lajos huszonegy éves korában jogi alapvizsgára készíti elő a dúsgazdag Jankovich-Bésán Endrét, ennek az ifjúkori élménynek remek irodalmi megformálása ez az 1944-ben írt regény. a regény tökéletes szociográfiai pontossággal feltérképezi a grófi család életét, az uralom viszonyait, az arisztrokraták gondolatvilágát, előítéleteit és...
1 000 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nagy László Kard és szerelem
Milyen erkölcsök uralkodtak hazánkban a XVII. században? Hogyan kapott Bocskai István koronát a török szultántól? Mikor született valójában Zrínyi Ilona? Milyen körülmények között halt meg a „Murányi Vénusz”? Ki győzött Drégelypalánknál: Bethlen Gábor vagy Wallenstein? E kérdésekre és számos más rejtélyre ad választ jeles történetírónk, Nagy László, a Hadtörténeti Intézet tudományos főmunkatársa.
Több mint három évtizedes kutatások alapján tis...
420 Ft
Raktárkészlet:  3 db
420 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nancy Mitford A szerelmes Voltaire
Mondhatni, az európai művelődéstörténet egyik nagy eseménye volt Madame du Chatelet és Voltaire szerelmi viszonya. A nagy író évtizedeket töltött a márkiné cireyi kastélyában, úgyhogy a szerelmeskedésen kívül bőven jutott idejük a filozófiára, az irodalmi és politikai harcokra is. A rokokó Franciaország sok mulatságos intrikájának éppúgy főszereplői lettek,mint ama nagy társadalmi mozgalmaknak, melyek előkészítették a forradalmat. A márkiné férjének nem volt kifogása viszonyuk ellen, annál in...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nancy Reagan Most rajtam a sor
Könyvismertető
Anyám mindig azt mondta: „Ragadd meg a kezet, amely sorsodat intézi” – és én mindig megpróbáltam azt tenni. És jól vagy rosszul – így sikerült.
Amikor 1981-ben Ronnie-van Washingtonba költöztünk, nem sejtettem, hogy nyolc, érzelmekkel teli esztendő vár ránk. A Fehér Ház ugyanis mindent megnövel: nagyobbak voltak a magasságok és a mélységek annál, mint amire számítottam.
Szerettem first lady lenni, de ez a nyolc év életem legnehezebb korszaka ...
480 Ft
Raktárkészlet:  1 db
480 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nathaniel Hawthorne: A hétormú ház
Az amerikai klasszikus író másik remekművét, A skarlát betű-t, olvasóink jól ismerik. Nem kisebb élvezettel forgathatják az 1851-ben megjelent A hétormú ház lapjait, melyet az író románcnak, vagyis érzelmes történetnek nevez. A regény Hawthorne talán legszemélyesebb alkotása: az író dédapját, a hírhedt salemi boszorkányperek bíráját, állítólag átok sújtotta, mely végzetes örökségként nehezedett nemzedékről nemzedékre családjára. A hétormú ház az író vezeklése az ősök vétkéért: a nyomasztó bűn...
230 Ft
Raktárkészlet:  2 db
230 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nathaniel Hawthorne: A lelkipásztor fekete fátyla
Nathaniel Hawthorne, A skarlát betű és A hétormú ház világhírű szerzője egyben az elbeszélés műfajának amerikai úttörője. Első kötetét folyóiratokban korábban már publikált írásaiból állította össze s tette közzé 1837-ben, ezért is lett a címe: Másodjára elmondott történetek. 1942-től 1846-ig Concordban élt egy régi paplakban. Ebben az ódon relikviákkal zsúfolt, varázsos levegőjű, mohlepte falú kőházikóban születtek következő kötetének – Mohák egy régi paplakról – elbeszélései: a cím azt hiva...
400 Ft
Raktárkészlet:  2 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Neil Gaiman: Csillagpor
"Volt egyszer egy fiatalember, ki Szíve Vágyát áhította elnyerni."
Neil Gaiman világhírű könyve is úgy kezdődik, ahogyan a legjobb történetek általában: egy fiúval, egy lánnyal meg egy beteljesületlen szerelemmel. De aztán egyáltalán nem úgy folytatódik, ahogyan a mesék folytatódni szoktak. Neil Gaiman ezzel a regényével is bebizonyítja, hogy nem véletlenül tartják őt a modern fantasy egyik legnagyobb alakjának.
Falva falva egy aprócska település Angliában. Arró...
2 100 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 100 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nelson DeMille: Bábeli fogságban
Hetvenes évek, Közel-Kelet. Izraelből delegáció indul az ENSZ konferenciájára, hogy végre megszülessen a béke arabok és zsidók között. Hiába azonban a gyanakvás, a biztonsági intézkedések, a terroristáknak sikerül bombát elhelyezni a gépen. Az egyik gép felrobban, a másik pedig kényszerleszállást hajt végre az Eufrátesz folyó közelében. A küzdelem teljesen reménytelennek tűnik - ellenséges arab törzsek körös-körül, amelyek hajtóvadászatot rendeznek a túlélőkre, akik között különben is viszály...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nemere István A ​rohamcsapat
1991 tavaszán a "Beduin" dühtől tajtékzó nyilatkozatban tette közzé: ismeretlen tettesek tűzvészt okoztak a trabtai gyógyszergyárban. De az nem ez az akció volt. A "Beduin" külföldi, nyugati hatalmakat vádolt, és talán nem is ok nélkül. De ez az akció nem járt sikerrel - a méreggyár tovább épül, és lehet, hamarosan az ott gyártott ideggázokat vetik be a terrorizmus frontjain. Hacsak... Hacsak nem készülődik valahol egy csapat. Olyanok, mint ebben a regényben. Egy rohamcsapat, amely majd elsöp...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nemere István Az ​anyák éjjel sírnak
Egzotikus ​​környezetben játszódik a szerző legújabb regénye. Főhőse Tordai Tamás, fiatal magyar orvos, egy közép-afrikai országban gyógyítja betegeit. Az egyenlítői forró éghajlat többszörösen is próbára teszi a messziről jött idegent. Az emberi környezet sem könnyíti meg életét. A történet kezdetén a nyomor és a törzsi ellentétek hamu alatt izzó parazsát lobbantják lángra a szakadár politikai erők. Hirtelen minden megváltozik a könyörtelenül tűző nap alatt fekvő Bangarában. A városban a moh...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nemere István: A másik oldalon
Hogyan látja, és éli meg a világot egy tolószékbe kényszerült fiatalember? Hogyan telnek napjai, milyen nehézségek, milyen örömök érik? Olyasmit is meglát, amit mi a nagy rohanásban nem. Vajon sikerül kiszabadulnia szobája fogságából, és beilleszkednie a mindennapi emberek világába? Erre kapunk választ ebben a letehetetlenül érdekes könyvben.

1989
91 old, 18 cm x 12 cm
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nemere István: Amíg köztünk voltál
Átsegíthetjük-e a lét határán szenvedő, halálos beteget sajnálatból, könyörületből? Elégséges indok-e az hogy... szeretjük, s hogy ő maga kér erre bennünket? A fiatal ügyész egy névtelen bejelentés nyomán indul el, és a torokszorítóan fájó kérdést felvető regényből megismerhetük egy jellegzetes mai magyar kisváros érdeklabirintusát, a visszaélésekkel terhes légkört. A szerző a tőle megszokott feszültséggel vezeti végig az olvasót a történeten, ám nem csupán egy rejtélyesnek látszó haláleset n...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nemere István: Az Atlantisz-alapítvány
"- A koronán nincs semmi jel, amely azt mutatná, mely földrészen, melyik országban, kik használták. Mely király hagyta örökül utódaira, nem tudni. Ráadásul egyetlen ismert történelmi forrásban sem bukkantak nyomára. Őszintén szólva, akadtak szakértők, akik kétségbe vonták, hogy ez egyáltalán korona volt.
– Igazgató úr, ön szerint kik lophatták el?
Kinek van egyáltalán ilyesmire szüksége?
– Én a maga helyében azon gondolkodnék el – mondta Venti –, hogy mié...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nemere István: Holnap kezdődik az élet
A napjainkban játszódó modern regény ötvözi a mélyebb pszichológiát az eseménydús cselekménnyel – az írótól megszokott olvasmányos stílusban.
A főszereplő egy magyar házaspár. Tizenöt év után úgy érzik, házasságuk csődbe jutott. Nem segített az egyiptomi közös kirándulás sem, ahonnan most térnek haza, A kairói repülőtéren már tudatában vannak, hogy el fognak válni. Nem értik meg egymást, nem vonzódnak egymáshoz, Talán a gyerek hiánya, a sok munka, az egymásra nem figyelés a...
570 Ft
Raktárkészlet:  2 db
570 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nemere István: Keresd meg álmomat!
A csodálatosan szép olaszországi Velencében játszódik a szerelmes-kalandos regény. Egy magyar pár utazik elő-nászútra a szerelmesek és lagúnák városába, ám ugyanakkor érkezik meg még két örmény is, akik az odalátogató török államelnök ellen terveznek merényletet. A magyarok ismerik az egyik örményt, találkoznak is vele a merénylet előtt – és után…

228 old, 18 cm x 11 cm
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nemes György: 12 elbeszélés
könyvtári könyv volt
"33 év - 12 elbeszélés. Hát ez, bizony, nem sok. Még akkor sem, ha arra gondolok, hogy e kötet első helyén közölt elbeszélésem születésétől számítva, csaknem negyedszázad alatt, sem novellát, sem regényt, semmiféle szépprózát nem írtam. Aztán a következő kilenc év alatt - 1959-1968 között - is csak további, jó szívvel vállalható, tizenegy elbeszélés született. S e szerény számbeli teljesítményen talán az sem változtat, hogy mint regényíró azért az utolsó kilenc évben sz...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Németh Imre: A bíbor-tenger partján
Xántus Jánosról, az 1849 utáni emigráció egyik jeles alakjáról, az igaz tudósról és hazafiról ír Németh Imre ebben a regényében; arról, hogyan küzdötte ki magának a száműzetés keserű kenyerén tengődő fiatal magyar az Újvilág természettudományos köreinek elismerését, és arról: hogyan jutott el, annyi viszontagság, hányattatás ellenére is álmai földjére, a Bíbor-tenger partjára. Az oly kevéssé ismert magyar utazónak méltó emléket állított ebben a művében a szerző. Részletesen és érdekesen ismer...
1 450 Ft
Raktárkészlet:  2 db
1 450 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Németh László Németh ​László válogatott művei I-III.
"... Németh mintegy száz művet vallat magáénak, beleértve a folyóiratokban és fiókban maradtakat is. Csaknem egyenlően oszlanak meg ezek a három részre: tanulmányok, színdarabok, regények...
A művek alapeszméiből is lehetne valami jellegzetességet szemléltetőül kiemelni. A drámák csaknem egytől egyik azt példázzák, hogy egy közösségi érzésű hőst hogy fojt meg - és épp ezáltal hogy emel föl - egy-egy érzéketlen szűkebb együttes.
A regények valamennyiébe...
1 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Németh László: Akasztófavirág - Aurél a kékesre megy
Németh László pályakezdő éveire visszaemlékezve így ír kisregényeiről:
„…Az Akasztófavirág tulajonképpen nagyon is nemes virág volt, s csak azért lett belőle akasztófavirág, mert a regény végén felkötötték. Mélyén ott bujkált az elkallódó magyar paraszt adys, móriczos, Szabó Dezső-s motívuma: Turi Dani és Hortobágy poétája volt a hős egy személyben, de azért összegyűjtött munkáim közül mégsem tagadhatnám ki ez a legregényszerűbb regényem, s ha az Osvát által megdicsért tulajdonságo...
320 Ft
Raktárkészlet:  1 db
320 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Németh László: Aurél a Kékesre megy / Akasztófavirág
Németh László pályakezdő éveire visszaemlékezve így ír kisregényeiről:
„…Az Akasztófavirág tulajonképpen nagyon is nemes virág volt, s csak azért lett belőle akasztófavirág, mert a regény végén felkötötték. Mélyén ott bujkált az elkallódó magyar paraszt adys, móriczos, Szabó Dezső-s motívuma: Turi Dani és Hortobágy poétája volt a hős egy személyben, de azért összegyűjtött munkáim közül mégsem tagadhatnám ki ez a legregényszerűbb regényem, s ha az Osvát által megdicsért tulajdonságo...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Németh László: Irgalom 1. kötet
Amikor Osvát Ernő 1925-ben a Nyugat novellapállyázatán az ismeretlenségből kihalászott, ennek a regénynek novella-változata volt az első kézirat, melyet átadtam neki – nyilatkozta Németh László 1964-ben, az Irgalom keletkezésének történetéről. – Akkor még Telemachos volt a címe, s egy fiatalember a főhőse. Mostani alakját a harmincas évek elején, ha szabad így neveznem: görög korszakomban kapta meg, ekkor már Irgalom a neve, s mint a Gyász ikerdarabja, Kurátor Zsófi elektrai alakját kívánta e...
180 Ft
Raktárkészlet:  1 db
180 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Németh László: Utolsó széttekintés
Életrajzi írások, esszék, drámák, műhelyvallomások
360 Ft
Raktárkészlet:  1 db
360 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Niccolò Ammaniti: Magammal viszlek
Az óriási sikerű Én nem félek és a tavalyelőtt Strega-díj-nyertes Ahogy Isten parancsolja után ideje volt, hogy a magyar olvasó is megismerkedhessen a még mindig fiatal Niccoló Ammanitinak ezzel a korábbi remekművével, mely íróját Olaszországban egy csapásra sztárszerzővé tette. Sokatmondó adalék, hogy az immár nemzetközi sikerű Ammanitiban - aki önmagát egyszer Stephen King-tanítványnak is vallotta - egy néhány évvel ezelőtti Times-interjú egyenesen Italo Calvino m és Umberto Eco lehetséges ...
2 300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Noëlle Loriot: A doktornő
Olyan világról szól a könyv, melyről ritkán olvashat a magyar olvasóközönség; az orvosok világáról, mely a kívülállók előtt csodált és elítélt, vonzó és taszító. Noelle Loriot könyve, bár Franciaországban játszódik, átélhető-átérezhető számunkra is, hiszen eltérő körülményeink ellenére számtalan közös emberi vonásunk van: egészségesek és betegek, szépek és csúnyák, nyitottak és zárkózottak, jók és rosszak vagyunk, akiket ugyanúgy érinthetnek - és érintenek is - az élet hétköznapi és fennkölt ...
230 Ft
Raktárkészlet:  1 db
230 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Norman Lang Fekete félhold
Kairó, 1970. Rogers amerikai külügyminiszter új közel-keleti rendezési tervet terjeszt elő. Vannak, akik örülnek neki. Vannak, akik nem. Megérkezik Ibrahim Halíl. Nagyon erős. Nagyon intelligens. Nagyon elszánt. Nagyon komoly támogatói vannak. Minden piszkos trükköt ismer. Sőt: számos újat kreál. Célpontja az egyiptomi elnök. Egy hasonlóan intelligens és elszánt férfi áll vele szemben: Mohamed Mahrusz őrnagy. És egy hatalmas szervezet: a Város Szeme. Halíl habitusa s Forsythe-könyvből megisme...
450 Ft
Raktárkészlet:  2 db
450 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Norman Mailer: Meztelenek és holtak 1. 2.
Norman Mailer 1948-ban, a világégés után alig három évvel, mindössze huszonöt évesen jelentette meg az amerikai próza egyik csúcsteljesítményét, a világirodalom egyik legkiválóbb háborús regényét. Az amerikai haditengerészet arra készül, hogy visszafoglalja a japánoktól a csendes-óceáni Anopopej szigetét. Irdatlan hadiapparátus kíséretében hatezer katona száll partra. Megkezdődik a hetekig tartó véres küzdelem a dzsungel poklában. A parancsnok óvatos stratégaként nem sieti el a sziget teljes ...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nyikolaj Dubov: A szökés
A Fekete-tenger egyik elhagyott partszakaszán, virágzó tamariszkuszbokrok árnyékában üti fel a sátrát a moszkvai szerelmespár, hogy egy felejthetetlen nyarat töltsön el a festőien szép vidéken. Az útmester és családjának egyhangú életében pedig valóságos eseményt jelent a finom, közvetlen modorú és – az itteni fogalmak szerint – gazdag fővárosi vendégek társasága… Jurka, a legidősebb fiúunoka, szinte isteníti új barátait. Egy boldog nyár ígéretének vet véget a hirtelen támadó vihar, amely fel...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nyikolaj Leszkov: Az elvarázsolt zarándok
A Ladoga-tavon haladtunk Konyevec-szigettől Valaam felé, és útközben hajónk kényszerűségből betért Korela kikötőjébe. Itt kíváncsiságból jó néhányan partra szálltunk, és fürge finna lovakkal behajtottunk a kietlen városkába. Azután a kapitány felkészült az út folytatására, és megint elindultunk.
Korela meglátogatása után igen természetes volt, hogy a beszéd erről a szegény, ámbár rendkívül régi orosz településről folyt, melynél szomorúbb helyet aligha lehet el...
990 Ft
Raktárkészlet:  1 db
990 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nyikolaj Panov: Chicago szépe
Heves északkeleti szél fújt, amikor a „Beauty of Chicago” (Chicago Szépe) nevű amerikai teherhajó ezerkilencszáznegyvenegyben kifutott a philadelphiai kikötőből. A szovjet partok felé tartott, gyógyszert, meleg holmit – az amerikai nép ajándékát – vitte a szovjet népnek, amely ádáz küzdelmet vívott a hitleri fasiszta seregekkel. A Chicago Szépe azonban sohasem érkezett meg a szovjet földre. Az észak-tengeri szovjet felderítőknek csak a hajó kapitányát, a navigációs tisztjét és a kormányosát s...
290 Ft
Raktárkészlet:  2 db
290 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Odile Weulersse: Eskü a katakombában
A regény a pogány Róma veszélyes világában játszódik. Tutilla minden nap az életét teszi kockára a barátaiért, akik - akárcsak a tizenötéves leány - keresztények. A rómaiak gyűlölettel fordulnak e "gyalázatos" népség felé, és a legszégyenletesebb bűnökkel vádolják őket. Egy valami azért nem fér a fejükbe: hogy lehet az, hogy ezek a keresztények inkább elviselik a bíróság igaztalan ítéletét, a kínzást, a vadállatok elé vettetést és a halált, de nam tagadják meg a hitüket....
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Ódor László Hazától hazáig
Könyvismertető
Egy idegenvezető naplójából áll össze az útirajz, mely Ausztria, Egyiptom, Spanyolország, Anglia, Finnország, Japán, Dánia, Svédország, Egyesült Államok és Görögország vidékeire kalauzolja el az olvasót. A kalauzolás legjobb fajtájából, az élménymegosztás módszerével. Nem csupán laza és egyéni impressziók testesednek itt kötetté, hanem élmények csoportosodnak rendezetten és jellegzetesen. Az író egyéni meglátásai, kulturált és élvezetés írásmódja teszi nemcsak hasznos, de érté...
220 Ft
Raktárkészlet:  2 db
220 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Ordódy Katalin: Az idegen - A keskenyebb út
Volt könyvtári.
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Oriana Fallaci: Ha meghal a Nap
Oriana Fallaci olasz írónő, riporter, az Europco munkatársa. A világ minden tájáról tudósokkal, művészekkel, közéleti személyiségekkel, nagyiparosokkal, űrkutatókkal készített interjúi és Vietnamról írott könyve az utóbbi másfél évtized legjelentősebb riporterei közé emelik. Szenvedélyes, szubjektív hangvételű írásaiban a radikális baloldali értelmiség szemléletmódját képviseli.
900 Ft
Raktárkészlet:  2 db
900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
 


Sorrend:

Webáruház készítés