VALLÁS

Főkategória >VALLÁS

ÚJ
ÚJ
A Biblia - Isten szava, vagy emberé?
189 old, 16 cm x 11 cm
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
A mi családunk
Írás az új apostoli testvéreknek

IV. évfolyam 11. szám
1987. november
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Ambrogio Donini: Korok, vallások, istenek
Hogyan születtek meg a világ vallásai? Vajon annyi vallás van a világon, ahány törzs, ahány nép? Korántsem. A vallások keletkezésének és fejlődésének beható vizsgálata azt mutatja, hogy a világon annyi vallás van, ahány alapvető fejlődési korszaka az emberiség történetének. A vallások története eszmék története ugyan, ezekben az eszmékben azonban a gazdasági szerkezet és az emberek társadalmi helyzete által meghatározott reményei tükröződnek.
Erről ...
450 Ft
Raktárkészlet:  1 db
450 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Gecse Gusztáv: Bibliai történetek
A ​Bibliával kapcsolatos emberi magatartást a végletesség jellemzi. Vannak, akik istennek az emberekhez intézett üzenetének tartják, és vannak, akik badarságok gyűjteményének tekintik. Pedig a Biblia maradandó hatást gyakorolt az emberiség kultúrájára. Európa vallás- ás köztörténete, irodalma, képzőművészete és zenéje érthetetlenné válnék a Biblia ismerete nélkül.
Ezért ismerni, olvasni kell a Bibliát, csak az a kérdés, hogy hogyan?
Nyilvánvaló, hogy a...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Gecse Gusztáv: Vallástörténeti kislexikon
1983

265 old, 22 cm x 15 cm
200 Ft
Raktárkészlet:  2 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Hangay Zoltán: A pápák könyve
A pápaság Európa legrégibb ma is fennálló intézménye - ez az egyszerű kijelentő mondat szédítő időtávlatokat tár fel előttünk. Gondoljunk csak bele: Attila idején a pápaság már több évszázados múltra tekinthet vissza, a magyar állam megszületésekor pedig már egy teljes évezredet tudhat maga mögött.
Ez a hatalmas idő - jól tudjuk - nem eseménytelenül telt el. A pápaság történetét tanulmányozva egyedülálló történelmi élményben lehet részünk: egyetlen intézmény fe...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Joseph Heller: Isten ​tudja
Joseph Hellernek immár negyedik magyarra fordított regényét tartja kezében az olvasó. És, ahogyan megszoktuk tőle, megint egészen más témába vág, mint az előzőben vagy az azt megelőzően. Ezúttal az Ószövetséget mesélteti el, értelmezteti, elevenítteti meg, dolgoztatja át, modernizáltatja Dávid királlyal, Dáviddal, aki Izráel harcos uralkodója, Bethsabé férje, Salamon apja, Góliát legyőzője, a zsoltárok szerzője - és aki egyben pimasz zsidó legényke,majd ágyasai és feleségei elől bujkáló hárem...
1 000 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Mit tanít valójában a biblia?
AZ ÚJSÁGOKBÓL, a televízióból és a rádióból rengeteg bűncselekményről, háborúról és terrorakcióról értesülsz. Ezenkívül megvannak a saját gondjaid is. Talán egy betegség vagy egy szeretett hozzátartozód elvesztése miatt gyötrődsz. Hasonló érzéseid lehetnek, mint Jóbnak, aki jó ember volt, és azt mondta magáról, hogy ’nyomorúság itatja át’ (Jób 10:15).

Tedd fel magadnak a következő kérdéseket:


Ez volt Isten szándéka velem és a többi emberrel?...
500 Ft
Raktárkészlet:  5 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Szunyogh Szabolcs: Bibliai történetek, antik mítoszok
A Bibliai történetek, antik mítoszok a Tér-forma-szín című általános iskolai tankönyv képeihez készült. A felső tagozatos tanulók elolvashatják benne, hogy a kiválogatott reprodukciók milyen mitikus eseményeket, vallásos történeteket ábrázolnak.
Egy-egy fejezethez néha több képzőművészeti alkotás kapcsolódik. Ennek oka az, hogy kerek, egész történeteket tárunk az olvasók elé, nem szabdaltuk darabokra a mítoszokat. Nem törekedtünk arra sem, hogy teljessé tegyük olvasóink...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Téchy Olivér: Buddha
Az ​olvasó a Buddha-életrajzok sorában szokatlan művet tart a kezében – a magyar szerző munkája az ősforrásokhoz visszanyúló, szuverén alkotás. Egy elfogulatlan kívülálló összegezte e könyvben fél évszázados kutatómunkája eredményeit: eredeti páli és szanszkrit nyelvű források alapján írt olyan életrajzot, amely hitelesebben és emberközelibb megvilágításban mutatja be Buddhát, mint a külföldön megjelent monográfiák többsége.
Téchy Olivér végigkí...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Túlélés egy új földre
189 old, 16 cm x 10 cm
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Új testamentum
276 old, 20 cm x 13 cm
1 700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A budapesti templomok szentmiserendje 2000
173 old, 14 cm x 10 cm
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A családi boldogság titka
A család a legrégibb ismert emberi intézmény, napjainkban mégis gondokkal küszködik. A tizenévesek közötti kábítószerezés és erkölcstelenség ijesztő méreteket öltő terjedése, a válás és a családon belüli erőszak modernkori pestise, az egyszülős családok döbbenetesen növekvő száma és más komoly bajok gondolkodóba ejtenek némelyeket, hogy vajon fennmarad-e a családi élet.
Lehetséges még, hogy a család biztos menedéket és gondoskodást nyújtó környezetet je...
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A legnagyobb ember, aki valaha élt
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A magyar szentföld tíz éve
1936-1946

Isten akarja!
És amit Ő kíván, az szent előttünk. Nm rettenünk vissza semmi áldozattól, hogy az Ő szentséges Akarata érvényesüljön.
Miként a keresztesvitézeket ez a jelszó lelkesítette: ISTEN AKARJA, úgy mi is ebből merítjük állandóan buzgóságunkat, de bizalmunkat is. És ha voltak is pillanatok, amelyekben szinte azt hittük, minden összeroppan, tekintetünket sohase vettük le az Úr Jézusról és a Golgotai Szűzanyáról.
Úgy hisszük, érdemes egész élet...
27 000 Ft
Raktárkészlet:  1 db
27 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A. C. Bhaktivedānta Swāmī Prabhupāda Visszatérés
A reinkarnáció tudománya

Az élet nem a születéssel kezdődik és nem a halállal végződik. Mi is történik pontosan az énnel, miután elhagyta mostani testét? Egy másik testbe kerül? Örökké újra kell születnie? Hogyan működik valójában a reinkarnáció? Tudjuk-e irányítani következő születéseinket?
A Visszatérés választ ad ezekre a legmélyebb és legtitokzatosabb kérdésekre, tiszta és tökéletes magyarázatokat merítve a világ leghitelesebb, időtlen, túlvilágról s...
200 Ft
Raktárkészlet:  4 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Adorján József: "Hitből hitbe"
Kateketikai kézikönyv I. Úgy nevelem...

164 old, 20 cm x 15 cm
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Alexander Seibel A ​relativitáselmélet és a Biblia
Tartalom:

Előszó 4
A valóság és annak értelmezése 5
Bevezetés 5
A klasszikus fizika 5
A Laplace-féle démon és annak szigorúan mechanisztikus értelmezése 6
A mechanisztikus világkép befolyása 6
A mechanisztikus világkép szétrombolása 8
A relativitáselmélet 10
Metanoia, a megtérés vagy gondolkodásmód megváltoztatás görög szava 12
A modern fizika világképe 13
A Biblia személyes Istene 15
A térben és időben mindig jelenlevő Isten 15
Jézus Krisztus, a személyes logosz 15...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Anthony de Mello A ​szív ébredése
A folyó ezt mondta a keresőnek:
- Miért kell a megvilágosodás miatt izgulni? Bármerre is kanyarodom, mégis mindig hazafelé tartok. /Anthony de Mello/
Anthony de Mello szerint olyanok vagyunk, mint a ketrecében le s föl járkáló medve. Még ha a rácsok eltűnnek is, mi akkor is ugyanazon a kis területen járkálunk tovább. Félünk kimenni, és azt gondoljuk, hogy csak úgy juthatunk ki, ha vég nélkül próbálkozunk és gondolkodunk.
Ez a komoly lelkivezető és gyógyító azonban ...
700 Ft
Raktárkészlet:  2 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Anton Schulte: Akire a világ vár
Jövendőnk alapja a múltban van

Ahogy az egész kezdődött
Akire a világ vár
Dráma Jeruzsálemben
Új korszak kezdődik


63 old, 18 cm x 11 cm
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Az evangélium tanításai
300 old, 21 cm x 13 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Az Úr Jézus példázatai és amire azok tanítanak
Evangéliumi kiadó Stuttgart

73 old, 18 cm x 11 cm
650 Ft
Raktárkészlet:  1 db
650 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bajtai Zsigmond: Találkozásaink Jézussal
120 old, 20 cm x 14 cm , elejében tulajdonosi bejegyzéssel.
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Bindes Ferenc - Rédly Elemér - Rosdy Pál - Zdiarszky László: Elsőáldozók hittankönyve
Kedves Szülők! Amikor gyermeketeket megkeresztelték, megígértétek, hogy Isten kedves gyermekévé fogjátok nevelni. Most érkezett el abba a korba, amikor már ő is fel tudja fogni Jézus hívását: jöjjetek hozzám, én az örök élet kenyerét adom nektek. Úgy neveljétek őt, hogy ezt a hívást örömmel fogadja. A ti feladatotok, hogy neki jó példát adjatok. Akik együtt eszitek a mindennapi élet kenyerét, vegyétek együtt az örök élet kenyerét is. Nemcsak egyszer, hanem rendszeresen. Ebben lesz segítségete...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  C. H. Spurgeon: Minden kegyelemből van - Házának ajtaja nyitva áll
Elejében ajándékozási bejegyzés található
120 old, 19 cm x 12 cm
3 450 Ft
Raktárkészlet:  1 db
3 450 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Csanád Béla (szerk.): Hitünk és életünk
Részlet a kötetből: Elgondolkodtató felismerések Megkérdezésem nélkül néhány év óta a Föld nevű égitesten vagyok, amelyhez szorosan hozzátapadok. A Föld ellenkező oldalán, Óceánia vidékén más emberek élnek, hozzám viszonyítva fejjel lefelé, a legcsekélyebb kényelmetlenségi érzés nélkül. Arról is értesülök, hogy ez a gömb, amely hordoz engem, semmivel sincs alátámasztva, sem felfüggesztve. Továbbá, hogy egy nap alatt végez egy teljes körforgást maga körül, ami a mi szélességi fokunkon óránként...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
D. Major Klára (szerk.): Ábel ​– Zsuzsanna
Képes bibliai lexikon

Nemcsak a művészet, de a mindennapok nyelve is telis-tele van olyan kifejezési eszközökkel, amelyeknek forrása a Biblia, a világ legtöbbet olvasott könyve. A Biblia azonban nem egyszerűen történetek, példázatok, erkölcsi és vallási parancsok gyűjteménye. Tartalmazza mindazt a tudást, életismeretet, tapasztalatot is, amit a bibliai idők és a még régebbi korok embere felhalmozott gazdálkodásról, jogról, egészségügyről, államigazgatásról és még sok egyébről, s tartalmából, ...
650 Ft
Raktárkészlet:  1 db
650 Ft
  db    Kosárba Kosárba
E. G. White Korszakok ​nyomában
Egy csaknem száz esztendővel ezelőtt írt könyvet ismerhet meg a kedves Olvasó. Szerzője E. G. White, akinek műveit 127 nyelvre fordították le. Ő a negyedik azon a listán, amely a leggyakrabban fordított szerzőket tünteti fel. A szerző 1827 és 1915 között élt és munkálkodott főként Amerikában. Életében 24 kötete jelent meg nyomtatásban. Mintegy 4600 cikket készített, 200-nál több füzetet írt és ezen kívül levelei, kéziratai több ezer oldalra tehetők. Ez a mű a „Korszakok Harca” könyvsorozatnak...
520 Ft
Raktárkészlet:  1 db
520 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Elfride Kiel: A szeretet nagy szentje
Árpádházi Szent Erzsébet
1 000 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba
F. W. Foerster: Az élet művészete
OLVASÓIMHOZ!

Mi mindent nem próbál meg az ember a ti korotokban, csak hogy erősnek és bátornak mutassa magát; a fürdésnél fejest ugrik, a tornában megcsinálja az óriáslengést meg sok egyebet és mindegyiktek örül, hogy valami új alkalmat talál, ahol kimutathatja erejét és bátorságát.
De azt is tudjátok, hogy minden testi erőnél fontosabb az akarat ereje, sőt, hogy kitartó akaraterő nélkül testi erőink fejlesztésében sem vihetjük sokra, nem is szólva a lelki kiképzésről....
2 900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Farkas Henrik: A Biblia rejtélyei
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Faulkner Károlyné: Csendes vizekhez terelget
Ismerhetjük az „Isten kegyelme az életünkben” című könyvből, mely leírja férjével megtett életútját, melyet az Úr „kicsinyei” testi-lelki megsegítésének szenteltek.
Az ú.n. szocialista időszakban számtalan Bibliát, és evangéliumi könyveket küldtek be az országba, de ugyanúgy ruha és élelmiszercsomagokat is.
Férje 1991-ben bekövetkezett halála után sem fejezte be fáradozásait: 1994-ben megjelent a Szeretet-híd az óceánon, mely írásainak gyűjteménye. ...
950 Ft
Raktárkészlet:  1 db
950 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Gecse Gusztáv · Horváth Henrik Bibliai kislexikon
A Biblia a hivatalos statisztikák szerint a világ egyik legelterjedtebb könyve. Egyedül a Brit és Külföldi Bibliatársulat több mint hétszáz nyelven jelentett meg teljes bibliafordítást, illetve bibliai részleteket. A keresztény egyházak és részben a zsidó vallás (Ószövetség) ezt tekintik – Istentől sugalmazott szövegként – hitük legfőbb alapjának. Az emberiség történetének a Biblia ugyanakkor olyan több ezer éves kultúrtörténeti és irodalmi dokumentuma, amely keletkezésétől kezdve napjainkig ...
300 Ft
Raktárkészlet:  3 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Gerald Hughes · Stephen Travis A Biblia világa
Bevezetés-Jelentősebb események és tanítások kulturális háttere

A Biblia a világ legnagyobb könyvsikere. Szereplői és történetei folyamatosan hatnak az egymást követő nemzedékekre. Ez a könyv leírja és kulturális kereteibe illeszti a biblia történet jelentősebb eseményeit. Összefoglalja a legfontosabb tanításokat, és felidézi a bibliai írók korát és körülményeit. Kiemeli a Biblia időtlen tárgyát, Isten és ember kapcsolatát – a témát, amely ma ugyanolyan időszerű, mint egykoron. A kön...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Guliga György (szerk.): Így imádkozzatok
Amikor imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik az emberek szeme láttára szeretnek imádkozni a zsinagógában meg az utcasarkon, hogy mutogassák magukat. Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te amikor imádkozol, menj be szobádba, zárd be az ajtót és imádkozzál titokban a mennyei Atyádhoz. S mennyei Atyád, aki a rejtekbe is belelát, megjutalmaz. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra tal...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Győri Pálné: Kézikönyv ​a vallásról
Valamikor - alig több mint húsz éve - ateistának lenni és ezt nyíltan meg is vallani: igen ritka dolog volt hazánkban. Bár a legtöbb írni-olvasni tudó ember tisztában volt vele, hogy az emberiség legnagyobb elméi nem tartoztak a rendszeres templombajárók, a jámbor hívők közé, mégis a közvélemény nem kívánt e nagy elmék nyomába szegődni, hanem a kényelmesebb megoldást választotta: „Engem is vallásosnak nevelt az apám, hát én is vallásosnak nevelem a gyerekemet." A készen talált, megszokott val...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Horváth Pál: A ​próféta »igazi« utódai
A síita iszlám történetéből

Az iszlámot gyakran tekintik a "sötét középkor" maradványának, olyan bigott eszmerendszernek, amely alkalmatlan arra, hogy a gazdasági, társadalmi, politikai modernizációval lépést tartva, maga is megújuljon. Az iszlám azonban megőrizte - a legkülönbözőbb politikai és történelmi feltételek között is - vezető szerepét az arab világban és más muszlim országokban, sőt gyakran eszmei támaszává lett a társadalmi felemelkedésért, nemzeti függetlenségért folytatott k...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
II. János Pál:  A Bennem Növekvő Ige
Karol Wojtyla műveinek ugyan a katolikus világnézet adja meg az értékét, ez azonban korántsem jelenti a mondanivaló „leszűkítését”. Ezekből a művekből hiányzik a teológiai érvelés. Wojtyla mint költő és drámaíró elsősorban alkot és nem prédikál. Nem akar téríteni, senkit nem kíván a maga hitére kényszeríteni. Amit elmond, azt az irodalom sajátos eszközeivel fogalmazza meg. Nyelvezet a költészeté, amelybe természetesen bele-beleszövődik a keresztény filozófia nyelvezete is. ...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Imaiskola Rajzos "tanfolyam" 110 leckében
Az emberiség mára elfelejtett imádkozni. A legtöbben meg sem próbálják, hogy Istenhez szóljanak. Pedig sok keresztény tanúságot tehet arról a semmihez sem hasonlítható örömről, amit az imádságban átél: amikor megtapasztalja az Úr Jézus szerető jelenlétét. S hogy az imádság mennyire természetes részévé válhat a mai ember életének, e humoros-bölcs füzet rajzai bizonyítják.

57 old, 11 cm x 18 cm
1 700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Immanuel Sücker: Félelem nélküli élet
Utazás a mennybe vagy az űrbe?

Tartalom

Félelem nélküli élet
A gátlásos ember 6
A sötétség hatalma 8
Lélektani jelenségek 13
Parapszichológiai jelenségek 22
Jézus Krisztus megszabadít és megment 29
Gyakorlati segítség a lelkigondozáshoz 33
Adjatok hálát az Úrnak! 36
Utazás az űrbe vagy a mennybe?
A jövő és a megérkezés 39
Az utazás 41
Még ma mennyutazó lehetsz 59

60 old, 18 cm x 11 cm
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Irmgard Burjan: Sürgető szeretet
Burján Hildegárd élete

Hajléktalanok a pályaudvarokon, elszegényedett, éhező öregek, akik szégyellnek koldulni vagy segélyért folyamodni, lakásukban tehetetlenül fekvő, kétségbeejtően magányos betegek, a züllöttség melegágyává süllyedő állami ifjúsági kényszer-szállások, kitaszított és fertőzött, egymást őrjítő utcanők állami menhelyei…
Napjaink döbbenetesen aktuális szociális kérdéseit Ausztria századunk első felében végigvonuló gazdasági válságok s...
450 Ft
Raktárkészlet:  1 db
450 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Isten gyermeke vagyok
A gyermekimakönyvben megtalálhatók a legfontosabb imádságok, a katolikus hit alapigazságai, a gyerekek életének különböző alkalmaira szóló fohászok és verses imák, a szentmise szövege, a Szentháromság személyeihez, a szentségekhez, Jézus Szíve, a Szűzanya és a szentek, védőszentek, őrangyalok tiszteletéhez kapcsolódó imádságok, keresztút, litániák, az egyházi év ünnepei. A kötet külön fejezetben ismerteti meg a gyerekekkel a magyar szenteket s bőséges válogatást nyújt a Szent vagy, Uram! ének...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
J. M. Carroll: "A vérrel hintett út"...
A keresztények nyomában századokon át... Avagy: A baptista gyülekezetek története Krisztus idejétől napjainkig
2009

54 old, 21 cm x 15 cm
2 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
J. Serrano: Guzmán Szent Domonkos
SZENT DOMONKOS gazdag személyisége méltán képezi tárgyát a legszélesebb körű érdeklődésnek. Életrajzírói ennek tudatában is vannak - akkor is ha életének egy jelentősebb mozzanatát kívánják taglalni, III. ha arra vállalkoznak, hogy hatalmas életművét a maga bonyolult teljességében mutassák be. Mindemellett szívélyes fogadtatásban kell, hogy részesítsük ezt a gyermekeknek szánt s kísérleti jelleggel készült művet is, amely azt a célt tűzte maga elé, hogy a „címzettjeivel"bensőséges módon ismer...
1 800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Jacques Duquesne A názáreti Jézus
Aligha túlzás azt állítani, hogy Jézus neve és személye – legalábbis bolygónk igen nagy részén – szinte mindenki számára jelentőséggel bír, tekintet nélkül arra, vajon vallásosak vagyunk-e vagy sem, hívők-e vagy ateisták. Függetlenül attól, mennyire tudatos ez bennünk, ünnepeink, szokásaink, sőt nyelvi fordulataink is folyvást megidézik őt, nem beszélve az európai kultúra, művészet és tudomány lenyűgöző alkotásairól. Ma már a kutatók egyetértenek abban, hogy jézus valóságos létezését számtala...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Jean Vanier: Találkozom Jézussal
Isten szeretetének története a Biblia nyomán színezhető rajzokkal.

a könyvbe már beleszíneztek.

208 old, 19 cm x 14 cm
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Jézus élete Lukács evangéliuma szerint
Az ún. "szinoptikus evangéliumok" (Máté, Márk, Lukács) közül a legkésőbb Lukács evangéliuma keletkezett (Kb. 70-ben). Három lényeges vonatkozásban tér el a többi evangéliumtól: irodalmi, történeti és teológiai mű akar lenni (vö. "Ajánlás" 1,1-4). Az evangélium szerzője a második generációhoz tartozott már, nem volt az események szemtanúja, ezért is tartotta rendkívül fontosnak, hogy írásba foglalja a szemtanúk száj- és írásbeli hagyományát, mint elsődleges forrásanyagot. Az evangéliumban a ha...
250 Ft
Raktárkészlet:  1 db
250 Ft
  db    Kosárba Kosárba
John Maisel: Isten-e Jézus? /I Is Jesus god?
Ezt az előadást a Moszkvai Állami Egyetem tanári kara és hallgatói számára tartottam 1990-ben. Hallgatóságom nagyrészt ateista, templomba nem járó tanárokból és hallgatókból állt, akiknek nem volt ismeretük a keresztény hitről, sem bibliai tájékozottságuk. Az volt a célom, hogy világossá tegyem Jézus Krisztus személye, állításai és céljai egyedülálló voltát, és hogy érthetően elmagyarázzam, hogyan létesíthet valaki kapcsolatot az igaz, élő Istennel Jézus Krisztuson keresztül. Az előadás eredm...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Joni Eareckson Tada:  Választások...változások
Az örökkévalósághoz vezető út felénél ülök, kérve Istent, hogy formáljon át Jézus Krisztus ragyogó képmására. Ez a kilátás örömmel tölt el, még ha kicsit ijesztő is. Ez azonban még nem minden. Az Úr azt várja tőlem, hogy fedjem fel arcomat – a gondolat inkább ijesztő, mint szívderítő.
Veszélyes dolog. Kockázattal jár. „Joni” és „Egy lépéssel tovább” című könyveimben is sokat kockáztattam életem leleplezésével. Azóta azonban nagyon sok döntés és változás el...
650 Ft
Raktárkészlet:  1 db
650 Ft
  db    Kosárba Kosárba
 

prev
12
next

Sorrend:

Webáruház készítés