VALLÁS

Főkategória >VALLÁS

prev
12
next

Kindelmann Győző: Betlehemi történetek
Ez a kiadvány egy karácsonyi mesekönyv, mely 9-12 éves gyermekeknek szól. Megtalálhatjátok benne a Szentírásból ismert, a karácsony ünnepétől elválaszthatatlan szereplőket; a kis Jézust, Józsefet és Máriát, a három napkeleti bölcset és a pusztai pásztorokat. Hallottatok már Csiripről, a talpraesett verébről? Eljutott hozzátok a betlehemi tolvaj híre? Tudjátok, mi történt a napkeleti bölcsekkel a rablók fogságában? Nos, mindezekről olvashattok a Betlehemi történetek című karácsonyi mesekönyvbe...
1 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Koller Eszter A ​furulyás lány
A Szabó Magda mélységű írás három különleges életsorsot tár elénk. Három önvallomás, nagy kérdésekkel – és egy fentről adott válasz… Közeledik a karácsony, és a három életet egy közös dallam, furulyaszó köti össze: a Mennyből az angyal…
2011

96 old, 20 cm x 11 cm
1 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Koller Eszter: Váratlan ölelés
Az elbeszélések révén különleges világba nyerhetünk bepillantást, ahol a virágok beszélnek, a kisváros rossz jellemű emberéről kiderül, hogy érző szíve van, az áldozat bűnösnek vallja magát, csakhogy megmentse a baleset okozóját…
2011

117 old, 20 cm x 12 cm
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Kormos Erik: Siker, pénz, hatalom... Vagy valami más?
Hogyan segít az ókori bölcsesség megoldani korunk problémáit?

Kormos Erik gyakorló lelkipásztorként vallatóra fogja saját kereszténységét szép, őszinte hangú írásában. A fogyasztói társadalom emberének is bele kell néznie a Hegyi beszéd tükrébe, mely minden Krisztust követő ember számára az alapvető etikai zsinórmérték volt és marad, míg e földön élünk. Kormos Erik nem vészharangot kongat, hanem bizodalmas hittel néz Jézusra, a keresztény ember egyedül biztos tájékozódási pontjára. Jézus...
2 300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Krisztus Világossága 2009
Erdélyi katolikus családok jubileumi kalendáriuma

Elejében ajándékozási bejegyzés található, belsejében Dr. Barsi Balázs kézzel írott bejegyzései találhatóak
14 700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
14 700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Kroekel Jakab: Rejtett áldásutak

A szerző földműves családból származik. Ifjúkori lábsérülése nagyban megszabta élete alakulását. 13 éves korában hallotta meg Isten megtérésre hívó szavát.Jelen könyvének mondanivalóját saját szenvedéseiből és az Isteni kinyilatkoztatás mély forrásaiból meríti. Igazi lelki eledel, hitünket, az Istennel való kapcsolatunkat erősítő olvasmány.
95 old. 18 cm x 11 cm

630 Ft
Raktárkészlet:  1 db
630 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Kunitzer Szonja: Gergő gazdagsága
47 old, 14 cm x 10 cm
330 Ft
Raktárkészlet:  2 db
330 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Magyar Katolikus Kincses Kalendárium 2006
260 Ft
Raktárkészlet:  1 db
260 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Michel Quoist: Így élni jó (Elmélkedések az élet művészetéről – mai keresztényeknek)
Lelkesítő ez a mai világ! Csodálatosan szép és nagy lett, a tudomány és technika rendkívüli teljesítményei által. Az ember jól akart élni, sikerre vágyott – és beteljesítette vágyait. Nem tudta teljesen megszüntetni a szegénységet és a nyomort, mégis, a legtöbben elfogadható jólétben, kényelemben élnek. Közben egy minden szegénységnél és nyomornál súlyosabb – mert mélyebben gyökerező – veszedelem van készülőben. Az ember lassan elfeledkezik róla: van lelke. Miközben képes felfedezni a világeg...
1 100 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 100 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Mit tanít valójában a biblia?
AZ ÚJSÁGOKBÓL, a televízióból és a rádióból rengeteg bűncselekményről, háborúról és terrorakcióról értesülsz. Ezenkívül megvannak a saját gondjaid is. Talán egy betegség vagy egy szeretett hozzátartozód elvesztése miatt gyötrődsz. Hasonló érzéseid lehetnek, mint Jóbnak, aki jó ember volt, és azt mondta magáról, hogy ’nyomorúság itatja át’ (Jób 10:15).

Tedd fel magadnak a következő kérdéseket:


Ez volt Isten szándéka velem és a többi emberrel?...
500 Ft
Raktárkészlet:  5 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Mormon könyve
Egy másik bizonyság Jézus Krisztusról

A Mormon könyve egy, a Bibliához hasonlítható szentírás-kötet. Feljegyzés Isten cselekedeteiről Amerika őslakóival, és tartalmazza az örökkévaló evangélium teljességét.
1991

578 old, 21 cm x 13 cm
és egy 2004 példány (ii)
700 Ft
Raktárkészlet:  4 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nagy István Kegyelmet kérek
Ez a könyv lélekrajz. A szerző leírja, hogyan jutott el a bűnüzésig, majd a bűnözéstől a teljes megtisztulásig. Nem könnyű olvasmány. A társadalom betegségeiről nem szívesen akarunk hallani. Szeretnénk behúnyni a szemünket, hogy azt mondhassuk nincs itt semmi különös probléma, vagy ha van is, majd az intézmények megoldják. De sajnos nem oldják meg, ahogy Nagy István életében sem oldották meg. A teljes összeomlás és marcangoló önvád sötétségében talált rá az Isten. Magához emelte és megtisztít...
880 Ft
Raktárkészlet:  1 db
880 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Örökké élhetsz Paradicsomban a földön
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Örüljetek az Úrban mindenkor 2011
Kitámasztható/felakasztható naptár színes kivágható képeslapokkal. Bibliai idézetekkel.

12 old, 16 cm x 16 cm
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
P. Békés Gellért - P. Dalos Patrik - Újszövetség
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Paul Müller: Szenvedéssel formál a Mester
A betegség, próbatétel, az élet talányai értelméről és áldásáról

450 Ft
Raktárkészlet:  1 db
450 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Rédly Elemér: Elsőáldozók könyve
1989. 255 old, 24 cm x 17 cm
570 Ft
Raktárkészlet:  1 db
570 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Reök István: A sebész találkozik Istennel
E könyv a Skót Misszióban és a Deák-téri Luther Szövetségben elhangzott előadásokat tartalmazza. A kultúrest-sorozat túlnyomórészt olyan hallgatókhoz szólt, akik az igazságot keresik és szomjúhozzák; a vallásos esték ellenben olyan hívőkhöz szólanak, akik arra törekszenek, hogy hitüket, vallásos meggyőződésüket az értelem fényébe állítsák és így elmondhassák: tudom, kinek hiszek!
A kereskedőknek és a hívőknek szóló előadások belső tartalmuknál fogva an...
1 900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Salgó János: Krisztus tanúi a történelemben
Pünkösdkor ​​a Szentlélek tanúságot tett az induló Egyház mellett. Az Egyház azóta a Szentlélek erejében szüntelenül tanúságot tesz Jézusról. „Tanúim lesztek a föld végsô határáig…” – mondotta Jézus. Jézus életével mutatta meg, hogyan kell érteni a tanítását, valamint azt is, hogy mennyire komolyan gondolta azt, amit tanított: föláldozta magát az emberekért. A keresztények igehirdetése is csak akkor hiteles, ha a krisztusi tanítás az emberekért való áldozatkészségre képesít. A tanító egyház f...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Schulz: Mit csinál a Jóisten egész nap?
A szerző plébániájának 250 családjából gyűjtötte össze a gyermekek kérdéseit hitünk világából, ezeket házaspárok csoportjaiban megtárgyalták, a válaszokat közösen megszövegezték, majd az egyes csoportok indítványát plébánosukkal közösen megbeszélve végleg megszövegezték.

Bécs, 1980
107 old, 18 cm x 11 cm
1 080 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 080 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Szabó József: Isten a mi oltalmunk - Evangélikus keresztények vigasztalása légiveszélykor
Szabó József Győri lelkész 1944-ben kiadott könyvecskéje tanácsokkal, imákkal, lelki segítséggel enyhíti a háborús idők légópincékbe szorult keresztény lakosságát.
Ritka különlegesség, alig néhány példány lehet belőle.
32 old, 12 cm x 10 cm
3 400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
3 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Szenthelyi-Molnár István: Állj meg egy szóra!
Életünk gyorsuló iramában már nem elégszünk meg a sietéssel és a szaladással. Kerekekre ülünk, mert hamarabb... Villamos, autóbusz, autó, vonat, hajó és repülőgép, csakhogy minél gyorsabban, gyorsabban...
Hová száguldunk? Mit akarunk elérni? Félünk, hogy lemaradunk - de miről? Honnan késünk el?
Állj meg egy szóra!
Legyen időd rácsodálkozni az életre!
Engedd, hogy hasson rád a teremtett világ nagyszerűsége!
Ismerd fel embertársaidban is a jóságot, szépséget, ig...
880 Ft
Raktárkészlet:  1 db
880 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Szeplőtelen szívvel a szentségi szívhez
Életfelajánlás
Szervita nővérek 2001

61 old, 15 cm x 11 cm
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Szociális testvérek a lélek tüzével a világ megszenteléséért
Ismertető a Szociális testvérek társaságáról

35 old, 21 cm x 15 cm
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Szunyogh Szabolcs: Bibliai történetek, antik mítoszok
A Bibliai történetek, antik mítoszok a Tér-forma-szín című általános iskolai tankönyv képeihez készült. A felső tagozatos tanulók elolvashatják benne, hogy a kiválogatott reprodukciók milyen mitikus eseményeket, vallásos történeteket ábrázolnak.
Egy-egy fejezethez néha több képzőművészeti alkotás kapcsolódik. Ennek oka az, hogy kerek, egész történeteket tárunk az olvasók elé, nem szabdaltuk darabokra a mítoszokat. Nem törekedtünk arra sem, hogy teljessé tegyük olvasóink...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Szunyogh Szabolcs: Jézus, az ember fia
Történetek az Újszövetségből

Ki volt Jézus? Jézus, a vallásalapító; Jézus, a Mester; Jézus, a Megváltó; Jézus, a forradalmár; Jézus, az ember; Jézus, a szegények vezére; Jézus, a szelíd jóság; Jézus, az erő - és sorolhatnánk még hosszan azokat a jellemző jegyeket, amelyek mind-mind a Jézus-jelenséget gazdagítják. De ahogy gazdagodik a Jézus-kép, furcsa módon úgy lesz egyre homályosabb, egyre megfoghatatlanabb. Ezért is történt talán, hogy számos festő, író, zeneszerző, korunkban filmrend...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Szűz Mária életéből
Részlet: Élt egyszer napkeleten egy Joachim nevű ember. Feleségét Annának hívták. Joachim jó és derék ember volt. Minden vagyonát, kenyerét és húsát, nyáját és gabonáját, ruháját és pénzét felosztotta: egy részét csendben a szegényeknek juttatta, másik részét a papoknak adta, hogy abból élhessenek és a templomnak szent eszközöket vehessenek. Ami megmaradt, magára és családjára fordította. Anna is jámbor és jóságos volt. Nagy fájdalom bántotta őket. Megidősödtek s bármennyire kívánták is, nem ...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Tedd családi életedet boldoggá!
1991
190 old, 16 cm x 11 cm
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Teleki Béla (szerk.): Képes Evangélium
Vasár és ünnepnapokra / Az egyházi év ünnepeire és vasárnapjaira

Tartalom:
Jelesebb napok és ünnepek – Úrjövet, ádvent; Karácsony; Szentcsalád; Újév, Mária anyasága; Vízkereszt; Urunk megkeresztelkedése; Hamvazószerda; Virágvasárnap; Nagycsütörtök; Nagypéntek; Húsvét; Áldozócsütörtök; Pünkösd; Szentháromság; Úrnapja; Jézus Szíve; Évközi vasárnapok; Mindenszentek, halottak napja; Krisztus Király

129 old, 24 cm x 17 cm
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Teleki Béla Képes Evangélium
Vasár és ünnepnapokra / Az egyházi év ünnepeire és vasárnapjaira

Tartalom:
Jelesebb napok és ünnepek – Úrjövet, ádvent; Karácsony; Szentcsalád; Újév, Mária anyasága; Vízkereszt; Urunk megkeresztelkedése; Hamvazószerda; Virágvasárnap; Nagycsütörtök; Nagypéntek; Húsvét; Áldozócsütörtök; Pünkösd; Szentháromság; Úrnapja; Jézus Szíve; Évközi vasárnapok; Mindenszentek, halottak napja; Krisztus Király

129 old, 24 cm x 17 cm
420 Ft
Raktárkészlet:  1 db
420 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Tomka Ferenc: Nagykorúság Krisztusban - Bérmálkozók könyve
Ez a könyv hozzád szól! Kezdesz felnőtté válni. Tele vagy új kérdésekkel. Bizonyára a vallással kapcsolatban is. Ez a könyv számodra íródott! Akár tanultál hittant, akár nem, akár hiszel, akár csak keresed az igazságot: ez a könyv segítségedre lesz! - Segíteni fog, hogy felnőtt módon átgondold a hit kérdéseit. S ha bizonytalan, járatlan vagy a hitben, utat fog mutatni, hogy megismerd a kereszténységet. Segítségedre lesz, hogy magad gondold végig a felmerülő kérdéseket. Sok ellenvetést hallott...
770 Ft
Raktárkészlet:  1 db
770 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Túlélés egy új földre
189 old, 16 cm x 10 cm
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Új testamentum
A Nemzetközi Gedeon társaság 1990
276 old, 11 cm x 8 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Új testamentum
276 old, 20 cm x 13 cm
1 700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Újszövetség - Die Gute Nachricht
A revideált új fordítású Újszövetség (1990) és a Die Gute Nachricht (Das Neue Testament in heutigem Deutsch, 1982) kétnyelvű kiadása.

795 old, 18 cm x 12 cm
1 700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Újszövetségi Szentírás
800 Ft
Raktárkészlet:  2 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Útmutató a Biblia rendszeres olvasásához 1992
130 old, 14 cm x 10 cm
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Útmutató gyermekeknek
Ebben a kis könyvecskében érdekes történeteket, tréfás írásokat és játékokat találsz. És... énekeket, hogy énekelhess. Minden nap olvass ebből a könyvecskéből és csendben gondokozz el az olvasottakról! Végül, énekelj sokat az itt található énekekből, meglátod, sok örömmel tölti majd el a szívedet.

80 old, 16 cm x 11 cm
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Városmajor Máriaremetei zarándoklat énekeskönyve
31 old, 15 cm x 10 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Vasárnap reggel
Evangéliumi Iratmisszió

32 old, 19 cm x 15 cm
380 Ft
Raktárkészlet:  1 db
380 Ft
  db    Kosárba Kosárba
VITEO -KALAUZ 1 Dokumentumfilmek
Füzetünk az alábbi tíz kategóriában összesen 130 dokumentumfilm ismertetését tartalmazza:

1. Zarándokhelyek
2. Szerzetesek
3. Lelkiségi irányzatok
4. Szentek, boldogok
5. Tanúságtevők
6. Karitász
7. Keresztény családok
8. Fiatalok az egyházban
9. Emlékezetes események
10. Sokszínű egyház

71 old, 20 cm x 14 cm
1 700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Vladár Gábor: Így szerette isten a világot
Református hittankönyv 10-11 éves gyermekeknek
1990

143 old, 20 cm x 14 cm
Lapjai víztől hullámosak
420 Ft
Raktárkészlet:  1 db
420 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Wolfgang Bühne: A becsapottak vágyakozása
Bizonyságtételek
Kábítószeresek, alkoholisták, hippik, tönkrement életű fiatalok boldog életet találnak Jézus Krisztus által.

67 old, 17 cm x 12 cm
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Anthony de Mello A ​szív ébredése
A folyó ezt mondta a keresőnek:
- Miért kell a megvilágosodás miatt izgulni? Bármerre is kanyarodom, mégis mindig hazafelé tartok. /Anthony de Mello/
Anthony de Mello szerint olyanok vagyunk, mint a ketrecében le s föl járkáló medve. Még ha a rácsok eltűnnek is, mi akkor is ugyanazon a kis területen járkálunk tovább. Félünk kimenni, és azt gondoljuk, hogy csak úgy juthatunk ki, ha vég nélkül próbálkozunk és gondolkodunk.
Ez a komoly lelkivezető és gyógyító azonban ...
700 Ft
Raktárkészlet:  0 db
700 Ft
Nincs raktáron
Josh McDowell: Több mint ács
Miért van az, hogy Istenről beszélhetünk, és senki sem lesz ideges, de amint kiejted Jézus nevét, az emberek gyakran abba akarják hagyni a beszélgetést? Miért osztja meg az embereket lassan már kétezer éve ez a kérdés: „Kicsoda Jézus?”
800 Ft
Raktárkészlet:  0 db
800 Ft
Nincs raktáron

prev
12
next

Sorrend:

Webáruház készítés