Gyulai Pá:l Vörösmarty életrajza

Cikkszám: 0018
Gyulai Pá:l Vörösmarty életrajza
Gyulai Pá:l Vörösmarty életrajza
Cikkszám: 0018
Nincs raktáron
1 400 Ft
A vásárlás után járó pontok: 140 Ft
1862-ben, kritikusi, irodalomtörténészi pályafutásának csúcsán lát hozzá Gyulai Pál – Deák Ferenc buzdítására – Vörösmarty minden munkáinak összeállításához, sajtó alá rendezéséhez. 1863-64-ben jelenik meg a tizenkét kötetes sorozat, melynek tiszta jövedelmét Gyulai és a kiadó Vörösmarty árváinak nevelésére ajánlja föl. A szöveggondozás eredményeképpen nemcsak Vörösmarty műveinek gyűjteménye s egyúttal az első magyar kritikai kiadás lát napvilágot, hanem 1866-ban megszületik Gyulai egyik legkitűnőbb, nagylélegzetű tanulmánya, Vörösmarty-monográfiája is.

Vörösmarty életének, költői pályájának, személyiségnek részletes, forrásokra támaszkodó ábrázolása, műveinek elemzése és értékelése mellett Gyulai itt fejti ki legteljesebben úttörői elméletét a magyar irodalom fejlődéséről, a nemzeti költészet kialakulásáról. „Gyulai a nemzeti polgárosodás igénye felől közeledik a magyar irodalom történetéhez – írja Sőtér István –, s nemzetiség és polgárosodás szintézisének, egymást áthatásának folyamatát rajzolja meg.” Vörösmarty jelentősége Gyulai nézete szerint abban áll, hogy a Kazinczy és a „klasszikai iskola által művészi szintre emelet költői nyelvet "egyszersmind magyarrá is, azaz nemzetileg művészivé” változtatta át. Ezzel előkészítette a talajt Petőfi és Arany költészetének, amelyekben Gyulai a nemzeti irodalom tetőzését látja.

A tanulmányba Vörösmarty nemcsak mint a nemzeti költészet atyja jelenik meg, hanem mint az a költő, akinek élete és költészete összefonódik a válsághelyzetben lévő és újjászülető nemzetsorsával.

„Az ősi alkotmány védelme szülte a Zalán futásá-t – írja Gyulai –, a Széchenyi által megindított reformmozgalom a Szózat-ot, a Honszeret-et mintha Deák sugalmazta volna, az Országházá-n Kossuth heves szellem érzik. Vörösmarty költészete huszonöt év alatt átélte az ellenzék minden fázisát, s e korszaknak úgy szólva költői megtestesülése.” „Örök emléke, munkái és neve együtt fog említtetni Magyarország újjászületési korszakának legnagyobb embereivel – mondja végezetül Gyulai. – E korszaknak küzdelme, dicsősége, gyásza egyszersmind az övé.”

A Vörösmarty életrajza Gyulai Pál halálának 75. évfordulóján jelent meg.