Új jelszó kérése

Szépirodalmi művek

Fő kategória >Irodalom >Szépirodalmi művek


Jókai Mór: Mire megvénülünk
Borongós, elégikus hangulatú mű - mondják a regényről. Mindenesetre nehéz kor, személyes hányattatások hatására íródott. 1860-61-ben rövid időre felcsillant a 48-as alapokon való kibontakozás reménye, de aztán föloszlatják az országgyűlést, s megújult dühvel támad föl az abszolutizmus, s meghasonlik az ellenállás. Jókai a politikai viszonyok romlását a saját bőrén is érzi: 1863-ban lapszerkesztőként börtönbüntetést szenved. A tragikus hangú történet ebben a légkörben fogant. Magában a műben o...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jókai Mór: Sárga rózsa
A történelmi regények kivételes egyéniségei helyett az író tekintete ezúttal a hortobágyi puszta hősei felé fordul: sorsukon, tragédiájukon keresztül egy eltűnőben levő világot örökít meg. A regény alapszövete hatalmas szenvedélyektől duzzadó szerelmi tragédia. A romantikus fordulatok mellett hiteles emberi arcok, a pusztai élet mindennapjainak izgalmasan szép rajza és felejthetetlen élményt nyújtó tájleírások teszik teljessé a Sárga rózsa világát.
12...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kaffka Margit: Színek és évek (OK)
A Színek és évek egy öregedő asszony, egy hajdani dzsentrilány emlékezésének foglalata. Az egymásba hullámzó emlékek azonban áttörik az idő határait, élővé teszik a múlt példázatát, s egybemosnak történetet, lírát és kommentárt. A regény hősnője – sorsával egyszerre példázza a régi asszonyi élet csendes pusztulását és a süppedő világ erkölcsét, melyet Kaffka Margit gyalázatos tisztességnek nevez. Az az életforma, mely megszabja Pórtelky Magda gondolkodásának, vágyainak és lehetőségeinek határ...
580 Ft
Raktárkészlet:  1 db
580 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Karel Schulz Kőbe zárt fájdalom  Michelangelo élete
Michelangelo életrajzában a nagy itáliai reneszánsz mester életének legviharosabb, legkalandosabb esztendeit eleveníti meg Karel Schulz. Pályakezdését a Medicieknél, sorsszerű találkozását Savonarolával, belesodródását Firenze politikai harcaiba, menekülését, élete nagy szerelmi élményét Bolognában és római letelepedését, nagy alkotásai megszületését. Michelangelo emberi és művészi fejlődésének erőteljes ábrázolása mellett az író széles képet fest kora társadalmáról, szokásairól, erkölcseiről...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kosztolányi Dezső: Ércnél maradóbb
A jelen válogatás Kosztolányi irodalmi publicisztikáiból azokat az írásokat tartalmazza, amelyek a világirodalom legismertebb és legfontosabb szerzőiről szólnak, bemutatva egy-egy kort, korszakot és pályaívet, miközben szemtanúi vagyunk Kosztolányi enciklopédikus tudásának is. Valamennyi szerzőről úgy tud írni és véleményezni, hogy az olvasó csak lenyűgözve ámul, micsoda alázat és tisztelet vezérelte a szerzőt, amikor irodalmi elődeiről nyilatkozik. Az antológia a latin műveltségtől kezdve te...
950 Ft
Raktárkészlet:  1 db
950 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kosztolányi Dezső: Kínai kancsó
A Kosztolányi-stílus feltűnő vonása valami éber kíváncsiság, valami éles fogékonyság, valóságos lesben állás a témák, az élmények, az emberi, állati, növényi sorsok ijesztően izgalmas őserdejében, egyrészt az eszményi újságíró tökéletes szimatja, másrészt a magát feledni vagy tágítani vágyó lélek más, távoli, minél távolibb lelkekben való elmerülése…
»a részvét – mint az Édes Anná-ban mondja –, mely egy idegen életet is éppoly végzetesen szük...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kovács Kamill Kamill testvér kalandozásai
310 Ft
Raktárkészlet:  1 db
310 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Krúdy Gyula: Gordonkázás
Édesapám, Krúdy Gyula, nem hagyott reánk kronologikus, összefüggő, részletes önéletrajzi regényt, mégis minden fontosat megírt magáról, életéről, érzelmeiről, eszméiről, sikereiről, küzdelmeiről, környezetéről, koráról. Hol első személyben tette ezt, Krúdy Gyulaként, hol rejtve: Szindbád, Rezeda Kázmér, Nagybotos Viola, Flegman, Józsiás és Szent Mihály hősein keresztül – hogy a többieket ne is említsem. Páratlanul gazdag irodalmi és publicisztikai hagyatékából, vele kapcsolatos írásokból, lev...
480 Ft
Raktárkészlet:  1 db
480 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Krúdy Gyula: Pókhálós palackok
A csaknem száz elbeszélésből álló gyűjtemény Krúdy Gyula pályája első harmadának java termése. Az első írások gyermekkora, ifjúsága környezetét, a kisvárosi élet egyhangú hétköznapjait, ábrándjait idézik fel. „Amennyit írtam, amennyit szomorú voltam – az mind az én ifjúságom.” Később tágítja horizontját, a lápos, vadvizes, romantikus elmaradottságban és titokzatos félmúltban élő Nyírségben utazgat anyai nagyapjával és ifjúkori, öreg, korhely cimboráival. A közeli hozzátartozó szubjektivitásáv...
510 Ft
Raktárkészlet:  1 db
510 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Lev Tolsztoj: Háború és béke I-II.
Nagy tér, nagy idő, földrésznyi események, császárok, hercegek, parasztok, katonák, rengeteg ember, köztük az olvasót holtig elkísérő emlékalakzatok, csecsemősírás, haldoklók lázképei, aranyló hétköznapok és temérdek elpazarolt vér, százezrek halálával írott kísérleti történetfilozófiák s köztük a boldogságvágy apró mozdulatai, családi közhelyek időtlen bölcsessége - egészebb világ teremtésére elbeszélő még nem vállalkozott, ha csak egy nem: az Iliász szerzője. Tolsztoj sem azelőtt, sem azutá...
3 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
3 200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Louis Bromfield Éjszaka ​Bombayben
Kalandorok, gazdagok és számkivetettek gyűlnek össze a Távol-Kelet milliós metropolisában – ezernyi színes emberi sors kavarog a 20. század eleji Bombayben. Maharadzsák, nagyvilági nők, kereskedelmi vállalkozók és misszionáriusok társaságában érkezik Bill Wainwright a fényűző Tádzs Mahal Szállodába. A saját sorsa elől menekülő amerikai milliomosra váratlan találkozás vár a hotel bárjában: viszontlátja volt feleségét, a gyönyörű és szabadelvű Carolt. A már kihűlt vonzalom újra felszikrázik köz...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Marcus Clarke: Életfogytiglan
Az Életfogytiglan, melyet az ausztráliai irodalom első jelentős alkotásának tekintenek, a korabeli európai regény egyik népszerű áramlatával tart rokonságot. Kritikusai Victor Hugo Nyomorultak-jaihoz és Dumas Monte Cristo-jához hasonlították – a párhuzamokat kereső magyar olvasó tudatában Jókai is felmerül. A történet véglegesen romantikus, sőt olykor melodramatikus, csodás véletlenekkel, hihetetlen fordulatokkal. A huszonnégy éves író nem kis mértékben állt az említett hatások alatt. De egy ...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Marinovich Endre 1315 nap – Antall József naplója
Most, hogy egy évtizede már nincs velünk, sokan keresik őt, a reménybeli folytatás és az újrakezdés letéteményesét, a századvégi Magyarország első, szabadon választott miniszterelnökét. Antall József a szabadulásra kész ország legfontosabb jelzését hozta magával: a többség akaratát az újjáépülésre. Azóta már köztudott: ő maga volt erre a biztosíték. Nem kétséges, még sokan és sokszor fordulnak majd hozzá, a jobb erkölcsű, összefogásra kész Magyarország megteremtéséért. Ezért ez a könyv nem üz...
1 600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 600 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Maurice Renard: Lerne doktor
A fantasztikus irodalom ősei: E. A. Poe és E. T. Hoffmann. Ezen a mesgyén indult el a francia Maurice Renard, az ifjú francia írónemzedék tehetséges reprezentánsa. Azok közé a ritka francia írók közé tartozik, akik kizárólag a fantasztikus irodalmat művelik. Nagyszerűen egyesíti műveiben a fantasztikus irodalom két főirányát: kiindulási pontja a tudományos vagy fizikai tétel, eszköze pedig a kemény logika. A "Lerne doktor" a Wells: "Moreau doktor szigete" regényének alaptételeit fejleszti tov...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Maxim Gorkij: Drámák
Gorkijt, a drámaírót már első színműve, az 1901-ben írott Kispolgárok ismertté tette, az Éjjeli menedékhely pedig, amelyet egy évvel később, 1902-ben írt -világhírűvé. Drámáiban elsősorban olyan embereket ábrázol, akik úgy érzik, semmit sem tehetnek sorsuk ellen – még csak meg sem érthetik. Nemcsak az Októberi Forradalom előtt született drámák főhősei tétova, vergődő figurák, őket idézi az 1932-ben írott Jegor Bulicsov is, de talán ebből a műből szól legerősebben a figyelmeztetés – amelybe má...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mihail Solohov: Csendes Don 1.
"A már életében klasszikussá vált, Nobel-díjas orosz író világhírű alkotása ez a regény. A mű szétfeszítve a szokásos családregények kereteit, a korszak hatalmas panorámáját bontakoztatja ki, de a kompozíció középpontjában mindig a Melehov család áll, sorsukon át a történelem végső tanulságait összegezi az író.
A doni puszták kozákságának balladai szépségű regényeposzáról írja Radnóti Miklós: „Érzelmességtől mentes, pontos és kemény líraiságában szinte eg...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mihail Solohov: Csendes Don I-IV
"A már életében klasszikussá vált, Nobel-díjas orosz író világhírű alkotása ez a regény. A mű szétfeszítve a szokásos családregények kereteit, a korszak hatalmas panorámáját bontakoztatja ki, de a kompozíció középpontjában mindig a Melehov család áll, sorsukon át a történelem végső tanulságait összegezi az író.
A doni puszták kozákságának balladai szépségű regényeposzáról írja Radnóti Miklós: „Érzelmességtől mentes, pontos és kemény líraiságában szinte eg...
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mihail Zoscsenko: Verekedni nem szabad
730 Ft
Raktárkészlet:  1 db
730 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival 2. kötet
Mikszáth ​​Kálmán A Noszty fiú esete Tóth Marival című, 1908-ban megjelent regényének alapötletét hírlapi szenzáció szolgáltatta: a századfordulón egy milliomos bácskai polgár leányát megszöktette egy dzsentri fiatalember. Miután az ifjú hölgyet ily módon „kompromittálták”, az apa látszatra beleegyezett a házasságba, az esküvő napján azonban külföldre küldte leányát, s a hozományvadász hoppon maradt. Az ilyen néven nem létező, de nagyon is valóságos Bontó vármegyében (ahova Mikszáth szerint „...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Moldova György: Az idegen bajnok
„Én mindig a nagy szimbólumokat kerestem. Szerintem az írásnak az a feladata, és nemcsak az írásnak, hanem minden művészetnek, hogy megteremtse a modern ember új mítoszát” – vallotta Az idegen bajnok címadó novellájának hőse, s gondolatai azonosak voltak a pályakezdő író programjával, aki szülőföldje, Kőbánya hírvivője kíván lenni az irodalomban, és az ott élő emberek életének újhangú krónikása. A Tizenkét Házak és a grundok vidékére kalauzolnak el az írások, itt , a Cigányka partján csap öss...
310 Ft
Raktárkészlet:  1 db
310 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Móra Ferenc: Beszélgetés a ferde toronnyal/Túl a palánkon
„Ha az ember azt akarja, hogy ne legyen láza, akkor ne hőmérőzze magát. Ez politikai axiómá­nak látszik, pedig csak az én privát életregulám, amely nagyszerűen szuperált is, míg meg nem bukott. Ez ugyan a politikákkal is így szokott lenni, meg az axiómákkal is. Három esztendeig meg tudtam magam őrizni a hőmérőtől, és addig soha nem volt lázam, csak melegem. Most a negyedik esztendőben rám szabadult a doktor, nekem fogta a hőmérőt, és mérgesen nézett hol arra, hol énrám: – Látod, micsoda ember...
420 Ft
Raktárkészlet:  1 db
420 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Móra Ferenc: Négy apának egy leánya - Hannibál föltámasztása
Móra összegyűjtött műveinek sorozatában együtt jelenik meg a húszas évek elején írt két kisregény. Mindkettő érdekes, színes alkotás.
A Négy apának egy lánya kedves történet ásatásokról, falusi „középosztályról”, szemrevaló postáskisasszonyról – és írói munkáról. –
A Hannibál föltámasztása a bajtársi egyesületek, titkos szövetségek ellenforradalmi Magyarországának kegyetlen szatírája, melyben a polgári-humanista Móra keserű humorral támad neki a „k...
200 Ft
Raktárkészlet:  2 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Móra Ferenc: Négy apának egy leánya / Véreim
Móra Ferencnek ez a kedves, bájos hangú regénye négy különböző korú, felfogású és életkedvű emberről szól. A négy apa: a regényírás mesterségével bajlódó író-régész, a hol bolondos, hol mogorva falusi orvos,a hírnévre áhitozó jegyző és a pap. Az egy leány: a falusi postáskisasszony, akiért a „négy apa” verseng. Mellettük felsorakoznak a falu figurái: az árva, pajkos harangozófiú, a szép férfiszíveket hódító menyecske.

Védőborítója szakadt
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Móricz Zsigmond: A fecskék fészket raknak
Móricz Zsigmond 1928-ban írta Az ágytakaró, 1931-ben A fecskék fészket raknak című kisregényét. Mindkét regény cselekménye Budapesten játszódik, az akkori jelenben, vagyis nagyjából a regények megírása idején. Az ágytakaró társadalmi közege a magyar középosztály, A fecskék fészket raknak szereplői a dzsentri-sorból kihullott és oda visszavágyó kisemberek.
Alighanem Móricz az első nagy prózaírónk, aki regényeiben a házasság, az érzékiség, a szerelem, a monogám...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Móricz Zsigmond: Elbeszélések 1900–1914
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Móricz Zsigmond: Elbeszélések I-II
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Móricz Zsigmond: Elbeszélések IV. 1920-0929
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Németh László: Homályból homályba I-II
"Az összefércelt töredékek – az életrajz – csak egyik részét alkotják ennek a kiadványnak; a másodikba azokat az írásaimat soroltuk, amelyek a főszövegbe toldott kitérőknek, az élet dokumentumanyagának tekinthetők. Házasságom és íróvá avatásom napra-hétre egybeesik lírikusi magamra találásommal, s minthogy verseimből jóformán csak az előző évben írtak maradtak fenn, A megölt költő címen ezeket mellékelem elsőül mint emlékeket s későbbi íróságom lírai vázlatát. Itt talált helyet a Móricz Zsigm...
340 Ft
Raktárkészlet:  1 db
340 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Németh László: Iszony I. II.
Németh Lászlónak ez a méltán népszerű regénye egy férfihoz nem vonzódó, hideg természetű fiatalasszony házasságának tragédiájáról szól. Ottrubai Nelli családi okokból kénytelen hozzámenni Takaró Sándorhoz, a társadalmi ranglétrán felfelé kapaszkodó gazdag parasztság e vérbő és olvadékony természetű, jellegzetes képviselőjéhez. Nelli mindent megpróbál, hogy házasságát elviselhetővé tegye, de zárkózott, magának való, eredendően tiszta és magányos egyéniége fellázad, valósággal megöli férjét, vé...
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Nikodémusz Elli (szerk): A slepp ( Szovjet írók új elbeszélései)
A szovjet írók új elbeszéléseinek tizenharmadik kötete tizenegy szerző írásait foglalja magában. A válogatás régi elvéhez hűen most is az elmúlt egy-két év novellatermésének legjavával kívánjuk megismertetni olvasóinkat. Tizenegy szerző, tizenegy különböző alkotómódszer, írói temperamentum, látásmód, megfogalmazás. A sajátos megközelítési mód például Petrusevszkajánál egészen szokatlan megvilágításban villantja elénk „az isten markából kipottyant törleszkedőket”, Iszkander „Széleshomlokú”-jáb...
100 Ft
Raktárkészlet:  1 db
100 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
-40%
-40%
Norman Mailer: A hóhér dala I.II.
Megtörtént eseményeket, az 1977. január 17-én Utahban kivégzett kétszeres rablógyilkos Gary Gilmore történetét dolgozza fel Norman Mailer regénye, amely egyik percről a másikra az elmúlt évtizedek legnagyobb amerikai könyvsikere lett, és meghódította Európát is. Egy olyan ember története - mondja egy interjúban a szerző -, aki felnőtt éveit egyvégtében börtönben tölti, aztán kiszabadul, megismerkedik egy szép lánnyal, szenvedélyes szerelem szövődik közöttük; a kapcsolat szinte tökéletesnek in...
1 000 Ft
Akció: 600 Ft
Raktárkészlet:  4 db
1 000 Ft  600 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Passuth László: Megszólal a sírvilág
Az író regény keretébe foglalta a régészeti kutatásokat. Főhőse, Sirató Imre kisbojtár, aki Európának talán utolsó pusztájáról kikerül a nagyvilágba.
A pusztára filmes csoport érkezik és ez megbolygatja a fiú életét. A film rendezője magával viszi a bojtárfiút, taníttatja, embert nevel belőle. Imre belekóstol a filmezésbe, de a távolkeleti háború elragadja gyámapjától, és a véletlen Mexikóba sodorja. Archeológus lesz belőle.
Ebben a regényében Pass...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Passuth László: Négy szél erdélyben
Báthory István portréja nyolc éven keresztül köszöntötte a fejedelem által alapított kolozsvári főgimnázium lépcsőin felfelé igyekvő ifjú Passuthot. A fejedelem arcáról – úgy hírlett – le lehet olvasni a sors erélyeit. „Láttad-e ma Báthoryt?” – kérdezgették egymást az iskola diákjai, valójában tanáraik aznapi hangulata iránt érdeklődve.
A Négy szél Erdélyben című regény tehát nemcsak a jelentőségében Báthory Gáborhoz és Bethlen Gáborhoz mérhető fej...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Péterfi István: Emlékezéseim
Ajándékozási bejegyzéssel
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Puskin: Jevgenyij Anyegin
A ​szentimentális regényeket olvasgató, önmagát regényhősnők helyébe képzelő Tatyjána beleszeret a távoli fővárosból érkező Anyeginbe. A világirodalom egyik leghíresebb levelében szerelmet vall neki, a férfi azonban visszautasítja. Aztán a regény végén a két főhős újra találkozik: ekkor a nagyvilági férjes asszony, Tatyjána kap szerelmes levelet Anyegintől, és ő utasítja vissza a férfit. Bár van még a regényben névnapi ünnepség, rejtélyes álom, tragédiába torkolló férfibarátság, halálos kimen...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Remenyik Zsigmond: Vész és kaland - Őserdő
A kötetben szereplő mindkét írásmű a szerző dél-amerikai utazásainak, saját kalandos sorsának irodalmi emlékműve. A húszas-harmincas évek Dél-Amerikája a nyomor, a megfeneklett sorsok, a különös egzisztenciák színes, de szenvedéssel teli világa. Az író ennek az életnek nem csupán külső megfigyelője és leírója volt. Ő maga is részese, szereplője – sokszor áldozata – e különös társadalom sajátos eseményeinek. Reményik Zsigmond – első személyben írva – emberi közelségbe hozza szereplőit, s minte...
150 Ft
Raktárkészlet:  1 db
150 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Roger Martin du Gard A Thibault család I-II
A Thibault család-ban, a XX. század Háború és béké-jében nyomon követhetjük egy apa és két fia élettörténetét; az apáét akinek belső harcait és elfojtott érzelmeit csak halála után ismerjük meg: Antoine-ét, az idősebb fiúét, aki majdnem mindent megkap a fennálló társadalmi rendtől: állást, hírnevet, jólétet, szerelmet; s talán leginkább Jacques-ét, a kisebbik testvérét, aki már gyermekkorában sem tűri a családi, az érzelmi, a társadalmi zsarnokság nyűgét, és aki mindennel szakítva, az írásban...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Simone De Beauvoir: Egy jóházból való úrilány emlékei
'… II. Henrik stílusú ebédlő, bársonyfüggöny papa dolgozószobájában: e szentély bútorai feketére pácolt körtefából voltak: elbújtam az íróasztal alatti fészekben, árnyékba burkolództam: sötét volt, meleg volt, és a szőnyeg vöröse a szemembe sikoltott. Így telt el a kisgyermekkorom. Néztem, tapogattam, védet helyzetben ismerkedtem a világgal' – írja a XX. századi francia irodalom egyik nagyasszonya, Simone de Beauvoir önéletrajzi visszaemlékezésének elején a kezdetekről. Hogy mit jelent polgár...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Solohov: Csendes don 1. 2.
1956 második kiadás
"A már életében klasszikussá vált, Nobel-díjas orosz író világhírű alkotása ez a regény. A mű szétfeszítve a szokásos családregények kereteit, a korszak hatalmas panorámáját bontakoztatja ki, de a kompozíció középpontjában mindig a Melehov család áll, sorsukon át a történelem végső tanulságait összegezi az író.
A doni puszták kozákságának balladai szépségű regényeposzáról írja Radnóti Miklós: „Érzelmességtől mentes, pontos és kemény l...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Stendhal: Vörös és fehér I. II.
Mint a paraszti sorból feltörő Julien Sorel sorsán, Stendhal a becsvágyai és szerelmei közt egyensúlyra nem lelő bankárfiú, Lucien Leuwen regényén keresztül is a polgári társadalom fölött mond ítéletet. Ahogy a Vörös és fekete két színe a katonai egyenruhát és a papi reverendát, ebben a regényben a vörös és fehér a redikális, köztársaságpárti forradalmiságot és az "ultra" maradiságot jelképezi. "Története a tiltakozó lelkiismeret regénye - írja Illés Endre. - Stenhdal életműve, gondolatainak ...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Stephen Marlowe A kolosszus  Goya életregénye
A spanyol festészet kiemelkedő alakjának, az egyetemes művészettörténet „kolosszusának” regényes életrajza Francisco Golya festőt fiatal korától, első „művének” születésétől kezdve kíséri végig hosszú művészi életpályáján. Nagyszerű műveit izgalmas módon a szemlélők és műbírálók, gyakran maguk a modellek véleményével, az ő interpretálásukban mutatja be Marlowe. Kerettörténetbe ágyazza az életregényt: a festő már öregen egy párizsi éjszakán kénytelen végiggondolni múltját, hányatott életét, az...
360 Ft
Raktárkészlet:  1 db
360 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Szabó István: Iskola a magasban
Tartalom:

A második emeleten
Utoljára
Ügyes asszony – hitvány ember
Te meg az Isten
Vidéki megállónál
Vasárnapi mise
A második emeleten
Lakásszentelő
Valami ég!
Tanulmány a törzsvendégről
Legelső ütközetem
Vasárnapi továbbképző
Valódi olasz fagylalt
Hősies férfinap
Vasárnapi továbbképző
A mi vasárnapunk
Az X. Belosztály folyosói
Otthon a szőlőhegyen
Apám kérőben
Otthon a szőlőhegyen
Jó reggelt
Lajos és Katica
Újszövetség
Haj...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Szabó Pál: Kánikula
Szabó Pálnak ebben a kötetében kiváltképpen jól érzékelhető az a csak Szabó Pálra jellemző tulajdonság, hogy olvasóinak sugalmazni tudja: az embert, még a kínlódó, meggyötört embert is, az élő, lüktető természet veszi körül, és hősei körül térben és időben szinte végtelenné táguló világ sz életszeret, az élni akarás, az erő, az egészség líráját zengi.
Kötetünk Szabó Pálnak olyan kevéssé ismert, vagy eddig kiadatlan műveit tartalmazza, melyeket ...
240 Ft
Raktárkészlet:  1 db
240 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Szalay Károly Chaplin (Szemtől szemben)
Mivel lehetne a legjobban jellemezni Charlie Chaplint, a világhírű filmkomikust? Azzal talán, hogy senki úgy meg nem nevetette és meg nem ríkatta az embereket, mint ő? Vagy azzal, hogy a londoni nyomornegyedek ócska bérkaszárnyáinak lakójából milliomossá, Beverly Hills egyik legszebb luxusvillájának, majd Vevey kastélyának tulajdonosává lett? Esetleg azzal, hogy 50 esztendő legnagyobb politikusai, tudósai, művészei keresték társaságát, büszkélkedtek barátságával? Vagy netán botrányos szerelmi...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Székely Júlia Chopin Párizsban A művész életének regénye
Chopin regényt írni: nem könnyű feladat. A téma, a zeneszerző életútjára rakódott szentimentalizmus, a művek érzelgős tolmácsolása nem ritkán vitte a giccs közelébe a „zongora poétájáról” írt regényeket, filmeket. Székely Júlia, a zongoraművész-írónő ettől a ballaszttól akarja megszabadítani Chopin alakját. A szerző ennek érdekében alkalmazza a modern regény egyes szerkesztési fogásait, a tér- és időjátékot, a szinte zenei formát. Ezért szólaltatja meg Chopin kortársait – zenészeket és festők...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Szémann Béla Nők diplomával
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Tabák András: Sargasso tenger
1943 tavaszán Novák Gábor ötéves pesti kisfiú élete egyik napról a másikra megváltozik. Apja elmegy - el kell mennie -, a kisfiúnak azt mondják, katonának, de ő sejti, később meggyőződik róla: nem igaz; az olvasó tudja, hogy munkaszolgálatos lesz, Borban. Nem is sejti miért. Hogy is sejtené, amikor anyai nagybátyja vezérkari alezredes, sőt székely nemes. Az események azonban kikerülhetetlenül torlódnak: a nagybácsi és az anyja - endrődi Endrődi Magda - meg akarják menteni a gyermeket, s azt h...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Thomas Mann: A varázshegy 2. kötet
Hans Castorp, ez az egyszerű, noha kellemes német fiatalember, egy gazdag hamburgi kereskedőcsalád fia, éppen befejezte tanulmányait, s a hajóépítő mérnöki oklevél birtokában, munkájának megkezdése előtt meglátogatja a svájci tüdőszanatóriumban unokabátyját, Joachim Ziemssent, aki már fél éve gyógyíttatja itt beteg tüdejét. A három hétre tervezett látogatásból azonban hét esztendő lesz, mivel már a második héten kiderül, hogy Hans Castorp is magában hordja a betegség csíráit. Az idő, e tünéke...
400 Ft
Raktárkészlet:  2 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
 


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.