Történelem


prev
next

-10%
-10%
Kenedi János (szerk.): Az igazság a Nagy Imre ügyben
Ez a könyv nem vádirat Nagy Imre és elítélt társai ügyében. Ez akönyv - ha szabad ezt a súlyos szót használnunk - kísérlet az igazság feltárására. Ellenper, ha úgy tetszik, melynek adalékait azonban nem önkényesen összeválogatott tanúk vallomásai, hanem a történelem által feljegyzett tények és nyilatkozatok szolgáltatják.
1989

204 old, 23 cm x 17 cm 

Raktárkészlet:  1 db
Ez a könyv nem vádirat Nagy Imre és elítélt társai ügyében. Ez akönyv - ha szabad ezt a súlyos szót használnunk - kísérlet az igazság feltárására. Ellenper, ha úgy tetszik, melynek adalékait azonban nem önkényesen összeválogatott tanúk vallomásai, hanem a történelem által feljegyzett tények és nyilatkozatok szolgáltatják.
1989

204 old, 23 cm x 17 cm
750 Ft
675 Ft
-10%
-10%
Kereszty András Piramis ​és Dávid-csillag
1979. március 26-án a Fehér Ház kertjében egy nagy, narancssárga-vörös cirkuszisátor-féle alatt aláírták a különbéke-szerződést Egyiptom és Izrael között. A szerző, aki éveken keresztül dolgozott tudósítóként a Közel-Keleten, az esemény történelmi, társadalmi, politikai, gazdasági hátterét bemutatva bizonyítja: miért nem jelenthet megoldást ez a Camp David-i megállapodáson alapuló béke a térség igazi problémáira. Ugyanakkor a szemtanú hitelességével, színesen, élvezetes stílusban számol be az... 
Raktárkészlet:  1 db
1979. március 26-án a Fehér Ház kertjében egy nagy, narancssárga-vörös cirkuszisátor-féle alatt aláírták a különbéke-szerződést Egyiptom és Izrael között. A szerző, aki éveken keresztül dolgozott tudósítóként a Közel-Keleten, az esemény történelmi, társadalmi, politikai, gazdasági hátterét bemutatva bizonyítja: miért nem jelenthet megoldást ez a Camp David-i megállapodáson alapuló béke a térség igazi problémáira. Ugyanakkor a szemtanú hitelességével, színesen, élvezetes stílusban számol be az...
250 Ft
225 Ft
-10%
-10%
Kertész István Híres és hírhedt római császárok
Római császárok hosszú sora tekint ránk kétezer év távolából. Arcukat, alakjukat szobrok és domborművek őrizték meg, tetteiket könyvek, feljegyzések. Közülük a legismertebbeket szeretnénk bemutatni. Elsőként Julius Caesart, aki noha nem volt császár, mégis minden későbbi római uralkodó elődjének tekinthető. Ő dolgozta ki a hadseregre támaszkodó és a társadalom széles tömegeinek pártfogását élvező egyszemélyi hatalom rendszerét; az ő fogadott fia, javainak és politikai törekvéseinek örököse, a... 
Raktárkészlet:  1 db
Római császárok hosszú sora tekint ránk kétezer év távolából. Arcukat, alakjukat szobrok és domborművek őrizték meg, tetteiket könyvek, feljegyzések. Közülük a legismertebbeket szeretnénk bemutatni. Elsőként Julius Caesart, aki noha nem volt császár, mégis minden későbbi római uralkodó elődjének tekinthető. Ő dolgozta ki a hadseregre támaszkodó és a társadalom széles tömegeinek pártfogását élvező egyszemélyi hatalom rendszerét; az ő fogadott fia, javainak és politikai törekvéseinek örököse, a...
990 Ft
891 Ft
-10%
-10%
Kóczián Péter   Weyer Balázs: Felelősök
A szabad-demokrata küldöttgyűlésen részt vevők három, antikommunizmusáról híres szónok felszólalását emlegetik, mint amelyeknek hangulatfordító szerepük volt. Fodor Gáborét, a mezőgazdasági ügyekkel foglalkozó és a frakcióban népszerű Kis Zoltán képviselőét, valamint a költő, publicista Eörsi Istvánét. Különböző szemszögből, de mindhárom egyöntetűen a koalíciós tárgyalások megkezdése mellett érveltek. Az SZDSZ küldöttei a tárgyalás egy pontján nyíltan a másik tárgyalófél képébe vágták: a két ... 
Raktárkészlet:  1 db
A szabad-demokrata küldöttgyűlésen részt vevők három, antikommunizmusáról híres szónok felszólalását emlegetik, mint amelyeknek hangulatfordító szerepük volt. Fodor Gáborét, a mezőgazdasági ügyekkel foglalkozó és a frakcióban népszerű Kis Zoltán képviselőét, valamint a költő, publicista Eörsi Istvánét. Különböző szemszögből, de mindhárom egyöntetűen a koalíciós tárgyalások megkezdése mellett érveltek. Az SZDSZ küldöttei a tárgyalás egy pontján nyíltan a másik tárgyalófél képébe vágták: a két ...
770 Ft
693 Ft
-10%
-10%
  Koltay Gábor - Bródy Péter:  El ​nem égetett dokumentumok
Kádár János és Kállai Gyula őrizetbe vétele, 1951 – Péter Gábor beadványa a börtönben, 1956 – Apró Antal levele Nagy Imréhez, 1956 – Apró Antal összefoglalója a Párt Elnökségének, 1956 – Walter Román feljegyzése a Kádár Jánossal folytatott megbeszélésről, 1956 – Rákosi Mátyás levele Nyikita Hruscsovhoz, 1956 – Kádár János levele Chivu Stoicához, a Nagy Imre-csoport menedékjogának megszüntetéséről, 1957 – Chivu Stoica válaszlevele Kádár Jánoshoz, 1957 – Kádár János feljegyzése a PB-nek Hruscso... 
Raktárkészlet:  1 db
Kádár János és Kállai Gyula őrizetbe vétele, 1951 – Péter Gábor beadványa a börtönben, 1956 – Apró Antal levele Nagy Imréhez, 1956 – Apró Antal összefoglalója a Párt Elnökségének, 1956 – Walter Román feljegyzése a Kádár Jánossal folytatott megbeszélésről, 1956 – Rákosi Mátyás levele Nyikita Hruscsovhoz, 1956 – Kádár János levele Chivu Stoicához, a Nagy Imre-csoport menedékjogának megszüntetéséről, 1957 – Chivu Stoica válaszlevele Kádár Jánoshoz, 1957 – Kádár János feljegyzése a PB-nek Hruscso...
250 Ft
225 Ft
-10%
-10%
Komját Irén: Az idők sodrában
251. old 20 cm x 15 cm Védőborítója kissé szakadozott. 
Raktárkészlet:  1 db
251. old 20 cm x 15 cm Védőborítója kissé szakadozott.
720 Ft
648 Ft
-10%
-10%
Kósa Csaba: Veres mezőben zöld oroszlán
Négyszáz év története elevenedik meg Kósa Csaba lendületes, sodró írásában a magyar történelem kezdeti időszakáról, a kalandozások korától kezdve, az "utolsó aranyágacska", III. András haláláig. Külföldi és magyar krónikák, a legrégibb és legújabb kutatások alapján rajzolja meg az író hazánk történetének első négy, rendkívül izgalmas századát. Kaland és valóság rajzolódik fel e kötet lapjaira, egy nép európai indulásának és kibontakozásának korai története.... 
Raktárkészlet:  1 db
Négyszáz év története elevenedik meg Kósa Csaba lendületes, sodró írásában a magyar történelem kezdeti időszakáról, a kalandozások korától kezdve, az "utolsó aranyágacska", III. András haláláig. Külföldi és magyar krónikák, a legrégibb és legújabb kutatások alapján rajzolja meg az író hazánk történetének első négy, rendkívül izgalmas századát. Kaland és valóság rajzolódik fel e kötet lapjaira, egy nép európai indulásának és kibontakozásának korai története....
350 Ft
315 Ft
-10%
-10%
Kőszegi Imre: A jezsuiták végnapjai
Kőszegi Imre történelmi regénye olyan korszakot tár fel az olvasónak, amely szinte fehér folt történelmi regényirodalmunkban. A magyar történelem XVIII. századába vezet el, Mária Terézia uralkodása idejére, s a vallási türelmetlenséggel, az erőszakos rekatolizációval tetézett nemzeti elnyomás körülményeit tárja fel egy határszéli magyar városban. Hőse egy német származású polgárfiú, akit fondorlatos lelki zsarolással jezsuitává tesznek, de akiben olthatatlan láng lobog a magyar nyelv és iroda... 
Raktárkészlet:  1 db
Kőszegi Imre történelmi regénye olyan korszakot tár fel az olvasónak, amely szinte fehér folt történelmi regényirodalmunkban. A magyar történelem XVIII. századába vezet el, Mária Terézia uralkodása idejére, s a vallási türelmetlenséggel, az erőszakos rekatolizációval tetézett nemzeti elnyomás körülményeit tárja fel egy határszéli magyar városban. Hőse egy német származású polgárfiú, akit fondorlatos lelki zsarolással jezsuitává tesznek, de akiben olthatatlan láng lobog a magyar nyelv és iroda...
450 Ft
405 Ft
-10%
-10%
Kozma Tóth István Czinege Lajos mundér nélkül
Elismerésre méltó hadseregépítő, avagy egyenruhába öltöztetett pártfunkcionális? Szigorú, kemény, puritán katona, vagy a földi javakat, vadászatokat, luxushobbikat mindenekfölé helyező mundéros kiskirály? E kérdésekről nap mint nap olvashatunk a sajtóban. Az érdeklődést csak fokozta a Kiskirályok mundérban című kötet kavarta botrány, a televízió nyilvánossága előtt lefolytatott parlamenti vizsgálat. Mi az igazság? Ki volt, mit tett valójában Czinege Lajos? Az eddig konokul hallgató exminiszte... 
Raktárkészlet:  2 db
Elismerésre méltó hadseregépítő, avagy egyenruhába öltöztetett pártfunkcionális? Szigorú, kemény, puritán katona, vagy a földi javakat, vadászatokat, luxushobbikat mindenekfölé helyező mundéros kiskirály? E kérdésekről nap mint nap olvashatunk a sajtóban. Az érdeklődést csak fokozta a Kiskirályok mundérban című kötet kavarta botrány, a televízió nyilvánossága előtt lefolytatott parlamenti vizsgálat. Mi az igazság? Ki volt, mit tett valójában Czinege Lajos? Az eddig konokul hallgató exminiszte...
300 Ft
270 Ft
-10%
-10%
  Kulcsár Zsuzsanna: Rejtélyek és botrányok a középkorban
Táncosnő és hetéra volt-e Theodóra császárné? Megégették-e az Orléans-i Szüzet? Igaz-e, hogy kéjvágyból gyermekeket gyilkolt az Orléans-i Szűz vitéz fegyvertársa, a titokzatos Kékszakáll? Valóban őrült volt-e Őrült Johanna és gyengeelméjű Don Carlos? Mi az igazság a hírhedt Borgiák mérgéről? Miért vetette börtönbe Szép Fülöp francia király országra szóló botrányok közepette mindhárom menyét, és miért töröltette el fantasztikus vádaskodással a dúsgazdasg templomos lovagrendet? Miért ölték meg ... 
Raktárkészlet:  1 db
Táncosnő és hetéra volt-e Theodóra császárné? Megégették-e az Orléans-i Szüzet? Igaz-e, hogy kéjvágyból gyermekeket gyilkolt az Orléans-i Szűz vitéz fegyvertársa, a titokzatos Kékszakáll? Valóban őrült volt-e Őrült Johanna és gyengeelméjű Don Carlos? Mi az igazság a hírhedt Borgiák mérgéről? Miért vetette börtönbe Szép Fülöp francia király országra szóló botrányok közepette mindhárom menyét, és miért töröltette el fantasztikus vádaskodással a dúsgazdasg templomos lovagrendet? Miért ölték meg ...
530 Ft
477 Ft
-10%
-10%
Kun Béláné: Kun Béla
"Századunk hamarosan az utolsó harmadába lép. E században sok szenvedés érte az egész világot, s benne az igazi forradalmárokat. A »végső harc« ma is folyik.
De én rendületlenül hiszem és vallom, hogy e század harmadik harmadában az emberiséget nem a »nagyszerű halál« várja, hanem »egy jobb kor«.
És hogy a világ dolgozói ezt a jobb kort végérvényesen elérjék - ezért küzdött, önmagát nem kímélve, a harcosok első sorában a dolgozó néphez haláláig hűséges Kun Béla."... 

Raktárkészlet:  1 db
"Századunk hamarosan az utolsó harmadába lép. E században sok szenvedés érte az egész világot, s benne az igazi forradalmárokat. A »végső harc« ma is folyik.
De én rendületlenül hiszem és vallom, hogy e század harmadik harmadában az emberiséget nem a »nagyszerű halál« várja, hanem »egy jobb kor«.
És hogy a világ dolgozói ezt a jobb kort végérvényesen elérjék - ezért küzdött, önmagát nem kímélve, a harcosok első sorában a dolgozó néphez haláláig hűséges Kun Béla."...
400 Ft
360 Ft
-10%
-10%
Kurt Rieder A II. világháború legnagyobb katonai kudarcai
Mint a cím is mutatja, a könyv a II. világháború legnagyobb katonai kudarcairól szól. Nem volt ettől mentes Erwin Rommel sem, az egyik legzseniálisabbnak tartott hadvezér, aki lehetetlennek tartotta a normandiai partraszállást, s ezért elutazott nyaralni… 
Raktárkészlet:  1 db
Mint a cím is mutatja, a könyv a II. világháború legnagyobb katonai kudarcairól szól. Nem volt ettől mentes Erwin Rommel sem, az egyik legzseniálisabbnak tartott hadvezér, aki lehetetlennek tartotta a normandiai partraszállást, s ezért elutazott nyaralni…
400 Ft
360 Ft
-10%
-10%
Kurt Sandner: Egy szörnyű éjszaka
"Az ég úgy fénylett, mint egy fekete üvegkupola; kékesfehéren csillogtak a szinte valószínűtlenül nagynak látszó csillagok. Noha Bouginnek, a pilótának, meghitten ismerős volt az éjszaka arca a sztratoszféra ritka levegőjében, mégis még sohasem érezte ennyire nyomasztóan szomorúnak a világmindenség hideg magányát. Volt ebben valami tébolyító. De talán éppen csak azért, mert nem érezte magát a legjobban.
A fülke ablaknyílásain át végigfürkészte a sarki égbolt... 

Raktárkészlet:  1 db
"Az ég úgy fénylett, mint egy fekete üvegkupola; kékesfehéren csillogtak a szinte valószínűtlenül nagynak látszó csillagok. Noha Bouginnek, a pilótának, meghitten ismerős volt az éjszaka arca a sztratoszféra ritka levegőjében, mégis még sohasem érezte ennyire nyomasztóan szomorúnak a világmindenség hideg magányát. Volt ebben valami tébolyító. De talán éppen csak azért, mert nem érezte magát a legjobban.
A fülke ablaknyílásain át végigfürkészte a sarki égbolt...
600 Ft
540 Ft
-10%
-10%
Lengyel Balázs: Ezüstgaras
Részlet a könyvből:
Zöld és ezüst. Milliárd fényszilánk. Mintha végig a mezőn, a vízeres laposok hátán, a tócsák tükrén és a keréknyomokban szüntelen szétrobbanna a nap. A földről égre tükröző fényküllős ragyogásban a törpe-erdők mentén, a bokrosok ágbogán vékony, zöldhímes pára, koratavaszi lebegés. Emelkedik, szinte elszáll vele a vidék.
Aztán a szemhatár széléről beúszik lassan a fényözönbe egy csöppnyi szürke folt. Túl a szántásokon, a legelőn, va... 

Raktárkészlet:  1 db
Részlet a könyvből:
Zöld és ezüst. Milliárd fényszilánk. Mintha végig a mezőn, a vízeres laposok hátán, a tócsák tükrén és a keréknyomokban szüntelen szétrobbanna a nap. A földről égre tükröző fényküllős ragyogásban a törpe-erdők mentén, a bokrosok ágbogán vékony, zöldhímes pára, koratavaszi lebegés. Emelkedik, szinte elszáll vele a vidék.
Aztán a szemhatár széléről beúszik lassan a fényözönbe egy csöppnyi szürke folt. Túl a szántásokon, a legelőn, va...
300 Ft
270 Ft
-10%
-10%
Leon Uris: Exodus
Az Exodus Mózes öt könyve közül a második. Azt beszéli el, hogyan vonult ki a zsidóság az egyiptomi szolgaságból az ígéret földjére. Az Exodus Leon Uris világhírű regénye. Azt meséli el, hogyan tér vissza immáron másodszor ősi földjére egy nép két évezredes vándorlás után. Az Exodus hiteles történelem. Egy ír katolikus írta, mert örömmel nézte az angol gyarmattartók vereségét, akik a brit birodalom érdekeit védve hiába próbálták visszatartani a Palesztinába özönlő zsidó menekülteket. Ebben a ... 
Raktárkészlet:  1 db
Az Exodus Mózes öt könyve közül a második. Azt beszéli el, hogyan vonult ki a zsidóság az egyiptomi szolgaságból az ígéret földjére. Az Exodus Leon Uris világhírű regénye. Azt meséli el, hogyan tér vissza immáron másodszor ősi földjére egy nép két évezredes vándorlás után. Az Exodus hiteles történelem. Egy ír katolikus írta, mert örömmel nézte az angol gyarmattartók vereségét, akik a brit birodalom érdekeit védve hiába próbálták visszatartani a Palesztinába özönlő zsidó menekülteket. Ebben a ...
550 Ft
495 Ft
-10%
-10%
Leonyid Mlecsin: A Walhalla-terv
Leonyid Mlecsin ez a könyve egy bűnügyi regény kereteibe ágyazódott tényfeltárás és oknyomozás a világ újfasiszta erőinek akcióiról, „Barna Front” nevű nemzetközi szervezetükről, az egyes országok – Olaszország, Spanyolország, az USA, az NSZK, Belgium, Dánia, Svájc – újfasiszta csoportosulásai között élénk kapcsolatokról. A regény cselekményébe a szerző beleszövi a közelmúlt olyan megrázó eseményeit, mint a CIA támogatta Tejero-puccskísérlet Spanyolországban, a torinói ügyészhelyettes meggyil... 
Raktárkészlet:  1 db
Leonyid Mlecsin ez a könyve egy bűnügyi regény kereteibe ágyazódott tényfeltárás és oknyomozás a világ újfasiszta erőinek akcióiról, „Barna Front” nevű nemzetközi szervezetükről, az egyes országok – Olaszország, Spanyolország, az USA, az NSZK, Belgium, Dánia, Svájc – újfasiszta csoportosulásai között élénk kapcsolatokról. A regény cselekményébe a szerző beleszövi a közelmúlt olyan megrázó eseményeit, mint a CIA támogatta Tejero-puccskísérlet Spanyolországban, a torinói ügyészhelyettes meggyil...
210 Ft
189 Ft
-10%
-10%
Lev Sejnyin: A Sirius-akció
A második világháború kellős közepén, amikor a német csapatok még mélyen a Szovjetunió területén álltak, egy nyári éjszakán különös rádió-jelzések szálltak egy német repülőgép felé, amely valahonnan a szovjet vonalak mögül indult éjszakai útjára. Berlinből izgatottan érdeklődtek a gép utasa iránt, Moszkvából rejtett értelmű utasítások érkeztek. - És amikor a gép földet ért, csak kevesen tudták még, hogy a szovjet és a német titkosszolgálat egyik évek óta tartó nagy párbaja fejeződött be.... 
Raktárkészlet:  1 db
A második világháború kellős közepén, amikor a német csapatok még mélyen a Szovjetunió területén álltak, egy nyári éjszakán különös rádió-jelzések szálltak egy német repülőgép felé, amely valahonnan a szovjet vonalak mögül indult éjszakai útjára. Berlinből izgatottan érdeklődtek a gép utasa iránt, Moszkvából rejtett értelmű utasítások érkeztek. - És amikor a gép földet ért, csak kevesen tudták még, hogy a szovjet és a német titkosszolgálat egyik évek óta tartó nagy párbaja fejeződött be....
600 Ft
540 Ft
-10%
-10%
Louis Baldwin Nagy ​emberek nagy szerelmei
Szerethetnek-e másként a nagy emberek, mint mi, egyszerű halandók? Annyiféle a szerelem, ahányféle az ember: önzetlen, mély, szenvedélyes, rajongó, kiszolgáltatott, gátlásos, félénk, hűvös - vagy mindezek keveréke. A szerző, aki a különleges életpályák kutatója, regényes formában írja meg ezeket az életeket. Ebben a könyvében a szerelem sokféle megjelenését mutatja be: Antoniustól és Kleopátrától a hollywoodi álomvilág híres színészileg számtalan híres ember szerelmét tárja elénk. Olvashatunk... 
Raktárkészlet:  1 db
Szerethetnek-e másként a nagy emberek, mint mi, egyszerű halandók? Annyiféle a szerelem, ahányféle az ember: önzetlen, mély, szenvedélyes, rajongó, kiszolgáltatott, gátlásos, félénk, hűvös - vagy mindezek keveréke. A szerző, aki a különleges életpályák kutatója, regényes formában írja meg ezeket az életeket. Ebben a könyvében a szerelem sokféle megjelenését mutatja be: Antoniustól és Kleopátrától a hollywoodi álomvilág híres színészileg számtalan híres ember szerelmét tárja elénk. Olvashatunk...
690 Ft
621 Ft
-10%
-10%
Luce Boulnois: A selyemút
A selyemút e könyvben a vezérfonal. Ennek mentén halad a szerző, felvázolva Kína és a nyugati országok kapcsolatainak képét az ókortól napjainkig. Itt nem csupán a nyugat-európai országokról van szó, amelyeket régi, de meglehetősen zavaros hagyomány alapján szokás szembeállítani az ugyancsak pontatlanul és különféleképpen meghatározott Kelettel, hanem a Kínától nyugatra fekvő egész Eurázsiáról, ideszámítva Indiát, Serindát és Iránt is, amelyek egymás közötti, Kínától független kapcsolatait és... 
Raktárkészlet:  1 db
A selyemút e könyvben a vezérfonal. Ennek mentén halad a szerző, felvázolva Kína és a nyugati országok kapcsolatainak képét az ókortól napjainkig. Itt nem csupán a nyugat-európai országokról van szó, amelyeket régi, de meglehetősen zavaros hagyomány alapján szokás szembeállítani az ugyancsak pontatlanul és különféleképpen meghatározott Kelettel, hanem a Kínától nyugatra fekvő egész Eurázsiáról, ideszámítva Indiát, Serindát és Iránt is, amelyek egymás közötti, Kínától független kapcsolatait és...
800 Ft
720 Ft
-10%
-10%
Lukácsy Sándor (szerk): Föltámadott a tenger…
A kötetünkben közreadott válogatás – Lukácsy Sándor munkája – a magyar történelem egyik legdicsőbb fejezetét idézi. Az 1848-49-i magyar forradalom és szabadságharc, Engels szavaival szólva, megszerezte Magyarországnak „az egész művelt világ nagyrabecsülését”. A forradalom és szabadságharc tengernyi irodalmából szépprózai válogatást nyújtunk át e kötetben olvasóinknak. A kötet első része az események krónikáját tartalmazza, a korabeli riportok és emlékezések tükrében. A második rész a korszak ... 
Raktárkészlet:  2 db
A kötetünkben közreadott válogatás – Lukácsy Sándor munkája – a magyar történelem egyik legdicsőbb fejezetét idézi. Az 1848-49-i magyar forradalom és szabadságharc, Engels szavaival szólva, megszerezte Magyarországnak „az egész művelt világ nagyrabecsülését”. A forradalom és szabadságharc tengernyi irodalmából szépprózai válogatást nyújtunk át e kötetben olvasóinknak. A kötet első része az események krónikáját tartalmazza, a korabeli riportok és emlékezések tükrében. A második rész a korszak ...
300 Ft
270 Ft
-10%
-10%
Magyar szemtanúk a Párizsi Kommünről
279 old, 19 cm x 11 cm 
Raktárkészlet:  1 db
279 old, 19 cm x 11 cm
250 Ft
225 Ft
-10%
-10%
Mark Twain: Tamás úrfi léghajón
Azt gondoljátok, Sawyer Tamás megelégelte a kalandokat, - már mint együttes kalandozásainkat a folyón lefelé, mikoriban a nigger Jim-et kiszabadítottuk és Tom golyót kapott a combjába? Nem, nem, legkevésbbé sem. Csak még jobban megrészegedett tőlük. Újabb kalandokra vágyott - ennyi az egész. Igen, amikor mi hárman a dicsőségtől mámorosan megérkeztünk a hajón hosszú bolyongásunkból és a város népe fáklyás-menettel és szónoklatokkal fogadott, és mindenki zúgta-harsogta az éljent és egyesek be i... 
Raktárkészlet:  1 db
Azt gondoljátok, Sawyer Tamás megelégelte a kalandokat, - már mint együttes kalandozásainkat a folyón lefelé, mikoriban a nigger Jim-et kiszabadítottuk és Tom golyót kapott a combjába? Nem, nem, legkevésbbé sem. Csak még jobban megrészegedett tőlük. Újabb kalandokra vágyott - ennyi az egész. Igen, amikor mi hárman a dicsőségtől mámorosan megérkeztünk a hajón hosszú bolyongásunkból és a város népe fáklyás-menettel és szónoklatokkal fogadott, és mindenki zúgta-harsogta az éljent és egyesek be i...
400 Ft
360 Ft
-10%
-10%
Márkus István: Trombita harsog, dob pereg...
 
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
450 Ft
-10%
-10%
Marosán György: A tanúk még élnek
Egy alkalommal felkeresett Péter Gáborné, Rákosi egykori titkárnője… – Miért teszi most Pétert felelőssé? – kérdezte. Mások nem felelősek? Miért kell Péternek ülnie, amikor ártatlan? Péter azt kéri magától, tegyen meg érte mindent, hogy szabadlábra helyezzék, védekezhessen a vádak, a rágalmak ellen. Nézek rá, hallgatom. Retiküljéből kivesz egy borítékot és ideadja Péter Gábor levelét. Hát van írói képzelet, amely meg tudja érteni ezt az egész szituációt?! Péter Gábor levelet ír nekem, s benne... 
Raktárkészlet:  1 db
Egy alkalommal felkeresett Péter Gáborné, Rákosi egykori titkárnője… – Miért teszi most Pétert felelőssé? – kérdezte. Mások nem felelősek? Miért kell Péternek ülnie, amikor ártatlan? Péter azt kéri magától, tegyen meg érte mindent, hogy szabadlábra helyezzék, védekezhessen a vádak, a rágalmak ellen. Nézek rá, hallgatom. Retiküljéből kivesz egy borítékot és ideadja Péter Gábor levelét. Hát van írói képzelet, amely meg tudja érteni ezt az egész szituációt?! Péter Gábor levelet ír nekem, s benne...
350 Ft
315 Ft
-10%
-10%
Merényi László Pisztolylövés Bécsben
Pisztolylövés dördült el Bécs egyik legelőkelőbb éttermében 1916.október 21.-én. a merénylet áldozata Ausztria miniszterelnöke volt. Miért keltett olyan nagy feltűnést ez a lövés? Hiszen a fegyverek zajához már hozzászokhatott akkor világ. Miért kellett az osztrák miniszterelnöknek meghalni?
hogyan jutott el a tettes, az intelligens, érzékeny lelkületű Friedrich Adler odáig, hogy egy ember megölését igazságos dolognak tartsa?
Egyszerű „krimi” volt-e a merény... 

Raktárkészlet:  2 db
Pisztolylövés dördült el Bécs egyik legelőkelőbb éttermében 1916.október 21.-én. a merénylet áldozata Ausztria miniszterelnöke volt. Miért keltett olyan nagy feltűnést ez a lövés? Hiszen a fegyverek zajához már hozzászokhatott akkor világ. Miért kellett az osztrák miniszterelnöknek meghalni?
hogyan jutott el a tettes, az intelligens, érzékeny lelkületű Friedrich Adler odáig, hogy egy ember megölését igazságos dolognak tartsa?
Egyszerű „krimi” volt-e a merény...
300 Ft
270 Ft
-10%
-10%
Mikó Imre: Huszonkét év
A „huszonkét év" ma már fogalommá vált a magyar politikai irodalomban, de egy évvel a bécsi döntés után sem látott még napvilágot olyan összefoglaló tanulmány, mely az erdélyi magyarság kisebbségpolitikai történetét a közírás módszereivel tárná a magyar közönség elé. Az itt következő fejezetek ezt a hiányt szeretnék pótolni. A kisebbségi történetírás és a napi politika határmesgyéjén elég nehéz megtalálni azt a pontot, ahonnan a közelmúlt már történelemnek látszik, a két évtizeddel ezelőtt le... 
Raktárkészlet:  1 db
A „huszonkét év" ma már fogalommá vált a magyar politikai irodalomban, de egy évvel a bécsi döntés után sem látott még napvilágot olyan összefoglaló tanulmány, mely az erdélyi magyarság kisebbségpolitikai történetét a közírás módszereivel tárná a magyar közönség elé. Az itt következő fejezetek ezt a hiányt szeretnék pótolni. A kisebbségi történetírás és a napi politika határmesgyéjén elég nehéz megtalálni azt a pontot, ahonnan a közelmúlt már történelemnek látszik, a két évtizeddel ezelőtt le...
900 Ft
810 Ft
-10%
-10%
Nagy László A ​török világ végnapjai Magyarországon
Az 1683-as Bécs elleni török támadás és a magyarországi visszafoglaló háború megindulásának háromszázadik évfordulója óta., csaknem az ezredfordulóig tartóan, minden esztendőben megemlékezhetünk e küzdelem valamely nevezetesebb vagy kevésbé nevezetesebb hadi eseményéről. Közöttük Magyarország további sorsa szempontjából a legjelentősebb minden bizonnyal Buda 1686-os fölszabadítása volt a másfél százados oszmán uralom alól, s érthetően erről jelent meg már eddig is a legtöbb magyar kiadvány. E... 
Raktárkészlet:  1 db
Az 1683-as Bécs elleni török támadás és a magyarországi visszafoglaló háború megindulásának háromszázadik évfordulója óta., csaknem az ezredfordulóig tartóan, minden esztendőben megemlékezhetünk e küzdelem valamely nevezetesebb vagy kevésbé nevezetesebb hadi eseményéről. Közöttük Magyarország további sorsa szempontjából a legjelentősebb minden bizonnyal Buda 1686-os fölszabadítása volt a másfél százados oszmán uralom alól, s érthetően erről jelent meg már eddig is a legtöbb magyar kiadvány. E...
1 100 Ft
990 Ft
-10%
-10%
Nemere István A KGB története
A kiadó érdekes sorozatában (nemrégiben látott napvilágot az első kötet A CIA története címmel) a közelmúltig, vagy éppen ma is működő titkosszolgálatok történetét tárja elénk. A szerző rengeteg, Magyarországon elérhetetlen dokumentumra, forrásra támaszkodik és ezek révén olyan „sztorikról” rántja le a leplet, amelyek olvastán csak csodálkozhatunk. A bizalmas forrásokból is származó anyagiak megismertetnek bennünket a félelmetes szovjet titkosszolgálat hatalmas erejével, belső felépítésével, ... 
Raktárkészlet:  1 db
A kiadó érdekes sorozatában (nemrégiben látott napvilágot az első kötet A CIA története címmel) a közelmúltig, vagy éppen ma is működő titkosszolgálatok történetét tárja elénk. A szerző rengeteg, Magyarországon elérhetetlen dokumentumra, forrásra támaszkodik és ezek révén olyan „sztorikról” rántja le a leplet, amelyek olvastán csak csodálkozhatunk. A bizalmas forrásokból is származó anyagiak megismertetnek bennünket a félelmetes szovjet titkosszolgálat hatalmas erejével, belső felépítésével, ...
580 Ft
522 Ft
-10%
-10%
Nemere István A legboldogabb békeévek 1867–1914
A legboldogabb idő, ami kitartott egy-egy ember élete hosszán is, sőt több nemzedék élvezhette áldásait. „A legboldogabb békeévek”, mondják most már azok is, akik ebből semmit sem láthattak, már a nagyszüleik sem élték át. Elhaladt fölöttünk az idő, különösen a huszadik század a maga rettenetes dolgaival. A múlt eltörölhetetlen, legfeljebb változhat újabb ismereteink fényében. De volt, mert megtörtént. Hatásait tekintve ezáltal van, és lesz is.

199 o... 

Raktárkészlet:  1 db
A legboldogabb idő, ami kitartott egy-egy ember élete hosszán is, sőt több nemzedék élvezhette áldásait. „A legboldogabb békeévek”, mondják most már azok is, akik ebből semmit sem láthattak, már a nagyszüleik sem élték át. Elhaladt fölöttünk az idő, különösen a huszadik század a maga rettenetes dolgaival. A múlt eltörölhetetlen, legfeljebb változhat újabb ismereteink fényében. De volt, mert megtörtént. Hatásait tekintve ezáltal van, és lesz is.

199 o...
2 800 Ft
2 520 Ft
-10%
-10%
Nemere István: Asszonyok a magyar történelemben
A könyvben Kilenc olyan asszony élettörténetét olvashatják, akik egykor fontosak voltak ebben az országban. Királynők, királynék, nagyhírű feleségek és anyák. Egyikük sem rettent meg a nehézségektől és helytállt ott, ahol kellett.
2007

197 old, 20 cm x 17 cm 

Raktárkészlet:  1 db
A könyvben Kilenc olyan asszony élettörténetét olvashatják, akik egykor fontosak voltak ebben az országban. Királynők, királynék, nagyhírű feleségek és anyák. Egyikük sem rettent meg a nehézségektől és helytállt ott, ahol kellett.
2007

197 old, 20 cm x 17 cm
650 Ft
585 Ft
-10%
-10%
Nemeskürty István: A kőszívű ember unokái
"Az író történelmi esszéjében azt vizsgálja: a kiegyezés pillanatában felnőtté vált nemzedék, a levert forradalomban részt vett, majd a szükségszerűséget felismerő és ezért a kiegyezés művét megalkotó atyák (ők a kőszívü ember fiai) – egy Andrássy, egy Eötvös, egy Deák, sőt egy Tisza Kálmán – fiai (vagyis a kőszívű ember unokái) mit tettek a kiegyezés művének érvényesítése terén; milyen utat jártak, merre felé vitték az ország szekerét, meghatározták-e az ország sorsát és miképpen. ... 
Raktárkészlet:  1 db
"Az író történelmi esszéjében azt vizsgálja: a kiegyezés pillanatában felnőtté vált nemzedék, a levert forradalomban részt vett, majd a szükségszerűséget felismerő és ezért a kiegyezés művét megalkotó atyák (ők a kőszívü ember fiai) – egy Andrássy, egy Eötvös, egy Deák, sőt egy Tisza Kálmán – fiai (vagyis a kőszívű ember unokái) mit tettek a kiegyezés művének érvényesítése terén; milyen utat jártak, merre felé vitték az ország szekerét, meghatározták-e az ország sorsát és miképpen. ...
500 Ft
450 Ft
-10%
-10%
Nemeskürty István: Édes Erdély
Az erdélyi magyarság helyzete egyre inkább foglalkoztatja hazánk közvéleményét. Súlyosodó körülményeik a tárgyilagosságra törekvő emberekben is indulatokat gerjesztenek.
Ugyanakkor Erdély sorsával, az utóbbi hetvenegynéhány esztendő eseményeivel, tényeivel mind kevesebben vannak tisztában. Mi történt? Mikor? Hogyan? Miért? Ez a könyv ilyen és hasonló kérdésekre ad választ. Tényeket, adatokat rögzít. Kerüli az indulatokat keltő vagy fokozó érzelmi mozzanatokat. A tisztánlátást ... 

Raktárkészlet:  1 db
Az erdélyi magyarság helyzete egyre inkább foglalkoztatja hazánk közvéleményét. Súlyosodó körülményeik a tárgyilagosságra törekvő emberekben is indulatokat gerjesztenek.
Ugyanakkor Erdély sorsával, az utóbbi hetvenegynéhány esztendő eseményeivel, tényeivel mind kevesebben vannak tisztában. Mi történt? Mikor? Hogyan? Miért? Ez a könyv ilyen és hasonló kérdésekre ad választ. Tényeket, adatokat rögzít. Kerüli az indulatokat keltő vagy fokozó érzelmi mozzanatokat. A tisztánlátást ...
500 Ft
450 Ft
-10%
-10%
Norman Lewis: Nápoly, 1944
A szövetséges angol-amerikai haderők 1943 őszén megnyitják a második frontot Dél-Olaszországban, s elfoglalják Nápolyt, az országrész legjelentősebb városát. Norman Lewis, a jeles angol író - mint megannyi írótársa - a brit katonai elhárításnál teljesített szolgálatot a második világháború alatt. E minőségben Nápoly megszállásának idején azt a feladatot kapta, hogy a szövetséges katonai kormányzat munkáját biztosítsa és támogassa egy úgynevezett "kapcsolat-", érthetőbben besúgóhálózat kiépíté... 
Raktárkészlet:  1 db
A szövetséges angol-amerikai haderők 1943 őszén megnyitják a második frontot Dél-Olaszországban, s elfoglalják Nápolyt, az országrész legjelentősebb városát. Norman Lewis, a jeles angol író - mint megannyi írótársa - a brit katonai elhárításnál teljesített szolgálatot a második világháború alatt. E minőségben Nápoly megszállásának idején azt a feladatot kapta, hogy a szövetséges katonai kormányzat munkáját biztosítsa és támogassa egy úgynevezett "kapcsolat-", érthetőbben besúgóhálózat kiépíté...
400 Ft
360 Ft
-10%
-10%
Norman Mailer: Az éjszaka hadai
Norman Mailer - a Meztelenek és holtak világhírű írója, az amerikai irodalmi és közélet fenegyereke, önelnökjelölt és börtönviselt verekedő, az obszcenitás bajnoka és egy falka gyerek érzelmes apja - 1967 októberében részt vett a Pentagon előtt rendezett tömegdemonstrációban, ahol az amerikai társadalom legkülönbözőbb rétegeiből, csoportjaiból verbuválódott tüntetők az ország vietnami háborúja ellen tiltakoztak. Az éjszaka hadai, az író talán legjelentősebb könyve első és legendás háborús reg... 
Raktárkészlet:  1 db
Norman Mailer - a Meztelenek és holtak világhírű írója, az amerikai irodalmi és közélet fenegyereke, önelnökjelölt és börtönviselt verekedő, az obszcenitás bajnoka és egy falka gyerek érzelmes apja - 1967 októberében részt vett a Pentagon előtt rendezett tömegdemonstrációban, ahol az amerikai társadalom legkülönbözőbb rétegeiből, csoportjaiból verbuválódott tüntetők az ország vietnami háborúja ellen tiltakoztak. Az éjszaka hadai, az író talán legjelentősebb könyve első és legendás háborús reg...
400 Ft
360 Ft
-10%
-10%
Oliver Lustig Lágerszótár
Részlet a könyvből: "A lágerbe érkezésünket követő napon hallottam először. Hat hordó előtt sorakoztunk, melyekből számomra meghatározhatatlan ételt osztottak. Két napja nem ettünk. Aléltak voltunk az éhségtől. Amikor sorra kerülünk, barátom, Isac - mint a sor első embere - az előttünk járók példájára felvett egy lábost. A bal kezében tartott merőkanalat a Blockälteste megmerítette a hordóban. Megmerítette egyszer, meg kétszer, s anélkül, hogy a lábost megtöltötte volna, elkiáltotta magát: se... 
Raktárkészlet:  1 db
Részlet a könyvből: "A lágerbe érkezésünket követő napon hallottam először. Hat hordó előtt sorakoztunk, melyekből számomra meghatározhatatlan ételt osztottak. Két napja nem ettünk. Aléltak voltunk az éhségtől. Amikor sorra kerülünk, barátom, Isac - mint a sor első embere - az előttünk járók példájára felvett egy lábost. A bal kezében tartott merőkanalat a Blockälteste megmerítette a hordóban. Megmerítette egyszer, meg kétszer, s anélkül, hogy a lábost megtöltötte volna, elkiáltotta magát: se...
1 880 Ft
1 692 Ft
-10%
-10%
Oltványi Ottó – Oltványi Tamás: A vég
Nicolae Ceausescu bukása és a romániai forradalom 1989-ben.
158 old, 18 cm x 11 cm 

Raktárkészlet:  1 db
Nicolae Ceausescu bukása és a romániai forradalom 1989-ben.
158 old, 18 cm x 11 cm
220 Ft
198 Ft
-10%
-10%
Papp Imre: Nagy Károly és kora
Károly, a középkori keresztény Európa első császára legendákkal és valóságos vonásokkal felruházott alakja napjainkban is él a történeti tudatban. Hódítóként, a keresztény hit harcosaként, a keresztény népek egyesítőjeként és nem utolsó sorban törvényalkotóként, már életében kiérdemelte a "Nagy" jelzőt. I. Hadrianus pápa "Magnus"-nak tisztelte, mellyel Nagy-Constantinus császárhoz kívánta hasonlítani. Az utókorra első és legjelentősebb történetírója, Einhard (kb. 770-840) hagyta a Carolus Mag... 
Raktárkészlet:  1 db
Károly, a középkori keresztény Európa első császára legendákkal és valóságos vonásokkal felruházott alakja napjainkban is él a történeti tudatban. Hódítóként, a keresztény hit harcosaként, a keresztény népek egyesítőjeként és nem utolsó sorban törvényalkotóként, már életében kiérdemelte a "Nagy" jelzőt. I. Hadrianus pápa "Magnus"-nak tisztelte, mellyel Nagy-Constantinus császárhoz kívánta hasonlítani. Az utókorra első és legjelentősebb történetírója, Einhard (kb. 770-840) hagyta a Carolus Mag...
800 Ft
720 Ft
-10%
-10%
Papp Zsolt: Konszenzus és kihívás
Nyugatnémet változatok
373 old, 21 cm x 13 cm 

Raktárkészlet:  1 db
Nyugatnémet változatok
373 old, 21 cm x 13 cm
350 Ft
315 Ft
-10%
-10%
Paul Herbert Freyer Halál a tengereken
"… A parancsnok is karabélyt kér. Még az orvos is, akit pedig hippokratészi esküje arra kötelezne, hogy minden embernek segítséget nyújson, fegyvert ragad, és lövi a vízben vergődő hajótörötteket.
A fedélzetről leszűrődő pokoli zajra a főtechnikus is megjelenik a hídon. De a lövöldözéstől megrészegültek közül senki sem hajlandó átadni neki karabélyát, s ezért Lenz, hogy maga se tétlenkedjék, a célokat jelöli meg a tüzelők számára.
Az U-852 a hul... 

Raktárkészlet:  1 db
"… A parancsnok is karabélyt kér. Még az orvos is, akit pedig hippokratészi esküje arra kötelezne, hogy minden embernek segítséget nyújson, fegyvert ragad, és lövi a vízben vergődő hajótörötteket.
A fedélzetről leszűrődő pokoli zajra a főtechnikus is megjelenik a hídon. De a lövöldözéstől megrészegültek közül senki sem hajlandó átadni neki karabélyát, s ezért Lenz, hogy maga se tétlenkedjék, a célokat jelöli meg a tüzelők számára.
Az U-852 a hul...
200 Ft
180 Ft
-10%
-10%
Paul Rose: A manchesteri mártírok
1867. november 22-én a manchesteri Salford-börtönben emelt bitófán nyilvánosan kivégeztek három ír hazafit. A dolgok felszínén úgy tetszett: előre megfontolt gyilkosság miatt. Valójában azonban politikai bűncselekmény történt, a féniek titkos társaság szabadított ki egy rabszállító kocsiból két ír vezetőt. A kivégzés, de a kivégzést megelőző per is széles hullámokat vetett az angol sajtóban és közéletben. Papok, kispolgárok, polgári reformerek tiltakoztak a jogi gyilkosság miatt, utoljára, de... 
Raktárkészlet:  1 db
1867. november 22-én a manchesteri Salford-börtönben emelt bitófán nyilvánosan kivégeztek három ír hazafit. A dolgok felszínén úgy tetszett: előre megfontolt gyilkosság miatt. Valójában azonban politikai bűncselekmény történt, a féniek titkos társaság szabadított ki egy rabszállító kocsiból két ír vezetőt. A kivégzés, de a kivégzést megelőző per is széles hullámokat vetett az angol sajtóban és közéletben. Papok, kispolgárok, polgári reformerek tiltakoztak a jogi gyilkosság miatt, utoljára, de...
350 Ft
315 Ft
-10%
-10%
  Peter Jarvey-Chris Skeeter: Szaddám- háborúból háborúba
 
Raktárkészlet:  1 db
1 380 Ft
1 242 Ft
-10%
-10%
Pogár Demeter: Supermac, a komputerember
Ez a könyv egy olyan emberről szól, aki mindig a csúcson volt, vagy legalábbis annak közelében. "Úgy vélem, ő a modern kor egyik legkiemelkedőbb köztisztségviselője" - nyilatkozta Cyrus Vance. 
Raktárkészlet:  1 db
Ez a könyv egy olyan emberről szól, aki mindig a csúcson volt, vagy legalábbis annak közelében. "Úgy vélem, ő a modern kor egyik legkiemelkedőbb köztisztségviselője" - nyilatkozta Cyrus Vance.
400 Ft
360 Ft
-10%
-10%
  Puskás Csaba (szerk.): A Conducator végnapjai - Románia, 1989. december
Tartalom:

Boldog új éveket Románia!…
A forradalom krónikája…
(A Ceausescu per)…
Román krónika
A magyar kémelhárítás főnöke a Securitatéról
Jánosnak, Ionnak egy a hangja
Szemtanúk a diktátor végnapjairól
Beszélgetés Domonkos Gézával
Sütő András: Európa egyik legnagyobb forradalma
Lászlóffy Aladár: A győzelem végérvényes
Kik gyilkolták meg Tóth Sándort…
Ion Iliescu…
Szenteste előtt Arad felé…
Riporter szárnyakkal
Így látta a krónikás
Adja ... 

Raktárkészlet:  1 db
Tartalom:

Boldog új éveket Románia!…
A forradalom krónikája…
(A Ceausescu per)…
Román krónika
A magyar kémelhárítás főnöke a Securitatéról
Jánosnak, Ionnak egy a hangja
Szemtanúk a diktátor végnapjairól
Beszélgetés Domonkos Gézával
Sütő András: Európa egyik legnagyobb forradalma
Lászlóffy Aladár: A győzelem végérvényes
Kik gyilkolták meg Tóth Sándort…
Ion Iliescu…
Szenteste előtt Arad felé…
Riporter szárnyakkal
Így látta a krónikás
Adja ...
400 Ft
360 Ft
-10%
-10%
  Ránki György: Emlékiratok és valóság Magyarország második világháborús szerepéről
Horthysta politika a második világháborúban
302 old. 18 cm x 12 cm 

Raktárkészlet:  1 db
Horthysta politika a második világháborúban
302 old. 18 cm x 12 cm
650 Ft
585 Ft
-10%
-10%
Réti Ervin: Háború és béke a közel-keleten
Bevezető helyett
Az élet jelentése arabul is, héberül is: chaja. A halálé arabul is, héberül is: mut. A béke arabul szalám, héberül salom, a rokon szemita nyelvek szavai, szinte egymás visszhangjaként szólalnak meg.
Még sincs béke - se szalám, se salom - az olajfák alatt. Negyedszázad alatt, négy ízben csaptak magasra helyi háborúk lángjai, a nyugtalan Közel-Keleten. S amíg nem kerülhet sor alapvető és ésszerű rendezésre, a válság gyúanyaga további robbanásokkal fenyeget. ... 

Raktárkészlet:  1 db
Bevezető helyett
Az élet jelentése arabul is, héberül is: chaja. A halálé arabul is, héberül is: mut. A béke arabul szalám, héberül salom, a rokon szemita nyelvek szavai, szinte egymás visszhangjaként szólalnak meg.
Még sincs béke - se szalám, se salom - az olajfák alatt. Negyedszázad alatt, négy ízben csaptak magasra helyi háborúk lángjai, a nyugtalan Közel-Keleten. S amíg nem kerülhet sor alapvető és ésszerű rendezésre, a válság gyúanyaga további robbanásokkal fenyeget. ...
700 Ft
630 Ft
-10%
-10%
Retro évek 1956
A Retroévek nem történelemkönyv.
Inkább képes riport egy időutazásról KÉPES RIPORT EGY IDŐUTAZÁSRÓL - megpróbáljuk felderíteni, milyen volt élni a régi években Magyarországon és a világban. Az évek felidézésében a kordokumentumok segítségével hasznosítjuk mindazt, amit a régiek még nem tudhattak, de azóta kiderült. S azt is - hogy a tájékoztatás hűséges legyen amit ők fontosnak tartottak, de az utókor már rég elfelejtett. Négy témán - Hétköznapok, Politika, Kultúra, Sport - belül a megszo... 

Raktárkészlet:  1 db
A Retroévek nem történelemkönyv.
Inkább képes riport egy időutazásról KÉPES RIPORT EGY IDŐUTAZÁSRÓL - megpróbáljuk felderíteni, milyen volt élni a régi években Magyarországon és a világban. Az évek felidézésében a kordokumentumok segítségével hasznosítjuk mindazt, amit a régiek még nem tudhattak, de azóta kiderült. S azt is - hogy a tájékoztatás hűséges legyen amit ők fontosnak tartottak, de az utókor már rég elfelejtett. Négy témán - Hétköznapok, Politika, Kultúra, Sport - belül a megszo...
1 200 Ft
1 080 Ft
-10%
-10%
Rétyi Péter: Rétyi Péter naplója
Egy fejedelmi számtartó diáriuma a XVII. századból (Maria Ursutiu) 
Raktárkészlet:  1 db
Egy fejedelmi számtartó diáriuma a XVII. századból (Maria Ursutiu)
300 Ft
270 Ft
-10%
-10%
Reviczky Ádám: Vesztes háborúk – megnyert csaták
Emlékezés Reviczky Imre ezredesre

Reviczky Ádám az apjának, az immár legendává nemesült Reviczky Imre ezredesnek állít emléket e kötetben, amikor élettörténetével nem mindennapi tetteinek krónikájával ismerteti meg az olvasót.
Reviczky Imre rövid, alig hatvan évre szabott élete azért válhatott regényessé és erkölcsi példázattá, mert egy adott történeti helyzetben, az emberiség és az embertelenség határmezsgyéjén – katonai karrierje sőt élete kockáztatásával – az emberiség ... 

Raktárkészlet:  1 db
Emlékezés Reviczky Imre ezredesre

Reviczky Ádám az apjának, az immár legendává nemesült Reviczky Imre ezredesnek állít emléket e kötetben, amikor élettörténetével nem mindennapi tetteinek krónikájával ismerteti meg az olvasót.
Reviczky Imre rövid, alig hatvan évre szabott élete azért válhatott regényessé és erkölcsi példázattá, mert egy adott történeti helyzetben, az emberiség és az embertelenség határmezsgyéjén – katonai karrierje sőt élete kockáztatásával – az emberiség ...
400 Ft
360 Ft
-10%
-10%
Ricarda Huch: A harmincéves háború I. II.
Az ​​1618-tól 1648-ig tartó harmincéves háború csaknem az egész korabeli Európát lángba borította. Közvetve vagy közvetlenül a kontinens szinte valamennyi hatalmassága részt vett benne: a történelem kíméletlen logikájának engedelmeskedve nemcsak a Habsburgok birtokainak számító „örökös tartományok” és a protestáns német fejedelemségek és polgárvárosok kerültek harcba egymással, hanem belesodródott a küzdelembe Dánia, Lengyelország, Svédország, Bethlen Gábor Erdélye, sőt – akár nyiltan, akár c... 
Raktárkészlet:  3 db
Az ​​1618-tól 1648-ig tartó harmincéves háború csaknem az egész korabeli Európát lángba borította. Közvetve vagy közvetlenül a kontinens szinte valamennyi hatalmassága részt vett benne: a történelem kíméletlen logikájának engedelmeskedve nemcsak a Habsburgok birtokainak számító „örökös tartományok” és a protestáns német fejedelemségek és polgárvárosok kerültek harcba egymással, hanem belesodródott a küzdelembe Dánia, Lengyelország, Svédország, Bethlen Gábor Erdélye, sőt – akár nyiltan, akár c...
970 Ft
873 Ft
 

prev
next

Sorrend:

Webáruház készítés