Vers , Antológiák,

Főkategória >IRODALOM >Szépirodalom >Vers , Antológiák,

ÚJ
ÚJ
Ady Endre: Ady Endre összes versei
1. kötet

Új versek (1906)
Vér és arany (1907)
Az Illés szekerén (1908)
Szeretném ha szeretnének (1909)
A minden titkok versei (1910)
A menekülő élet (1912)
Margita élni akar (1912)

2. kötet

A magunk szerelme (1913)
Ki látott engem (1914)
A halottak élén (1918)
Az utolsó hajók (1923)
Versek (Debrecen, 1899)
Még egyszer (Nagyvárad, 1903)
A kötetekben meg nem jelent versek

1961
1135 old, 20 cm x 14 cm
Gerincénél kopott
2 400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Arany János Összes költeményei
1. kötet

Kisebb költemények

2. kötet

Told
Toldi estéje
Toldi szerelme

3. kötet

Elbeszélő költemények

1962
1927 old, 20 cm x 14 cm
Gerincénél kopott
2 700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Énekek éneke
Az Énekek éneke a világirodalom szerelmi költészetének egyik legrégibb emléke: az ókori héber nép lírájából, lakodalmi dalaiból őrzött meg néhány száz sor.
1980

95 old, 19 cm x 13 cm
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Garai Gábor: Írás a falon
Hogyan ​válik az élmény verssé? Hogyan lesz a vers közös élménnyé – Ezt a varázslatot érhette tetten a Televízió nézőközönsége Garai Gábor Írás a falon című költeményének bemutatásakor, s élhette át maga a költő, akinél a számtalan levélíró mellett még az a kislány is jelentkezett, akihez az a bizonyos írás a falon – ami a költőt versre ihlette – abból a célból címeztetett, hogy valahányszor kitekint ablakán, eszébe jusson róla távol élő barátja....
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Magyar költők
Versgyűjtemény

Tartalom

I. KÖTET
Magyar népköltészet
Ahol keletkezik egy ékes nagy út 7
Porka havak esedeznek 8
Serkenj fel, kegyes nép 8
Góly, gólya, gilice 9
Lengyel László-játék 9
Ma van húsvét napja 10
Pünkösdölő 11
Szent Iván napja 14
Júlia szép leány 16
Kádár Kata 18
Kőmíves Kelemenné 20
Molnár Anna 22
Fehér Anna 25
Nagy hegyi tolvaj 28
Görög Ilona 29
Megölték a Basa Pistát 31
Katona vagyok én, ország őrizője 32
Látom a szép eget 32
A három árva 33
Búsan búgó bús...
1 600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
  Mátyás Ferenc – Z. Szalai Sándor (szerk.): Szép versek 1969
1970

413 old 19 cm x 13 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
  Mátyás Ferenc – Z. Szalai Sándor (szerk.): Szép versek 1971
1972
357 old, 19 cm x 13 cm
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
  Mátyás Ferenc – Z. Szalai Sándor – Kardos György (szerk.): Szép versek 1968
1969

398 old, 18 cm x 12 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Petőfi Sándor: Petőfi Sándor összes költeményei
I. II. kötet

Ennek az isteni gyermekembernek forradalom volt az érzése, az érzéke, a látása, a hallása, az öröme, a bánata, a szeretete, a gyűlölete, a szenvedélye, a lelkesedése, a csüggedése, az önbizalma, a magasztalása, az ócsárlása – s még a magyarán jól odasózott káromkodása is. Forradalom volt – a ríme, a mértéke, a kötött vagy kötetlen, minden egyes sora, s forradalom, a magyar társadalmat megváltó forradalom, még a szavainak szilaj egymásutánja is, amelyet az ő költészetének minden e...
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Z. Szalai Sándor (szerk.): Szép versek 1967
486 old, 19 cm x 13 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A magyar népköltés remekei
Csak az első kötet!

Mi a népköltés valójában? Mi sem látszik könnyebbnek, mint erre felelni. A népköltés egyszerüen mindaz, amit a nép költ, vagy - mivel a népköltésnek nemcsak jelene, hanem multja is van, a népköltés fogalmát ezzel kibővítve, meghatározásunk is egy újabb jeggyel fog bővülni: Népköltés mindaz, amit a nép költött és költ.

287 old, 18 cm x 13 cm
Gerincénél kissé sérült, lapjai kissé meglazultak, de a kötet egyben van. Lapélei színezettek....
4 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
4 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A medveölő fia 38 fiatal prózaíró
330 Ft
Raktárkészlet:  1 db
330 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A szív szonettjei
100 + 1 tizennégy soros a szerelemről, plüsskötésben.

Tartalom


Baranyi Ferenc: A sorvadás ellen 5
Iacopo da Lentini: Szívem szerint (Baranyi Ferenc) 9
Bondie Dietaiuti: Mikor a lég (Baranyi Ferenc) 10
Rustico di Filippo: Dal az örömről (Képes Géza) 11
Compiuta Donzella: Tavaszi bánat (Képes Géza) 12
Chiaro Davanzati: A kedves dicsérete (Képes Géza) 13
Guido Guinizelli: Minden s mindenki (Képes Géza) 14
Guido Guinizelli: Tavasz zsendül lelkében (Képes Géza) 16
Cecco Angiolieri: ...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A zene szava
Versek a zenéről

Szerkesztette: Gál Zsuzsa
1973

286 old, 24 cm x 17 cm
1 700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Alekszandr Tvardovszkij: Egyre messzebb
1962

151 old, 19 cm x 10 cm
Elejében jutalmazási bejegyzés található, védőborítója hiányzik.
240 Ft
Raktárkészlet:  1 db
240 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Alekszandr Tvardovszkij: Vaszilij Tyorkin
283 old, 18 cm x 11 cm
530 Ft
Raktárkészlet:  1 db
530 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Alföldy Jenő (szerk.): Szép versek 1988
Elejében ajándékozási bejegyzés van.
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Arany János: Összes költeményei  3. kötet
663 old, 20 cm x 15 cm
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Babits Mihály: Húsvét előtt
180 Ft
Raktárkészlet:  2 db
180 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Baranyi Ferenc: Túl ​az éjszakán
Nemcsak azt szeretném mindenkinek elmondani, amit senkinek se mondhatok el, hanem azt is, amit megvallani még önmagamnak se merek. Csak annak a versnek hiszek, amelyik személyes vallomás, szinte gyónás – még ha közéleti vers is. Baj, ha egy költő munkásságán belül választóvonal húzható: a vonaltól jobbra a lírikus közéleti versei sorakoznak, míg balra megkapó líraiságú krónikáját találjuk a magánélet különféle rezdüléseinek. Nincs választóvonal.
1969...
280 Ft
Raktárkészlet:  1 db
280 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bata Imre (szerk.): Szép versek 1976
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Bata Imre (szerk.): Szép versek 1982
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Benkő Attila: Álmatlanul
260 Ft
Raktárkészlet:  1 db
260 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Csikóink kényesek (Magyarországi cigány népköltészet)
A Magyarországon élő kolompár cigányság különleges történelmi-társadalmi helyzete az európaitól sok tekintetben különböző népköltészetet hozott létre. Ez a cigány népcsoport mind a mai napig megőrizte anyanyelvét, szellemi kultúrájának épségé, s a más népektől átvett szellemi javakat sajátosan egyedi szintézisbe ötvözte. A cigányságnak ez a szellemi rugalmassága tette lehetővé, hogy évszázadok során kialakuljon az a gazdag cigány folklór, mely ma is folyton fejlődik, gazdagodik, s mely ma Eur...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Édes gyönyörűség Orosz szerelmes versek
1969

101 old, 19 cm x 13 cm
670 Ft
Raktárkészlet:  1 db
670 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Erdős Virág: Lenni jó
2000
81 old, 17 cm x 14 cm
3 100 Ft
Raktárkészlet:  1 db
3 100 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Fábri Anna Anyaság
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi
Lúdas Matyinak, a sokaság máig kedvelt olvasmányának érdemes szerzője, fazekas Mihály, a melegszívű emberbarát 1766-ban született Debrecenben. Tizenhatéves korában kimaradt a református főiskolából és felcsapott huszárnak. Ifjúkorát katonáskodásban és jórészt külföldön töltötte, de mivel a katonaéletet nem tudta megkedvelni, mint nyugalmazott főhadnagy hazatelepedett és itthon verselgetésre, a növények ápolására, városának és vallásának önzetlen szolgálatára, Debrecen irodalmi életének ébrent...
5 300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
5 300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
François Villon: François Villon összes versei
A ​középkor legnagyobb költője, az első modern francia lírikus, François Villon sohasem volt oly népszerű, mint századunkban. Kalandos élettörténetéről filmet készítettek, s modern regényeket és regényes versciklusokat is írtak. Megrendítő emberi sorsát azonban saját versei tárják fel legmélyebben, legigazibban. Verseiből ismerhetjük meg legjobban meghasonlásokkal és ellentmondásokkal teli életét. Megragadó közvetlensége, meleg őszintesége szívbe markol és ellenállhatatlan; ötszáz év távlatáb...
450 Ft
Raktárkészlet:  1 db
450 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Gábor Andor: Erélyes elégia
1978

310 old, 20 cm x 13 cm
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Guillaume Apollinaire: Guillaume Apollinaire legszebb versei
1996
151 old, 14 cm x 10 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Gyöngyösi István: Márssal társalkodó Murányi Vénus
A XVII-ik századbeli magyar irodalom két legnevezetesebb költői alkotásának, Zrínyi «Szigeti veszedelmé»-nek és Gyöngyösi «Murányi Vénus»-ának sorsa jellemző példában mutatja be, hogy különböző korok izlése szerint mikép emelkedik, vagy száll alá a költő népszerűsége. Gyöngyösi dicsősége a maga korában elhomályosította Zrínyi költői jelentőségét s még azután is - mintegy másfél századon át - Gyöngyösit tekintették legkiválóbb epikusunknak. Már a XIX. században mind erősebben érvényesült Zríny...
4 700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
4 700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Hajnal Anna: Parti város
1970

84 old, 19 cm x 13 cm
280 Ft
Raktárkészlet:  1 db
280 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Hegedüs Géza: Őszi divertimento
Versek

1972
220 old, 19 cm x 13 cm
280 Ft
Raktárkészlet:  1 db
280 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Hunyadi István: Férfisirató
Életerős férfikorában elhunyt fiamnak akartam időállóbb emléket állítani, az értelmetlen halál és a szülői fájdalom kettős szorításában. Az életben maradó szülő valamiféle magyarázatot keres az alig elfogadható tényre, mivel érzi, hogy észellenes a korai halál, kiáltó emberi tragédia. A vér szerinti utód elvesztése akkor válik igazán elviselhetetlenné, ha nyom nélkül távozik el az érzékelhető világból. Megrendülésemet és napjain visszatérő szorongásait szerettem volna kifejezni lírai eszközei...
370 Ft
Raktárkészlet:  1 db
370 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Illyés Gyula: A semmi közelít
1983
318 old, 24 cm x 16 cm
460 Ft
Raktárkészlet:  1 db
460 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Ilyés Gyula: Szemben a támadással
1984
447 old, 19 cm x 13 cm
280 Ft
Raktárkészlet:  1 db
280 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Írószemmel 1982
Könyvheti antológiánk írásait az idén is néhány kiemelt téma köré csoportosítottuk. A lakáshelyzet ma Magyarországon minden bizonnyal egyike a legégetőbb kérdéseknek, ezen belül pedig előtérbe került a magánépítkezések ezernyi ügye-baja. Nemcsak és nem is elsősorban morális kérdésekre világít rá, hanem mindenekelőtt a gazdasági szervezetlenségek, ellenőrzési lazaságok mellé tesz felkiáltójeleket az a néhány írás, mely az „umbulda” jelenségeket gyűjti csokorba. Vezetők és beosztottak viszonya ...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
József Attila: Külvárosi éj
Jubilál az Olcsó Könyvtár, vagy mondhatjuk úgy is, hogy köszöntik olvasói 200. kötetének megjelenésekor. Mindegy tulajdonképpen, hogy minek nevezzük ezt az eseményt; hiszen a sorozat minden egyes számát is ünnepi alkalomnak tekinthetnénk, mert vele az emberi teremtő erő gyümölcsét, a szépséget, az igazságot, magyarán mondva: az igazi irodalom egy-egy jeles alkotását nyújtja az olvasónak, aki abban a szerencsében részesül, hogy - évszázadok után első ízben - olcsón és könnyen át is veheti. A k...
1 800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Kaleidoszkóp
Kosztolányi válogatott műfordításai Vas István szerkesztésében

155 old, 19 cm x 11 cm
Könyvtári könyv volt, ceruzás jegyzetek, aláhúzások találhatóak benne.
270 Ft
Raktárkészlet:  1 db
270 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Kárpáti Kamil: Óceán alatti hajnal
161 old, 18 cm x 17 cm
Egy helyen ceruzával beleírtak, védőborítója szakadt
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Kazincy Ferenc Koszorúja
Magyar költők versei Kazinczy Ferencről
1 600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Képes Géza: Kőbe vésett eposzok
az Orkon és Tola folyók mentén (A magyar őstörténet nyomai)

A nomád birodalmak történetéről ismereteket könyvtárak böngészése révén is lehet szerezni. De szerencsére jó korán beláttam, hogy könyvek forgatása és vallatása, és cédulajegyzetek halmozása nem vezet meglepő felfedezésekre. A nomád kort és embert például mongóliai utazásaim alkalmával egy csapásra megismertem, megértettem és megszerettem. Az Orkon folyó partján, Karakórumtól hatvan kilométerre északra láthattam azokat a nagy, k...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Kisfaludy Sándor válogatott regéi
Kisfaludy Sándor már évek óta a Himfy-dalok ünnepelt költője volt, mikor első regéi megjelentek, ily czímmel: Regék a magyar Előidőből. Buda, 1807. Tartalma: Csobáncz, Tátika, Somló. A közönség e regéket is rendkivüli lelkesedéssel fogadta, ami Kisfaludyt azok folytatására ösztönözte, ugy hogy összesen 17 regét irt; a későbbiek azonban Vörösmarty és más elbeszélő költők föllépése folytán már nem tettek oly nagy hatást.
Kisfaludynak e regéivel nemcs...
1 900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Kosztolányi Dezső: Zsivajgó természet
1930-ban jelent meg először a Zsivajgó természet, a Révai kiadásában: a bibliofil kis könyvritkaság, szinte fellelhetetlen. Kosztolányi ebben a kötetében játékosan, olykor tréfásan, máskor költői gondolatokat közölve virágokat, állatokat, lepkéket, fákat, rovarokat, bogarakat, ásványokat, drágaköveket szólaltat meg, hogy találóan és politikusan jellemezve tárgyát egyben a maga ars poeticájáról és világszemléletéről valljon. Hol versben, hol prózában szólal meg, de a műfajtól függetlenül mind...
1 970 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 970 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Lyra Mundi: Mihai Eminescu versei
Mihai Eminescu (szül. Mihail Eminovici, 1850 - 1889), a román irodalom és költészet örökifjú és első modern, világirodalmi mércével is mérhető költője. Költészetét képalkotó erő és a költői formaművészet megújítása jellemzi. Életműve döntő hatással volt a modern román nyelv kialakulására, a költői nyelv fejlődésére. Írt szépprózát, színműveket, a román sajtó egyik legkiemelkedőbb írója volt, de költői életműve bizonyult a legmaradandóbbnak, amely szinte teljes egészében olvasható magyarul. A ...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Lyra Mundi: Poe versei
1 020 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 020 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Magyar költők 18. század
"A poézis volt mindenütt, mind a régi, mind a mostani időkben, mind egyéb mesterségek közül legelső, mely a népeket vadságokból kivetkeztetvén, szelídségre, nemesebb erkölcsökre szoktatta; s elméjeket gyönyörködtetve világosítvány, a mélyebb tudományok elfogadására alkalmatosokká tette." /Batsányi János/"

1983
966 old, 18 cm x 11 cm
Elejében jutalmazási bejegyzés
750 Ft
Raktárkészlet:  1 db
750 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Milan Rúfus: Válogatott versek
100 Ft
Raktárkészlet:  1 db
100 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nagy László (szerk.): Erdőn, mezőn gyertya
A bolgár népköltés antológiája

1975

452 old, 24 cm x 15 cm
Védőborítója kissé szakadt
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
 

prev
12
next

Sorrend:

Webáruház készítés