Vers , Antológiák,

Főkategória >IRODALOM >Szépirodalom >Vers , Antológiák,

ÚJ
ÚJ
A magyar népköltés remekei
Csak az első kötet!

Mi a népköltés valójában? Mi sem látszik könnyebbnek, mint erre felelni. A népköltés egyszerüen mindaz, amit a nép költ, vagy - mivel a népköltésnek nemcsak jelene, hanem multja is van, a népköltés fogalmát ezzel kibővítve, meghatározásunk is egy újabb jeggyel fog bővülni: Népköltés mindaz, amit a nép költött és költ.

287 old, 18 cm x 13 cm
Gerincénél kissé sérült, lapjai kissé meglazultak, de a kötet egyben van. Lapélei színezettek....
4 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
4 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi
Lúdas Matyinak, a sokaság máig kedvelt olvasmányának érdemes szerzője, fazekas Mihály, a melegszívű emberbarát 1766-ban született Debrecenben. Tizenhatéves korában kimaradt a református főiskolából és felcsapott huszárnak. Ifjúkorát katonáskodásban és jórészt külföldön töltötte, de mivel a katonaéletet nem tudta megkedvelni, mint nyugalmazott főhadnagy hazatelepedett és itthon verselgetésre, a növények ápolására, városának és vallásának önzetlen szolgálatára, Debrecen irodalmi életének ébrent...
5 300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
5 300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Gyöngyösi István: Márssal társalkodó Murányi Vénus
A XVII-ik századbeli magyar irodalom két legnevezetesebb költői alkotásának, Zrínyi «Szigeti veszedelmé»-nek és Gyöngyösi «Murányi Vénus»-ának sorsa jellemző példában mutatja be, hogy különböző korok izlése szerint mikép emelkedik, vagy száll alá a költő népszerűsége. Gyöngyösi dicsősége a maga korában elhomályosította Zrínyi költői jelentőségét s még azután is - mintegy másfél századon át - Gyöngyösit tekintették legkiválóbb epikusunknak. Már a XIX. században mind erősebben érvényesült Zríny...
4 700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
4 700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
József Attila: Külvárosi éj
Jubilál az Olcsó Könyvtár, vagy mondhatjuk úgy is, hogy köszöntik olvasói 200. kötetének megjelenésekor. Mindegy tulajdonképpen, hogy minek nevezzük ezt az eseményt; hiszen a sorozat minden egyes számát is ünnepi alkalomnak tekinthetnénk, mert vele az emberi teremtő erő gyümölcsét, a szépséget, az igazságot, magyarán mondva: az igazi irodalom egy-egy jeles alkotását nyújtja az olvasónak, aki abban a szerencsében részesül, hogy - évszázadok után első ízben - olcsón és könnyen át is veheti. A k...
2 900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
ÚJ
ÚJ
Vas István: Római pillanat
Részlet a könyvből:
Indulás előtt

Még három nap és három éjszaka
s vonaton ülünk, - ugye, Marika?
S ha negyedik napon kisüt a nap,
az adriai szél hajadba kap.

Jaj, mennyi-mennyi hivatal
főhivatása, hogy kidob!
De míg visszalökött a bal-
kéz, segített a jobb.
1948

200 old, 18 cm x 11 cm
Előzéklapja kijár
1 100 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 100 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A medveölő fia 38 fiatal prózaíró
330 Ft
Raktárkészlet:  1 db
330 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A szív szonettjei
100 + 1 tizennégy soros a szerelemről, plüsskötésben.

Tartalom


Baranyi Ferenc: A sorvadás ellen 5
Iacopo da Lentini: Szívem szerint (Baranyi Ferenc) 9
Bondie Dietaiuti: Mikor a lég (Baranyi Ferenc) 10
Rustico di Filippo: Dal az örömről (Képes Géza) 11
Compiuta Donzella: Tavaszi bánat (Képes Géza) 12
Chiaro Davanzati: A kedves dicsérete (Képes Géza) 13
Guido Guinizelli: Minden s mindenki (Képes Géza) 14
Guido Guinizelli: Tavasz zsendül lelkében (Képes Géza) 16
Cecco Angiolieri: ...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba
A zene szava
Versek a zenéről

Szerkesztette: Gál Zsuzsa
1973

286 old, 24 cm x 17 cm
1 700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Alekszandr Tvardovszkij: Egyre messzebb
1962

151 old, 19 cm x 10 cm
Elejében jutalmazási bejegyzés található, védőborítója hiányzik.
240 Ft
Raktárkészlet:  1 db
240 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Alekszandr Tvardovszkij: Vaszilij Tyorkin
283 old, 18 cm x 11 cm
530 Ft
Raktárkészlet:  1 db
530 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Arany János: Összes költeményei  3. kötet
663 old, 20 cm x 15 cm
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Babits Mihály: Húsvét előtt
180 Ft
Raktárkészlet:  2 db
180 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Baranyi Ferenc: Túl ​az éjszakán
Nemcsak azt szeretném mindenkinek elmondani, amit senkinek se mondhatok el, hanem azt is, amit megvallani még önmagamnak se merek. Csak annak a versnek hiszek, amelyik személyes vallomás, szinte gyónás – még ha közéleti vers is. Baj, ha egy költő munkásságán belül választóvonal húzható: a vonaltól jobbra a lírikus közéleti versei sorakoznak, míg balra megkapó líraiságú krónikáját találjuk a magánélet különféle rezdüléseinek. Nincs választóvonal.
1969...
280 Ft
Raktárkészlet:  1 db
280 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Benkő Attila: Álmatlanul
260 Ft
Raktárkészlet:  1 db
260 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Csikóink kényesek (Magyarországi cigány népköltészet)
A Magyarországon élő kolompár cigányság különleges történelmi-társadalmi helyzete az európaitól sok tekintetben különböző népköltészetet hozott létre. Ez a cigány népcsoport mind a mai napig megőrizte anyanyelvét, szellemi kultúrájának épségé, s a más népektől átvett szellemi javakat sajátosan egyedi szintézisbe ötvözte. A cigányságnak ez a szellemi rugalmassága tette lehetővé, hogy évszázadok során kialakuljon az a gazdag cigány folklór, mely ma is folyton fejlődik, gazdagodik, s mely ma Eur...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Édes gyönyörűség Orosz szerelmes versek
1969

101 old, 19 cm x 13 cm
670 Ft
Raktárkészlet:  1 db
670 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Énekek éneke
Az Énekek éneke a világirodalom szerelmi költészetének egyik legrégibb emléke: az ókori héber nép lírájából, lakodalmi dalaiból őrzött meg néhány száz sor.
1980

95 old, 19 cm x 13 cm
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Erdős Virág: Lenni jó
2000
81 old, 17 cm x 14 cm
3 100 Ft
Raktárkészlet:  1 db
3 100 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Fábri Anna Anyaság
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
François Villon: François Villon összes versei
A ​középkor legnagyobb költője, az első modern francia lírikus, François Villon sohasem volt oly népszerű, mint századunkban. Kalandos élettörténetéről filmet készítettek, s modern regényeket és regényes versciklusokat is írtak. Megrendítő emberi sorsát azonban saját versei tárják fel legmélyebben, legigazibban. Verseiből ismerhetjük meg legjobban meghasonlásokkal és ellentmondásokkal teli életét. Megragadó közvetlensége, meleg őszintesége szívbe markol és ellenállhatatlan; ötszáz év távlatáb...
450 Ft
Raktárkészlet:  1 db
450 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Gábor Andor: Erélyes elégia
1978

310 old, 20 cm x 13 cm
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Guillaume Apollinaire: Guillaume Apollinaire legszebb versei
1996
151 old, 14 cm x 10 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Hajnal Anna: Parti város
1970

84 old, 19 cm x 13 cm
280 Ft
Raktárkészlet:  1 db
280 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Hegedüs Géza: Őszi divertimento
Versek

1972
220 old, 19 cm x 13 cm
280 Ft
Raktárkészlet:  1 db
280 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Hunyadi István: Férfisirató
Életerős férfikorában elhunyt fiamnak akartam időállóbb emléket állítani, az értelmetlen halál és a szülői fájdalom kettős szorításában. Az életben maradó szülő valamiféle magyarázatot keres az alig elfogadható tényre, mivel érzi, hogy észellenes a korai halál, kiáltó emberi tragédia. A vér szerinti utód elvesztése akkor válik igazán elviselhetetlenné, ha nyom nélkül távozik el az érzékelhető világból. Megrendülésemet és napjain visszatérő szorongásait szerettem volna kifejezni lírai eszközei...
370 Ft
Raktárkészlet:  1 db
370 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Illyés Gyula: A semmi közelít
1983
318 old, 24 cm x 16 cm
460 Ft
Raktárkészlet:  1 db
460 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Ilyés Gyula: Szemben a támadással
1984
447 old, 19 cm x 13 cm
280 Ft
Raktárkészlet:  1 db
280 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Írószemmel 1982
Könyvheti antológiánk írásait az idén is néhány kiemelt téma köré csoportosítottuk. A lakáshelyzet ma Magyarországon minden bizonnyal egyike a legégetőbb kérdéseknek, ezen belül pedig előtérbe került a magánépítkezések ezernyi ügye-baja. Nemcsak és nem is elsősorban morális kérdésekre világít rá, hanem mindenekelőtt a gazdasági szervezetlenségek, ellenőrzési lazaságok mellé tesz felkiáltójeleket az a néhány írás, mely az „umbulda” jelenségeket gyűjti csokorba. Vezetők és beosztottak viszonya ...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Kaleidoszkóp
Kosztolányi válogatott műfordításai Vas István szerkesztésében

155 old, 19 cm x 11 cm
Könyvtári könyv volt, ceruzás jegyzetek, aláhúzások találhatóak benne.
270 Ft
Raktárkészlet:  1 db
270 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Kárpáti Kamil: Óceán alatti hajnal
161 old, 18 cm x 17 cm
Egy helyen ceruzával beleírtak, védőborítója szakadt
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Kazincy Ferenc Koszorúja
Magyar költők versei Kazinczy Ferencről
1 600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Képes Géza: Kőbe vésett eposzok
az Orkon és Tola folyók mentén (A magyar őstörténet nyomai)

A nomád birodalmak történetéről ismereteket könyvtárak böngészése révén is lehet szerezni. De szerencsére jó korán beláttam, hogy könyvek forgatása és vallatása, és cédulajegyzetek halmozása nem vezet meglepő felfedezésekre. A nomád kort és embert például mongóliai utazásaim alkalmával egy csapásra megismertem, megértettem és megszerettem. Az Orkon folyó partján, Karakórumtól hatvan kilométerre északra láthattam azokat a nagy, k...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Kisfaludy Sándor válogatott regéi
Kisfaludy Sándor már évek óta a Himfy-dalok ünnepelt költője volt, mikor első regéi megjelentek, ily czímmel: Regék a magyar Előidőből. Buda, 1807. Tartalma: Csobáncz, Tátika, Somló. A közönség e regéket is rendkivüli lelkesedéssel fogadta, ami Kisfaludyt azok folytatására ösztönözte, ugy hogy összesen 17 regét irt; a későbbiek azonban Vörösmarty és más elbeszélő költők föllépése folytán már nem tettek oly nagy hatást.
Kisfaludynak e regéivel nemcs...
1 900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 900 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Kosztolányi Dezső: Zsivajgó természet
1930-ban jelent meg először a Zsivajgó természet, a Révai kiadásában: a bibliofil kis könyvritkaság, szinte fellelhetetlen. Kosztolányi ebben a kötetében játékosan, olykor tréfásan, máskor költői gondolatokat közölve virágokat, állatokat, lepkéket, fákat, rovarokat, bogarakat, ásványokat, drágaköveket szólaltat meg, hogy találóan és politikusan jellemezve tárgyát egyben a maga ars poeticájáról és világszemléletéről valljon. Hol versben, hol prózában szólal meg, de a műfajtól függetlenül mind...
1 970 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 970 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Lyra Mundi: Mihai Eminescu versei
Mihai Eminescu (szül. Mihail Eminovici, 1850 - 1889), a román irodalom és költészet örökifjú és első modern, világirodalmi mércével is mérhető költője. Költészetét képalkotó erő és a költői formaművészet megújítása jellemzi. Életműve döntő hatással volt a modern román nyelv kialakulására, a költői nyelv fejlődésére. Írt szépprózát, színműveket, a román sajtó egyik legkiemelkedőbb írója volt, de költői életműve bizonyult a legmaradandóbbnak, amely szinte teljes egészében olvasható magyarul. A ...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Lyra Mundi: Poe versei
1 020 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 020 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Magyar költők 18. század
"A poézis volt mindenütt, mind a régi, mind a mostani időkben, mind egyéb mesterségek közül legelső, mely a népeket vadságokból kivetkeztetvén, szelídségre, nemesebb erkölcsökre szoktatta; s elméjeket gyönyörködtetve világosítvány, a mélyebb tudományok elfogadására alkalmatosokká tette." /Batsányi János/"

1983
966 old, 18 cm x 11 cm
Elejében jutalmazási bejegyzés
750 Ft
Raktárkészlet:  1 db
750 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Milan Rúfus: Válogatott versek
100 Ft
Raktárkészlet:  1 db
100 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nagy László (szerk.): Erdőn, mezőn gyertya
A bolgár népköltés antológiája

1975

452 old, 24 cm x 15 cm
Védőborítója kissé szakadt
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nagy László: Versek és versfordítások
Kevés ​​olyan egyéni hangú, olyan saját költői alkatra készült műfordítás-gyűjteményt olvashatunk, mint amilyen Nagy László kétkötetes válogatása. E gazdag, időben és térben szerteágazó műfordításokat a költő szinte személyes alkotásként érlelte, szülte újjá. Életművének szerves része a fordítások hódította tartomány. Mert nem véletlen, hogy ő tolmácsolja leghitelesebben Federico García Lorca dalait, románcait, poémáit. Hiszen saját lírájában is milyen megkapó a játékosan poétikus képzelet és...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Nyerges András: Emberi hitben
A költő - művéről 1940-ben születtem Budapesten. Itt végeztem iskoláimat is; jelenleg az egyetem bölcsész-karának ötödéves hallgatója vagyok. 1957 óta jelennek meg írásaim. Máig is jólesik arra emlékeznem, hogy tizennyolcévesen, legfiatalabbként, néhány versemmel szerepelhettem a Tűztánc című antológiában. Ez az első önálló kötetem. Hat év verseiből állítottam össze, s nemcsak írásaimban, de életemben is egy korszak lezárultát jelenti. Ez a kötet annak a küzdelemnek a története, amit a - körü...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Paul Géraldy: Te meg én
Paul Géraldy francia költő 1885. március 5-én született Párizsban Géraldy Le Fevre néven, és 1983. március 10-én halt meg. Te meg Én című kötetét még huszonnyolcadik születésnapja előtt adta közre, amely annak ellenére, hogy verseskötet, rendkívül népszerű lett. Egyesek szerint sikerének titka az volt, hogy „a szerelem mindenki által megélt fázisairól póztalan, csevegő stílusban volt bátorsága vallani.”
1986

63 old, 14 cm x 10 cm
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Rába György: Lobbanások
1973
92 old, 20 cm x 13 cm
550 Ft
Raktárkészlet:  1 db
550 Ft
  db    Kosárba Kosárba
  Ráduly János – Dávid Gyula (szerk.): Kibédi népballadák
200 old, 23 cm x 13 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Robert Masello Ilyen nagyon szeretlek
127 old, 20 cm x 13 cm
Elejében ajándékozási bejegyzéssel
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Simon István: Gyönyörű terhem
1982
374 old, 21 cm x 14 cm
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Szabó László: Örök hűség
1974
119 old, 20 cm x 12 cm
550 Ft
Raktárkészlet:  1 db
550 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Szabó Lőrinc: Szabó Lőrinc összegyűjtött versei
„Szabó ​Lőrinc azok közé a különben nem túlságosan gyakori költők közé tartózik – írta róla költői életútját összegző, nagy tanulmányaiban 1955-ben Illyés Gyula –, akinek életműve egyben életregény. A világirodalom két legnagyobb életregényének – Szent Ágoston és Rousseau írásának – címe egyaránt ez: Vallomás. Mi egyéb a lírai vers is? Gyűjteménybe állva, mi mássá válhat az ilyen líra, ha anyagát a társadalom szikráztatja ki, mint izgalmas, mert kettősen is hiteles leleplezésévé az egyénnek i...
950 Ft
Raktárkészlet:  1 db
950 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Szalay Károly: A magam útján
Tartalom


Hit
Múzsámhoz 5
Töprengés 8
Az Isten 10
Erdőben 14
Karácsonyi gondolatok 16
Jézus 19
Vívódás 21
Virágfakadáskor 24
Legyen világosság! 26
Hit, remény, szeretet 30
Húsvétkor 32
Vigasztalás 34
Haza
A tetétleni halmon 39
Hálaünnepen 44
Márczius 15. 49
Isaszegen 53
Visszhang 55
Petőfi halálára 57
Erzsébet királyné emlékezete 59
Petőfihez 68
Ne várjon tőlem...! 72
Zágrábban 74
Az aradi Golgotán 76
A búrokhoz 79
Sötét Afrikában 81
Aradon 83
A Tisza forrásánál 86
Romok felett 8...
14 000 Ft
Raktárkészlet:  1 db
14 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba
Szép versek 1976
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba Kosárba
 

prev
12
next

Sorrend:

Webáruház készítés