Új jelszó kérése

Tankönyv, egyetemi jegyzetMagatartás, etikett és protokoll a külkereskedelemben
Közismert a külkereskedelem jelentősége a magyar népgazdaságban. a nemzetközi munkamegosztásban való részvételünk mindinkább messze túlmutat a szorosabban értelmezett külkereskedelmi forgalom keretein. A világgazdaság fejlődési tendenciáinak, a KGST integrációs programjának megfelelően, a külkereskedelmi tevékenység elválaszthatatlanul összekapcsolódik a szélesen értelmezett ipari, technikai, tudományos, pénzügyi, jogi együttműködéssel. Ebből következik, hogy mind szélesebben kapcsolódnak be ...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Markó László: Történelmi fogalomgyűjtemény
Kötetünk Magyarországon először tesz kísérletet arra, hogy ideológiamentesen magyarázza, értelmezze, egyetemes és magyar történelemből vett példák segítségével bemutassa az alapvető történelmi fogalmakat. Az eredetileg általános és középiskolások számára készült fogalomtár szinte történelmi lexikonként használható, hiszen a közel kétezer címszó tartalmazza mindazokat a fogalmakat, melyek a történelem tanítása során, a történelmi ismeretterjesztő irodalomban és tévéműsorokban előfordulnak. Épp...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Matematika ​feladatgyűjtemény I. a középiskolák tanulói számára
Elejében tulajdonosi bejegyzéssel
1998
556 old, 20 cm x 15 cm
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Miskovits Gusztáv: Tüdőgyógyászat -egyetemi tankönyv
145 old, 24 cm x 17 cm
550 Ft
Raktárkészlet:  1 db
550 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Mohácsy Károly - Vasy Géza: Irodalmi szöveggyűjtemény 12.
ISBN 963 9423 23 8

Szemelvények a 20. század világirodalmából
Gottfried Benn:
Férj és feleség átmegy a rákbarakon (Szabó Lőrinc ford.) 14
Statikus versek (Nemes Nagy Ágnes ford.) 14
Thomas Stearns Eliot:
J. Alfred Prufrock szerelmes éneke (Kálnoky László ford.) 15
Átokföldje (Vas István ford.) 19
Gusz, a színházi macska (Weöres Sándor ford.) 32
Paul Éluard:
Szabadság (Somlyó György ford.) 33
Vlagyimir Majakovszkij:
Lilikének (Szabó Lőrinc ford.) 34
Parancs a művészek ha...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Mohácsy Károly: Irodalmi szöveggyűjtemény III. szakközépiskola
Borítóján és néhány oldalon a képen is látható módon szövegjavítóval satíroztak.
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mózes Mihály: Az ipari forradalmak kora
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Műszaki rajz az építőipari szakközépiskolák 1. osztálya számára
429 old, 24 cm x 17 cm

Gerincénél kissé sérült
750 Ft
Raktárkészlet:  1 db
750 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Nemerkényi Antal: Általános természetföldrajz
650 Ft
Raktárkészlet:  1 db
650 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Orosz-magyar; Magyar -orosz iskolai szótár
1982-es kiadás, a teljes hátsó borítója hiányzik, amúgy a szótár egyben van és hiánytalan.
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Pálinkás Jenő: Kognitív marketing
1 900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 900 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Pálinkás Jenő: Piacfejlesztési döntések
2005
ISBN:963 9625 12 4

413 old, 24 cm x 17 cm
3 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
3 200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Pálinkás Jenő: Vállalkozások szervezése
2005. kiadás Szövegkiemelővel aláhúzások, jelölések találhatóak benne.
ISBN 963 577 294 7
1 400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Pálmai Kálmán (szerk.) Eposzok
Szemelvények a világirodalom nagy eposzaiból

Gilgames
Íliász
Odüsszeia
Aeneis
Mahábhárata
Roland-ének
A tigrisbőrös lovag
Ének Igor hadáról
Nibelung-ének
Isteni színjáték
Megszabadított Jeruzsálem
Az elrabolt hajókürt
Kalevala
413 oldal.

300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Pázmány Ágnes · Permay Éva Látás és ábrázolás Gimnázium I-III.
Tankönyvünk megjelenése óta szívesen használt és kedvelt taneszköze a középiskolásoknak. Mind a folyamatos vizuális nevelésben alkalmazva, mind az érettségizőknek nélkülözhetetlen tudnivalókat tartalmaz jól rendszerezetten és szemléletes képanyaggal illusztrálva. A látás fiziológiájával indítva a látás nevelését, a fényről és a szemről, a színlátásról, a térbeli látásról, állandóságról és mozgásról, valamint az optikai csalódásokról is szól. Fontos fejezete a látás és gondolkodás, az ábrázolá...
640 Ft
Raktárkészlet:  1 db
640 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Pénzügyi számvitel I.
Mérlegképes könyvelői képzés számvitel-elemzés tantárgyhoz
2012

470 old, 23 cm x 16 cm
Borítója megtört
3 800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
3 800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Petőfi Sándor Összes költeményei
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Pintér Imréné: Kémia munkafüzetI. Gimnázium
450 Ft
Raktárkészlet:  1 db
450 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Pintér Jenő: Büntetőjog általános rész 1. 2.
ELSŐ RÉSZ
ALAPVETÉS
I. Fejezet A BÜNTETŐJOG
1. §. A büntető jog feladata, fogalma 5
2. §. A büntetőjog tárgya. A bűnözés 12
3. §. Korunk emberképe és a büntetőjog.
A bűnözés és a személyiség 17
II. Fejezet A BÜNTETŐJOG TUDOMÁNYA
1. §. A burzsoá büntetőjogtudomány főbb irányai 25
2. §. A szocialista büntetőjogtudomány tárgya,
feladata és módszere 30
3. §. A bünözéssel foglalkozó más tudományok 32
III. Fejezet A BÜNTETŐ JOGSZABÁLY TANA
1. §. A büntetőjog ...
1 400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Poós László: Útmutató az si egységek alkalmazásához
280 Ft
Raktárkészlet:  1 db
280 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Probáld Ferenc: Regionális földrajz
15136/1
360 Ft
Raktárkészlet:  1 db
360 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Rábai Imre: Elemi matematikai példatár IV.
770 Ft
Raktárkészlet:  1 db
770 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Rábai Imre: ElemiMatematikai példatár
820 Ft
Raktárkészlet:  1 db
820 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Rácz Endre - Takács Etel: Kis magyar nyelvtan 1983
270 Ft
Raktárkészlet:  2 db
270 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Radnóti Miklós összes versei
344 old, 20 cm x 14 cm

Elejében ajándékozási bejegyzés, hátul név található.
1 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Rozgonyi-Borus Ferenc: Számítástechnika 7. – Informatika tankönyv
Informatika tankönyvcsaládunk a kor követelményeinek megfelelően rendszerbe foglalja mindazt, amit a ma tizenéveseinek tudniuk kell az informatika és a számítástechnika különböző területeiről. A tankönyvek fő célja, hogy a diákok eszköz szinten tudják kezelni a számítógépet és a legfontosabb alkalmazásokat.

1999
77 old, 25 cm x 17 cm
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Salamon Konrád: Történelem IV.
970 Ft
Raktárkészlet:  1 db
970 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Sipos Sándor: Irodalom szakképző iskola 9. -10.
1 000 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Somogyi Éva: Abszolutizmus és kiegyezés 1849-1867
A Magyar História e kötetét két koronázási portré fogja közre. Az osztrák festő ösztönösen allegorikus képén 1848 decemberében Radetzky marsall, Windischgrätz táborszernagy és Jellacic altábornagy a monarchiabeli forradalmakat vérbe fojtó császári parancsnokok állnak a trónra lépő osztrák császár Ferenc József trónusa mellett. A másikon, az 1867. júniusin Andrássy Gyula gróf miniszterelnök a budai Mátyás templomban „éljent” kiált az éppen megkoronázott Ferenc József magyar királyra. Mi történ...
450 Ft
Raktárkészlet:  1 db
450 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Stefanics János · Kocsis László Sebészet 1. 2.
TARTALOM
I. kötet:
Előszó 15
A sebészet fejlődésének vázlatos története (Dr. Stefanics János)
A sebészet az ókortól a renaissance korszakáig 17
A sebészet a renaissance korától az éternarkózis felfedezéséig (1846-) 20
A sebészet fejlődése az éternarkózis felfedezéséről napjainkig 21
Irodalom 28
Asepsis, antisepsis (Dr. Juhász Ferenc)
A műtétről általában (Dr. Dubercz Sándor)
Műtéti javallatok 48
A műtéttel kapcsolatos egyéb alapfogalmak 50
Az Egészsügyi Törvé...
5 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
5 200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Strommer Gyula: Ábrázoló geometria gépészmérnök hallgatók részére
1963 kiadás
1 800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Szabó Péter: Történelem II.
570 Ft
Raktárkészlet:  1 db
570 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  SzalayDezső Gyovai Ágnes: Ruhaipari anyag-és áruismeret III.
Könnyűipari műszaki főiskola ruhaipari tanszék 1975

243 old, 20 cm x 14 cm
2 580 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 580 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Személygépkocsi-vezetők tankönyve
1988 kiadás
530 Ft
Raktárkészlet:  3 db
530 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Személyiség lélektan
A jegyzet célja, hogy összefoglaló ismereteket nyujtson a személyiség fogalmáról, a kialakulását és fejlődését meghatározó tényezőkről - különös tekintettel a környezet szerepére.

Tartalom:


Előszó 3
A személyiség-lélektan általános kérdései 5
A személyiség-lélektan tárgya, keletkezése 5
A személyiség fogalma 7
A személyiség mint dinamikus önszabályozó rendszer 12
Az egyén és a társadalom kölcsönhatása 14
A személyiség-lélektan fejlődése 17
A szem...
1 300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Szemere Gyula: Hogy is írjuk?
225 old. 19 cm x 13 cm
450 Ft
Raktárkészlet:  1 db
450 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Szende Aladár: A stílus gimnázium 4. osztály
1964-es kísérleti tankönyv. Lapjai, borítója kissé megsárgult, foltos. Tulajdonosi bejegyzést, és jelöléseket tartalmaz.

131 old, 20 cm x 14 cm
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Szende Aladár: Magyar nyelv IV.
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
 


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.