R. R. Vasziljev-G. A. Sasztova: Telemechanikai információk átvitele

Cikkszám: 10472
R. R. Vasziljev-G. A. Sasztova: Telemechanikai információk átvitele
R. R. Vasziljev-G. A. Sasztova: Telemechanikai információk átvitele
Cikkszám: 10472
Raktáron  1 db
900 Ft
A vásárlás után járó pontok: 90 Ft
TARTALOM
Elősz a magyar kiadáshoz 7
Az információk továbbításának módjai a telemechanikában
Az információk továbbítása távvezérlőrendszerekben 9
A telemechanikai információ átalakítása a továbbítás céljaira 12
Alapfogalmak 12
A jelek kódolása 15
Moduláció 17
A zavarok jellege 21
A zavarok statisztikus jellemzői és kísérleti vizsgálatuk módszerei 26
Alapfogalmak 26
Eloszlási függvény 28
Normális eloszlási függvény 30
A véletlen események számszerű jellemzői 31
Az energia spektruma és a korrelációs függvény 33
A zavarok vizsgálatának kísérleti módszerei 34
Amplitúdóeloszlás analízise 36
Fotometriai és fényképészeti elemzés 37
Az impulzusok tartam szerinti eloszlásának vizsgálata 39
Az információelmélet alapjainak telemechanikai alkalmazása
Az információ számszerű meghatározása 41
A zajmentes diszkrét csatorna áteresztőképessége és az információ továbbításának sebessége 46
Információk továbbítása zajos diszkrét csatornában 49
Folyamatos közlemények továbbítása 52
A jelek geometriai szemléltetése 53
Zajos csatornákon továbbított adás hibáinak csökkentése 56
A távmérőrendszerek és modulációs módok hatásfokának összehasonlítása 59
A távmérőrendszerek működési sebességének váltása. A pontosság és a csatornaszám kérdései 64
Diszkrét közlemények adásának zavarállósága
Az értékelés kritériumai 64
Az utasítás elnyomásának valószínűsége 64
A téves utasítások számának középértéke 65
A teljes valószínűségi karakterisztika 66
Energetikai jellemzők 66
Általános kérdések 67
A Kotyelnyikov-féle ideális vevő 70
Két diszkrét közlemény adásának potenciális zavarállósága 73
Néhány reális távvezérlő vevő zavarállósága 77
Videoimpulzus vevők 77
Vevők sávszűrővel és detektorral 78
Vevők frekvenciadiszkriminátorral 79
Korrelációs vevők 79
Az impulzuszavarok elnyomásának módjai 81
Jelsorozatok továbbításának zavarállósága 82
A vizsgálat módja 82
A rendszer védelme a téves utasításokkal szemben 85
Nagyszámú utasítás adására alkalmas módszerek összehasonlítása 88
A szinkronizálás módjának hatása a zavarállóságra 95
Folyamatos közlemények adásának zavarállósága 97
Az értékelésnél alkalmazott feltételek 97
Zavarállóság gyenge fluktuáló zavarok esetén 101
Zavarállóság erős fluktuáló zavarok esetén 103
Távmérőrendszerek legkedvezőbb paraméterei 109
A legkedvezőbb műszaki mutatók megvalósítása 112
Nemoptimális távmérőrendszerek zavarállósága 114
A kimeneten levő integrálás hatása a zavarállóságra 115

1964
119 old, 20 cm x 15 cm