Új jelszó kérése

Regény, elbeszélés, novella

Fő kategória >Irodalom >Regény, elbeszélés, novella


Thomas Mann: József és testvérei  1. 2.
"Hogyan tekint majd erre a műre az utókor? Talán csak hamar porosodó kuriózum lesz levéltárosok számára, a mulandóság könnyű martaléka? Vagy tréfás volta még az utánunk jövőket is felderíti majd, meghatottsága késő utódokat is meghat? Talán a nagy könyvek közé sorolják? Nem tudom, és nem is mondhatja meg nekem senki. De mert kereskedő fia vagyok, alapjában véve hiszek a minőségben. Mi volt az, ami az emberi kéz oly sok alkotásának segített túlélni a korokat, elllenállást tanúsítani évszézadok...
1 790 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 790 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Thomas Mayne Reid: A fej nélküli lovas
Rémítő hír terjed el a prérin: fej nélküli kísértet-lovas tűnik fel a pusztaságban, s amerre vágtat nyomában halál jár. A Vadnyugat babonás népe látja ezt így, valójában egy régmúltban lejátszódott dráma utolsó fejezeteként jelenik meg a titokzatos lovas, hogy azután - a romantika szabályai szerint - a bűnösök bűnhődjenek, az igazak elnyerjék jutalmukat.
A ma annyira népszerű western-regények egyik elődje a Fej nélküli lovas, Mayne Reid a hányatott életű író...
450 Ft
Raktárkészlet:  1 db
450 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Thomas Merlin: Jégbe fagyott $milliók
A Reykjavíkból Edmontonba tartó repülőgépet egy gengszter eltéríti, és a gép egy robbanás következtében az Északi-sarkkörön túl lezuhan. A katasztrófát egyetlen stewardess éli át, aki a roncsok között élelem és meleg holmi után kutatva zsákra bukkan. Benne kétmillió dollár… A túlélésre szinte semmi esélye, mégis elindul Dél felé a végtelen jégmezőkön. Miközben a sarkvidék ragadozói elől menekül, a kietlen tájon örökösen egy perzselő tekintetet érez a hátában. Vajon lehetnek-e társai a gengszt...
300 Ft
Raktárkészlet:  2 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Thomas Perry: A macska pillanata
Az időnek az a töredéke, amikor az áldozat éppen védtelen, az a pillanat, amit a vadászó macska és a macskától tanuló bérgyilkos olyan végtelen türelemmel vár. Különös könyv, hőse névtelen marad, de gondolatait és lelkivilágát egyre jobban megismerjük, miközben folyik a furcsa macska-egér harc közte és a maffia hóhérai között, akik egy ki tudja honnan jött parancsnak engedelmeskedve most őt akarják likvidálni. Las Vegas csillogó díszletei között véres bújócska és élet-halál harc kezdődik, ame...
1 000 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Thury Zsuzsa A francia kislány
Könyvismertető
Megható lelki átalakulás történetét ábrázolja e lányregény. Főszereplője egy Franciaországba vetődött magyar bányász gyermeke. A hányatott életű kislány anyja halála után hazakerül, és – szívében megőrizve a gyöngéden szeretett Franciaországot – itthon érzi magát apja hazájában is. A kiváló írónő a háború előtt oly divatos, de kissé együgyű történetekkel teli lányregény műfaját keltette új életre.

Eredeti megjelenés éve:...
520 Ft
Raktárkészlet:  2 db
520 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Thury Zsuzsa Amerikából jöttem
Thury Zsuzsa új regényének hőse Domány Erika, egy középkorú, kedves és tehetséges grafikusnő, aki látogatást tesz Amerikába szakadt rokonainál. A kéthónapos amerikai tartózkodás élvezetes keresztmetszetet ad mindarról, amit egy magyar utazó tapasztalhat az Egyesült Államokban és az amerikai magyarok között. Thury Zsuzsa új műve regény és naplószerű útirajz keveréke, amelynek alaphangja a humoros rácsodálkozásé az Újvilág apróbb-nagyobb furcsaságaira. Ám a könnyed, vallomásos, intim élménybesz...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Thury Zsuzsa Körülményes ifjúság
A Körülményes ifjúság érdekes újítása a naplóformával való kísérletezés: Zsófi különféle alkalmakkor kelt följegyzései nemcsak az íróságért folytatott harcának dokumentumai, hanem egy lélek, mégpedig bonyolult, a „bűvös kör”-ből kiszakadni kész lélek fejlődésének történetét is hitelesen mutatják meg. Zsófi folytonos súrlódásokban tanul meg alkalmazkodni, s szerzi meg azt a végső bizonyságot is, hogy önmagát sosem szabad feladni. A kudarcok csak erősítik, jelleme aránylag korán megszilárdul, s...
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Thury Zsuzsa:  A fivér
Az írónő szinte valamennyi regényeben magát és családját írja meg. „A fivér alakja legidősebb bátyám, életének eseményeit önkényesen megváltoztatva; a regényben írói fantáziámnak nagy nagy szerepe van.” – Thury Zsuzsa
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Thury Zsuzsa: Bécsi országút
Könyvtári könyv volt
Boér Zsófi – akit a Körülményes ifjúság és a Tű a lemezen című regényekből már megismerhettünk és megszerethettünk – népszerű újságíró lett. Egy novelláskötete is megjelent, de közben eltelt kilenc év, s a hirtelen jött írói sikernek nem következett be az elképzelt folytatása; ötletszülte kis írásokra pazarolva tehetségét, máról holnapra él egyre keserűbb közérzettel, egyre bizonytalanabbul. Lázadása csupa dac, csupa esztelenség, csupa pótcselekvés. Ekkor ismerkedik meg...
570 Ft
Raktárkészlet:  1 db
570 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Thury Zsuzsa: Júlia vándorévei
Júlia, a húszéves bölcsészhallgató rajongásig szereti apját, a híres újságírót, aki mindenből kiábrándultan pusztul el az első világháború utáni években. A leány elfogadja a laptulajdonos javaslatát, s Münchenbe utazik tudósítóként. Ott riportot készít Thomas Mann-nal, megismerkedik a legkülönfélébb haladó művészeti irányzatokkal zenében, irodalomban, festészetben s férjhez megy egy igen művelt emberhez. Házasságuk azonban nem hosszú életű, Júlia rövidesen egy ott tanuló székely orvos feleség...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Thurzó Gábor: A szent
Thurzó Gábor egyik legemlékezetesebb és legjelentősebb munkája
A szent. A Szentszék Vizniczei prelátust bízza meg: legyen az advocatus diaboli, az „ördög ügyvédje”, „Isten szolgája” Gregor István szentté avatási perében. Azaz: ellenőrizze az állítólagos csodákat, amelyek a szent hírében álló, tragikus sorsú kispap közreműködésére történtek, hallgassa meg Gregor életének tanúit, csodák és tanúvallomások keresztútján keresse meg az igazságot. A prelátus ellentmondásokat fedez fel Gregor i...
150 Ft
Raktárkészlet:  1 db
150 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Thurzó Gábor: Az istennő hajóra száll
A kötet három részre tagolódik. Hangvételben, témakörben egyaránt más és más élményt nyújtanak az elkülönülő szakaszok novellái. Az istennő hajóra száll című elbeszélés könnyed, játékos szellemű írás, derűs elmélkedés az idők, szokások változandóságáról. A Magánterület című második részben már elmélyül az író hangja, morális töltést kapnak a novellák. Alapvető élményeiről azonban a kötet harmadik szakaszában vall Thurzó Gábor. Ezekben az önéletrajzi elbeszélésekben mintegy önmagát méri föl: a...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Thurzó Gábor: Egy ember vége
Vajon Jolán szántszándékkal küldözgeti le apját unos-untalan a negyedik emeletről, szándékkal főz rossz ételeket neki, meg akar talán szabadulni tőle? Ennek a bizarr kérdésnek individuális és társadalmi vonatkozásait boncolgatja a regény. A hősnő hervadó vénkisasszony, s magányosan él apjával. A cselekmény ugyancsak furcsa módon kezdődik: lemenjen-e az öreg a vasárnapi paprikás csirkéhez szükséges pohár tejfölért a negyedik emeletről, noha éppen rossz a lift? És eközben Jolán, felhevülve a ny...
250 Ft
Raktárkészlet:  1 db
250 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Tim LaHaye · Jerry B. Jenkins A fenevad bélyege
Őexcellenciája, Nicolae Carpathia, a Világközösség uralkodója visszatért a halálból.
Mivel maga a Sátán támasztotta fel és szállta meg, vége a nyájaskodásának és immár fenevadként egyre inkább megerősíti szorítását a világ lakóin.
A hétéves nyomorúság második felének, a nagy nyomorúságnak kezdetén az új menedékházban elrejtőzött tribulációs osztag tragikus vereséget szenved.
Rayford és egyik gyanús kollégája nyugat felé veszi az irányt, hogy lebo...
780 Ft
Raktárkészlet:  1 db
780 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Tim LaHaye · Jerry B. Jenkins A maradék
A Világközösség legfelsőbb uralkodója, Nicolae Carpathia legrégebbi és legújabb ellenségeit pontosan ott tudhatja, ahol szeretné: összegyűjtve Petrában, egymilliós létszámban, két bomba és egy rakéta számára elérhető közelségben, amit csoda nélkül senki sem élhet túl.
Közben a tribulációs osztag legújabb társult tagja továbbra is annak a hihetetlen összeállítású görög csoportnak a túsza marad, amely legalább három judaitát gyilkolt meg. Mac McCullum, Chloe Steele...
1 590 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 590 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Tim LaHaye · Jerry B. Jenkins A nyomorúság ereje
Bolygónk legdrámaibb eseménye során milliók tűnnek el egyetlen szempillantás alatt. Az emberek többsége értetlenül szemléli a történteket.
Az ittmaradottakra háború, éhínség, járványok és természeti csapások várnak. Csak minden negyedik embernek van esélye a túlélésre. Az Antikrisztus és az új világrend ellenségeire még kevesebb.

Rayford és Chloe Steele, Buck Williams és Bruce Barnes mégis elhatározzák, hogy szembeszállnak a Mindenható ellenségeivel a föld tör...
1 070 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 070 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Tim LaHaye · Jerry B. Jenkins Armageddon
A szétszóródott tribulációs osztagot mintha valami ellenállhatatlan erő vonná egyre inkább a Közel-Kelet felé. A világ hadseregei is oda gyülekeznek a történelem végén, a korok nagy csatájának küszöbén. A nagy nyomorúság utolsó évében a menedékházak többé már nem nyújtanak menedéket, a barátoknak és hozzátartozóknak egyetlenegy gyászszertartáson két elhunytról kell megemlékezniük, és a szereposztás drámaian megváltozik.
Mire elérkezik a Mindenha...
1 790 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 790 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Timár György: Ami gyorsabb a halálnál
Az író, regényéről: "Mindnyájunkban él egy öncsaló, aki szebbnek, tisztábbnak igyekszik önmagunkat láttatni. Egy öncsaló, aki minden cselekedetünkre megpróbál mentséget, sőt önigazolást találni. Egy öncsaló, akire általában szívesebben figyelünk, mint igazi énünkre; minél gyávábbak vagyunk, annál inkább. Aki gyáva, az amíg csak lehet, kerüli a valóságos önértékelés tükrét, s csak egészen kivételes helyzetekben pillant bele: olyankor, amikor önszépítő kísérletei előtt már semerre nem nyílik eg...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Tímár Máté: Talponálló szerelem
A kedélyes-humorosnak vélhető cím csak kis részben takar virgonc hangütésű elbeszéléseket: Tímár Máté új kötetében többnyire elgondolkoztató, sok helyütt megrendítő írásokat találhat az olvasó. Olyan szereplőket terel egy kötetbe az író, akikkel élete során furcsa találkozásai voltak, s akiknek látszólag nincs is közük egymáshoz: "az utolsó aranysarkantyús vitéz", az érdemes életű szerzetes, a fájdalmait némán magában hordozó kommunista, a Kubába szakadt magyar földmunkás, az Urált és Szibéri...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Tolnai Kálmán A 16-os zárka lakója / Vizsgálati fogság
A 16-os zárka lakója
A börtönablakból látni lehetett a hömpölygő őszi ködöt, mely tejfehér szürkeséggel lepte el az udvart. A 16-os számú zárkában fázósan húzta össze magát a pokróc alatt Emődy Berthold Katalin elítélt.
A börtönben töltött hónapok alatt már megtanulta, hogy ha sanyargatásnak és éhezésnek nincs is kitéve, az őrség a fegyelemben nem ismert tréfát. Végtelen hosszúnak tűnt az a néhány hónap, amióta 15 évi börtönbüntetésre ítélte őt a bíróság. Az ítélet...
320 Ft
Raktárkészlet:  2 db
320 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Tom Crash A hatalom ára
A könyv szerzője a semmiből lép a magyar olvasóközönség elé. Furcsa, nem beskatulyázható írót mutatunk be ezzel az első, magyarul megjelenő könyvével. Szerinte ma már nem kell témát keresni, a téma az utcán hever. A ma emberét szinte naponta fejbeverik a világban történő szörnyűségek, rohanó mindennapjaiban ideje sincs megemészteni őket. Az automkutatásás gyilkos versenyt szabadított el, amely az egész emberiség megsemmisülésével fenyeget.
A szerző írá...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Tóth Gábor Ákos: Nyúltrapp
Tóth Gábor Ákosnak, a fiatal írónak ez a regénye érdekes, elgondolkoztató és szórakoztató olvasmány. Egy 1981-es esemény adja az írás hátterét, keretét; amikor is magyar „máskéntgondolkodók” szervezésében, közadakozásból a lengyel szolidaritás által küldött gyerekeket üdültettek Magyarországon. A regény azonban szinte napjaink görbe tükrévé bővül, a fiatal értelmiség maró öngúnnyal is fűszerezett vallomása saját sorsáról, magatartásáról, kilátástalanságáról, megcsömörlöttségéről, tétova, jól-...
200 Ft
Raktárkészlet:  2 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Traven: A taliga
A századeleji Mexikóba visz el bennünket a szerző, ahol a véreskezű Diaz rémuralma alatt elképzelhetetlen gyötrelmek között sínylődtek az indián dolgozók, amíg el nem söpörte a zsarnokságot az 1910-ben megindult nemzeti forradalmi mozgalom. Az 1900-as években Mexikóban kevés vasútvonal volt, rosszak voltak az utak. A kereskedők úttalan utakon, rozzant taligákon szállították áruikat. A "carreterók"-nak, az ökröket hajtó, rabszolgasorba taszított indiánoknak küzdelmes sorsát, izgalmas kalandjai...
230 Ft
Raktárkészlet:  1 db
230 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Tyler Cortland: Az orvosok
Texas nagyasszonya, Emma Chandler alapította millióiból az orvostudomány legújabb vívmányait felsorakoztató Chandler Kórházat, ám a falai között megbúvó emberi gyengeség, kapzsiság és erkölcstelenség máris elindította a romlás útján.
Még Emma Chandler vasszigora sem tud gátat vetni lányunokái ádáz versengésének, melynek célja egy olyan orvos kegyeinek elnyerése, aki épp olyan virtuóz az ágyban, mint a műtőasztal mellett. Még a legelővigyázatosabb biztonsági intézkedés...
530 Ft
Raktárkészlet:  1 db
530 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Urbán Ernő: Aranyfüst
A regény egy látszólag teljesen értelmetlen, végső kétségbeesésben elkövetett orgyilkosság okait, drámai körülményeit mondja el. Írója a mondanivalót a következőkben összegezi:
"A mű főalakja egy dunántúli »pógár«, egy élelmes, jó kiállású s alapjában véve jobb sorsra érdemes »aranyparaszt«, aki 1955 végén muszájból vállalja a Haladás Proletárszövetkezet reklámelnökségét, s aki egy ördögien okos, mindig a talpára eső üzletasszony szeretője és hovatovább engedelmes kiszolgá...
250 Ft
Raktárkészlet:  1 db
250 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Urbán Ernő: Pirkadás
A Pirkadás az 1945-ös hídcsatáknak és a földosztásnak állít művészi emléket. Azt mutatja meg, hogy a kommunisták maroknyi csoportja miként tudott motorja lenni a felszabadulást követő történelmi jelentőségű eseményeknek.
Urbán Ernő, a magyar falu szerelmese és kiváló ismerője, önéletrajzi ihletésű regényében kitűnő portrék és jelenetek révén idézi fel az évszázados anyagi és szellemi elnyomástól megszabadult parasztság új életre ébredését.
160 Ft
Raktárkészlet:  1 db
160 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Ursula Wiebach: A szerelemről beszélt...
A szerelemről beszélt... A katonazene ismét betöltötte a szobát. Renate még mindig csukott szemmel ült, hogy minden pillanatot kihasználjon, mielőtt Krefft megkérdezné, hol tartanak a jelentésben. Meleg leheletet érzett a nyakán. - Na, mit szól? A "szép Marianne" sem tudott nekünk ellenállni. Senki sem képes rá hosszú ideig... Maga sem, Renate. A főnök karja a lány nyakára fonódott, egyik kezével a melle után kapott. Renate indulatosan kitépte magát az ölelésből, villámgyorsan megfordult, és ...
200 Ft
Raktárkészlet:  2 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
V. A. Kuzmiscsev A maja papok titkai
Chiapas mexikói állam őserdeiben húsz évvel ezelőtt egy félig lerombolt templom romjait fedezték fel, amelynek belsejét csodálatos freskók ékesítettek. Ez a Feliratok-temploma volt. Az ősi, titokzatos maja nép egyik temploma. Ki volt ez a csodálatos építő nép? Honnan jöttek? Hogyan és mikor született a kultúrájuk? Ki tanította meg őket írni? Milyen tudással kellett rendelkezniük, ha a kétezer évvel ezelőtt megalkotott maja naptár pontosabb volt, mint a mai naptárunk? Ezekre és más kérdésekre ...
400 Ft
Raktárkészlet:  2 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
V. Szmirnov – J. Popkov: Három nap a halál árnyékában
-Katapultáljon! - hallatszott a parancsnoki pontról -, harmincegyes, katapultáljon! Még maradt néhány másodperce, és az ő helyzetében ez nem is volt kevés. Arra törekedett, hogy bedöntse a gépet, zuhanórepülésbe menjen át és ne hagyja "dugóhúzóba" esni. A zuhanórepülés mégiscsak jobb, mint a "dugóhúzó", ez talán segít abban, hogy ismét visszanyerje uralmát a gép felett... -Harmincegyes katapultáljon! A tenger felé tart! A zuhanórepülés nem sikerült, a gép összevissza, rendszertelenül tovább z...
150 Ft
Raktárkészlet:  1 db
150 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
V.A.Giljarovszkij: Moszkvai alvilág - Kóbor éveim
Ez a nem mindennapi érdekes könyv olyan íróval ismerteti meg az olvasót, aki gyerekfejjel tíz esztentedig kóborolt Oroszország-szerte minden igazolvány nélkül, izgalmasnál izgalmasabb kalandok tucatjait élte át, s gyakran csak hihetetlenül nagy testi ereje, ügyessége mentette meg a biztos haláltól, és közben mint vadász, artista, hajóvontató, teherhordó, katona, színész, és riporter olyan élményekre tett szert, amelyek megdöbbentő elevenséggel tárják fel az élet peremén tengődő páriák: tolvaj...
260 Ft
Raktárkészlet:  1 db
260 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Vajkai Miklós: A másnapos város
Tartalom


Anyám 9
Nyári csapáson 12
Egy legény viszontagságai 14
Megtérő bátyám 18
A harmadik kakasszó után 22
Az Idő fáján csilingelő zöldecske levelek 27
Az az apró kisember 32
Ha nem kopogtat senki 36
Az utóbusz útja 39
A férfi 44
Képtelen történet néhány szereplővel 46
Wohl 51
Az Időtlenség Királynője 61
A Vár 68
A nyár 74
Egy elbeszélés a többi közül 80
A kóválygó 84
A másnapos város 101
A novella tartalma 116

1982
124 old, 20 cm x 17 cm
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Valerio Massimo Manfredi: Alexandrosz 1. .2.
Egy álom gyermeke.
Alexandrosz egy álom gyermekeként született meg. Tanítómestere Arisztotelész, példaképe Héraklész és Akhilleusz volt. Miután apját meggyilkolták, húszévesen megnyílt előtte az út, hogy a trójai háború után ezer évvel elinduljon keletre, Ázsia meghódítására. A népszerű olasz történész-író, Valerio Massimo Manfredi, világsikert aratott trilógiájában a legendás hódító, a makedón Nagy Sándor életét idézi fel. Utódlási harcok és gyilkosságok, drámai csaták és végzetes szenvedély...
4 000 Ft
Raktárkészlet:  1 db
4 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Válogatott könyvek Extra kiadás (Eltemetett titkok/Biztos menedék/Medvenyár)
Tartalom:
Eltemetett titkok - Joseph Finder 7
Nick Heller magánnyomozót megbízzák egy nyomtalanul eltűnt lány felkutatásával, de a dúsgazdag Marshall Marcus, Alexa apja olyan fontos információkat tart vissza, amelyek segíthetnének Nicknek, hogy megtalálja a lányt.

Biztos menedék - Nicholas Sparks 145
Titokzatos fiatal nő érkezik Southportba. Elővigyázatos az idegenekkel, de összebarátkozik új szomszédnőjével és a vegyesbolt tulajdonosával. Lehetséges, hogy végre révbe ér az élete,...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Vanda Vasziljevszkaja: Ének a vizek fölött
A burzsoa Lengyelországtól elfoglalt Nyugat-Ukrajna és Belorusszia leigázott népének keserves sorsáról, majd a szovjet hadsereg felszabadítása utáni boldog életéről szól ez a költői szépségű, ragyogóan megírt, elejétől végig érdekes könyv. Egyetlen kis falu életéből megismerkedünk az egész hatalmas terület minden bajával-gondjával; a hódítók gyakran vadállati kegyetlenségével, az elnyomottak hősiességével, ami végre meghozza gyümölcseit, s a felszabadult nép új élete építésére készen fogadja ...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Vanessa Wilmon Az ​ördög velünk van
A regény főszereplője Yuma, a fiatal fotóriporternő, aki egyszerre szinte véletlenül belecsöppen egy nagy korrupciós ügybe, ahol miniszter, diplomata, maffiavezér és korrupt rendőrök is teszik a dolgukat. Ám akadnak becsületes rendőrök és a lány hamarosan azon veszi észre magát, hogy fülig szerelmes a jóképű, fiatal nyomozóba, aki halált megvető bátorsággal veszi fel a küzdelmet a bűnözőkkel. Ebben méltó társra talál Yumában, aki szintén nem mindennapi jelenség. Ketten együtt aztán sok borsot...
550 Ft
Raktárkészlet:  1 db
550 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Varga Domokos: Kutyafülűek
Varga ​​Domokos, Kossuth-díjas író varázslatos műve a Kutyafülűek. Varázslatos, mind tartalmát, mind keletkezésének körülményeit tekintve. A könyvben az író saját családjáról, feleségéről és hat gyermekéről mesél, végtelen egyszerűséggel és túláradó szeretettel.Szívből ajánljuk ezt a kedves írást fiatal és kezdő szülőknek, és… mindenkinek."Ma már nyíltan bevallhatom, hogy a Kutyafülűek, amelyet a fanyar humoráért becsülnek sokan, halni hurcolt életek nyögéseinek, nyöszörgéseinek hallatán foga...
240 Ft
Raktárkészlet:  1 db
240 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Varga Katalin: Özvegy a keresztelőn
Az ​​Özvegy a keresztelőn egy nemzedék regénye. Azé a korosztályé, melyet a mai szóhasználat öszekapcsol a "fényes szellők" nemzedékével. De Varga Katalin nemcsak a népi kollégistákról szól, hanem mindazokról a velük egyidőben indult fiatalokról, akiket történelmünk meghatározó korszaka a felszabadulás utáni forradalmi átalakulás élcsapatává avatott, akik egy új társadalmi rend létrehozásának gyönyörű feladatát érezhették magukénak, a világformáló cselekvés lehetőségét. Varga Katalinnak siker...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Varga Katalin: Szerelem, ötödíziglen
Ismertem egy hetvenéves asszonyt. Egy Pest alatti kis falu szélső házában lakott, tizenhárom macska társaságában, és szerény kis nyugdíját kártyavetéssel egészítette ki. Lakásában megsárgult képek, a képekről álmatag férfiak és boszorkányos szemű asszonyok bámultak rám, az asszony valamikori családja. Nem volt hihetetlen, hogy ez a még mindig kecses mozgású asszony valamikor egy nagynevű férfi karján jelent meg a lóversenytéri lelátón, az Operaházban, hogy a barna árnyalatú képeken ábrázolt f...
250 Ft
Raktárkészlet:  1 db
250 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Varga László: A nyak
Részlet a könyvből:

"I. FEJEZETECSKE
Egy furcsa ötlet különös módon születik meg. De ez nem fontos, mert elfogadják. Megnyugodhatunk tehát: lesz létjogosultsága a második fejezetnek is
- É-hes - va-gyok!
E tömör mondatot Kiss Tibor már negyedszer üvöltötte. Nyugodtan, minden szégyenkezés nélkül tehette, mert itt rajta kívül senki nem értette, mit mond.
- Éhes vagyok! Az istenit neki, éhen döglök, ha nem zabálok valamit! - ordította, ám a járókelők még csak rá sem figyel...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Varga László: Hiteles vallomások
Hiteles vallomások "a Velem történt című pályázat(1973-74)pályamunkákból

BM Határőrség Politikai Csoportfőnöksége
1976
232 old, 18 cm x 10 cm
Gerince egy helyen megtört
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Váróné Tomori Viola: Kukkó
218 old, 20 cm x 13 cm
Dacia Könyvkiadó, 1985

Ellentmondások közt botladozva
A csiripai hídnál
Igazság és félelem
A csapda
Mi, nagymamák és a pedagógia világválsága
A visszaható pofon
Akik mindent megadnak nekik
Térkép az agyban
Kanyargós utak
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Vas István: Nehéz szerelem III.- Miért vijjog a saskeselyű? I. kötet
Egy régi történet következik ezeken a lapokon. Régi nemcsak azért, mert régen történt, hanem azért is, mert régen íródott, tizennégy évvel ezelőtt. Akkor már eljutottam abba a korba, amikor a költőket kísérteni kezdi a gondolat, hogy megírják önéletrajzukat. Különben is , a háború kitörésekor legegyénibb életemnek egy nagy szakasza is lezáródott, tragikus határozottsággal. A háborús évekkel, a fenyegetettség és világvége-hangulat növekedésével pedig egyre erősödött az érzés, hogy sietni kell,...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Vasco Pratolini: Szegény szerelmesek krónikája
A regény szereplői egy külvárosi utcácska lakói: a cukorkaárus, a zöldséges, a kovács, a kubikus, az utcaseprő. Hétköznapjaik egyformaságából emeli ki az író életük küzdelmeit, szépségeit, bánatait – s történelmi fordulóponton, nehéz helyzetben: Mussolini hatalomátvételének idején. A könyv lapjain szerelem, költészet, munka, sok-sokféle emberi kapcsolat elevenedik meg, a mindennapi életben ott vibrál az a politikai feszültség, mely az uralomra törő fasizmus brutális lépéseit kísérte. A kisemb...
210 Ft
Raktárkészlet:  1 db
210 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Vasile Voiculescu: Zahei, a vak
Az író a regény főhősét, Zaheit, mint egy karneváli, tarka pikareszkregényben, végigvezeti a kórházak, koldusok és prostituáltak világán; falvakon és fegyenctelepeken, a nagyvárosokat és templomokat benépesítő sokaságon. Ez a szelíd óriás, miközben azon fáradozik, hogy elveszett látását visszanyerje, olyan belső megvilágosodást él át, melynek révén a szakrális közelébe jut, amit azonban nem érhet el. Az író prózájából az elemi lét, az atavisztikus különösség rendkívül kifejező poézise árad. P...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Vaszil Bikov: Hajnalig élni
Ezerkilencszáznegyvenegy ​​november. A németek Moszkva ellen vonulnak. Ivanovszkij, a huszonkét éves hadnagy kiharcol parancsnokától egy életveszélyes küldetést. Fel akar robbantani egy közeli német lőszerraktárt. Az engedély megszerzése után elindul kilenc harcosával a kijelölt cél felé. A szerencse nem társul hozzájuk. Két ember elpusztul, kettő eltűnik, egy súlyosan megsebesül. Ezek után szembe kell nézniük a legsúlyosabb kudarccal: a veszteség, az erőfeszítés hiábavaló volt, a németek átt...
550 Ft
Raktárkészlet:  1 db
550 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Vathy Zsuzsa: Columbo autója
Roland a szerencse fia, még akkor is, ha egy milliós nyereséggel kecsegtető kvízjátékon elbukja a kérdést: milyen márkájú Columbo hadnagy autója? A József Attila- és Márai Sándor-díjas Vathy Zsuzsa új könyve a budapesti Kén utcába, a dzsumbuj közepébe kalauzolja az olvasót. Itt él szüleivel és három lánytestvérével Roland, a kivételesen tehetséges, remekül rajzoló, szavaló, zenélő cigányfiú. Vajon ki lehet-e törni ebből a világból? Van-e esély a felemelkedésre? Mire elegendők a kiváló adottsá...
1 400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Vavyan Fable: A halál zsoldjában
"A Halkirálynő és a Kommandó" íróját napjaink vérfagyasztó terrorcselekményei ihlették erre az akcióregényre. Vavyan Fable ezúttal egy terroristaellenes kommandó akcióit meséli el élvezetes, érdekfeszítő stílusban. A könyv hősei - a halál zsoldosai - kommandósok. A komor David Chennes, a kivételes képességű fiatal nő, Tania Tiller, a rézbőrű Sacha, a veszedelmesen verekedő Liu és a többiek. De a halál zsoldosa a bérgyilkos Csen King és Cassagne, a terrorista vezető is. Összeesküvők, ámokfutók...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Vavyan Fable: Kripli kommandó
A kalandregény hőse hét ember. Foglalkozásuk nem tipikus, sorsuk sem az. Egy napon mindannyian életveszélybe kerülnek, s amikor puszta létük a tét, segítő kéz nyúl értük. A túlélést kínálja – nem ingyen, s morális szempontból nem is olcsón. A hét ember mit tehet? Rejtélyes kaland zsoldosaiként útnak indulnak. Mit keres közöttük a pszichopata Herval, a macskaizomzatú Tiria, milyen lidércekkel küzd Gino Van Can, mi készteti a flegma Ron Jart arra, hogy feladja semlegességét? „- Lehet, hogy jobb...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Vavyan Fable: Mennyből a csontváz
Imogen, a szabadstílusban szeánszozó, kissé különc özvegyasszony karácsonyozásra várja hipochonder öccsét, Valdust, és menopauzás húgát, Genevát. Továbbá kisakaratú unokaöccsét barátnőstül, valamint ábrándos kuzinját, Aetnát. Utóbbi boldogtalan ara és Shakespeare-rajongó. A meghívottak útnak indulnak a vidéki házhoz. Soha nem látott jégvihar támad rájuk. A Kifürkészhetetlen Sors a regényes múltú, kísértetjárta kúriához vezérel két bűnözőt és az őket hajszoló zsarukat. A fejvadászok eredetileg...
3 500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
3 500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Végh Antal: Ha az isten nyulat adott...
Két szatirikus kisregényt és elbeszéléseket tartalmaz a kötet: valamennyi írás a mai falu életéről tudósít. Vérbő szatíra a Téeszmetró: a Vörös Rák nevet viselő téesz fantasztikus vállalkozásának meglepő és mulatságos fordulatokban bővelkedő története. A csőd szélén álló téesz, helyzetének javítására, metrót épít a falunak, a vezetőség és a tagok teljes hittel és hatalmas lelkesedéssel vesznek részt a terv megvalósításában. Először kézi erővel, aztán lopott gépekkel és a fővárosi metróépítkez...
100 Ft
Raktárkészlet:  1 db
100 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
 


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.