Új jelszó kérése

Regény, elbeszélés, novella

Fő kategória >Irodalom >Regény, elbeszélés, novella


Jókai Mór Enyim, tied, övé I-II
Jókainak ez a regénye először 1875-ben jelent meg könyv alakban, s keletkezésének olyan előkelő időbeli szomszédai vannak, mint a Fekete gyémántok vagy Az arany ember. A történet első fele a szabadságharc lírai-romantikus megjelenítése. Áldorfai Ince, a fiatal szerzetes minden testi-lelki jó tulajdonsággal felruházott, ideális alak, a szabadságharcban katonának áll, s hőstettei révén ezredesi rangra emelkedik. A harcok közben összetalálkozik még pap korában megismert szerelmével, Serenával. A...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Jókai Mór Gróf Benyovszky Móricz életrajza, saját emlékiratai és útleírásai - Afanázia
A XVIII. század leleményes hősének vagy hőstetteket véghez vivő kalandorának saját kezű életrajza halála után Angliában látott napvilágot. Tettei már életében lázban tartották a közvéleményt, így érthető, hogy a megjelenő önéletrajz valóban szenzációnak számított. Benyovszky Móric, a magyar származású nemes, korán elhagyta szülőhazáját, részt vett a lengyel nemesi felkelésben, majd fogságba esett. A cár száműzte őt Kamcsatkára, ahonnan kalandos úton sikerült néhány társával megszöknie. Ezerny...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jókai Mór Politikai divatok (1862-63)
Hiába mondják nekünk, válasszátok külön a magányéletet a közélettől; tudjatok érzelmesek lenni, mint a német, praktikusok, mint az angol, elmések, mint a francia – költők azok, anélkül hogy politizálnának. Írjatok úgy, hogy az elmondott mese ne legyen feltűnően magyar történet, tele a közélet lármájával; hogy tudja azt élvezni akármi nemzet szülötte is, egyszóval: ne írjatok mindig irányregényt.
Nem lehet szót fogadnunk; lehetetlen az.
Nálunk minden ...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jókai Mór Szép Mikhál
Mikhál, a paplány és Henrik, a hóhér házassága, majd Mikhál menekülése a hóhér házából és szerelmének beteljesülése Kalondai Bálinttal, Kassa bírójával egy szélsőségesen romantikus elemekkel megrajzolt tragikus végű szerelem története.
A romantikus meseszövés lehetőséget nyújt Jókainak, hogy ezt a véres szerelmi drámát egy izgalmas, fordulatos kalandregény keretében mondja el. A történet hátterében II. Rákóczi György kora, a törökök elleni portyázó harcok, Kassa ...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jókai Mór:  Fekete gyémántok
Védőborító nélküli példány
A Fekete gyémántok remekmű, a mai olvasó is belefelejtkező kedvvel, izgalommal ismerkedik pompás, sokszálú meséjével és remek karakterfiguráival. Hőse Berend Iván, az aszkéta tudós, a haza ügyeiért lobogó, önfeláldozóan jó, rettenthetetlen bátorságú férfi – akit még ivásban és kardvívásban sem pipálhat le senki –, megtestesítője egy egész korszak nemzeti és férfi-ideáljának.

A 04106 számú, 2 kötetes, 1964-es kiadású ...
300 Ft
Raktárkészlet:  3 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jókai Mór: A lőcsei fehér asszony
„Azt beszélik – közelít Jókai regényének hősnőjéhez – hogy ez a nő elárulta nemzetét. Az első és egyetlen nőalak a magyar történelemben, aki nemzetáruló volt. És ugyanez a Ghéczy Juliánna később, mint önfeláldozó vértanúja a magyar szabadság ügyének, tűnik el a láthatáron. Jön, mint egy üstökös, leszáll, mint egy csillag… Hol a megoldás, ez ég-pokol különbségű ellentmondás egy nő jellemében? Két lelke volt-e ez asszonynak?… A múltnak árnyait csak a költőnek van joga felidézni: mit tettek, mié...
300 Ft
Raktárkészlet:  2 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jókai Mór: A tengerszemű hölgy
Egy nő, akinek szeme tengerszem, a csodát jelenti a szemébe pillantó férfi számára. A csoda pedig birtokolhatatlan. Erzsike szédelgők, csábítók, kerítők prédája lesz, férfiaké, akiket nem érint a csoda. Utolsó férjét megöli, és a márianosztrai fogházban fejezi be életét. Mi történik egyetlen méltó hódolójával? Az ő sorsa nem tragikus. Humora sosem hagyja cserben, szenvedélyesen érdekli a történelem és a politika, leköti az írás. Egyébként Jókai Mórnak hívják. Jókai önéletrajzi ihletésű, öregk...
1 000 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jókai Mór: Egy az Isten
A borító belül foltos

Hogyan lehet elrekeszteni a valóságos világ parányi részét, és paradicsommá avatni azt? Csakis egy szerető asszony segítségével, akiért keményen megküzdött a férfi. Zboróy Blanka és Adorján Manassé egymásra találásának és szerelmük kialakulásának története ez a regény. Ebbe a történetbe az 1848-as forradalom egyes eseményei is beleférnek, s a múlt századi Torockó életét is bemutatja az író. Sorozatunk újabb kötete azt bizonyítja, amit sajnos gyakran hajlamosak vagyunk ...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jókai Mór: Egy magyar nábob I. II.
Részlet a könyvből: Megköltés: ez megint új szó. Én csináltam. Azért csináltam, mert eddig nem volt, s szükség volt rá. írókra nézve ez műszaki kifejezés. Meghatározója annak az agyműködésnek, a míg az író egy alapeszméből, a mit tárgyul elfogadott, egy egész művet megalkot. A magyar nyelvben igen szerencsés szó az, hogy költ, mert kétféle értelmet fejez ki tökéletesen: azt, hogy dichtet és azt, hogy brütet. S ez a kettő az írói működésnél együtt jár. Kissé mókás helyzet ugyan, ha elképzeljük...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jókai Mór: Eppur si muove és mégis mozog a föld I-II
"Az arany ember után ismét új regényt írt: az Eppus si muove (És mégis mozog a föld) címűt, mely a Kazinczy-, Kisfaludy-korszka íróinak keserves úttörői munkáját festi. A költött alakok közt felismerni véljük egyikét-másikát régi jeles íróinknak, s a korszak rajza, leszámítván a túlzásokat, elég hű, gondosabb tanulmányra, mélyebb bepillantásra vall, mint közönségesen... Tseresznyés uram, a csizmadia, Bányavári színidierktor a megszólamlásig élethívek. Tseresznyés uramon még szinte a csirizsza...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jókai Mór: Szabadság a hó alatt vagy a zöld könyv
1878-ban írta Jókai e regényét, tehát abban az évtizedben, melyet az irodalomtörténet munkássága kiteljesedéseként tart számon, hiszen ekkor született legemlékezetesebb regényeinek többsége. A Szabadság a hó alatt mégis mostoha fogadtatásban részesült. Kortárs bírálói ugyanúgy, mint majd egy évszázaddal későbbi tanulmányírók (a mi kortársaink) a történelmi hitelességet hiányolták és hiányolják elsősorban, hogy tudniillik az 1824-25-ös szentpétervári felkelés nem olyan volt, mint Jókai megírta...
150 Ft
Raktárkészlet:  1 db
150 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jon Cleary A Főnix-fa
Lapjai sárgultak
Az őr mit sem sejtett, amikor Minato megállt, hogy bekösse cipőfűzőjét.
– Hát ott meg mi történik? – kérdezte Minato, s az őr ártatlan kíváncsisággal fordította el a fejét, mire Minato egy karateütéssel oldalról a nyakára csapott. Az őr lassan omlott le a földre, s így a japánnak még jutott ideje rá, hogy elkapja és a latrinablokk árnyékába húzza. Minato elvette az őr pisztolyát meg az öve alá dugott kését.
Minato várt, amíg biztos n...
100 Ft
Raktárkészlet:  1 db
100 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jonathan Burns: Sötét titkok
Frank Copra sikeres magánnyomozó, aki kivételesen testőrnek áll a csinos Dian Saphiro mellé. A népszerű riporternő valami zavaros ügybe tenyerelhetett munkája során, mivel az utóbbi időben többször megfenyegették őt. A történet másik szála a látszólag legális üzleti világ mogulja, Larry Siegler körül bonyolódik. Ő az "Év embere" díj várományosa, feddhetetlen üzletember. Az izgalmas történet két szálát a riporternő alakja köti össze. Dian a rutinriporthoz anyagot gyűjtve, fokozatosan bizonytal...
450 Ft
Raktárkészlet:  1 db
450 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jonathan Swift: Hordómese
„Istenem, milyen tehetséges voltam, amikor ezt a könyvet írtam!” – így emlegette Swift élete alkonyán ifjúkorának remekművét, a Hordómesét, mely évtizedekkel előzte meg a Gulliver-t. A Hordómese, ez az általános támadás a korabeli irodalom és tudományos viszonyok torzulásai ellen, egy nagy vallási szatírába van beleágyazva. Swift a felvilágosodott értelmet szegezi szembe mindennel, ami rendellenes, túlzásba vitt, csalárdul meghamisított, kártékony. Ez a példátlan élességű kritika szinte minde...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jorge Amado Gabriela
A világhírű brazil író életművében fordulónak tartják ezt a regényt: ezzel kezdődik pályájának harmadik és sikerekben leggazdagabb szakasza, melyet oly dús művészettel megalkotott művek fémjeleznek, mint A vén tengerész, Az éjszaka pásztorai és főleg a Flor asszony két férje. Itt, a Gabrielá-ban tűnik fel Amado új modora, amelyben az epés indulat a szelíd iróniának és a bővérű humornak adja át a helyét, de úgy, hogy ez nem gyengíti, hanem inkább hitelesíti azt a társadalombíráló kedvet és köz...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jorge Amado: Az éjszaka pásztorai
Martim káplár csodaszép idegen asszonyt hoz a házhoz, s ezzel furcsa bonyodalmak kezdődnak Salvador de Bahia külvárosában. A kívánatos Marialva tüzes tekintete mély sebeket éget a férfiszívekbe, de különösen a Potyavásár nevezetes kikiáltójának, Pintyőkének a lelkivilágát zavarja meg. Ám az igaz barátság állja a sarat és diadalmaskodik az asszonyi praktikákon.
A házasság gyönyöreiből, de leginkább gyümölcseiből, de leginkább gyümölcséből a Néger Massunak is ki...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jorge Amado: Holt tenger
A lenyűgözően szép és veszedelmes tengeren milyen az élet és a szerelem? A szárazföldi ember vajmi keveset tudhat erről, hisz alig értheti meg a tengerész szívét.
Gumának, a brazil atlanti tengerpart egyik kikötője vakmerő, s legendás hírű hajósának és asszonyának, Líviának felejthetetlenül szép, tragikus történetéből tárul elénk ez az ismeretlen tengerparti világ. Nemcsak a dalokban, de az emberek szívében is „Édes a halál a tengeren” itt – mert a Tenger istenasszonya, a minden...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jorge Amado: Holt tenger / Az éjszaka pásztorai
A kötet két regényt tartalmaz. A Holt tenger története Bahiaban, az író kedves városában játszódik. Szereplői tengerészek, hajósmesterek, négerek, félvérek, csavargók, örömlányok. Főhőse Guma, a fiatal tengerész, aki tíz éves kora óta járja bárkájával a háborgó tenger vizeit. Felesége, a szép Lívia minden áldott nap aggódva várja, hogy hazaérkezzék istenkísértő útjáról. Guma erős, bátor, nagyszerű hajós, mégis beteljesedik végzete: Jemanzsá, a tengerek és bárkák úrnője, akit Zsanainának is ne...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jorge Ibargüengoitia: Augusztusi villámok
"- Á, te vagy az, Lupe? - és teljes cinizmussal invitált, hogy tartsak vele. Szó nélkül léptem oda hozzá: szívemben ezer ellentétes érzelem dúlt. Néhány lépést tettünk. Azt kérdezte: - Na és az óra? - Miféle óra? - Amit elloptál. - Én soha életemben nem loptam órát, barátom. - Ezt olyan komolyan mondta, mintha csakugyan soha életében nem lopott volna órát. A lámpás egy frissen ásott sírgödröt világított meg. Nem türtőztethettem magam tovább. Jól kimunkált izmaim egyetlen gyors mozdulatával a ...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jorge Semprun: A nagy utazás
Tizenhat esztendeig várt Jorge Semprún, hogy az idő megérlelje benne A nagy utazás-t. Várt türelemmel, önfegyelemmel, hogy emlék és gondolat, és mindaz, amit közölni akar az emberiséggel, megtisztuljon az esetlegesség salakjától, tiszta és természetes kapcsolatokba, hajlékony és szigorú rendbe rendeződjön. Négy napig utazik Jorge Semprún, a politikai fogoly, a buchenwaldi koncentrációs tábor felé. Ennek a négy napnak a története A nagy utazás. De csak szerkezetileg négy nap a regény időtartam...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jos Vandeloo: A veszély
"Csöndesen, nyugodtan sétálva megy most az állomásra. Senki se figyel rá, egészen közönséges ember. Legfeljebb lábadozó betegnek hinnék, mivel olyan sápadt, s a léptei olyan bizonytalanok. De feltétlenül teljesen ártatlan, ártalmatlan és veszélytelen embernek látszik. Békésen ballag az állomás felé vezető utcákon. Erre időt szán, mert a gyaloglás nehezére esik. Furcsa módon mégis egészségesnek és felszabadultnak érzi magát.
A város olyan, mint egy nagy,...
150 Ft
Raktárkészlet:  1 db
150 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Joseph Conrad A szigetek száműzöttje
Az indokínai szigeteken játszódó történet főhőse csak rövid kiruccanást akart tenni a bűn világába, de ezután az események irányítása kicsúszott a kezéből… Elszabadulnak a szenvedélyek: törzsi lázongások törnek ki, kegyetlen harc kezdődik a kaucsuklelőhelyekért. Willems – a főhős – a szépséges bennszülött Aissa szenvedélyes szerelme és régi önmagát kereső énje között sodródik egészen tragikus haláláig.

334 old, 20 cm x 12 cm
760 Ft
Raktárkészlet:  1 db
760 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Joseph Conrad: Győzelem
Az angol regény egyik óriása, a világirodalom legbonyolultabb és legkülönösebb regényíróinak egyike kelet-európai emigráns volt, aztán tengeri csempész Franciaországban, majd okleveles hajóskapitány, afrikai folyamok és távol-keleti tengerek hajósa, mielőtt csaknem negyvenévesen kiadta első regényét Angliában. Tizenkilenc éves koráig egyetlen szót sem tudott azon a nyelven, amelyen később – nem utolsósorban éppen nyelvileg oly csodálatosan gazdag – életművét megírta. ...
240 Ft
Raktárkészlet:  1 db
240 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Joseph Heller Gold a mennybe megy
Heller regényének hőse Dr. Bruce Gold negyvennyolc éves író és egyetemi tanár. New Yorkban él feleségével és renitens csitri lányával, két nagy fia távoli egyetemeken tanul, velük kevés a gond, csak a tandíjat kell fizetnie. Mikor megismerkedünk Golddal, éppen pénz után futkos. Tanári fizetésén felül ugyanis évente huszonnyolcezer dollárra van szüksége, hogy a megszokott nívót tartani tudják. Ezért hát évente legalább egy könyvet és jó néhány egyéb írást el kell helyeznie. Hosszas töprengés u...
450 Ft
Raktárkészlet:  2 db
450 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Joseph Heywood: Hozd el nekem Hitlert!
1945 ​​áprilisának végén Berlin maga a pokol, izzó romhalmaz a szovjet csapatok gyűrűjében. Günther Brumm ezredes, a legreménytelenebb kommandó-akciók megszervezésének és végrehajtásának hivatásos művésze a sötétség leple alatt ejtőernyőn jut be a szétlőtt fővárosba. De hátra van még a feladat neheze: Adolf Hitler kimenekítése a birodalmi főhadiszállásról. Akárcsak megbízói, Brumm is vallásos hevülettel rajong a Führerért, akire még szüksége van a nemzeti szocialista mozgalomnak. ...
920 Ft
Raktárkészlet:  2 db
920 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Josué De Castro: Emberek és rákok
„Az éhség földrajzá”-nak világhírű szerzője most lép az olvasóközönség elé. Önéletrajzi elemekből, személyes tapasztalatok alapján, a valóságtól el nem rugaszkodó fantáziával alkotta ezt a művet, mely a brazíliai nyomortelepek lakóinak életét eleveníti meg – néhol Amadói képekben. Egy kisgyermek rövidke életébe, számunkra szinte elképzelhetetlen környezetbe sűríti mindazt, amit az éhség szó önmagában kifejezni képtelen. Josué de Castro szavait idézve, ebben a műben „az éhség drámáját” írja me...
250 Ft
Raktárkészlet:  1 db
250 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Joszif Geraszimov – Jevgenyij Ziborov – Egon Livs – Grigorij Baklanov: Holdtölte
Szovjet kisregények

433 old, 19 cm x 13 cm
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Joszif Geraszimov: Gyűrűzik a víz
A bűnt nem mindig követi büntetés. De a lélek mélyén ott lappang a bűntudat, ott munkál az önmegítélés - a jogi igazságnál sokszor könyörtelenebb emberi igazság. Az ember görcsösen kapkod szalmaszál után, újra meg újra megidézi a múltat, tanúnak hívja a jelent - így viaskodik saját lelkiismeretével. És ez a bűnhődés... Egy rendőrnyomozó feleségét halálra gázolja egy teherautó. A vizsgálat megállapítja: a sofőr nem vétkes, az asszony figyelmetlensége okozta a balesetet. A férj azonban öngyilko...
210 Ft
Raktárkészlet:  1 db
210 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Joyce Carol Oates A földi gyönyörök kertje
A regény hősnője, Clara nagyon mélyről indul. A harmincas években a végsőkig kiszolgáltatott mezőgazdasági idénymunkások közül életében négy férfi játszik fontos szerepet: apja, akit egész céltalan életében egyedül őhozzá fűz mély érzelmi kötelék; szeretője, akivel tizennégy évesen a városba szökik családja és a hozzájuk hasonlók sorsa elől, és akitől gyereke születik; férje, aki a gazdagok világába emeli; és fia, aki már ebben a világban nő fel – és éppen ez okozza tragédiáját. ...
420 Ft
Raktárkészlet:  1 db
420 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Joyce Carol Oates Jó étvágyat, Amerika!
„McCullough-ék háza nagyrészt üvegből van – valóságos vitrin. És ami ebben a "vitrin”-ben látható, az az „amerikai álom” megvalósulásának szép példája, a tehetség és a törekvés eredménye: egy sikeres család jólétben, megbecsülésben csordgáló élete. Ian, a férj neves politológus, egy jövendő kutatóintézet oszlopa és jövendő igazgatója. Glynnis, a feleség a főzőkanál művésze, gasztronómiai rovatok munkatársa, népszerű szakácskönyvek szerzője. Bianca, a lányuk egyetemre jár. McCullough-ék mindet...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Joyce Carol Oates: Tégy velem, amit akarsz
A Tégy velem, amit akarsz a sajátos nézőpontból megrajzolt társadalmi körképnek és a pszichológiai drámának jól ismert, jellegzetesen oatesi ötvözete, a főszereplőnő, Elena, tehetetlen bábként vergődik apjának önző, anyjának zsarnoki szeretete, később férjének, majd kedvesének pusztító szerelme között, mígnem a véget nem érő vonzások és taszítások eredményeképp talpra áll, maga választ, és maga veszi kezébe élete irányítását. A regény a szeretetrelációk párhuzamára és ellentéteire épül, melye...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Joyce Maynard: Baby Love
Joyce ​​Maynard sajátos élethelyzetet ír le ebben a könyvben: azokét a kismamákét, akik még maguk is éppen csak kiléptek a gyerekkorból, de már gyerekük van vagy gyereket várnak – mégpedig egy olyan kisvárosi környezetben, ahol mindenki mindenkit ismer, az élettér szűk, a napi rutinból kitörni jóformán lehetetlen. A gyerek szoptatása, etetése, fürdetése, öltöztetése; a mosoda; a használtruha-bolt; a gyorsbüfé; az otthon: televízió, lemezek, no meg a szex – ezek egy átlagos nap eseményei és sz...
500 Ft
Raktárkészlet:  2 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Juan Carlos Onetti: A hajógyár
Az 1960-as évek elején Onetti épp újabb kötetén dolgozott, amely Santa Maríában, ebben az általa teremtett, félig mitikus, s ugyanakkor ízig-vérig latin-amerikai alakokkal és sorsokkal teli városban játszódott. Úgy dolgozott, ahogy szokott: ágyban fekve, italozva-cigarettázva rótta ugyancsak fura betűit egy határidőnaplóba. Ám hirtelen elhatározással félbeszakította a regényt, és belefogott egy másikba. Ebből lett aztán a szerző máig legnépszerűbb könyve, A hajógyár (1961). Mi késztette a var...
520 Ft
Raktárkészlet:  1 db
520 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jules Verne A prémvadászok
Ezúttal a Jeges-tenger vadul szépséges tájaira vezet bennünket Jules Verne: prémvadász-expedíció indul Amerika jeges-tengeri partvidékére. Kitűnő, új vadászterületet fedeznek fel, s boldogan berendezkednek új állomáshelyükön. Egy különös esemény azonban ráébreszti őket a félelmes valóságra: úszó jégmezőn telepedtek meg, amely ismeretlen veszedelmek felé sodródik velük a végtelen sarki tengeren.
Az expedíció derék, bátor tagjainak hősies küzdelméről, izga...
350 Ft
Raktárkészlet:  1 db
350 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jules Verne:  A tizenöt éves kapitány
A szerző 1878-ban írt romantikus kalandregénye most a fekete kontinensre kalauzol el. A főhős, Dick Sand talált gyermek, akit egy bálnavadászhajó derék kapitánya vesz magához, és ügyes hajóinast farag belőle. Egy vadász-szerencsétlenség következtében a Csendes-óceánon kapitány és legénység nélkül maradnak az utasok. Egyedül a tizenöt éves Dick tudására számíthatnak, aki a viharral is derekasan megküzdve elkormányozza a hajót Dél-Amerika partjaihoz. Már a szárazföldön folytatják útjukat, amiko...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Julia Hunter: A múlt árnyéka
Julia Hunter bestsellere Kepdra Kendallról, a fiatal amerikai lányról szól, aki látogatóba érkezik elhunyt édesanyja barátnőjének hegyvidéki panziójába. A természet vad és zord szépsége, a meleg, baráti fogadtatás, a tisztaságot sugárzó hó látványa és az itt töltött karácsony melegsége, bensősége gyógyírként hat Kendra lelkivilágára. Újra hozzákezd a festéshez, lassan megtalálja önmagát, s ebben nem kis szerepe van a férfinek, aki addig soha nem érzett lelki és testi vágyat ébreszt a lányban…...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Julian Szemjonov Jégmezők ​felett
Fekete pont tűnik fel az égen: repülőgép közeledik. Lent egy hatalmas jégtáblán a kutatók szorongva várják: sikerül-e leszállnia a gépnek. Menekülésük egyetlen útja ez. Fent a gépben elkeseredett küzdelem folyik: a fiatal másodpilóta vette át a kormányt. A regény - természetesen - nem egyetlen drámai helyzet megfejtése, hanem érdekesen összefonódó emberi sorsok szövedéke. Elsősorban a fiatal pilóta és szerelmes élete, s a lány apjáé, az első pilótáé, akinek sorsát tragikusan keresztezik a har...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Julio Cortázar: Fantomas a vámpírok ellen
"LÁNGOKBAN AZ ÉRTELEM
Különleges epizód... lángol a világ kultúrája... Kövesse nyomon a száguldó FANTOMAS-t, aki a legnagyobb kortárs írókkal tanácskozik!
- Olyan nehezedre esne, ha a törött ablakon keresztül repülnél ki? És még valamit, Fantomas. Egyedül akarsz nekivágni? - A magány az én erőm, Julio. A magány és az az adottságom, hogy végtelen sok alakban tudok megjelenni: a legkülönfélébb álcákban férkőzöm az ellenség közelébe. Meséltem már neked azt a sztorit, amikor szétver...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jurek Becker: A hazudós Jakob
A történet valahol Sziléziában játszódik, a második világháború alatt, egy kisváros gettójában. Jakod Heym napi munkája után céltalanul járkál az utcákon, mikor az őrtorony reflektora a földhöz szegezi. S hogy „vétkéért igazságos büntetést kérjen”, be kell mennie a német parancsnokságra. Szerencséje van, egy óra sem telik bele, máris hazafelé tart. Közben azonban csodálatos hírhez jut. a parancsnokság rádiója bemondta: az oroszok Bezanika előtt állnak. Bezanika – alig néhány száz kilóméterre ...
750 Ft
Raktárkészlet:  1 db
750 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jurij Bondarev: Ketten
Egy éjszakai utcai verekedés alkalmával, a regény hőse, Kosztya, egy fiatal taxisofőr revolvert ránt a túlerővel szemben. A támadók meghátrálnak, de Kosztya is rádöbben, hogy végzetes hibát követett el, mivel a fegyvert egyik társa meglátta nála. A gyanakvás, a rosszindulat egyre jobban a fiatalemberre nehezedik, s már-már szabadságát, szerelmét, életét fenyegeti. A szerző feszülten izgalmas könyvében, amely a Csend című regény folytatása, arra ad választ, hogy a személyi kultusz hibáival ter...
120 Ft
Raktárkészlet:  1 db
120 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jurij Korolkov: Szigorúan bizalmas!
A második világháború alatt a japán hadügyminisztérium irodaszer raktárát átköltöztették abba a helyiségbe, ahol addig a titkos iratokat őrizték. A rendkívül pedáns raktárvezető káplár hetek múlva egy ismeretlen dossziéra lett figyelmes, amely az egyik polc és a fal mellé csúszott be. Kihalászta, és a legnagyobb megdöbbenésére azt olvasta rajta: „Kyoku mitsu!” vagyis „Szigorúan bizalmas!” A szerencsétlen káplár halálra rémült. Mit kezdjen ezzel a dossziéval? Ha jelenti a feletteseinek, hogy m...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jurij Scserbak: Karantén -Jaropil város krónikájából
Scserbak orvos-epidemilógus, az orvostudományok doktora, egy tudományos intézet kutatója, s írásaiban nagy előszeretettel foglalkozik az orvosi hivatás mai gondjaival. Néhány éve a magyar olvasók és kritikusok érdeklődéssel fogadták Transplantation című regényét, amely a szívátültetés bonyolult társadalmi, erkölcsi s nem utolsósorban etikai problémáit vizsgálja – a tudós és a szenvedő ember szemszögéből. A Karantén szereplői is orvosok, de Scserbak nem szokványos értelemben vett orvosregényt ...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jurij Szlepuhin: Mondd el mindenkinek!
1958
239 old, 15 cm x 11 cm
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
K.M. Capek-Chod: Századvég a Moldván
Volt könyvtári könyv.
2 000 Ft
Raktárkészlet:  1 db
2 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kaffka Margit Hangyaboly
A Hangyaboly – írja Bodnár György – egy zárda életét mutatja be, melynek csendes, fülledt levegőjét felborítja az új főnöknőválasztás… A pártokat főképpen a zárda anyagi forrásainak megválasztása állítja szembe. A régiek a módos jelöltek hozományára és a főúri adományokra akarnak építeni továbbra is. Ezért igyekeznek belekényszeríteni a rendbe Gross Helénkét, a haldokló főnöknő unokahúgát, akire nagy örökség vár. A modernek szeretnék, ha feleslegessé válnának a pénzhozományok: akkor csak a rá...
190 Ft
Raktárkészlet:  1 db
190 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kántor Zsuzsa Ballada egy márványtábláról
Braun Évának, a mártírhalált halt kommunista hősnek a fényképe tekint ránk erről a könyvről. Pedig ez a regény nem életrajz, nem dokumentumregény. És balladának is szokatlan ballada. Kántor Zsuzsa, aki kortársa volt Braun Évának, és annak idején találkozott is vele, a modern regényírás múltat, jelent és jövőt egyszerre láttató teljesebb idősíkjában támasztja fel alakját. Beleállítja egy fénytörésbe, amely ki is rajzolja, meg is nőtteti, anélkül hogy idealizálná vagy meghamisítaná. Az olvasó e...
420 Ft
Raktárkészlet:  1 db
420 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kapica Pjotr: Holnap már késő
A könyv védőborító jobb felső sarka el van szakadva a belső borító tökéletes
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Karel Matěj Čapek-Chod: Tünékeny álmok
Capek-Chod regénye több, mint társadalmi regény: ez a könyv kulcsregény és szociális regény, korrajz és vallomás - egy művész vallomása a korabeli cseh kulturális életről, egy cseh író vallomása a korról, amelynek alkotó részese volt, egy városról, amelyet izzón szeretett, kedvelt morváiról, akik között oly szívesen élt, s egy népről, amelynek oly bátor, harcos és nagy írója volt.

696 old, 21 cm x 13 cm
440 Ft
Raktárkészlet:  1 db
440 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Karel Schulz Kőbe zárt fájdalom  Michelangelo élete
Michelangelo életrajzában a nagy itáliai reneszánsz mester életének legviharosabb, legkalandosabb esztendeit eleveníti meg Karel Schulz. Pályakezdését a Medicieknél, sorsszerű találkozását Savonarolával, belesodródását Firenze politikai harcaiba, menekülését, élete nagy szerelmi élményét Bolognában és római letelepedését, nagy alkotásai megszületését. Michelangelo emberi és művészi fejlődésének erőteljes ábrázolása mellett az író széles képet fest kora társadalmáról, szokásairól, erkölcseiről...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Karinthy Ferenc Epepe
A szerző Epepe című utópiájában a huszadik századi ember elidegenedésének folyamatát, létállapotát rajzolja meg: idegenné válását a társadalommal és önmagával szemben is. A főszereplő, Budai, nyelvészkongresszusra indul Helsinkibe, de eltéveszti a repülőgépet, és ismeretlen ország ismeretlen városában köt ki. Az ott beszélt nyelv nem hasonlít semmilyen általa ismert nyelvhez, így nyelvész létére sem képes a jelbeszéd korlátain túllépni. Próbálkozásait nem hagyja abba, Sziszüphoszként újra meg...
1 400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
 


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.