Új jelszó kérése

Krimi, bűnügyi könyvek

Fő kategória >Irodalom >Krimi, bűnügyi könyvek


Lőrinc L. László: Gyilkos járt a kastélyomban
"A csikorgás megerősödött, s egy hirtelen támadt széllökés arcába vágta az egyik függönyszárnyat.
Mire sikerült megszabadulnia a függönytől, az ajtóban már állt valaki. Középtermetű, zömök jelenség, furcsa, idejétmúlt fehér ruhában, vállig érő szőke hajjal. Éppen úgy volt öltözve, mint régi képeken a várúrnők: magas, feszes gallérja szinte teljesen eltakarta az arcát, csak szalmaszerű haja világított még a sötétségbe hajló félhomályban is. ...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Louis Lucien Rogger A grenoblei gyors
A grenoble-i gyors elindul, s ezzel kezdetét veszi egy fergeteges krimi amerikai gengszterekkel, francia cinkosokkal, kokainista nővel, vitriolos gyilkosságokkal a vonaton, amerikai sztárnyomozóval, féltékeny francia felügyelővel, bugyuta vizsgálóbíróval, emberséges főügyésszel, kisstílű párizsi szélhámosokkal, alaposan összekuszált, kibogozhatatlannak tűnő szálakkal.

232 old, 18 cm x 12 cm
490 Ft
Raktárkészlet:  1 db
490 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Louis Lucien Rogger: A grenoble-i gyors
"Az idegen ellenállás nélkül tűrte, hogy rázza. Nem mozdult, nem védekezett. Amikor hallgatása miatt nyugtalankodva közelebb hajolt hozzá, az volt az érzése, hogy nem is lélegzik.
Kínos nyugtalanság fogta el, nagy veszély előérzete. Hirtelen elhatározással maga felé fordította az alvót, lerántotta a fejéről az utazósapkát, mely a fél arcát eltakarta.
Akkor nagyot kiáltva iszonyodva hátrált.
Fedetlen fővel feküdt előtte az idegen, és a felöltő felgyűrt gallérja...
300 Ft
Raktárkészlet:  2 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Louis Lucien Rogger: Csalni és meghalni
A lámpákat eloltották a nézőtéren. A zene halk keringőt játszott.
A tigriseket beengedték az ajtón. Kék selyem dolmányában Zia futott be utánuk, kezében korbáccsal.
Éles fény gyulladt ki hirtelen, és a fénycsóva a tigrisek szemébe vetődött. Igaz, rögtön el is aludt...
Az egyik tigris elbődült, a többi idegesen kapkodta a fejét. Az idomárnőhöz legközelebb álló hatalmasra tátotta a száját és feléje kapott.
Zia rácsapott a korbáccsal. A vadállat morogva hát...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Louis Lucien Rogger: Randevú a halállal
Az év utolsó napja a milliomos Tisson úr életében a tragikus események kezdetét szokta jelenteni.
Rossz sejtelmektől gyötörve elhatározza hát, hogy eleget tesz örökösei sürgetésének, és elkészíti végrendeletét. Még aznap éjjel kirabolják a páncélszekrényét, s inasa a betörőben a gazdáját véli felismerni.
Miért rabolta ki a saját páncélszekrényét Tisson?
Mielőtt választ adhat a kérdésre, holtan találják...
Az izgalmas, váratlan fordulatokban bővelkedő...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Lux Péter: Az utolsó vacsora
"- Az alkalom tökéletes. Az asztal körül kilencen ülnek, az áldozatot kivéve. Kilenc ember. És mind gyanúsítható. A jelenlevők mindig gyanúsak. Igaz?
Koós bólintott.
– Az illető számított erre – mondta Viktor –, és egyszerűen a rendőrségre bízta, hogy kiválassza közülük a maga emberét. Ő pedig… – elharapta a szót, és csak némi szünet után folytatta: – Nos, senkit sem akarok gyanúsítani. De annyit mondhatok, ez tökéletesen átgondolt bűntény. Mintaszerűen megtervezett gyilkosság....
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
MacLean: A halálfolyó
1986

439 old, 20 cm x 12 cm
550 Ft
Raktárkészlet:  1 db
550 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mág Bertalan Kegyetlen éjszaka
„Maga mindezek után hazament, és a szülei szeme láttára megpofozta a húgát. Ordított, hogy nem tűri, hogy a húga börtöntöltelékkel sétálgasson. A húga erre azt válaszolta, hogy ő nagykorú, magának ehhez semmi köze. Hogy őszinte legyek, ebben a húgának kell igazat adnom. Ő sose vonta magát felelősségre, hogy kinek udvarol, vagy kit óhajt feleségül venni. De folytatom. Maga ezután dühösen, határozottan kijelentette: "Ha még egyszer meglátlak vele, agyonverlek téged is, őt is!” Maga, barátom, sz...
580 Ft
Raktárkészlet:  1 db
580 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mág Bertalan: Az idegen asszony
…elővettem vékony, fekete kesztyűmet, felhúztam, és jobb kezemben fogtam a pisztolyt. Felugrottam, gyorsan az ajtóhoz siettem. Néhány pillanatig hallgatóztam. Hallottam a fürdőszobában a víz csobogását. Bal kezemmel lenyomtam a kilincset, és benyitottam.
Félig meztelenül állt a fürdőszobában, éppen leakasztotta a nagy törülközőt a tartórúdról, fejét kissé lehajtotta. A víz még mindig csobogott, így nem hallotta meg, hogy beléptem. Nem vártam meg, amíg észrevesz, léptem kettő...
300 Ft
Raktárkészlet:  2 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mág Bertalan: Beszélő nyomok
- A gyilkos kereshetett valamit - szólalt meg Magos, miután egyedül maradt kollégáival és az orvossal -, a kihúzott fiókok,a földön heverő apró tárgyak erre vallanak. - Közelebb lépett a függönyhöz.- Nézzétek, a véres kezét ebbe törölte. No meg ez a nyitott ablak... - Valószínűleg az ablakon keresztül távozott - mondta ki Magos gondolatát Németh. - Feltehetőleg. De hogyan jutott be? - töprengett Magos. Hat bűnügyi elbeszélés, hat rejtélyes bűntény - Mág Bertalan új kötete. ...
450 Ft
Raktárkészlet:  2 db
450 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mág Bertalan: Egy nyomozó naplójából
- Megölték, megfojtották - felelte Magos őrnagy kérdésére a rendőr orvos. - És hogyan? - Megzsinegelték. Helyesebben: kötelet tekertek a nyakára, és felakasztották - mutatta az orvos -, itt ni, erre a vastag ágra. Ez volt az első megállapítás, amit Magos az ismeretlen, húsz-huszonkét éves, szőke nőről megtudott. A lány (vagy fiatalasszony) tetemét egy arrafelé sétáló házaspár kutyája fedezte fel nem messze az Ördögorom csárdától, benn az erdő sűrűjében. Amíg az orvos a vizsgálatot végezte, az...
770 Ft
Raktárkészlet:  2 db
770 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mág Bertalan: Éjszakai kirándulás
Régebben, amikor kettesben voltunk, az édesapám behívott a hálóba, kissé félrehúzta a ruhásszekrényt, és a hátsó falán az odaragasztott ív papíron arra a vonalra mutatott, ami a rajzon lefelé haladt. Akkoriban nem is nagyon figyeltem oda, azt hittem, bolondozik, kicsit többet ivott a kelleténél, mert valami olyasmit mondott, hogyha netán történne vele valami, és Andor bátyám nem térne vissza, tudjam, hol keressük, ami nekünk jár. Közben az arca kivörösödött, a lélegzete elakadt. Belehanyatlot...
770 Ft
Raktárkészlet:  1 db
770 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mág Bertalan: Végzetes találkozás
"Mit csinálsz itt? – kérdezte az apa. Semmit, nézem a vizet. Aztán mind a ketten leguggoltak mellém. Ugye mondtam neked, hogy itt lesz valahol, szólt az anyukám apukámhoz. Apa rákiáltott anyára, és azt mondta, ez így nem mehet tovább, érted?
Hát mit akarsz? – kérdezte anyu. Már megmondtam, holnap intézkedem. Anyu felállt, nem tudom mit tett, de egy kalapáccsal, amit a táskájából vett ki, nagyot ütött apa fejére, aki lefordult, aztán még egyszer rávágott. Ne, ne anyukám, kérte...
530 Ft
Raktárkészlet:  3 db
530 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Magyar K. László: Halott van az ágyamban
A zárkózott nyugdíjas tanár váratlan és ismeretlen vendéget kap egy esős napon. Titokzatosan, nyugtalanítóan toppan be életébe a lány, elragadóan. Egy reggeli bevásárlásból hazatérve az öregedő férfi holtan találja ágyában a szép és izgalmas jövevényt. Meggyilkolták. Sok érdekfeszítő meglepetést tartogat a feszült légkörű nyomozás, amelyben fény derül a látszólag megfejthetetlen ügy hátterére és előzményeire.

284 old, 20 cm x 11 cm
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Maj Sjöwall-Per Wahlöö: Az elveszett tűzoltóautó
„A férfi holtan feküdt a takarosan megvetett ágyon. Mielőtt meghalt, levette a zakóját, és az ajtónál álló székre tette. Aztán kifűzte a cipőjét, berakta a szék alá, és fekete bőrpapucsba bújt. Elszívott három füstszűrős cigarettát, a csikkeket az éjjeliszekrényen levő hamutartóban nyomta el. Majd hanyatt feküdt az ágyon, és szájba lőtte magát.” Nem ő az utolsó áldozat. Egy bérház a szó szoros értelmében felrobban, és nyoma vész két tűzoltóautónak. Az egyik gyermekjáték volt, a másik valódi. ...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Makai György Al Capone és a többiek
Betty tíz órakor az órájára nézett. Ilyenkor még egy pillantást vetett a gyerekre, de a villanyt nem gyújtotta meg, nehogy felébressze. Az ajtót nyitva hagyta, hogy annak a fényénél lásson, becsukta a francia ablakot, bekapcsolta a hősugárzót, s a bölcsőhöz lépett. Nem hallotta a megszokott szuszogást. A bölcső üres volt, bizonyára az anyja vette magához a nyűgös gyereket.
Bekopogtatott:
– Mrs. Lindbergh, önnél van a gyermek?
Anne Lindbergh meglepődött:
– N...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Manuel Vázquez Montalbán: Déltengerek
– Mindent elrendezett, ami már az üzletet illeti, majd eltűnt. Mindnyájan természetesnek tartottuk, hogy Balira, Tahitibe vagy tudom is én, a Hawaii-szigetekre utazott, ahogy bejelentette. De teltek-múltak a hónapok, és szembe kellett nézni a helyzettel, amely jóvátehetetlennek látszott. Stuart Pedrellné asszony át is vette az üzlet vezetését. És végül januárban megjelent a hír: Stuart Pedrell a Trinidad negyed egyik üres telkén hever, holtestén késszúrások nyoma. Tehát sohasem érkezett meg P...
420 Ft
Raktárkészlet:  1 db
420 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Margaret Truman Gyilkosság ​a szenátusban
"Lydia témát változtatott. - Cale, amikor felhívott, azt mondta, hogy beszélni akarsz velem. Örülök, hogy érzed, hozzám mindig bizalommal fordulhatsz. Csak azt akarom mondani, hogy mindig is szerettelek téged és Cale-t. Mindenben segítek, amiben tudok. Csak szólnod kell. Veronica mélyet sóhajtott. - Akkor vállald el a vizsgálóbíró tisztét a gyilkosság kivizsgálására alakuló szenátusi bizottságban.. Meggyőződésem, hogy az amerikai nép semmit sem kíván jobban, mint a tények nyílt kivizsgálását....
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mark Hebden: Pel és a kopó
A rendőri munkát korszerűsíteni kell, határoznak Pel felügyelő főnökei Párizsban. Több számítógépre, több szociológusra van szükség, és legfőképpen több csapatmunkára. Párizsban bizonyára, gondolja Pel, de neki, a tősgyökeres burgundinak az a véleménye, hogy az ő területén elég csapat van már - igaz, ezek bűnözőkből állnak. A város két bandafőnöke benne volt a két legfrissebb, még felderítetlen erőszakos cselekményben (egyikük mit áldozat); és talán ide tartozik a harmadik rejtélyes eset is, ...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Martin Carr: Hajsza Rora Cash után
Két kétes egzisztenciájú amerikai ügynök beépül egy koppenhágai belvárosi áruházba, s pár év alatt messzire vezető tranzakciót bonyolít le: az áruház-tulajdonos, Held asszony tőkéjének jó részét külföldre menekíti, saját számlájára. Held asszony Dallerupot bízza meg, hogy kiderítse, hová szivárog a pénz. Ám a nő röviddel ezután egy injekciótól meghal. A fiatalember a két amerikai után veti magát, ám hamarosan mindkettőt meggyilkolja valaki.
Kik ...
150 Ft
Raktárkészlet:  1 db
150 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Mary Shelley – Bram Stoker – Robert Louis Stevenson: Frankenstein / Drakula / Dr. Jekyll és Mr. Hyde
E kötet lapjain a tizenkilencedik századi angol irodalom három legsötétebb alkotásával találkozhatunk; sokan azt is mondhatnák, a teljes angol és amerikai irodalom három legsötétebb művével... és nem is lennének nagy tévedésben...
E három lénynek, akit először mutatunk be együtt, sok közös vonása van azon képességén túlmenően is, hogy olvasók nemzedékeit rémisztgeti valószínűleg vég nélkül...
E három nagy szörnyeteg csodálatot és rémületet vált ki az olv...
6 000 Ft
Raktárkészlet:  1 db
6 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mattyasovszky Jenő: Hód és a fura ötlet
„A zajra a férfi hátranézett. A fejére húzott női harisnyán át szinte világítani látszott a szeme fehérje. Felismerte, honnan fenyegeti a veszély. Ellökte magától a térdelő fiatalembert, és máris támadott. Loch tenyerének az élével a támadó orrnyergét célozta meg. Már elindította az ütést, amikor valamire rálépett a padlón, és a lába megbicsaklott. Ez csökkentette ütésének erejét és célt tévesztett, a magas férfit a vállán találta el. Így is megtorpant, és a szűk előszoba falának tántorodott....
450 Ft
Raktárkészlet:  1 db
450 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mattyasovszky Jenő: Hód és a lábon járó őrület
A repülő széles ívben fordult egyet, majd zökkenőmentesen talajt fogott, s a dzsippel csaknem egy időben ért Banáékhoz. A nyomozók kiugráltak a kocsikból, s körülfogták az AN-2-est, amelynek motorja leállt, s a pilóta a földre ugrott. Kemény léptekkel az elhárítás főnökéhez ment, feltolta homlokára a szélvédő szemüveget, és kihúzta magát.
- Ezredes elvtárs, Hód főhadnagy jelentem: az értékes szállítmánnyal megérkeztem. Köszönöm a fogadtatást!
Ban...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mattyasovszky Jenő: Hód és a lisszaboni futár
... Bán kissé oldalt lépett, és ekkor vette észre a láda oldalából kimeredő hegyes tárgyat. Sejtette, mi lehet az. Mikor közelhajolt, látta, nem tévedett; egy kés nyele rajzolódott ki a sötétben. Elég nagy szerszámnak látszott. A helyzete elárulta, hogy a ládában alvó Pongráczot kívülről szúrták le, méghozzá egyetlen határozott bökéssel. A hátát célozták meg, a szív tájékán. Persze, előbb a kést kellő helyre, a deszkák közötti résbe illesztették. ...
400 Ft
Raktárkészlet:  2 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mattyasovszky Jenő: Hód és a megsemmisült nyom
"Az erkélyajtó felé fordított fotelben egy férfi ült... Háttal a bejáratnak. Cicero azonnal rászólt, négy nyelven is megismételte.
- Ne mozdulj, mert lövök! - zakója zsebébe dugta a kezét, s úgy tett, mintha pisztolyt tartana.
A hívatlan látogató nem mozdult.
- Tartsd fel a kezed!
Semmi.
- Tartsd fel a kezed, érted?
Semmi.
Cicero a fotelhez óvakodott, s bal alsókarjával, hátulról átfogta a férfi nyakát.
- Na, hadd lássam, ki vagy... - Lassan eléje lépett. S szinte vissza...
400 Ft
Raktárkészlet:  2 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mattyasovszky Jenő: Hód és a rémült kísértet
"- Figyelj rám! – kezdte elkomorult arccal. – Azzal aki a pénzt küldte, én is beszéltem… Aztán bekerültem a sittre… Úgy gondoltad, esetleg megdöglök ott… Vagy elfelejtem… Add ide a pénzt, utána a szemétségedért kapsz tőlem egy jókora frászt, és tíz percet, hogy felkészülj a papírokra vonatkozó gyónásodra. Mert ugye, van még más elszámolnivalónk is…
Turcsányi arca hirtelen megváltozott. Valami átsuhant rajta, ami elsimította a félelem torzításait. A ...
450 Ft
Raktárkészlet:  1 db
450 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mattyasovszky Jenő: Hód és a szoknyák titka
Ne tartson engem árulónak. Az történt, hogy ránk lőttek… És én életben maradtam…
– Látja, éppen ez szól maga ellen. Mert, ahogy mondani tetszett, odakanyarodott egy autó közvetlenül maguk mellé, egy nő célzott és lőtt. Csodálatos módon csak Silzet találta el, magán egy karcolás sem esett. Nem furcsa ez?
– Én a túloldalon ültem…
– Én meg itt, az íróasztal előtt. Sem magának, uram, sem nekem nem lett semmi bajom. Érdekes, nem?
– Önnek, uram, nem is ...
330 Ft
Raktárkészlet:  1 db
330 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mattyasovszky Jenő: Hód és a zx-7
„Zimmer elégedetten kuncogott magában. Pár lépésre a kertkaputól mégis rossz előérzete támadt. Mintha a nevét hallotta volna. Hirtelen megtorpant: most már tisztán hallotta a halk hangot. – Herr Zimmer? Meglepetten fordult oldalt. Mintegy kartávolságra tőle, a széles törzsű akácfától egy árnyék vált el. Csak a körvonalait látta. Akaratlanul is hátralépett. – Tessék? – fürkészte a sötétet. – Herr Zimmer? – ismételte meg a kérdést az árny. És ő elkövette a végzetes ballépést: – Én vagyok… A söt...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mattyasovszky Jenő: Hód küldetése
- Baj van! - vakarta meg az üstökét a sofőr.
- Kevés a szemét, nem teljesítik a normát - vigyorgott Török Feri.
- Nem, de az igazgatóság utasítást adott, hogy írjuk össze, melyik házban van kazán - pattogott a sofőr. - Értesíteni akarják a rendőrséget.
- A rendőrséget? - képedt el Szabó.
- Igen. - A sofőr körülnézett, majd halkabbra fogta a hangját. - Állandóan ezt a területet járjuk, és a jó múltkor a mi kocsinkból kiürített szemétben emberi csontokat találtak. ...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Michael De Larrabeiti: A kassza
„Hölgyem, tegye le a kézimunkát. Ön, Uram, az újságját. Ennél a könyvnél jobb szórakozást úgysem talál.”
The Times

„Ha tetszik, bűnügyi regény; izgalmas, kemény és fordulatos. De minden oldal egy-egy lépcsőfokkal mélyebbre visz: a közmondásos angol tisztesség felszíne alá… A végjáték: remeklés.”
Daily Mirror

A Kassza hőse az óriási termetű Billy Jay, aki úgy tartja, hogy ami jár, az jár. Ezúttal nyomravezetői jutalékáról vélekedik így. Kerek 100 000 font...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Michael Slade Keselyűk ​randevúja
1989

116 old, 14 cm x 11 cm
250 Ft
Raktárkészlet:  1 db
250 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mignon G. Eberhart: A C-kabin vendége
Kellemes, többek életében sorsdöntő változást ígérő kirándulásra invitálja barátait, ismerőseit Mr. Montgomery, a fiatal, dúsgazdag üzletember. A luxusjacht utasainak már az első éjszakán rettenetes élményben van részük: a tulajdonost valaki leüti, és belelöki a tengerbe. Mr. Montgomeryt sikerült kimenteni, de a merénylet után valamennyi utas élete veszélybe kerül. A sűrű ködben és szélviharban a műszerek felmondják a szolgálatot, valaki alattomosan megrongálja őket, mert nem szeretné, ha a h...
450 Ft
Raktárkészlet:  2 db
450 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mihail Csernyonok: Éjszakai látogatók
A tekintélyes szibériai igazgatót holtan találják sorfőrje nyaralójában. Növényvédő szerrel mérgezett konyakot ivott. De hogyan került a granozán az üvegbe? Kik voltak a rejtélyes éjszakai látogatók? Ki biztosította az özvegyet két nappal a gyilkosság után, hogy férje szerencsésen megérkezett a Krímbe? Gyilkosság történt egyáltalán? A talpasztalt felügyelő, miközben aprólékos munkával bogozza a szálakat, döbbenten állapítja meg, hogy legalább tucatnyi ember kívánhatta a feddhetetlennek vélt á...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mika Waltari: Megmondják a csillagok
A Helsinki Csillagvizsgáló parkjában öreg csavargó holttestére bukkannak egy szürke hajnalon. Egy huligánbanda tette el az öreget láb alól. A rendőrség hivatása magaslatán áll - huszonnégy órán belül rács mögé kerül a tettes. A Helsinki Csillagvizsgáló parkjában öreg csavargó holttestére bukkannak egy szürke hajnalon? Egy huligánbanda tette el az öreget láb alól? A rendőrség hivatása magaslatán áll? A tettes kerül rács mögé huszonnégyórán belül?...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Mozsik Imre: Washingtoni emberünk (hírszerző voltam amerikában)
Sztárügynököt tart a magyar katonai hírszerzés – a szovjeteknek, akik csak dícsérnek, de nem fizetnek. Egy magyar tiszt szidja a rendszert, mégis kiküldik Londonba attasénak, mire a CIA persze beszervezi. Hogyan telepítettek ügynököt Itáliába – házassággal? A latin-amerikai kolléga pénzért mindent elhoz a Pentagonból. Hogyan kell felderíteni az atomrakétákat? Packázás és poharazás az amerikai elhárítókkal.
A Szolgálattól pár éve nyugdíjba ment Mozsik ezred...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Nat Roid: Most van soha
„Akkor ​​a bal keze mellett valami lendült, és a Webley megszólalt. Ez volt hosszú ideje az első emberi hang. De szinte ugyanakkor hallatszott az a másik pukkanás a lombok mögül; ő már hallotta a neszt, honnét. A torkolattűzre lőtt. Három lövés volt. Akkor el kellett indulnia arrafelé. Nem indult el. Lehajolt, maga mellé, a földre már csorgott a vér. A zúzalékköves úton, mintha előre odakészítették volna, ott volt az a csupasz földfolt, és a vér arra folyt. Nem volt a legügyetlenebb lövés, ne...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Nemere István: A számítógépes gyilkos
Iver a bérelt szoba ajtajában állt, hadarni kezdett: - Ez a Camor nevű szakállas férfi szobája, akit tegnap a Szent Klára híd alatt találtunk. Bementek. Iver tovább referált: - Munkanélküli volt már jóideje, a bankszámlája csaknem teljesen üres. A lakbért a múlt héten fizette ki, akkor egy kicsit jobban kezdett élni, előzőleg a postás pénzcsekket hozott neki. Egy nyomozót elküldtem a bankba, hamarosan tudni fogjuk, kitől kapta a pénzt. A bútorok nem az övé voltak, csak az a számítógép. - Szám...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Nemere István: A téridő istenei
A világokat teremtő "isten-páros" eljut a Naprendszer harmadik bolygójára. Képesek arra, hogy beköltözzenek bármelyik teremtményük tudatába, legyen az állat vagy ember. Az izgalmas történetben végigkisérhetjük a jó és a gonosz évmilliós küzdelmét a dinoszauruszok korától kezdve egészen addig, míg az ember kilép a Naprendszerbe. A trilógia évmilliókon átívelő cselekménye során tanúi leszünk Atlantisz pusztulásának, Kopernikusz küzdelmének, Amerika felfedezésének, az atombomba ledobásának, egy ...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Nemere István: Csak kétszer halhatsz meg
Daniel Skagen plasztikai műtét és okmánycsere után immár mint Daniel Monti lép elénk. A keményöklű, de igen intelligens zsoldos elindul Franciaországba – ahol körözik –, hogy magával a párizsi belügyminiszterrel számoljon le, aki a sorozat előző kötetében meggyilkoltatta összes bajtársát. A szokatlan és merész akcióban furcsa módon egy korzikai öregasszony szegődik társául.

201 old, 21 cm x 12 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  2 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Nemere István: Szivárványharcos
"Raynek mindkét keze szabad volt, hátracsapta őket, felnyúlt a feje fölé. Az ellenfél szorítása kissé enyhült, ekkor megfeszítette erejét, kitépte magát a kezei közül. Átfordult a vízben, most a támadó hasa alá került, gyorsan ütött egyet. Érzékeny pontot talált...
... attól tartott, hogy a küzdelem zaja riasztja a másik kettőt is. Ha pedig hárman támadnak rá, soha többé nem látja meg a napfelkeltét...
Közben a szeme sarkában ismét felvillant a búvárlámpa ...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Nick Carter: A legnagyobb ékszertolvaj
Ki ne hallott volna már a legendás amerikai detektívregényhősről, Nick Carterről? A híres nyomozó kalandjain annak idején százezrek izgulhattak. Hosszú idő után most magyarul is újra olvashatjuk a nagy detektív bravúros nyomozásait. E kötetben három Nick Carter történet található. Az elsőben egy vakmerő ékszertolvajbanda után folyik a nyomozás. A másodikban borzalmas rablógyilkosság tettesét kell kézre keríteni. A harmadikban egy fondorlatos trükkel végrehajtott bankrablás még fondorlatosabb ...
420 Ft
Raktárkészlet:  1 db
420 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Norman Mailer: A hóhér dala 2.
Megtörtént eseményeket, az 1977. január 17-én Utahban kivégzett kétszeres rablógyilkos Gary Gilmore történetét dolgozza fel Norman Mailer regénye, amely egyik percről a másikra az elmúlt évtizedek legnagyobb amerikai könyvsikere lett, és meghódította Európát is. Egy olyan ember története – mondja egy interjúban a szerző –, aki felnőtt éveit egyvégtében börtönben tölti, aztán kiszabadul, megismerkedik egy szép lánnyal, szenvedélyes szerelem szövődik közöttük; a kapcsolat szinte tökéletesnek in...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Norman Mailer: A hóhér dala I.
Megtörtént eseményeket, az 1977. január 17-én Utahban kivégzett kétszeres rablógyilkos Gary Gilmore történetét dolgozza fel Norman Mailer regénye, amely egyik percről a másikra az elmúlt évtizedek legnagyobb amerikai könyvsikere lett, és meghódította Európát is. Egy olyan ember története – mondja egy interjúban a szerző –, aki felnőtt éveit egyvégtében börtönben tölti, aztán kiszabadul, megismerkedik egy szép lánnyal, szenvedélyes szerelem szövődik közöttük; a kapcsolat szinte tökéletesnek in...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Oleg Smelev - Vlagyimir Vosztokov: Az ügynök utolsó tévedése
Idős házaspár utazik a szuhumi-leningrádi gyorson. Az öregek nem unatkoznak, mert két rokonszenves, vidám fiatalember – Pavel és Mihail – kerül a fülkéjükbe, segít elűzni a hosszú út unalmát. Másnap reggelre azonban eltűnik az öregek egyik bőröndje és vele együtt Pavel. Hetek múlva Mihail, aki taxisofőr az egyik városban, találkozik a tolvajjal. Nem jelenti fel a rendőrségen, csak alaposan ráijeszt a fiúra, és fürkészni kezdi a múltját. Mihail ugyanis az egyik nyugati kémközpont ügynöke és sz...
300 Ft
Raktárkészlet:  2 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Oltványi Tamás: A terrorkígyó méregfoga
Idézet az exnácik, az újfasiszta terroristák és az ellenük küzdők véres harcát bemutató könyvünkből:
"Az olasz félrerántotta a kormányt, szitkozódni kezdett, hogy a rendőrök már megint erőszakosan hajtottak ki a főútvonalra. Semmit nem sejtett, hiszen az effajta magatartás a rendfenntartó erők részéről megszokott a dél-amerikai országokban.
Csakhogy a fehér kocsi utasai továbbra is elállták az útját, sőt hárman ki is szálltak, s Pagliali autója felé indultak. M...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Osso Eis – Egon Eis: Az utolsó londoni nő
Egy angliai fegyházban, gyanús körülmények között, állítólag gombamérgezésben, meghal Anthony Styx, a hétpróbás gengszter. Halála előtt azért került börtönbe, mert egy bankból 50 000 fontot emelt el. Sem a börtönorvosnak, sem a börtönigazgatónak, sem a rabtársainak nem sikerült azonban kiszedni belőle, hogy hova rejtette a pénzt. Utolsó erejével lediktál még egy levelet a feleségének. Valery Styx nagyon jól érti a homályos utalásokkal teli levelet, sejti is, hogy hol a pénz, és el is követ mi...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
P. D. James Takard ​el arcát!
A vidéki kúriában gyilkosság történik. Az áldozatot megfojtva találják szobájában, az ajtó belülről elreteszelve, az ablak nyitva. Az asztalon egy csupor kakaó - altató van benne. Vajon a gyilkos tette bele? Ha igen, akkor aligha lehetett más, mint a házbeliek valamelyike. A Maxie család és két vendégük feszült, gyanakvó légkörben várja a nyomozás eredményét, és korántsem könnyítik meg Dalgleish főfelügyelő dolgát, ő azonban higgadt céltudatossággal halad a megoldás felé....
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
P. D. James: Szörnyűségek szép szigete
A fiatal, bájos Cordelia Gray ütött-kopott nyomozóirodájában két ágrólszakadt alkalmazottjával kóbor macskák és ölebek felkutatására kényszerül, komoly megbízatások hiányában. Ám egy nap rámosolyog a szerencse, előkelő úr lép az irodába, és valóban komoly megbízást ad. Kísérje el Cordelia a feleségét a hét végén Courcy szigetére, legyen a titkárnője, mert az asszony oktalanul és hisztérikusan reszket, hogy valaki az életére tör. Cordelia rendkívüli ambícióval érkezik a csodaszép, furcsa legen...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
P.T. Deutermann: A tengeri skorpió
Mi volna,ha egyszer Moamer el-Kadhafi ezredes tengeralattjárót küldene Florida partjaihoz,hogy megtorpedózzon egy repülőgép-anyahajót?!A mind gyanúsabb körülményekről a flottánál senki sem hajlandó tudomást venni.Az illetékesek-hogy lecsillapítsák az újságírókat-megbízzák az ügy kiderítésével a fenegyereket,Mike Montgomery fregattkapitányt.És megkezdődik a hajsza…

748 old, 18 cm x 11 cm
Gerince 2 helyen megtört.
620 Ft
Raktárkészlet:  1 db
620 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Patricia Highsmith Ripley ​és a maffiózók
"...Jonathan résnyire kinyitotta az ajtót, ki akart csúszni rajta, de felesége belökte, és belépett az előszobába.
- Jon! Ne haragudj, hogy... - Kifulladva körülpillantott, mintha Tom Ripleyt, a ház urát keresné, és meg is pillantotta, aztán meglátta a földön fekvő két férfit is. Élesen felsikított. Kezéből kicsúszott a retikül, és halk puffanással a márványra esett.
- Mon dieu! Mi folyik itt?
Jonathan megszorította a kezét.
- Ne nézz oda. Ezek...
Az asszony kővé...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
 


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.