Új jelszó kérése

Kötelező és ajánlott olvasmányokHomérosz: Ilias
„Hullámzik ​a Homérosz-kép. Élt-e; egy ember volt-e, vagy kettő? Vagy kettőnél is több? Korának képe is hullámzik. S a mű keletkezésének körülményeié is. S közben: szilárdan áll, vagy inkább azt mondhatnók, győzedelmes nyugalommal úszik mind e nyughatatlan hullámzás tetején maga a történet. S a szöveg – úgy, ahogyan ránkmaradt, betoldás-nem-betoldásaival együtt. S jellemei, alakjai… Mennyi arc! És milyen gyöngéd-kérlelhetetlen következetesség ebben az arc-rengetegben, jellem-erdőben, ember-tá...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Homérosz: Odüsszeia
Az ​​Odüsszeia érdekfeszítő meséje, rokonszenves, nem testi erejével, hanem okosságával, ravaszságával kitűnő főhőse, számos életszerűen megformált, csaknem realista típusoknak tekinthető mellékalakja (a kondás, a dajka, Nauszika stb.), a tengeri utazás fantasztikus, de mégis emberi eseményei, a szerelem viszonylag nagy szerepe a történetben, mind megkönnyítik, hogy a mai olvasó élvezettel, azonosulással mélyülhessen el a csaknem háromezer éve született műben. Ebben a műben nem emberek küzden...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Honoré de Balzac: Goriot apó
A monumentális balzaci életműnek, az Emberi színjátéknak a Goriot apó az egyik csúcspontja és fontos elágazási pontja. A több rétegű mű emlékezetes figurák sorsát tárja elénk. A francia forradalom utáni időszakban spekulációval meggazdagodott tésztagyáros, Goriot apó polgári körülmények között éli újra Lear király tragédiáját: a leányai szeretetéért küzdő, ezért mindent feláldozó, becsapott, kifosztott apa megrendítő pusztulását. A regény tulajdonképpeni hőse az életműben többször is felbukka...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Horváth János: Rendszeres magyar verstan
"Verstanok általában csak az eszmélyi típusok megismertetését tartják feladatuknak. De a verselő gyakorlat lépten-nyomon eltér azoktól: él bizonyos »megengedett» szabadságokkal (»licentiák«-kal), vagy önkényesen áttöri a hagyományos formák megúnt korlátait. E rendhagyó jelenségek sok esetben ritmusbizonytalanságot támasztanak, de formai megújhodást készíthetnek elő. Történeti érdeklődésű verstan nem húnyhat szemet előttük, s ismeretük hijján nem egyszer a vers olvasója is hamisan értelmezné, ...
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Írók képek
"Ez a könyv nem irodalomtörténet, és nem is írói életmű-értékelés. Nem akar több lenni, egy rokonszenves kézikönyvnél, amelynek csupán az a célja, hogy mindennapi, könnyen felhasználható segítséget adjon a pedagógusoknak."

Tartalom:

Ady Endre; Arany János; Benedek Elek; Benjamin László; Csanádi Imre; Csokonai Vitéz Mihály; Darvas József; Fodor József; Gárdonyi Géza; Illés Béla; Illyés Gyula; Jankovich Ferenc; Jóüzsef Attila; Juhász Ferenc; Juhász Gyula; Kassák Lajos; Kos...
200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jézus hív Első imakönyvem
30 old, 13 cm x 10 cm
250 Ft
Raktárkészlet:  1 db
250 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Johann Wolfgang Goethe: Faust
400 Ft
Raktárkészlet:  2 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jókai Mór A ​kőszívű ember fiai
A Kőszívű ember fiai témája a nemzeti függetlenségért vívott harc körül bonyolódik, mely függetlenséghez a szerzőnek az a nem egészen illúziómentes elképzelése fűződik, hogy a hazai kultúra fellendülését hozza. Nem hozta. Ugyanakkor önálló hadseregről és független gazdasági életről álmodik, melyekről Világos mutatta meg világosan, hogy nem kivitelezhető. A szövevényes cselekményű regény ezeket a kérdéseket feszegeti a Baradlayak levegőjével körülvéve. ...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jókai Mór Szegény ​gazdagok
A Szegény gazdagok 1860-ban jelent meg először. A szabadságharc bukását közvetlenül követő esztendőkben Jókai Erdély történelmi múltját választotta regényei és novellái témájául, Bach bukása után már ő is szabadabban nyúl a nemzetiségi kérdéshez, bátrabban beszél a román és magyar nép megbékélésnek szükségességéről és lehetőségéről. A regény megírásához a közvetlen indítékot 1858-ik évi második erdélyi útja szolgáltatta. Ez az út nemcsak a legendás Fatia Negrára vonatkozó történetek egész sor...
500 Ft
Raktárkészlet:  2 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jókai Mór:  Rab Ráby
„… az Üstökös-ben 1879-ben jelent megjelent a Rab Ráby. Jókai maga se tudta talán, hogy milyen közel volt itt ahhoz, hogy megírja hazája összes ezeréves küzdelmeit egy történetben, és századokra kiható remekművet alkosson, amit a Biblia mellett kellene tartani minden magyarnak. Ráby Mátyás udvari hivatalnok, József császárnak kedves embere, aki tele van az ő liberális eszméivel, s keresztül akar törni egy pörös ügyben az alkotmányos vármegye konzervatív formáin. Pest vármegye ellen támad fel ...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jókai Mór: Az arany ember
Ismerik önök Az arany ember bűbájos, elandalító és szívcsónakáztató históriáját? A Timár Mihály nevű komáromi hajósgazdát, aki a Vaskapu környékén, az úgynevezett Senki-szigetén találja fel boldogságát egy öreg asszonyság és egy fiatal hölgy társaságában, azt a boldogságot, amelyet valamennyi aranyán és hajóján nem tudott megvásárolni Komáromban? Az élő alabástrom szobortól - Jókai így nevezte a hűvös vérmérsékletű nőket -, hűséges feleségétől lopva menekült a komáromi hajós a Duna elhagyott ...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jókai Mór: És mégis mozog a föld
Az És mégis mozog a föld nagylélegzetű, romantikus történet, melyet a magyar történelem eleven eseményeiből formált Jókai teremtő képzelete. Főhősében a felvilágosodás és a reformkor legnemesebb törekvései találkoznak; a nagyívű pályaképbe Csokonai, Kisfaludy Károly és Katona József tragikus életútjának eseményeit sűrítette Jókai. Jenőy Kálmánt éppúgy kicsapják a kollégiumból, mint Csokonait: egy csizmadia kegyelemkenyéren nyomorog, mint Kisfaludy; a drámáját ugyanolyan fagyos közöny fogadja,...
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jókai Mór: És mégis mozog a föld 1. 2.
Az ​​És mégis mozog a föld nagylélegzetű, romantikus történet, melyet a magyar történelem eleven eseményeiből formált Jókai teremtő képzelete. Főhősében a felvilágosodás és a reformkor legnemesebb törekvései találkoznak; a nagyívű pályaképbe Csokonai, Kisfaludy Károly és Katona József tragikus életútjának eseményeit sűrítette Jókai. Jenőy Kálmánt éppúgy kicsapják a kollégiumból, mint Csokonait: egy csizmadia kegyelemkenyéren nyomorog, mint Kisfaludy; a drámáját ugyanolyan fagyos közöny fogadj...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jókai Mór: Jókai Mór válogatott novellái
Jókai Mórt elsősorban úgy ismerjük, mint az „Egy magyar nábob”, „A kőszívű ember fiai”, a „Fekete gyémántok”, „Az aranyember” íróját. Regényeinek hatalmas hegyvonulata eltakarja novelláit. Pedig a Jókai-életműnek jó része, majdnem a fele: novella. A kerek, összefogott, csattanó történetnek, melynek cselekménye kitérők nélkül, olyan frissen és határozottan zuhog le, mint a hegyi patak, Jókai éppen olyan mestere, mint a hömpölygő regényfolyamoknak....
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jókai Mór: Kárpáthy Zoltán
A regény Kárpáthy Zoltán növekedésének, magára találásának végigkövetése során fejlődéslélektani rajzot ad. A regényben a cselekmény fő váza Kárpáthy Abellino pere unokaöccse vagyonáért - s ezen belül, különféle alkalmak során Zoltán lelki nagyságának bemutatása. A regény két szempontból érdekes: az egyik a mellékalakok korhű, realisztikus és nagyon színes ábrázolása, a másik pedig néhány, a történelmi időszakra jellemző esemény megörökítése, például a követválasztás és főleg a pesti árvíz. W...
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
József Attila összes versei
990 Ft
Raktárkészlet:  2 db
990 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Karinthy Frigyes: Följelentem az emberiséget II.
Lidércnyomás
Lidércnyomás 7
Szabadalmi iroda 10
Párbeszéd az Igaz és a Hamis Forintról 13
A magyar pénzhiány oknyomozó története 15
Barangolások 18
A pénz szigetén 22
Bevezetnek a tőzsdén 25
Messenger-induló 28
Szerelmi levelező 31
A sarkutazó 33
Stenmencs meghal 35
Gáz 39
Barátom a vállalkozó 41
Marha cipókéjkert 44
Az ő asztala 45
A kéményseprő 48
Pillanatnyi pénzzavar 51
Vak félrevezet világtalant 53
Hónapos szoba 55
A Becsületes Ember 59
Megélek a levegőből 62
Emberkonze...
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Karl May: Az Ezüst-tó kincse
Ki ne hallott volna Winnetouról, az apacs indiánok nagy hírű főnökéről? Hát Old Firehandről, Old Shatterhandről, a biztos kezű vadászokról? Amióta a század elejének népszerű német regényírója megalkotta őket, elpusztíthatatlnaul élnek minden gyerek emlékezetében. Az Ezüst-tó kincse legérdekesebb kalandjaikat fűzi csokorba. Egymást érik itt a veszélyes práviadalok, az izgalmas indián háborúk és a rabló csavargókkal vívott kermény csaták. Old Firehand vezetésével kincskereső fehérek és baráti i...
400 Ft
Raktárkészlet:  2 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kassai Tibor: Szemenszedett bölcsességek
Aforizmák, igazságok gyűjteménye

Édesapám a bélyegek, Árpád öcsém a képeslapok szenvedélyes gyűjtésében talált a maga számára sok örömet és szellemi felüdülést. Én az aforizmák, elmés mondások és szállóigék gyűjtögetésében találtam bőséges örömforrást a magam számára.
Nem vagyok irodalmár. Életem "aktív" szakaszában természettudományi, orvosbiológiai kutatással és egyetemi katedrán való oktatással foglalkoztam; állatorvos vagyok, aki hosszú évtizedek...
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Katona József: Bánk bán
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Ki kicsoda a magyar irodalomban?
"Nincs olyan irodalmár, akit ne hozna zavarba a kérdés: "Mondd már meg, mi is az az irodalom!" Az ilyen - akár naivitásból is eredő - felszólítás úgyszólván beugratásként hat, mert nem lehet rá habozás nélkül tartalmas, minden kétséget kizáró meghatározással válaszolni... az irodalomról egyetlen elméleti definíció sem tudja feledtetni azt a banális történelmi igazságot: irodalom mindaz, amit az ember koronként annak tartott", - írja Cs. Gyímesi Éva. Sajnos e könyv szerkesztőinek nem állt módj...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Ki kicsoda a történelemben?
Egy történelmi névlexikon régi hiányát kívánja pótolni ez a kötet. A történelem eseményeinek időrendjében eligazodást elősegítő három többkötetes kronológia a tanítás és az érdeklődők rendelkezésére áll. A történések idejében tehát gyorsan és pontosan lehet tájékozódni. A történelem szereplői körében nem.
Évek óta egyre erőteljesebb az a jogos bírálat, hogy történetírásunk, és különösen történelem tanításunk személytelen. Az események és az azokat...
550 Ft
Raktárkészlet:  1 db
550 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Ki kicsoda a világirodalomban?
Műveltségen az európai ember azt érti, hogy elsősorban az európai kultúrát, történelmet, művészetet, stb. kell megismerni, és másodsorban nem árt, ha valamicskét a többi földrészről is tudunk. Noha az "európai keresztény kultúra az egész világé" - írja Babits Mihály, ezt a szemléletet valószínűleg meg kellene változtatnunk, de ez a kis könyv erre nem vállalkozhatott. Tehát elsősorban európai és amerikai írókról, költőkről lehet benne olvasni - igazodva a "műveltségeszményhez" és a középiskolá...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kölcsey Ferenc összes versei
Kölcsey Ferenc összegyűjtött alkotásai.

172 old, 20 cm x 11 cm
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Komjáthy István Mondák könyve  Hun és magyar mondák
Komjáthy István a mondai töredékek, krónikás naivságok és történelmi, művelődéstörténeti tények tiszteletben tartása mellett, írói szabadsággal ismerteti a csak népmesenyomokban fennmaradt magyar mitológiát, „naiv eposzukat”, amelyet már Arany János is sajnálkozással említ elveszett értékeink között. A kötet darabjai – akár egy regény fejezetei – egy kerek egészt alkotnak: a magyar népmesékből és a rokon népek hagyománykincséből kialakított teremtésmondától, a krónikaírók által őseinknek hitt...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Komjáthy István: Mondák könyve
Komjáthy István a mondai töredékek, krónikás naivságok és történelmi, művelődéstörténeti tények tiszteletben tartása mellett, írói szabadsággal ismerteti a csak népmesenyomokban fennmaradt magyar mitológiát, „naiv eposzukat”, amelyet már Arany János is sajnálkozással említ elveszett értékeink között. A kötet darabjai – akár egy regény fejezetei – egy kerek egészt alkotnak: a magyar népmesékből és a rokon népek hagyománykincséből kialakított teremtésmondától, a krónikaírók által őseinknek hitt...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kötelező olvasmányok tartalma és elemzése
127 old, 20 cm x 13 cm
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Kulcsár Adorján: Szöveggyűjtemény az irodalom tanulásához  IV. osztály
328 old, 20 cm x 14 cm
Tankönyvi száma: 13433
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Lakits Pál (szerk.) Századvég és avantgarde
A modern líra néhány stílusirányzata
328 old, 20 cm x 14 cm
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Lehmann Miklós (szerk.): Történelmi fogalomtár
A DIÁK-KISKÖNYVTÁR a tudomány és a művészetek területén való ismeretszerzést segíti.
A középiskolai tananyagra és a legfontosabb lexikonokra építve egy olyan összeállítást készítettünk, melyből könnyen és gyorsan lehet tájékozódni.
Hasznos segítség lehet nemcsak feleletek és dolgozatok előtt, hanem minden olyan helyzetben, amikor nem áll rendelkezésre több kötetes lexikon, vagy kevés az idő a bővebb információ megszerzéséhez.

79 old, 17 cm x 12 cm
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Lengyel Dénes Régi magyar mondák
Lengyel Dénes könyve eltér a magyar mondavilág korábbi feldolgozásaitól. Más, mint Jókai Mór, Benedek Elek, Móra Ferenc gyűjteményekből és tankönyvekből ismert történetei. Nem hasonlítható Komjáthy István Mondák könyve című, hét kiadásban közkézen forgó művéhez sem. Lengyel Dénes ugyanis egyetlen kötetben a teljes régi magyar mondavilágot feldolgozta: a hun mondákat, a honfoglalás mondáit, a királymondákat, egészen a Mátyás királyról szóló történetekig. Megőrizte a mondák hangját, a naiv tört...
1 200 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Liselotte Welskopf-Henrich: A Nagy Medve fiai
- Indiánok az erődben! - hangzik a rémült kiáltás, az őr vérében fekszik, s a katonák a tettest hajszolják. A bátor indián főnök már messze jár, testvéreit, a Nagy Medve Fiait gyűjti össze, hogy felvegyék a harcot a fehérek ellen, akik őseik földjéről a rezervátumba akarják kényszeríteni a dakoták törzsét. Az izgalmas történet szerzője jól ismeri az indiánok életét. A múlt század második felében játszódó regénye hitelesen ábrázolja a dakoták elkeseredett harcát, küzedelmes életét, a fehérek c...
400 Ft
Raktárkészlet:  2 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
  Lukács Ernőné - Péter Ágnes - Tarján Rezsőné: Tarkabarka fizika
Hogyan lehet a tüzet tűzzel oltani? - Miért képtelenség az örökmozgó? - Lehet-e forró a jég? És még sok hasonlóan érdekes kérdést feszeget a könyv.

278 old, 23 cm x 17 cm
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Lukácsy András Flamand ​közmondások
Ezen a furcsa tájon, amelyet a világhírű németalföldi festő, idősebb Pieter Bruegel 1559-ben készült képe, a Flamand közmondások ábrázol, olyan embereket, állatokat, égi és pokolbéli alakokat találunk - magányosan, vagy kisebb-nagyobb csoportokban -, amelyek mind egy-egy németalföldi közmondást, 16. századi vagy még régebbi szólást, példázatot testesítenek meg. Mi lehetett vajon a szándéka a képzőművészet egyik legnagyobb alakjának ezzel a csaknem száz allegórikus jelenettel, amelyet képén eg...
1 800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
1 800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Madách Imre Az ​ember tragédiája / A civilizátor
2000

209 old, 20 cm x 12 cm
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Madách Imre: Az ​ember tragédiája
A ​​tizenöt színből álló költemény első három színe (I. A mennyekben, II. A Paradicsomban, III. A Paradicsomból kiűzetve) és az utolsó szín (XV. A Paradicsomból kiűzve) keretbe foglalják a köztük lévő tizenegyet. Ezért az első három és az utolsó színre Keretszínekként vagy Biblikus színekként, míg a közrefogott tizenegy színre Történeti színekként szokás utalni.

A Tragédia színeiben Madách (a lírai hős, Ádám, illetve kalauza, Lucifer szemén keresztül...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Makay Gusztáv: „Édes hazám, fogadj szívedbe!…”
Versértelmezések

Középiskolás diáknemzedék hosszú sora vált Makay Gusztáv írói és tanári működése révén a magyar költészet szerelmesévé, a szép versek értő olvasójává. Az ELTE gyakorló gimnáziumának neves vezetőtanára 75 közkedvelt és széles körben ismeret magyar vers részletes elemzését gyűjtöte össze e kötetben, közölve természetesen a versek szövegét is. Az elemzett költők sora Bornemissza Pétertől és Balassi Bálinttól a XVIII., a XIX. és a XX. század klasszikusain keresztül Szabó Lőrinc...
500 Ft
Raktárkészlet:  1 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mark Twain: Huckleberry Finn
"Aki nem olvasta a Tom Sawyer kalandjai című könyvet, mit se tudhat rólam, de az nem tesz semmit. A könyvet egy Mark Twain nevű úriember írta, és nagyjából az igazságot írta meg. Néha lódított egyet-mást, de azért a java igazság, amit írt. Huckleberry Finn szavai ezek, a regény izgalmas eseményeit ugyanis az ő elbeszéléséből ismerjük meg. De ott van mellette hűséges barátja, Tom Sawyer is. Minden nagy vállalkozásuk közös: hajóznak a Mississippin, szélhámosok társaságába keverednek, nagy és iz...
700 Ft
Raktárkészlet:  2 db
700 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mark Twain: Huckleberry Finn kalandjai
Aki nem olvasta a Tom Sawyer kalandjai című könyvet, mit se tudhat rólam, de az nem tesz semmit. A könyvet egy Mark Twain nevű úriember írta, és nagyjából az igazságot írta meg. Néha lódított egyet-mást, de azért a java igazság, amit írt. Huckleberry Finn szavai ezek, a regény izgalmas eseményeit ugyanis az ő elbeszéléséből ismerjük meg. De ott van mellette hűséges barátja, Tom Sawyer is. Minden nagy vállalkozásuk közös: hajóznak a Mississippin, szélhámosok társaságába keverednek, nagy és izg...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai
"...az életből lestem el, mégsem egy bizonyos fiúról mintáztam - három jól ismert gyerek vonásait egyesítettem benne, a regényszerkesztés szabályai szerint" - így ír a szerző e történet egyik főszereplőjéről, ám jóval többet tett ennél. Mindenkiről szól, tehát mindenkinek szól, ezért örök életmű a Tom Sawyer kalandjai, amely már megírása (1884) idején hatalmas sikert aratott. Az ifjúsági irodalom sok szép alkotása között egyike a legkiválóbbaknak. Mark Twain, Amerika nagy klasszikus írója 191...
700 Ft
Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mark Twain: Tom Sawyer; Huckleberry Finn
Kevés író tudta olyan épen megőrizni magában a gyermekkorát, mint Mark Twain, s annyi humorban feloldani iránta érzett nosztalgiáját, hogy a szereplőkkel egykorú, tizenéves olvasó épp akkora élvezetet talál benne, mint a felnőtt, ha újra belemerül. A Tom Sawyer talán mégis elsősorban gyerekkönyv. A nyolc évvel később, 1884-ben megjelent Huckleberry Finn kalandjai az egész amerikai irodalom egyik alapkönyve. A csavargás, az örök úton levés, a menekülés a polgári konvenciók elől megannyi később...
900 Ft
Raktárkészlet:  1 db
900 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mátyás az igazságos (Történetek Mátyás királyról)
156 old, 20 cm x 14 cm

Jó állapotban lévő könyv, sok helyen firkált.
300 Ft
Raktárkészlet:  1 db
300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mihail Solohov:  Emberi sors - A hazáért harcoltak
„Solohov művész-zseni, egészen kivételes jelenség, akire epikus lendület, nem mindennapi kifejezőkészség, a realista elbeszélés költői ereje jellemző.” – Csingiz Ajtmatov

Könyvtári könyv volt.
233 old, 20 cm x 14 cm
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mihail Solohov: Emberi ​sors
Mihail Solohov a tolsztoji méretű nagyregények, társadalmi eposzok megalkotása előtt elbeszélésekkel indult el az írói pályán. Az anyajegy, a Sibalok magzatja, az Idegen vér és a többi, a húszas években keletkezett írás a polgárháború drámákkal és tragédiákkal teli időszakát ragadja meg, e remekmívű novellákban a kozákság egyéni sorsa egy egész vajúdó s gyötrelmekben újjászülető nép sorsfordulóját szimbolizálja. Az Emberi sors című világsikerű elbeszélés, amelynek egyszerű katonahőse a másodi...
400 Ft
Raktárkészlet:  3 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mikszáth Kálmán:  A két koldusdiák
Beszéljétek el életfolyásotokat! - Laci volt a simább, jobb elbeszélő, ő mondta el az egész történetüket. Krucsaytól kezdve, mint karolta fel őket Dobos néni, hogy nyerte e Pista a kardkötőt a Nagyerdőn, s hogy szeretett belé Szilágyi Magdába - s ebből a szikrából nőtt nagyra a vágy, nemességet szerezni. Hogy indultak el a világba, miképp kapták a fekete és fehér kutyát: szerencsét hozott az egyik, szerencsétlenséget a másik. Azután találkoztak Rozsomákkal, és elváltak. Itt aztán mindenik kül...
800 Ft
Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mikszáth kálmán: A beszélő köntös - A gavallérok
Az általános iskolások számára készült kötetben a nagy író két munkáját adjuk közre. A beszélő köntöst 1889-ben írta, A gavallérok 1897-es írása.
A beszélő köntös a romantikus Mikszáth műve. Először Jókai lapjában, a Nemzetben jelent meg, folytatásokban. Témáját a történelmi múltból merítette: Vahot Imre emlékezik meg a csodálatos kaftányról egy tanulmányában.
A második írás, A gavallérok, az illúziókból kiábránduló Mikszáth alkotása. El...
500 Ft
Raktárkészlet:  2 db
500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival
"A Noszty fiú-ban már egyenesen hatalmas persziflázsát adja a vármegyei dzsentrinek. A családi politika, mely egy család zsákmányává vagy néhány család vetélkedésének harcterévé teszi a vármegyeházát, a határtalan léhaság, amelyben feloldódik minden erkölcsi ellenállás, a pénzvágy, amely becstelenségtől sem riad vissza, a komoly közdolgoknak léha játékká süllyesztése, a közhatalomnak magáncélokra való felhasználása - ezek azok a vonások, amelyek a Noszty fiú-ban mint a vármegyei élet jellemző...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című kisregénye egy részletesen kidolgozott anekdota köré épül: miszerint a gazdag és különcködő úr a törvényes örökösök kijátszásával a vagyonát szeretett nevelt fiára akarja hagyni.

Az esernyő nyelébe rejtett kincs ugyan eltűnik, ám a mű mégis boldogsággal zárul, hiszen a legnagyobb kincs az életben a szerelem

Pallas nyomda kiadása Budapest. Könyvtári átkötött könyv, első lapja kijár, néhány lap foltos.
400 Ft
Raktárkészlet:  1 db
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Moliére: Hat színmű
A fösvény (Illyés Gyula)
Kényeskedők (Illyés Gyula)
Képzelt beteg (Illyés Gyula)
Tudós nők (Illyés Gyula)
Dandin György (Illyés Gyula)
Tartuffe (Vas István)
Jegyzetek (Összeállította: Süpek Ottó)
800 Ft
Raktárkészlet:  4 db
800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Móra Ferenc Kincskereső kisködmön
Móra Ferenc talán legismertebb, önéletrajzi ihletésű ifjúsági műve. A kis Gergőt édesapja, a szegény szűcs végtelen szeretettel és bölcsességgel neveli. Saját bőrén, tapasztalatok árán gyarapodik a kisfiú világról való ismerete, s ez mélyebb nyomokat hagy benne, mintha csak a szülői intelmeket hallgatná. Az áhított kisködmön lassan, de sok-sok szeretettel készül. Nem is meglepő, hiszen csodaködmönt varr a szűcsmester, melyben tündér fog lakni. Márton szűcs sok mindent mesél fiának, miközben a...
600 Ft
Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
 


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.